Commit 050104e9 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander
Browse files

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=13774
parent 589a9ea9
2008-02-19 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2008-02-19 Alexander Larsson <alexl@redhat.com>
* POTFILES.in:
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-29 20:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-29 20:22+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-19 21:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-19 21:13+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -887,141 +887,146 @@ msgstr "Huruvida dolda filer ska visas"
msgid "Width of the side pane"
msgstr "Bredd på sidopanelen"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:333
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:335
msgid "No applications found"
msgstr "Inga program hittades"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:349
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:351
msgid "Ask what to do"
msgstr "Fråga vad som ska göras"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:365
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:367
msgid "Do Nothing"
msgstr "Gör ingenting"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:380
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:382
#: ../nautilus-folder-handler.desktop.in.in.h:1
msgid "Open Folder"
msgstr "Öppna mapp"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:412
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:414
#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:122
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Öppna %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1063
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1065
msgid "You have just inserted an Audio CD."
msgstr "Du har precis matat in en ljud-cd."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1065
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1067
msgid "You have just inserted an Audio DVD."
msgstr "Du har precis matat in en ljud-dvd."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1067
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1069
msgid "You have just inserted a Video DVD."
msgstr "Du har precis matat in en video-dvd."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1069
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1071
msgid "You have just inserted a Video CD."
msgstr "Du har precis matat in en video-cd."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1071
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1073
msgid "You have just inserted a Super Video CD."
msgstr "Du har precis matat in en Super Video CD."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1073
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1075
msgid "You have just inserted a blank CD."
msgstr "Du har precis matat in en tom cd-skiva."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1075
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1077
msgid "You have just inserted a blank DVD."
msgstr "Du har precis matat in en tom dvd-skiva."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1077
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1079
msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
msgstr "Du har precis matat in en tom Blu-Ray-skiva."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1079
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1081
msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
msgstr "Du har precis matat in en tom HD DVD-skiva."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1081
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1083
msgid "You have just inserted a Photo CD."
msgstr "Du har precis matat in en Photo CD."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1083
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1085
msgid "You have just inserted a Picture CD."
msgstr "Du har precis matat in en Picture CD."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1085
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1087
msgid "You have just inserted media with digital photos."
msgstr "Du har precis matat in ett media med digitalbilder."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1087
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1089
msgid "You have just inserted a digital audio player."
msgstr "Du har precis anslutet en digital ljudspelare."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1089
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1091
msgid "You have just inserted media with software intended to be automatically started."
msgstr "Du har precis matat in ett media med programvara som är tänkt att startas automatiskt."
#. fallback to generic greeting
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1092
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1094
msgid "You have just inserted media."
msgstr "Du har precis matat in ett media."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1094
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1096
msgid "Choose what application to launch."
msgstr "Välj vilket program som ska startas."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1103
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1105
#, c-format
msgid "Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future for other media of type \"%s\"."
msgstr "Välj hur \"%s\" ska öppnas och huruvida denna åtgärd ska genomföras i framtiden för andra media av typen \"%s\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1125
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1127
msgid "_Always perform this action"
msgstr "Genomför _alltid denna åtgärd"
#. name, stock id
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1140
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6327
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6343
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1722
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1143
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6344
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6360
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1723
msgid "_Eject"
msgstr "_Mata ut"
msgstr "Mata _ut"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1152
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1715
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1154
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1716
msgid "_Unmount"
msgstr "_Avmontera"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:442
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Klipp ut den markerade texten till urklipp"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:446
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopiera den markerade texten till urklipp"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:450
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Klistra in texten som är sparad i urklipp"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:453
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6279
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6296
msgid "Select _All"
msgstr "Markera _allt"
#. label, accelerator
#. tooltip
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:454
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Markera all text i ett textfält"
......@@ -1106,7 +1111,7 @@ msgid "The group of the file."
msgstr "Filens grupp."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4453
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4460
msgid "Permissions"
msgstr "Rättigheter"
......@@ -1161,32 +1166,32 @@ msgstr "Om du vill mata ut volymen bör du använda \"Mata ut\" i högerklicksme
msgid "If you want to unmount the volume, please use \"Unmount Volume\" in the popup menu of the volume."
msgstr "Om du vill avmontera volymen bör du använda \"Avmontera volym\" i högerklicksmenyn för volymen."
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:658
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:665
msgid "_Move Here"
msgstr "_Flytta hit"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:663
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:670
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopiera hit"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:668
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:675
msgid "_Link Here"
msgstr "_Länka hit"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:673
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:680
msgid "Set as _Background"
msgstr "Ställ in som _bakgrund"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:680
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:733
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:687
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:740
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:721
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:728
msgid "Set as background for _all folders"
msgstr "Ställ in som bakgrund för _alla mappar"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:726
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:733
msgid "Set as background for _this folder"
msgstr "Ställ in som bakgrund för _denna mapp"
......@@ -1228,76 +1233,61 @@ msgstr "Tyvärr, kan inte spara anpassat emblem."
msgid "Sorry, unable to save custom emblem name."
msgstr "Tyvärr, kan inte spara anpassat emblemnamn."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:167
#, c-format
msgid "%s %ld of %ld %s"
msgstr "%s %ld av %ld %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:447
#, c-format
msgid "(%d:%02d:%02d Remaining)"
msgstr "(%d.%02d.%02d återstår)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:452
#, c-format
msgid "(%d:%02d Remaining)"
msgstr "(%d.%02d återstår)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:177
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:171
msgid "_Skip"
msgstr "_Hoppa över"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:178
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:172
msgid "S_kip All"
msgstr "H_oppa över alla"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:179
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:173
msgid "_Retry"
msgstr "_Försök igen"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:180
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:174
msgid "Delete _All"
msgstr "Ta bort _alla"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:181
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:175
msgid "_Replace"
msgstr "_Ersätt"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:182
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:176
msgid "Replace _All"
msgstr "Ersätt _alla"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:177
msgid "_Merge"
msgstr "_Sammanfoga"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:178
msgid "Merge _All"
msgstr "Sammanfoga _alla"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:209
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:203
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
msgstr[0] "%'d sekund"
msgstr[1] "%'d sekunder"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:214
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:225
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:208
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:219
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
msgstr[0] "%'d minut"
msgstr[1] "%'d minuter"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:224
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:218
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
msgstr[0] "%'d timme"
msgstr[1] "%'d timmar"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:232
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:226
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
......@@ -1309,15 +1299,15 @@ msgstr[1] "ungefär %'d timmar"
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:264
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5360
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8463
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:258
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5367
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8459
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Länk till %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:268
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:262
#, c-format
msgid "Another link to %s"
msgstr "Ytterligare en länk till %s"
......@@ -1326,25 +1316,25 @@ msgstr "Ytterligare en länk till %s"
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:284
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:278
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
msgstr "%'d:a länken till %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:288
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:282
#, c-format
msgid "%'dnd link to %s"
msgstr "%'d:a länken till %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:292
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:286
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
msgstr "%'d:e länken till %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:296
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:290
#, c-format
msgid "%'dth link to %s"
msgstr "%'d:e länken till %s"
......@@ -1354,12 +1344,12 @@ msgstr "%'d:e länken till %s"
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:312
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:306
msgid " (copy)"
msgstr " (kopia)"
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:314
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:308
msgid " (another copy)"
msgstr " (ytterligare en kopia)"
......@@ -1367,36 +1357,36 @@ msgstr " (ytterligare en kopia)"
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:317
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:319
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:321
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:331
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:311
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:313
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:315
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:325
msgid "th copy)"
msgstr ":e kopian)"
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:324
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:318
msgid "st copy)"
msgstr ":a kopian)"
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:326
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:320
msgid "nd copy)"
msgstr ":a kopian)"
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:328
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:322
msgid "rd copy)"
msgstr ":e kopian)"
#. localizers: appended to first file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:345
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:339
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (kopia)%s"
#. localizers: appended to second file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:347
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:341
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (ytterligare en kopia)%s"
......@@ -1405,75 +1395,83 @@ msgstr "%s (ytterligare en kopia)%s"
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:350
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:352
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:354
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:363
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:344
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:346
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:348
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:357
#, c-format
msgid "%s (%'dth copy)%s"
msgstr "%s (%'d:e kopian)%s"
#. localizers: appended to x1st file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:357
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:351
#, c-format
msgid "%s (%'dst copy)%s"
msgstr "%s (%'d:a kopian)%s"
#. localizers: appended to x2nd file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:359
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:353
#, c-format
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
msgstr "%s (%'d:a kopian)%s"
#. localizers: appended to x3rd file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:361
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:355
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
msgstr "%s (%'d:e kopian)%s"
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:461
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
msgid " ("
msgstr " ("
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:469
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:463
#, c-format
msgid " (%'d"
msgstr " (%'d"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1071
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1094
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
msgstr "Är du säker att du vill permanent ta bort \"%B\" från papperskorgen?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1074
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1097
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the trash?"
msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the trash?"
msgstr[0] "Är du säker på att du vill permanent ta bort det markerade objektet från papperskorgen?"
msgstr[1] "Är du säker på att du vill permanent ta bort de %'d markerade objekten i papperskorgen?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1084
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1125
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1107
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1173
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Om du tar bort ett objekt är det borta för alltid."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1113
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1126
msgid "Empty all of the items from the trash?"
msgstr "Tömma alla objekt i papperskorgen?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1130
msgid "If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately."
msgstr "Om du väljer att tömma papperskorgen kommer alla objekt i den att tas bort permanent. Observera att du även kan ta bort dem separat."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1161
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
msgstr "Är du säker att du vill permanent ta bort \"%B\"?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1116
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1164
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
msgstr[0] "Är du säker på att du vill permanent ta bort det markerade objektet?"
msgstr[1] "Är du säker att du vill permanent ta bort de %'d markerade objekten?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1158
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1206
msgid "Deleting files"
msgstr "Tar bort filer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1163
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1211
#, c-format
msgid "%'d file left to delete"
msgid_plural "%'d files left to delete"
......@@ -1481,239 +1479,239 @@ msgstr[0] "%'d fil kvar att ta bort"
msgstr[1] "%'d filer kvar att ta bort"
#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1174
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1222
msgid "%'d file left to delete — %T left"
msgid_plural "%'d files left to delete — %T left"
msgstr[0] "%'d fil kvar att ta bort — %T återstår"
msgstr[1] "%'d filer kvar att ta bort — %T återstår"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1235
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1268
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1306
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1388
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2060
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1283
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1316
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1354
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1436
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2110
msgid "Error while deleting."
msgstr "Fel vid borttagning."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1239
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1287
msgid "Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to see them."
msgstr "Filer i mappen \"%B\" kan inte tas bort eftersom du inte har de nödvändiga rättigheterna för att se dem."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1242
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2119
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2888
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1290
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2169
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2942
msgid "There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
msgstr "Det inträffade ett fel vid hämtning av information om filerna i mappen \"%B\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1250
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2896
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1298
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2950
msgid "_Skip files"
msgstr "_Hoppa över filer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1271
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1319
msgid "The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to read it."
msgstr "Mappen \"%B\" kan inte tas bort eftersom du inte har de nödvändiga rättigheterna för att läsa den."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1274
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2157
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2932
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1322
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2207
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2986
msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
msgstr "Det inträffade ett fel vid läsning av mappen \"%B\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1307
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1355
msgid "Couldn't remove the folder %B."
msgstr "Kunde inte ta bort mappen %B."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1389
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1437
msgid "There was an error deleting %B."
msgstr "Det inträffade ett fel vid borttagning av %B."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1465
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1513
msgid "Moving files to trash"
msgstr "Flyttar filer till papperskorgen"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1467
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1515
#, c-format
msgid "%'d file left to trash"
msgid_plural "%'d files left to trash"
msgstr[0] "%'d fil kvar att kasta"
msgstr[1] "%'d filer kvar att kasta"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1516
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1564
msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
msgstr "Kan inte flytta filen till papperskorgen. Vill du ta bort den omedelbart?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1517
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1565
msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
msgstr "Filen \"%B\" kan inte flyttas till papperskorgen."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1737
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1788
msgid "Unable to eject %V"
msgstr "Kunde inte mata ut %V"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1739
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1790
msgid "Unable to unmount %V"
msgstr "Kunde inte avmontera %V"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1881
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1930
msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
msgstr "Vill du tömma papperskorgen innan du avmonterar?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1883
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1932
msgid "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. All trashed items on the volume will be permanently lost."
msgstr "För att återfå det lediga utrymmet på den här volymen måste papperskorgen tömmas. Alla kastade objekt på volymen kommer att permanent gå förlorade."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1889
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1938
msgid "Don't Empty Trash"
msgstr "Töm inte papperskorgen"
#. label, accelerator