Commit 2d23512d authored by Martin Willemoes Hansen's avatar Martin Willemoes Hansen
Browse files

Updated Danish translation

        * da.po: Updated Danish translation
parent 6289ec89
2004-08-09 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation
2004-08-09 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
......
......@@ -31,9 +31,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-04 14:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-04 22:03+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-09 10:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-09 10:54+0200\n"
"Last-Translator: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -4097,11 +4097,11 @@ msgstr "Felj ved afmontering"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5451
#, c-format
msgid "Connect to Server %s"
msgstr "Tilkobl til serveren %s"
msgstr "Tilslut til serveren %s"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5456
msgid "_Connect"
msgstr "_Tilkobl"
msgstr "_Tilslut"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5470
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:191
......@@ -4859,7 +4859,7 @@ msgstr "Vælg et andet program som du vil bruge til at åbne det valgte objekt"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:3
msgid "Connect To This Server"
msgstr "Tilkobl til denne server"
msgstr "Tilslut til denne server"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:5
msgid "Create _Document"
......@@ -5354,11 +5354,11 @@ msgstr "Indtast et navn og prøv igen."
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:88
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:104
msgid "Can't Connect to Server"
msgstr "Kan ikke tilkoble til server"
msgstr "Kan ikke tilslutte til server"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:177
msgid "Connect to Server"
msgstr "Tilkobl til server"
msgstr "Tilslut til server"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:210
msgid "_Location (URL):"
......@@ -5370,7 +5370,7 @@ msgstr "Eksempel:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:248
msgid "C_onnect"
msgstr "_Tilkobl"
msgstr "_Tilslut"
#: src/nautilus-desktop-window.c:356
msgid "Desktop"
......@@ -5900,7 +5900,7 @@ msgstr "Luk alle navigationsvinduer"
#: src/nautilus-navigation-window-ui.xml.h:11
#: src/nautilus-spatial-window-ui.xml.h:6
msgid "Connect to _Server..."
msgstr "Tilkobl til _server..."
msgstr "Tilslut til _server..."
#: src/nautilus-navigation-window-ui.xml.h:12
msgid "Display a window that allows editing the bookmarks in this menu"
......@@ -7464,7 +7464,7 @@ msgstr "Vis dine netværksservere i Nautilus-filhåndteringen"
#~ "Please make sure that the address is correct and alternatively, type in "
#~ "this address in the file manager directly"
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke tilkoble til URI'en %s\n"
#~ "Kunne ikke tilslutte til URI'en %s\n"
#~ "Kontroller at adressen er korrekt og prøv evt. at skrive adressen direkte "
#~ "in i filhåndteringen"
......@@ -7476,7 +7476,7 @@ msgstr "Vis dine netværksservere i Nautilus-filhåndteringen"
#~ "Kontrollér installationen af Nautilus"
#~ msgid "Add a new server to your Network Servers and connect to it"
#~ msgstr "Tilføj en ny server til dine netværksservere og tilkobl til den"
#~ msgstr "Tilføj en ny server til dine netværksservere og tilslut til den"
#~ msgid "New Server"
#~ msgstr "Ny server"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment