az.po 227 KB
Newer Older
1 2
# nautilus.HEAD.az.po faylının Azərbaycan dilinə tərcüməsi
# Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>, 2001.
4
# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2003
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
8 9 10
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD.az\n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-10 05:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-07-28 13:03+0300\n"
11
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
12
"Language-Team: Azerbaijani <gnome@azitt.com>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13
"MIME-Version: 1.0\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
17

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
18
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
20
msgstr "Nautilus hissəsi adapteri mərkəzi emalatxanaları"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
21

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
22
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
24
msgstr "Nautilus əlavələri adapteri mərkəzi emalatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
25

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
26
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
27 28
msgid "Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to look like Nautilus Views"
msgstr "Sıravi Bonobo İdarələrini və ya Hopdurulmuş elementlərini Nautilus Nümayişlərinə çevirən mərkəz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
29

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
30
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
31
msgid "Nautilus component adapter factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
32
msgstr "Nautilus əlavələri adapteri mərkəzi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
33

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
34
#: components/adapter/main.c:101
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
35
msgid "bonobo_ui_init() failed."
36
msgstr "bonobo_ui_init() bacarılmadı."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
37

38
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
39
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2380
40 41 42 43 44 45
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Emblemlər"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
46
msgstr "Nautilus Emblem yan çubuğu"
47 48 49

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
50
msgstr "Nautilus Emblem nümayişi"
51 52 53

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:202
#, c-format
54 55
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr "'%s' adlı emblem silinə bilmədi.  Yəqin ki bunun səbəbi emblemin sizin əlavə ettiyiniz deyil, silinməz olan olmasıdır."
56 57 58

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
msgid "Couldn't remove emblem"
59
msgstr "Emblem silinə bilmədi"
60 61 62

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:237
#, c-format
63 64
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr "'%s' adlı emblem yenidən adlandırıla bilmədi.  Yəqin ki bunun səbəbi emblemin sizin əlavə ettiyiniz deyil, silinməz olan olmasıdır."
65 66 67

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
msgid "Couldn't rename emblem"
68
msgstr "Emblemin adı dəyişdirilə bilmədi"
69 70 71

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:257
msgid "Rename Emblem"
72
msgstr "Emblemin Adını Dəyişdir"
73 74 75

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:276
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
76
msgstr "Nümayiş edilən emblem üçün yeni ad gir:"
77 78 79

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:330
msgid "Rename"
80
msgstr "Yenidən adlandır"
81 82 83

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:497
msgid "Add Emblems..."
84
msgstr "Emblemlər Əlavə Et..."
85 86

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:513
87 88
msgid "Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in other places to identify the emblem."
msgstr "Hər emblemin yanına təsviri ad girin.  Bu ad emblemi başqa yerlərdə təsvir edəcək."
89 90

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:515
91 92
msgid "Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in other places to identify the emblem."
msgstr "Emblemin yanına təsviri ad girin.  Bu ad emblemi başqa yerlərdə təsvir edəcək."
93 94

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
95 96
msgid "Some of the files could not be added as emblems because they did not appear to be valid images."
msgstr "Fayllardan bəziləri hökmlü rəsm olmadıqları üçün emblem olaraq əlavə edilə bilmədi."
97 98 99 100

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid "Couldn't add emblems"
101
msgstr "Emblemlər əlavə edilə bilmədi"
102 103

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
104 105
msgid "None of the files could be added as emblems because they did not appear to be valid images."
msgstr "Fayllardan heç biri hökmlü rəsm olmadığına görə emblem olaraq əlavə edilə bilmədi."
106 107 108

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
msgid "The dragged text was not a valid file location."
109
msgstr "Sürünən mətn hökmlü bir fayl yeri deyil."
110 111 112 113 114

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:814
msgid "Couldn't add emblem"
115
msgstr "Emblem əlavə edilə bilmədi"
116 117 118 119 120

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:760
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:813
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
121
msgstr "'%s' faylı hökmlü bir rəsm deyil."
122 123 124

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
125
msgstr "Sürünən fayl hökmlü bir rəsm deyil."
126

127 128 129
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:878
#: data/browser.xml.h:35
#: src/nautilus-property-browser.c:1730
130
msgid "Erase"
131
msgstr "Sil"
132

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
133
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
134
msgid "Factory for hardware view"
135
msgstr "Avadanlıq nümayişi e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
136

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
137 138
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
139 140
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
141
msgstr "Avadanlıq"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
142

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
143
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
144
msgid "Hardware Viewer"
145
msgstr "Avadanlıq Nümayişçisi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
146

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
147
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
148
msgid "Hardware view"
149
msgstr "Avadanlıq görünüşü"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
150

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
151
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
152
msgid "View as Hardware"
153
msgstr "Avadanlıq olaraq Göstər"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
154

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
155
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
156
msgid "hardware view"
157
msgstr "avadanlıq görünüşü"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
158

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
159
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
160
msgid "name of icon for the hardware view"
161
msgstr "avadanlıq nümayişi üçün timsalı adı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
162

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
163
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
164
msgid "summary of hardware info"
165
msgstr "avadanlıq mə'lumatı icmalı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
166

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
167
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
168
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169 170 171
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
172
"%s K cache size"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
173
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
174 175
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
176
"%s K ara yaddaş böyüklüyü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
178
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
179
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
180
msgid "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181
msgstr "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
182

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
183
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
184
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
185
msgid "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186
msgstr "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
187

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
188
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
189
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190
msgid "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
191
msgstr "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
192

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
193
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
194
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
195
msgid "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
196
msgstr "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
197

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
198
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
199 200
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
201
msgstr "Fəaliyyət müddəti %d gün, %d saat, %d dəqiqədir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
202

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
203
#. set up the title
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
204
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205
msgid "Hardware Overview"
206
msgstr "Avadanlıq İcmalı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
207

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
208
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
209
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
210
msgstr "Bura, CPU səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
211

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
212
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
213
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
214
msgstr "Bura, RAM səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
215

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
216
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
217
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
218
msgstr "Bura, IDE səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
219

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
220
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221
msgid "History"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
222
msgstr "Keçmiş"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
223

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
224 225
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
226
msgstr "Keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
227

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
228 229
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
230
msgstr "Nautilus üçün keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
231

232 233 234 235 236 237
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Rəsm"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
238
msgstr "Rəsm Xassələrinin məzmun nümayişi komponenti"
239 240 241

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
242
msgstr "Nautilus Rəsm Xassələri nümayişi"
243

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
244
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:93
245
msgid "Failed to load image information"
246
msgstr "Rəsm mə'lumatı alına bilmədi"
247

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
248
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:145
249
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
250 251
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
252
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
253 254
msgstr ""
"<b>Rəsm Növü:</b> %s (%s)\n"
255
"<b>Həlledilirlik:</b> %dx%d piksel\n"
256

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
257
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:255
258
msgid "loading..."
259
msgstr "yüklənir..."
260

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
261
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:268
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
262
msgid "URI currently displayed"
263
msgstr "Hazırda göstərilən URI"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
264

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
265
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
266 267
msgid "Notes"
msgstr "Qeydlər"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
268

269
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
270
msgid "Notes side pane"
271
msgstr "Qeydlər yan çubuğu"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
272

273 274
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
275
msgstr "Nautilus üçün qeydlər yan çubuğu"
276

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
277
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
278
msgid "Factory for text view"
279
msgstr "Mətn nümayişi e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
280

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
281
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
282 283
msgid "Text"
msgstr "Mətn"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
284

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
285
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
286 287
msgid "Text Viewer"
msgstr "Mətn Nümayişçisi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
288

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
289
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
290
msgid "Text view"
291
msgstr "Mətn görünüşü"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
292

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
293
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
294
msgid "Text view factory"
295
msgstr "Mətn nümayişi e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
296

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
297
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
298
msgid "View as Text"
299
msgstr "Mətn olaraq Göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
300

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
301
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
302 303 304
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Seçili mətni ara yaddaşa köçürt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
305

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
306
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
307 308
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
309
msgid "_Copy Text"
310
msgstr "Mətni _Köçürt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
311

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
312 313
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
314
msgstr "Seçili Mətni \"Google\"da Axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
315

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
316 317
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
318
msgstr "Seçili mətni vebdə axtarmaq üçün \"Google\"dan istifadə et"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
319

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
320 321
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
322
msgstr "Seçili Mətni Lüğətdə Axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
323

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
324 325
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
326
msgstr "Seçili mətni Merriam-Webster lüğətində axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
327

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
328
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
329 330
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "fəaliyyəti göstərən animasiya"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
331

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
332
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
333
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
334 335
msgid "throbber"
msgstr "zonquldayıcı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
336

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
337
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
338
msgid "throbber factory"
339
msgstr "zonquldayıcı e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
340

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
341
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
342
msgid "throbber object factory"
343
msgstr "zonquldayıcı obyekt e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
344

345
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
346
msgid "provides visual status"
347
msgstr "əyani vəziyyəti təqdim edir"
348

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
349 350
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
351
msgstr "Nautilus Ağac yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
352

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
353
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
354 355
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Nautilus Ağac nümayişi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
356

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
357
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
358 359
msgid "Tree"
msgstr "Ağac"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
360

361
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1135
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
362
msgid "(Empty)"
363
msgstr "(Boş)"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
364

365
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1135
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
366
msgid "Loading..."
367
msgstr "Yüklənir..."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
368

369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:505
#: nautilus.desktop.in.h:1
msgid "Home Folder"
msgstr "Ev Qovluğu"

#: components/tree/nautilus-tree-view.c:507
msgid "Filesystem"
msgstr "Fayl sistemi"

#: components/tree/nautilus-tree-view.c:509
msgid "Network Neighbourhood"
msgstr "Şəbəkə Qonşuluğu"

382 383 384 385 386 387 388 389
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Proqramlar"

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Mövcud proqramları gəz"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
390 391
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
392
msgstr "Xəyal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
393

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
394
#: data/browser.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
395
msgid "Art"
396
msgstr "Sənət"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
397 398

#: data/browser.xml.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
399 400
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
401

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
402
#: data/browser.xml.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
403 404
msgid "Black"
msgstr "Qara"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
405

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
406
#: data/browser.xml.h:5
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
407 408
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Göy Təpə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
409

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
410
#: data/browser.xml.h:6
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
411
msgid "Blue Rough"
412
msgstr "Kobud Göy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
413

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
414
#: data/browser.xml.h:7
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
415 416
msgid "Blue Type"
msgstr "Göysayağı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
417

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
418
#: data/browser.xml.h:8
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
419 420
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Fırçalanmış Metal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
421

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
422
#: data/browser.xml.h:9
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
423
msgid "Bubble Gum"
424
msgstr "Saqqız"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
425

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
426
#: data/browser.xml.h:10
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
427
msgid "Burlap"
428
msgstr "Burlap"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
429

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
430
#: data/browser.xml.h:11
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
431
msgid "C_olors"
432
msgstr "Rə_nglər"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
433 434

#: data/browser.xml.h:12
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
435
msgid "Camera"
436
msgstr "Kamera"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
437

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
438
#: data/browser.xml.h:13
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
439 440
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflyaj"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
441

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
442
#: data/browser.xml.h:14
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
443 444
msgid "Certified"
msgstr "Vəsiqəli"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
445

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
446
#: data/browser.xml.h:15
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
447 448
msgid "Chalk"
msgstr "Təbaşir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
449

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
450
#: data/browser.xml.h:16
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
451 452
msgid "Charcoal"
msgstr "Manqal Kömürü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
453

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
454
#: data/browser.xml.h:17
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
455 456
msgid "Concrete"
msgstr "Beton"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
457

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
458
#: data/browser.xml.h:18
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
459
msgid "Cool"
460
msgstr "Sərin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
461

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
462
#: data/browser.xml.h:19
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
463 464
msgid "Cork"
msgstr "Tıxac"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
465

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
466
#: data/browser.xml.h:20
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
467 468
msgid "Countertop"
msgstr "Piştaxta"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
469

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
470
#: data/browser.xml.h:21
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
471 472
msgid "Danger"
msgstr "Təhlükə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
473

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
474
#: data/browser.xml.h:22
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
475 476
msgid "Danube"
msgstr "Don Çayı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
477

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
478
#: data/browser.xml.h:23
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
479 480
msgid "Dark Cork"
msgstr "Tünd Manqal Kömürü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
481

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
482
#: data/browser.xml.h:24
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
483 484
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Tünd GNOME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
485

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
486
#: data/browser.xml.h:25
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
487 488
msgid "Deep Teal"
msgstr "Dərin Til"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
489

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
490
#: data/browser.xml.h:26
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
491 492
msgid "Distinguished"
msgstr "Ayrılmış"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
493

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
494 495 496 497 498
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Sənədlər"

#: data/browser.xml.h:28
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
499 500
msgid "Dots"
msgstr "Nöqtələr"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
501

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
502
#: data/browser.xml.h:29
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
503
msgid "Draft"
504
msgstr "Qaralama"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
505

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
506
#: data/browser.xml.h:30
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
507
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
508
msgstr "Cismin rəngini dəyişdirmək üçün rəngi üstünə sürüyün"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
509

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
510
#: data/browser.xml.h:31
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
511
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
512
msgstr "Cismin üstünə alması üçün üstünə naxış kirəmiti sürüyün"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
513

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
514
#: data/browser.xml.h:32
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
515
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
516
msgstr "Cismin alması üçün üstünə emblemi sürüyün"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
517

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
518
#: data/browser.xml.h:33
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
519 520
msgid "Eclipse"
msgstr "Qaranlıqlaşma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
521

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
522
#: data/browser.xml.h:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
523 524
msgid "Envy"
msgstr "Qısqanclıq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
525

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
526
#: data/browser.xml.h:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
527 528
msgid "Favorite"
msgstr "Pərəstiş Etdiyim"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
529

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
530
#: data/browser.xml.h:37
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
531 532
msgid "Fibers"
msgstr "Tellər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
533

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
534
#: data/browser.xml.h:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
535 536
msgid "Fire Engine"
msgstr "Alov Mühərriki"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
537

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
538
#: data/browser.xml.h:39
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
539 540
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
541

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
542
#: data/browser.xml.h:40
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
543 544
msgid "Floral"
msgstr "Flora"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
545

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
546
#: data/browser.xml.h:41
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
547
msgid "Fossil"
548
msgstr "Mə'dən"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
549

550 551
#: data/browser.xml.h:42
#: icons/gnome/gnome.xml.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
552 553
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
554

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
555
#: data/browser.xml.h:43
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
556 557
msgid "Granite"
msgstr "Qranit"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
558

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
559
#: data/browser.xml.h:44
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
560
msgid "Grapefruit"
561
msgstr "Qreypfrut"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
562

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
563
#: data/browser.xml.h:45
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
564 565
msgid "Green Weave"
msgstr "Yaşıl Toxuma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
566

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
567
#: data/browser.xml.h:46
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
568 569
msgid "Ice"
msgstr "Buz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
570

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
571
#: data/browser.xml.h:47
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
572 573
msgid "Important"
msgstr "Vacib"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
574

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
575
#: data/browser.xml.h:48
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
576 577
msgid "Indigo"
msgstr "İndiqo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
578

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
579
#: data/browser.xml.h:49
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
580 581
msgid "Leaf"
msgstr "Yarpaq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
582

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
583
#: data/browser.xml.h:50
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
584 585
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
586

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
587
#: data/browser.xml.h:51
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
588
msgid "Mail"
589
msgstr "Poçt"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
590

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
591
#: data/browser.xml.h:52
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
592 593
msgid "Mango"
msgstr "Manqo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
594

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
595
#: data/browser.xml.h:53
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
596 597
msgid "Manila Paper"
msgstr "Manila Kağızı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
598

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
599
#: data/browser.xml.h:54
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
600 601
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Yosun Təpəsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
602

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
603
#: data/browser.xml.h:55
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
604 605
msgid "Mud"
msgstr "Palçıq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
606

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
607
#: data/browser.xml.h:56
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
608
msgid "Multimedia"
609
msgstr "Multimedya"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
610

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
611
#: data/browser.xml.h:57
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
612 613
msgid "New"
msgstr "Yeni"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
614

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
615
#: data/browser.xml.h:58
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
616 617
msgid "Numbers"
msgstr "Rəqəmlər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
618

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
619
#: data/browser.xml.h:59
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
620 621
msgid "OK"
msgstr "Oldu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
622

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
623
#: data/browser.xml.h:60
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
624 625
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Okean Zolağı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
626

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
627
#: data/browser.xml.h:61
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
628
msgid "Oh No"
629
msgstr "Aman Allaxım!"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
630

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
631
#: data/browser.xml.h:62
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
632 633
msgid "Onyx"
msgstr "Oniks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
634

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
635
#: data/browser.xml.h:63
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
636 637
msgid "Orange"
msgstr "Narıncı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
638

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
639
#: data/browser.xml.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
640
msgid "Package"
641
msgstr "Paket"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
642

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
643
#: data/browser.xml.h:65
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
644 645
msgid "Pale Blue"
msgstr "Solğun Göy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
646

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
647
#: data/browser.xml.h:66
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
648 649
msgid "Personal"
msgstr "Şəxsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
650

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
651
#: data/browser.xml.h:67
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
652
msgid "Pictures"
653
msgstr "Rəsmlər"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
654

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
655
#: data/browser.xml.h:68
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
656 657
msgid "Purple Marble"
msgstr "Əflatun Mərmər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
658

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
659
#: data/browser.xml.h:69
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
660 661
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Qırışıq Kağız"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
662

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
663
#: data/browser.xml.h:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
664
msgid "Rough Paper"
665
msgstr "Kobud Kağız"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
666

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
667
#: data/browser.xml.h:71
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
668 669
msgid "Ruby"
msgstr "Yaqut"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
670

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
671
#: data/browser.xml.h:72
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
672 673
msgid "Sea Foam"
msgstr "Dəniz Köpüyü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
674

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
675
#: data/browser.xml.h:73
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
676 677
msgid "Shale"
msgstr "Gil"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
678

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
679
#: data/browser.xml.h:74
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
680 681
msgid "Silver"
msgstr "Gümüş"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
682

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
683
#: data/browser.xml.h:75
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
684
msgid "Sky"
685
msgstr "Səma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
686

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
687
#: data/browser.xml.h:76
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
688
msgid "Sky Ridge"
689
msgstr "Səma Təpəsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
690

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
691
#: data/browser.xml.h:77
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
692 693
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Qar Təpəsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
694

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
695
#: data/browser.xml.h:78
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
696
msgid "Sound"
697
msgstr "Səs"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
698

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
699
#: data/browser.xml.h:79
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
700 701
msgid "Special"
msgstr "Xüsusi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
702

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
703
#: data/browser.xml.h:80
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
704 705
msgid "Stucco"
msgstr "Stukko"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
706

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
707
#: data/browser.xml.h:81
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
708 709
msgid "Tangerine"
msgstr "Mandalin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
710

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
711
#: data/browser.xml.h:82
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
712 713
msgid "Terracotta"
msgstr "Şüşəbənd"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
714

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
715
#: data/browser.xml.h:83
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
716
msgid "Urgent"
717
msgstr "Təcili"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
718

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
719
#: data/browser.xml.h:84
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
720 721
msgid "Violet"
msgstr "Bənövşə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
722

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed