Commit 16efa534 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 96554c20
......@@ -22,8 +22,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-25 17:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-26 19:03+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-12 01:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-12 19:29+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -194,102 +194,110 @@ msgstr "Posunout _dolů"
msgid "Use De_fault"
msgstr "_Používat výchozí"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56
#: ../src/nautilus-list-view.c:1715
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
#: ../src/nautilus-list-view.c:1758
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "Název a ikona souboru."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:63
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
msgid "The size of the file."
msgstr "Velikost souboru."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:71
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:73
msgid "The type of the file."
msgstr "Typ souboru."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:78
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
msgid "Modified"
msgstr "Změněný"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:80
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Datum, kdy byl soubor změněn."
msgstr "Datum, kdy byl soubor naposledy změněn."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:87
msgid "Accessed"
msgstr "Použitý"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
msgid "The date the file was accessed."
msgstr "Datum, kdy byl soubor napsledy použit."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:96
msgid "Owner"
msgstr "Vlastník"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
msgid "The owner of the file."
msgstr "Vlastník souboru."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:95
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:104
msgid "Group"
msgstr "Skupina"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:96
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:105
msgid "The group of the file."
msgstr "Skupina souboru."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:103
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:112
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4536
msgid "Permissions"
msgstr "Oprávnění"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:104
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Oprávnění souboru."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:111
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
msgid "MIME Type"
msgstr "Typ MIME"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:112
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
msgid "The mime type of the file."
msgstr "Typ mime souboru."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:119
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:128
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
msgid "Location"
msgstr "Umístění"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
msgid "The location of the file."
msgstr "Umístění souboru"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:161
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:170
msgid "Trashed On"
msgstr "Do koše vyhozeno"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:162
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:171
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "Datum, kdy byl soubor přesunut do koše."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:168
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:177
msgid "Original Location"
msgstr "Původní umístění"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:169
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:178
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Původní umístění souboru, než byl přesunut do koše."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:186
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:195
msgid "Relevance"
msgstr "Relevance"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:187
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:196
msgid "Relevance rank for search"
msgstr "Hodnoty relevance hledání"
......@@ -2730,81 +2738,89 @@ msgstr "_Umístění"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1104
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1109
msgid "Re_versed Order"
msgstr "_Opačné pořadí"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1105
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1110
msgid "Display icons in the opposite order"
msgstr "Zobrazit ikony v opačném pořadí"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1109
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1114
msgid "_Keep Aligned"
msgstr "_Nechat zarovnané"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1110
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1115
msgid "Keep icons lined up on a grid"
msgstr "Udržovat ikony zarovnané v mřížce"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1117
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1122
msgid "_Manually"
msgstr "_Ručně"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1118
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1123
msgid "Leave icons wherever they are dropped"
msgstr "Nechat ikony tam, kde jsou puštěny"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1121
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1126
msgid "By _Name"
msgstr "Dle _názvu"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1122
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1127
msgid "Keep icons sorted by name in rows"
msgstr "Udržovat ikony seřazené podle názvu v řádkách"
msgstr "Udržovat ikony seřazené v řádcích podle názvu"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1125
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1130
msgid "By _Size"
msgstr "Dle _velikosti"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1126
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1131
msgid "Keep icons sorted by size in rows"
msgstr "Udržovat ikony seřazené podle velikosti v řádkách"
msgstr "Udržovat ikony seřazené v řádcích podle velikosti"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1129
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1134
msgid "By _Type"
msgstr "Dle _typu"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1130
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1135
msgid "Keep icons sorted by type in rows"
msgstr "Udržovat ikony seřazené podle typu v řádkách"
msgstr "Udržovat ikony seřazené v řádcích podle typu"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1133
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1138
msgid "By Modification _Date"
msgstr "Dle _data změny"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1134
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1139
msgid "Keep icons sorted by modification date in rows"
msgstr "Udržovat ikony seřazené podle data změny v řádkách"
msgstr "Udržovat ikony seřazené v řádcích podle data změny"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1137
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1142
msgid "By _Access Date"
msgstr "Dle d_ata použití"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1143
msgid "Keep icons sorted by access date in rows"
msgstr "Udržovat ikony seřazené v řádcích podle data použití"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1146
msgid "By T_rash Time"
msgstr "Dle času vy_hození"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1138
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1147
msgid "Keep icons sorted by trash time in rows"
msgstr "Udržovat ikony seřazené podle času vyhození do koše v řádkách"
msgstr "Udržovat ikony seřazené v řádcích podle času vyhození do koše"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1141
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1150
msgid "By Search Relevance"
msgstr "Podle relevance hledání"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1142
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1151
msgid "Keep icons sorted by search relevance in rows"
msgstr "Udržovat ikony seřazené podle relevance v řádkách"
msgstr "Udržovat ikony seřazené v řádcích podle relevance"
#: ../src/nautilus-canvas-view-container.c:571
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
......@@ -3182,7 +3198,7 @@ msgstr ""
"zvětšení, tím více se objeví informací."
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
#: ../src/nautilus-list-view.c:1797
#: ../src/nautilus-list-view.c:1846
msgid "List View"
msgstr "Zobrazení v seznamu"
......@@ -3471,23 +3487,23 @@ msgstr "Načítá se…"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdné)"
#: ../src/nautilus-list-view.c:2603
#: ../src/nautilus-list-view.c:2652
#, c-format
msgid "%s Visible Columns"
msgstr "Viditelné sloupce %s"
#: ../src/nautilus-list-view.c:2623
#: ../src/nautilus-list-view.c:2672
msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
msgstr "Zvolte pořadí informací, které se objeví v této složce:"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-list-view.c:2678
#: ../src/nautilus-list-view.c:2727
msgid "Visible _Columns…"
msgstr "Viditelné _sloupce…"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-list-view.c:2679
#: ../src/nautilus-list-view.c:2728
msgid "Select the columns visible in this folder"
msgstr "Vyberte sloupce viditelné v této složce"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment