et.po 140 KB
Newer Older
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
1
# Nautiluse eesti tõlge.
2 3
# Estonian translation of Nautilus.
#
4 5
# Copyright (C) 2002–2006 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2007–2011 The GNOME Project.
6 7
# This file is distributed under the same license as the nautilus package.
#
Ivar Smolin's avatar
Ivar Smolin committed
8 9 10 11
# Lauri Kasvandik <lauri.kasvandik mail ee>, 2002.
# Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2002.
# Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2003.
# Allan Sims <allsi eau ee>, 2003.
12 13
# Priit Laes <plaes+gi18n plaes org>, 2004–2008.
# Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
Ivar Smolin's avatar
Ivar Smolin committed
14
# Sven Sapelson <sven.sapelson gmail com>, 2005.
15
# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2011.
16
#
17 18 19
# FIXME - selles tõlkes tuleks kontrollida, et failirekvisiitide "modified" ja
# "changed" poleks omavahel sassi aetud.
#
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
20 21
msgid ""
msgstr ""
Ivar Smolin's avatar
Ivar Smolin committed
22
"Project-Id-Version: nautilus MASTER\n"
23 24
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&component=Internationalization (i18n)\n"
25
"POT-Creation-Date: 2011-02-21 00:16+0000\n"
26 27
"PO-Revision-Date: 2011-03-17 16:18+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
28 29 30 31
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
"Language: et\n"
33
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
34

35 36
msgid "Saved search"
msgstr "Salvestatud otsing"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
37

38 39
msgid "X"
msgstr "X"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
40

41 42
msgid "Y"
msgstr "Y"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
43

44 45
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
46

47 48
msgid "The text of the label."
msgstr "Sildi tekst."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
49

50 51
msgid "Justification"
msgstr "Joondamine"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
52

53 54 55 56 57 58 59
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
msgstr ""
"Sildi tekstis sõltuvad ridade joondused üksteisest. See EI mõjuta siltide "
"paigutuse joondust. Tutvu GtkMisc::xalign'iga lähemalt."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
60

61 62
msgid "Line wrap"
msgstr "Reamurdmine"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
63

64 65
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
msgstr "Vastava seade korral murtakse ridu, kui tekst on liiga pikk."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
66

67 68
msgid "Cursor Position"
msgstr "Kursori asukoht"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
69

70 71
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Sisestuskursori käesolev asukoht märkides."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
72

73 74
msgid "Selection Bound"
msgstr "Valiku piirid"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
75

76 77 78
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr "Valiku vastasotsa kaugus tähemärkides."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
79

80 81
msgid "Select All"
msgstr "Vali kõik"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
82

83 84
msgid "Input Methods"
msgstr "Sisestusmeetodid"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
85

86 87
msgid "Show more _details"
msgstr "_Näita üksikasjalisemalt"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
88

89 90
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Seda tegevust saab peatada vajutades nupule \"Loobu\"."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
91

92 93
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (vigane Unicode)"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
94

95 96 97
msgid "Home"
msgstr "Kodukataloog"

98 99 100 101 102
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Märgitud teksti lõikamine lõikelauale"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
103

104 105 106 107 108
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Märgitud teksti kopeerimine lõikelauale"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
109

110 111 112 113 114
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Lõikelaual hoitava teksti asetamine"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
115

116 117 118 119
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "Select _All"
msgstr "Vali _kõik"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
120

121 122 123
#. tooltip
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Kogu tekstivälja teksti valimine"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
124

125 126
msgid "Move _Up"
msgstr "_Liiguta üles"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
127

128 129
msgid "Move Dow_n"
msgstr "Liiguta _alla"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
130

131 132
msgid "Use De_fault"
msgstr "Kasuta _vaikimisi"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
133

134 135
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
136

137 138
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "Faili nimi ja ikoon."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
139

140 141
msgid "Size"
msgstr "Suurus"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
142

143 144
msgid "The size of the file."
msgstr "Faili suurus."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
145

146 147
msgid "Type"
msgstr "Liik"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
148

149 150
msgid "The type of the file."
msgstr "Faili liik."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
151

152 153
msgid "Date Modified"
msgstr "Muutmisaeg"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
154

155 156
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Faili viimase muutmise aeg."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
157

158 159
msgid "Date Accessed"
msgstr "Viimase pöördumise aeg"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
160

161 162
msgid "The date the file was accessed."
msgstr "Faili viimase kasutamise aeg."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
163

164 165
msgid "Owner"
msgstr "Omanik"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
166

167 168
msgid "The owner of the file."
msgstr "Faili omanik."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
169

170 171
msgid "Group"
msgstr "Grupp"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
172

173 174
msgid "The group of the file."
msgstr "Faili grupp."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
175

176 177
msgid "Permissions"
msgstr "Õigused"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
178

179 180
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Faili pääsuõigused."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
181

182 183
msgid "Octal Permissions"
msgstr "Õigused kaheksandkujul"
Priit Laes's avatar
Priit Laes committed
184

185 186
msgid "The permissions of the file, in octal notation."
msgstr "Faili pääsuõigused kaheksandkujul."
187

188 189
msgid "MIME Type"
msgstr "MIME-liik"
190

191 192
msgid "The mime type of the file."
msgstr "Faili MIME-liik."
193

194 195
msgid "SELinux Context"
msgstr "SELinuxi kontekst"
196

197 198
msgid "The SELinux security context of the file."
msgstr "Faili SELinuxi turvakontekst."
199

200 201
msgid "Location"
msgstr "Asukoht"
202

203 204 205
msgid "The location of the file."
msgstr "Faili asukoht."

206 207
msgid "Trashed On"
msgstr "Kustutati"
208

209 210
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "Faili prügikasti viskamise aeg"
211

212 213
msgid "Original Location"
msgstr "Algne asukoht"
214

215 216
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Faili esialgne asukoht enne prügikasti viskamist"
217

218 219
msgid "on the desktop"
msgstr "töölaual"
220

221 222 223
#, c-format
msgid "You cannot move the volume \"%s\" to the trash."
msgstr "Sul pole võimalik kettaseadet \"%s\" prügikasti visata."
224

225
msgid ""
226 227
"If you want to eject the volume, please use \"Eject\" in the popup menu of "
"the volume."
228
msgstr ""
229 230
"Kui soovid kettaseadet väljastada, vali paremklõpsuga avanevast menüüst "
"\"Väljasta\"."
231

232 233 234 235 236 237
msgid ""
"If you want to unmount the volume, please use \"Unmount Volume\" in the "
"popup menu of the volume."
msgstr ""
"Kui soovid kettaseadet lahti haakida, vali paremklõpsuga avanevast menüüst "
"\"Haagi ketas lahti\"'."
238

239 240
msgid "_Move Here"
msgstr "_Tõsta siia"
241

242 243
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopeeri siia"
244

245 246
msgid "_Link Here"
msgstr "L_ingi siia"
247

248 249
msgid "Set as _Background"
msgstr "Säti _taustapildiks"
250

251 252
msgid "Cancel"
msgstr "Loobu"
253

254
#, c-format
255 256 257
msgid "Merge folder \"%s\"?"
msgstr "Kas liita kataloog \"%s\"?"

258
msgid ""
259 260
"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
"that conflict with the files being copied."
261
msgstr ""
262 263
"Liitmise korral küsitakse kinnitust enne konfliktsete failide asendamist "
"kaustas kopeeritavatega."
264

265
#, c-format
266
msgid "An older folder with the same name already exists in \"%s\"."
267
msgstr "Vanem sama nimega kataloog on juba \"%s\" all olemas."
268

269 270 271
#, c-format
msgid "A newer folder with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Uuem sama nimega kataloog on juba \"%s\" all olemas."
272

273 274 275
#, c-format
msgid "Another folder with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Veel üks sama nimega kataloog on juba \"%s\" all olemas."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
276

277 278
msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
msgstr "Asendamine kustutab kõik selles kaustas olevad failid."
Ivar Smolin's avatar
Ivar Smolin committed
279

280 281 282
#, c-format
msgid "Replace folder \"%s\"?"
msgstr "Kas asendada kataloog \"%s\"?"
283

284 285 286
#, c-format
msgid "A folder with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Sama nimega kataloog on juba \"%s\" all olemas."
287

288 289 290
#, c-format
msgid "Replace file \"%s\"?"
msgstr "Kas asendada fail \"%s\"?"
291

292 293
msgid "Replacing it will overwrite its content."
msgstr "Selle asendamisega kirjutatakse faili sisu üle."
Priit Laes's avatar
Priit Laes committed
294

295 296 297
#, c-format
msgid "An older file with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Vanem sama nimega fail on juba \"%s\" all olemas."
298

299 300 301
#, c-format
msgid "A newer file with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Uuem sama nimega fail on juba \"%s\" all olemas."
302

303 304 305
#, c-format
msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Veel üks sama nimega fail on juba \"%s\" all olemas."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
306

307 308
msgid "Original file"
msgstr "Algne fail"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
309

310 311
msgid "Size:"
msgstr "Suurus:"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
312

313 314
msgid "Type:"
msgstr "Liik:"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
315

316 317
msgid "Last modified:"
msgstr "Viimati muudetud:"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
318

319 320
msgid "Replace with"
msgstr "Asenda millega"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
321

322 323
msgid "Merge"
msgstr "Liida"
324

325 326 327
#. Setup the expander for the rename action
msgid "_Select a new name for the destination"
msgstr "_Vali sihtfailile uus nimi"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
328

329 330
msgid "Reset"
msgstr "Taasta"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
331

332 333 334
#. Setup the checkbox to apply the action to all files
msgid "Apply this action to all files"
msgstr "See tegevus rakendatakse kõigile failidele"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
335

336 337
msgid "_Skip"
msgstr "_Jäta vahele"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
338

339 340
msgid "Re_name"
msgstr "Muuda _nime"
341

342 343
msgid "Replace"
msgstr "Asenda"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
344

345
msgid "File conflict"
346
msgstr "Failide vastuolu"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
347

348 349
msgid "S_kip All"
msgstr "_Jäta kõik vahele"
350

351 352
msgid "_Retry"
msgstr "_Korda"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
353

354 355
msgid "Delete _All"
msgstr "Kustuta _kõik"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
356

357 358
msgid "_Replace"
msgstr "_Asenda"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
359

360 361
msgid "Replace _All"
msgstr "Asenda _kõik"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
362

363 364
msgid "_Merge"
msgstr "L_iida"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
365

366 367
msgid "Merge _All"
msgstr "Liida _kõik"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
368

369 370
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "Ko_peeri ikka"
371

372 373 374 375 376
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
msgstr[0] "%'d sekund"
msgstr[1] "%'d sekundit"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
377

378 379 380 381 382
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
msgstr[0] "%'d minut"
msgstr[1] "%'d minutit"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
383

384 385 386 387 388
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
msgstr[0] "%'d tund"
msgstr[1] "%'d tundi"
389

390 391 392 393 394
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
msgstr[0] "ligikaudu %'d tund"
msgstr[1] "ligikaudu %'d tundi"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
395

396 397 398 399 400 401 402 403
#. appended to new link file
#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Viit -> %s"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
404

405 406 407 408
#. appended to new link file
#, c-format
msgid "Another link to %s"
msgstr "Veel üks viit -> %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
409

410 411 412 413 414 415 416
#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
msgstr "%'d. viit failile %s"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
417

418 419 420 421
#. appended to new link file
#, c-format
msgid "%'dnd link to %s"
msgstr "%'d. viit failile %s"
Priit Laes's avatar
Priit Laes committed
422

423 424 425 426
#. appended to new link file
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
msgstr "%'d. viit failile %s"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
427

428
#. appended to new link file
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
429
#, c-format
430 431
msgid "%'dth link to %s"
msgstr "%'d. viit failile %s"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
432

433 434 435 436 437 438 439
#. Localizers:
#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
msgid " (copy)"
msgstr " (koopia)"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
440

441 442 443
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
msgid " (another copy)"
msgstr " (veel üks koopia)"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
444

445 446 447 448 449 450
#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
msgid "th copy)"
msgstr ". koopia)"
451

452 453 454
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
msgid "st copy)"
msgstr ". koopia)"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
455

456 457 458
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
msgid "nd copy)"
msgstr ". koopia)"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
459

460 461 462
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
msgid "rd copy)"
msgstr ". koopia)"
463

464
#. localizers: appended to first file copy
465
#, c-format
466 467
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (koopia)%s"
468

469
#. localizers: appended to second file copy
470
#, c-format
471 472
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (veel üks koopia)%s"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
473

474 475 476 477
#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
478
#, c-format
479 480
msgid "%s (%'dth copy)%s"
msgstr "%s (%d. koopia)%s"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
481

482 483 484 485 486
#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
#.
#. localizers: appended to x1st file copy
487
#, c-format
488 489
msgid "%s (%'dst copy)%s"
msgstr "%s (%d. koopia)%s"
490

491
#. localizers: appended to x2nd file copy
492
#, c-format
493 494
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
msgstr "%s (%d. koopia)%s"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
495

496 497 498 499
#. localizers: appended to x3rd file copy
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
msgstr "%s (%d. koopia)%s"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
500

501 502 503
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
msgid " ("
msgstr " ("
504

505 506 507 508 509 510 511
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
#, c-format
msgid " (%'d"
msgstr " (%'d"

msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
msgstr "Kas oled kindel, et soovid \"%B\" prügikastist jäädavalt kustutada?"
512

513
#, c-format
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
"trash?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
"trash?"
msgstr[0] ""
"Kas oled kindel, et soovid %'d valitud faili prügikastist jäädavalt "
"kustutada?"
msgstr[1] ""
"Kas oled kindel, et soovid %'d valitud faili prügikastist jäädavalt "
"kustutada?"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
526

527 528
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Kui kustutad kirje, on see jäädavalt kadunud."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
529

530 531
msgid "Empty all items from Trash?"
msgstr "Kas tühjendada prügikast?"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
532

533 534
msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
msgstr "Kõik prügikastis olevad kirjed kustutatakse jäädavalt."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
535

536 537 538
#. Empty Trash menu item
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Tühjenda _prügikast"
539

540 541
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
msgstr "Kas oled kindel, et soovid \"%B\" jäädavalt kustutada?"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
542

543
#, c-format
544 545 546 547 548
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
msgstr[0] "Kas oled kindel, et soovid %'d valitud kirje jäädavalt kustutada?"
msgstr[1] "Kas oled kindel, et soovid %'d valitud kirjet jäädavalt kustutada?"
549

550 551 552 553 554
#, c-format
msgid "%'d file left to delete"
msgid_plural "%'d files left to delete"
msgstr[0] "Kustutada jäänud on veel %'d fail"
msgstr[1] "Kustutada jäänud on veel %'d faili"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
555

556 557
msgid "Deleting files"
msgstr "Failide kustutamine"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
558

559 560 561 562 563 564 565
#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
#.
msgid "%T left"
msgid_plural "%T left"
msgstr[0] "%T jäänud"
msgstr[1] "%T jäänud"
566

567 568
msgid "Error while deleting."
msgstr "Viga kustutamisel."
569

570 571 572 573 574 575
msgid ""
"Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
"permissions to see them."
msgstr ""
"Kaustas \"%B\" asuvaid faile pole võimalik kustutada, kuna sul pole nende "
"nägemiseks õiguseid."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
576

577 578 579
msgid ""
"There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
msgstr "Kataloogis \"%B\" asuvate failide andmete hankimisel tekkis viga."
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
580

581 582
msgid "_Skip files"
msgstr "_Jäta failid vahele"
583

584 585 586 587 588 589
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr ""
"Kausta \"%B\" pole võimalik kustutada, kuna sul puuduvad selle õigused selle "
"lugemiseks."
590

591 592
msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
msgstr "Kataloogi \"%B\" lugemisel tekkis viga."
593

594 595
msgid "Could not remove the folder %B."
msgstr "Kataloogi %B pole võimalik eemaldada."
Priit Laes's avatar
Priit Laes committed
596

597 598
msgid "There was an error deleting %B."
msgstr "%B kustutamisel tekkis viga."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
599

600 601
msgid "Moving files to trash"
msgstr "Failide prügikasti viskamine"
602

603
#, c-format
604 605 606 607
msgid "%'d file left to trash"
msgid_plural "%'d files left to trash"
msgstr[0] "Prügikasti visata on jäänud %'d fail"
msgstr[1] "Prügikasti visata on jäänud %'d faili"
608

609 610 611
msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
msgstr ""
"Faili pole võimalik prügikasti visata. Kas soovid selle koheselt kustutada?"
612

613 614
msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
msgstr "Faili \"%B\" pole võimalik prügikasti visata."
615

616 617
msgid "Trashing Files"
msgstr "Failide viskamine prügikasti"
618

619 620
msgid "Deleting Files"
msgstr "Failide kustutamine"
621

622 623
msgid "Unable to eject %V"
msgstr "%V väljastamine pole võimalik"
624

625 626
msgid "Unable to unmount %V"
msgstr "%V lahtihaakimine pole võimalik"
627

628 629
msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
msgstr "Kas soovid enne lahtihaakimist tühjendada prügikasti?"
630

631 632 633 634 635 636
msgid ""
"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
"All trashed items on the volume will be permanently lost."
msgstr ""
"Sellele seadmele täiendava vaba ruumi tekitamiseks tuleks prügikast tühjaks "
"teha. Kõik prügikastis olevad kirjed lähevad siis jäädavalt kaotsi."
637

638 639
msgid "Do _not Empty Trash"
msgstr "Ä_ra tühjenda prügikasti"
640

641 642 643
#, c-format
msgid "Unable to mount %s"
msgstr "%s külgehaakimine pole võimalik"
644

645 646 647 648 649
#, c-format
msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
msgstr[0] "Ettevalmistused %'d faili kopeerimiseks (%S)"
msgstr[1] "Ettevalmistused %'d faili kopeerimiseks (%S)"
650

651 652 653 654 655
#, c-format
msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
msgstr[0] "Ettevalmistused %'d faili ümbertõstmiseks (%S)"
msgstr[1] "Ettevalmistused %'d faili ümbertõstmiseks (%S)"
656

657 658 659 660 661
#, c-format
msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
msgstr[0] "Ettevalmistused %'d faili kustutamiseks (%S)"
msgstr[1] "Ettevalmistused %'d faili kustutamiseks (%S)"
662

663 664 665 666 667
#, c-format
msgid "Preparing to trash %'d file"
msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
msgstr[0] "Ettevalmistused %'d faili viskamiseks prügikasti"
msgstr[1] "Ettevalmistused %'d faili viskamiseks prügikasti"
668

669 670
msgid "Error while copying."
msgstr "Viga kopeerimisel."
671

672 673
msgid "Error while moving."
msgstr "Viga ümbertõstmisel."
674

675 676
msgid "Error while moving files to trash."
msgstr "Viga failide prügikasti viskamisel."
677

678 679 680 681 682 683
msgid ""
"Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
"permissions to see them."
msgstr ""
"Kataloogis \"%B\" olevaid faile pole võimalik käsitleda, kuna sul puuduvad "
"õigused nende nägemiseks."
684

685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr ""
"Kataloogi \"%B\" pole võimalik käsitleda, kuna sul pole õigust seda lugeda."

msgid ""
"The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr ""
"Faili \"%B\" pole võimalik käsitleda, kuna sul pole õigust seda lugeda."
696

697 698
msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
msgstr "\"%B\" kohta andmete hankimisel tekkis viga."
699

700 701
msgid "Error while copying to \"%B\"."
msgstr "Viga \"%B\" kopeerimisel."
702

703 704
msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
msgstr "Sul pole õigust sihtkataloogile ligi pääseda."
705

706 707
msgid "There was an error getting information about the destination."
msgstr "Sihtkoha kohta andmete hankimisel tekkis viga."
708

709 710
msgid "The destination is not a folder."
msgstr "Sihtkoht ei ole kataloog."
711

712 713 714 715 716 717
msgid ""
"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
"space."
msgstr ""
"Sihtkohas ei ole piisavalt vaba ruumi. Lisaruumi tekitamiseks proovi "
"võimalusel sealt mõned tarbetud failid kustutada."
718

719 720 721
#, c-format
msgid "There is %S available, but %S is required."
msgstr "%S on saadaval, kuid vajalik on %S."
722

723 724
msgid "The destination is read-only."
msgstr "Sihtkoht on kirjutuskaitsega."
725

726 727
msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
msgstr "\"%B\" ümbertõstmine sihtkohta \"%B\""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
728

729 730
msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
msgstr "\"%B\" kopeerimine sihtkohta \"%B\""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
731

732 733
msgid "Duplicating \"%B\""
msgstr "\"%B\" dubleerimine"
734

735 736 737 738
msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
msgstr[0] "%'d faili ümbertõstmine (asukohast \"%B\") sihtkohta \"%B\""
msgstr[1] "%'d faili ümbertõstmine (asukohast \"%B\") sihtkohta \"%B\""
739

740 741 742 743
msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
msgstr[0] "%'d faili kopeerimine (asukohast \"%B\") sihtkohta \"%B\""
msgstr[1] "%'d faili kopeerimine (asukohast \"%B\") sihtkohta \"%B\""
744

745 746 747 748
msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
msgstr[0] "%'d faili dubleerimine (asukohas \"%B\")"
msgstr[1] "%'d faili dubleerimine (asukohas \"%B\")"
749

750 751 752 753
msgid "Moving %'d file to \"%B\""
msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
msgstr[0] "%'d faili ümbertõstmine sihtkohta \"%B\""
msgstr[1] "%'d faili ümbertõstmine sihtkohta \"%B\""
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
754

755 756 757 758
msgid "Copying %'d file to \"%B\""
msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
msgstr[0] "%'d faili kopeerimine sihtkohta \"%B\""
msgstr[1] "%'d faili kopeerimine sihtkohta \"%B\""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
759

760
#, c-format
761 762 763 764
msgid "Duplicating %'d file"
msgid_plural "Duplicating %'d files"
msgstr[0] "%'d faili dubleerimine"
msgstr[1] "%'d faili dubleerimine"
Tivo Leedjrv's avatar
Tivo Leedjrv committed
765

766
#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
767
#, c-format
768 769
msgid "%S of %S"
msgstr "%S %S-st"
770

771 772 773 774 775 776 777 778 779
#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", %T to a time duration like
#. * "2 minutes". So the whole thing will be something like "2 kb of 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
#. *
#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
#.
msgid "%S of %S — %T left (%S/sec)"
msgid_plural "%S of %S — %T left (%S/sec)"
msgstr[0] "%S %S-st, jäänud %T (%S sekundis)"
msgstr[1] "%S %S-st, jäänud %T (%S sekundis)"
780

781 782 783 784 785 786
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
"create it in the destination."
msgstr ""
"Kataloogi \"%B\" pole võimalik kopeerida, kuna sul puuduvad sihtkohas "
"õigused selle loomiseks."
787

788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893
msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
msgstr "Kataloogi \"%B\" loomisel tekkis viga."

msgid ""
"Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
"permissions to see them."
msgstr ""
"Kataloogis \"%B\" olevaid faile pole võimalik kopeerida, kuna sul pole "
"õigust neid näha."

msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr ""
"Kataloogi \"%B\" pole võimalik kopeerida, kuna sul pole õigust seda lugeda."

msgid "Error while moving \"%B\"."
msgstr "Viga \"%B\" ümbertõstmisel."

msgid "Could not remove the source folder."
msgstr "Lähtekataloogi pole võimalik eemaldada."

msgid "Error while copying \"%B\"."
msgstr "Viga \"%B\" kopeerimisel."

#, c-format
msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
msgstr "Juba olemasolevast kataloogist %F pole võimalik faile eemaldada."

#, c-format
msgid "Could not remove the already existing file %F."
msgstr "Juba olemasolevat faili %F pole võimalik eemaldada."

#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
msgid "You cannot move a folder into itself."
msgstr "Kataloogi pole võimalik iseendasse tõsta."

msgid "You cannot copy a folder into itself."
msgstr "Kataloogi pole võimalik iseendasse kopeerida."

msgid "The destination folder is inside the source folder."
msgstr "Sihtkataloog asub lähtekataloogi sees."

#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
msgid "You cannot move a file over itself."
msgstr "Faili pole võimalik iseenda peale tõsta."

msgid "You cannot copy a file over itself."
msgstr "Faili pole võimalik iseenda peale kopeerida."

msgid "The source file would be overwritten by the destination."
msgstr "Sihtkoht võib lähtefaili üle kirjutada."

#, c-format
msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
msgstr "%F all juba olemasolevat sama nimega faili pole võimalik eemaldada."

#, c-format
msgid "There was an error copying the file into %F."
msgstr "Faili kopeerimisel %F alla tekkis viga."

msgid "Copying Files"
msgstr "Failide kopeerimine"

msgid "Preparing to Move to \"%B\""
msgstr "Ettevalmistused ümbertõstmiseks sihtkohta \"%B\""

#, c-format
msgid "Preparing to move %'d file"
msgid_plural "Preparing to move %'d files"
msgstr[0] "Ettevalmistused %'d faili ümbertõstmiseks"
msgstr[1] "Ettevalmistused %'d faili ümbertõstmiseks"

#, c-format
msgid "There was an error moving the file into %F."
msgstr "Faili ümbertõstmisel %F alla tekkis viga."

msgid "Moving Files"
msgstr "Failide ümbertõstmine"

msgid "Creating links in \"%B\""
msgstr "\"%B\" alla viitade loomine"

#, c-format
msgid "Making link to %'d file"
msgid_plural "Making links to %'d files"
msgstr[0] "%'d failile viida loomine"
msgstr[1] "%'d failile viitade loomine"

msgid "Error while creating link to %B."
msgstr "Viga viida loomisel sihtkohta %B."

msgid "Symbolic links only supported for local files"
msgstr "Nimeviidad on toetatud ainult kohalike failide korral"

msgid "The target doesn't support symbolic links."
msgstr "Sihtkoht ei toeta nimeviitasid."

#, c-format
msgid "There was an error creating the symlink in %F."
msgstr "Nimeviida loomisel asukohas %F tekkis viga."

msgid "Setting permissions"
msgstr "Õiguste seadmine"

#. localizers: the initial name of a new folder
894 895
msgid "Untitled Folder"
msgstr "Nimetu kataloog"
896

897 898 899 900 901 902 903 904
#. localizers: the initial name of a new template document
#, c-format
msgid "Untitled %s"
msgstr "Nimetu %s"

#. localizers: the initial name of a new empty document
msgid "Untitled Document"
msgstr "Nimetu dokument"
905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023

msgid "Error while creating directory %B."
msgstr "Viga kataloogi %B loomisel."

msgid "Error while creating file %B."
msgstr "Viga faili %B loomisel."

#, c-format
msgid "There was an error creating the directory in %F."
msgstr "%F sisse kataloogi loomisel tekkis viga."

msgid "Emptying Trash"
msgstr "Prügikasti tühjendamine"

msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
msgstr ""
"Rakenduse käivitajat pole võimalik määrata usaldusväärseks (käivitatavaks)"

#, c-format
msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
msgstr "\"%s\" algset asukohta pole võimalik tuvastada"

msgid "The item cannot be restored from trash"
msgstr "Kirjet pole võimalik prügikastist taastada"

msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Seda faili pole võimalik külge haakida"

msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Seda faili pole võimalik lahti haakida"

msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Seda faili pole võimalik väljastada"

msgid "This file cannot be started"
msgstr "Seda faili pole võimalik käivitada"

msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "Seda faili pole võimalik seisata"

#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Failinimedes pole kaldkriipsud lubatud"

#, c-format
msgid "File not found"
msgstr "Faili ei leitud"

#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "Ülemise taseme failide nime pole võimalik muuta"

#, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Töölauaikooni nime pole võimalik muuta"

#, c-format
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "Töölauafaili nime pole võimalik muuta"

#. Today, use special word.
#. * strftime patterns preceeded with the widest
#. * possible resulting string for that pattern.
#. *
#. * Note to localizers: You can look at man strftime
#. * for details on the format, but you should only use
#. * the specifiers from the C standard, not extensions.
#. * These include "%" followed by one of
#. * "aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ". There are two extensions
#. * in the Nautilus version of strftime that can be
#. * used (and match GNU extensions). Putting a "-"
#. * between the "%" and any numeric directive will turn
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding.
#.
msgid "today at 00:00:00 PM"
msgstr "täna kell 00:00:00"

msgid "today at %-I:%M:%S %p"
msgstr "täna kell %-H:%M:%S"

msgid "today at 00:00 PM"
msgstr "täna kell 00:00"

msgid "today at %-I:%M %p"
msgstr "täna kell %H:%M"

msgid "today, 00:00 PM"
msgstr "täna, 00:00"

msgid "today, %-I:%M %p"
msgstr "täna, %H:%M"

msgid "today"
msgstr "täna"

#. Yesterday, use special word.
#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
#.
msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
msgstr "eile kell 00:00:00"

msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
msgstr "eile kell %H:%M:%S"

msgid "yesterday at 00:00 PM"
msgstr "eile kell 00:00"

msgid "yesterday at %-I:%M %p"
msgstr "eile kell %H:%M"

msgid "yesterday, 00:00 PM"
msgstr "eile, 00:00"

msgid "yesterday, %-I:%M %p"
msgstr "eile, %H:%M"

msgid "yesterday"
msgstr "eile"
1024

1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031
#. Current week, include day of week.
#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
#. * The width measurement templates correspond to
#. * the day/month name with the most letters.
#.
msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
msgstr "Kolmapäev, 00. september 0000 kell 00:00:00"
1032

1033 1034
msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
msgstr "%A, %-d. %B %Y kell %H:%M:%S"
1035

1036 1037
msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
msgstr "E, 00. okt 0000 kell 00:00:00"
1038

1039 1040
msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
msgstr "%a, %-d. %b %Y kell %H:%M:%S"
1041

1042 1043
msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
msgstr "E, 00. okt 0000 kell 00:00"
1044

1045 1046
msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
msgstr "%a, %-d. %b %Y kell %H:%M"
1047

1048 1049
msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
msgstr "00. okt 0000 kell 00:00"
1050

1051 1052
msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
msgstr "%-d. %b %Y kell %H:%M"
1053

1054 1055
msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
msgstr "00. okt 0000, 00:00"
1056

1057 1058
msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
msgstr "%-d %b %Y, %H:%M"
1059

1060 1061
msgid "00/00/00, 00:00 PM"
msgstr "00.00.00, 00:00"
1062

1063 1064
msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
msgstr "%d.%m.%y, %H:%M"
1065

1066 1067 1068 1069 1070
msgid "00/00/00"
msgstr "00.00.00"

msgid "%m/%d/%y"
msgstr "%d.%m.%y"
1071

1072
#, c-format
1073 1074
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Õiguseid pole lubatud määrata"
1075

1076
#, c-format
1077 1078
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Omanikku pole lubatud määrata"
1079

1080 1081 1082
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "Määratud omanikku '%s' pole olemas"
1083

1084 1085 1086
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Omanikgruppi pole lubatud määrata"
1087

1088
#, c-format
1089 1090
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "Määratud gruppi '%s' pole olemas"
1091

1092
#, c-format
1093 1094 1095 1096
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u kirje"
msgstr[1] "%'u kirjet"
1097

1098 1099 1100 1101 1102
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u kataloog"
msgstr[1] "%'u kataloogi"
1103

1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u fail"
msgstr[1] "%'u faili"

#. Do this in a separate stage so that we don't have to put G_GUINT64_FORMAT in the translated string
msgid "%"
msgstr "%"
1113

1114
#, c-format
1115 1116
msgid "%s (%s bytes)"
msgstr "%s (%s baiti)"
1117

1118 1119 1120
#. This means no contents at all were readable
msgid "? items"
msgstr "? kirjet"
1121

1122 1123 1124
#. This means no contents at all were readable
msgid "? bytes"
msgstr "? baiti"
1125

1126 1127
msgid "unknown type"
msgstr "tundmatu liik"
1128

1129 1130
msgid "unknown MIME type"
msgstr "tundmatu MIME-liik"
1131

1132 1133 1134 1135 1136
#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
msgid "unknown"
msgstr "tundmatu"
1137

1138 1139
msgid "program"
msgstr "programm"
Ivar Smolin's avatar
Ivar Smolin committed
1140

1141 1142
msgid "link"
msgstr "link"
1143

1144 1145
msgid "link (broken)"
msgstr "link (katkenud)"
Ivar Smolin's avatar
Ivar Smolin committed
1146

1147 1148 1149
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Valiku ristkülik"

1150
#, c-format
1151
msgid "Error while adding \"%s\": %s"
1152
msgstr "Viga \"%s\" lisamisel: %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1153

1154 1155
msgid "Could not add application"
msgstr "Rakendust pole võimalik lisada"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1156

1157
msgid "Could not forget association"
1158
msgstr "Seost pole võimalik unustada"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1159

1160
msgid "Forget association"
1161
msgstr "Unusta seos"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1162

1163
#, c-format
1164
msgid "Error while setting \"%s\" as default application: %s"
1165
msgstr "Viga \"%s\" määramisel vaikimisi rakenduseks: %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1166

1167
msgid "Could not set as default"
1168
msgstr "Pole võimalik vaikimisi väärtuseks määrata"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1169

1170
#. the %s here is a file extension
1171 1172 1173
#, c-format
msgid "%s document"
msgstr "%s dokument"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1174

1175
#, c-format
1176
msgid "Open all files of type \"%s\" with"
1177
msgstr "Kõik liigi \"%s\" alla kuuluvad failid avatakse rakendusega:"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1178

1179 1180 1181
#, c-format
msgid "Select an application to open %s and other files of type \"%s\""
msgstr "Vali rakendus, millega faili %s ja teisi \"%s\"-liigilisi faile avada"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1182

1183
msgid "Show other applications"
1184
msgstr "Näita teisi rakendusi"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1185

1186
msgid "Set as default"
1187
msgstr "Määra vaikimisi"
1188 1189 1190

msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
msgstr "Vabandust, kuid kaugsaitides pole võimalik käske käivitada."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1191

1192 1193
msgid "This is disabled due to security considerations."
msgstr "See on turvakaalutlustel keelatud."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1194

1195 1196
msgid "There was an error launching the application."
msgstr "Rakenduse käivitamisel tekkis viga."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1197

1198 1199
msgid "This drop target only supports local files."
msgstr "Lohistamise sihtprogramm toetab ainult kohalike failide avamist."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1200

1201 1202 1203 1204
msgid ""
"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
msgstr ""
"Arvutis mitteasuvate failide avamiseks kopeeri need kõigepealt arvutisse."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1205

1206 1207 1208 1209 1210
msgid ""
"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "