az.po 241 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2 3 4 5 6 7
# -------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 0.1.0\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
8 9
"POT-Creation-Date: 2001-06-10 18:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-06-09 23:40GMT +0200\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10 11
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <linuxaz@azerimal.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
12
"MIME-Version: 1.0\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
15
"X-Generator: KBabel 0.8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
16

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
17 18
#: applets/launcher/nautilus-launcher-applet.c:272
msgid "Can't create nautilus-launcher-applet!"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19
msgstr "Nautilus başladıcı appleti yaradıla bilmir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
20

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
21
#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:211
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgid "Can't create nautilus-preferences-applet!"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23 24 25 26
msgstr "Nautilus seçənəklər appleti yaradıla bilmir"

#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:226
msgid "Show Desktop"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27
msgstr "Masa Üstünü Göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
28 29 30

#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:230
msgid "Smooth Graphics"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
31
msgstr "Daha Düzgün Qrafikalar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
32 33

#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:243
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
34
#: src/nautilus-application.c:737
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
35 36 37 38 39
msgid "Quit"
msgstr "Çıx"

#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:251
msgid "Start"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
40
msgstr "Başlat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
41 42 43

#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:259
msgid "Restart"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
44
msgstr "Yenidən Başlat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
45

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
46 47
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
48
msgstr "Nautilus əlavələri adapteri mərkəzi e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
49

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
50 51
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52
msgstr "Nautilus əlavələri adapteri mərkəzi e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
53

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
54 55 56 57 58
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
59 60
"Sıravi Bonobo İdarələrini və ya Hopdurulmuş elementlərini Nautilus "
"Nümayişlərinə çevirən mərkəz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
61

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
62 63
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
64
msgstr "Nautilus əlavələri adapteri mərkəzi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
65

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
66
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:230
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
67
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
68 69 70 71
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s cache size"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
72
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
73 74 75
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s ara yaddaş böyüklüyü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
76

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
77
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:264
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
78
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
79
msgid "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
80
msgstr "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
81

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
82
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:266
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
83
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
84
msgid "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
85
msgstr "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
86

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
87
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:324
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
89
msgid "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
90
msgstr "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
91

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
92
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:326
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
93
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
94
msgid "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
95
msgstr "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
96

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
97 98 99
#. set up the title
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:407
msgid "Hardware Overview"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
100 101 102 103
msgstr "Texniki Tə'minat Nümayişi"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:520
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
104
msgstr "Bura, CPU səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
105 106 107

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:545
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
108
msgstr "Bura, RAM səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
109 110 111

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:570
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
112
msgstr "Bura, IDE səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
113

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
114 115
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:631
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
116
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
117
msgid "Hardware"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
118
msgstr "Texniki Tə'minat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
119

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
120 121
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:1
msgid "Factory for hardware view"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
122
msgstr "Texniki tə'minat nümayişi e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
123

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
124
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
125
msgid "Hardware Viewer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
126
msgstr "Texniki Tə'minat Nümayişiçisi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
127

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
128
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
129 130 131 132 133
msgid "Hardware view"
msgstr "Texniki tə'minat nümayişi"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:5
msgid "View as Hardware"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
134
msgstr "Texniki Tə'minat olaraq Göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
135 136

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:6
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
137
msgid "hardware view"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
138
msgstr "texniki tə'minat nümayişi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
139

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
140
#: components/help/converters/gnome-db2html2/gdb3html.c:712
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
141
#: components/music/nautilus-music-view.c:1530
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
142
msgid "Previous"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
143
msgstr "Əvvəlki"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
144

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
145
#: components/help/converters/gnome-db2html2/gdb3html.c:721
146
#: src/nautilus-preferences-dialog.c:291 src/nautilus-shell-ui.xml.h:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
147 148
msgid "Home"
msgstr "Ev"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
149

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
150
#: components/help/converters/gnome-db2html2/gdb3html.c:730
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
151
#: components/music/nautilus-music-view.c:1586
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
152
msgid "Next"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
153
msgstr "Sonrakı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
154

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
155
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:260
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
156 157
#: components/notes/Nautilus_View_notes.oaf.in.h:2
msgid "Notes"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
158
msgstr "Qeydlər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
159

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
160
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:710
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
161 162
#, c-format
msgid "Table %d."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
163
msgstr "Cədvəl %d."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
164

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:865
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
166
msgid "Up to Table of Contents"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
167
msgstr "Yuxarıya - Mündəricata"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
168

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:1013
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
170
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
171
msgid "Figure %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
172
msgstr "Fiqur %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
173

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
174
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:1033
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
175
msgid "the section here"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
176
msgstr "buradakı qisim"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
178
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:1035
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
179
msgid "the section"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
180
msgstr "qisim"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
182
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:1091
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
183 184
#, c-format
msgid "Figure %d"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
185
msgstr "Fiqur %d"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
187
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:1103
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
188
msgid "IMAGE"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
189
msgstr "RƏSM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190

191 192
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2106
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2108
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
193
msgid "Legal Notice"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
194
msgstr "Qanuni Xəbərdarlıq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
195

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
196
#. This 'Q' is short for 'Question:'
197
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2154
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
198
msgid "Q"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
199
msgstr "Q"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
200

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
201
#. This 'A' is short for 'Answer'
202
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2166
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
203
msgid "A"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204
msgstr "A"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205

206
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2189
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
207
msgid "See"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
208
msgstr "Bax"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
209

210
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2216
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
211
msgid "See also"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
212
msgstr "Buraya da baxın"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
213

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
214
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:324
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
215
msgid "GNOME Documentation"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
216
msgstr "GNOME Sənədləri"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
217

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
218
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:355
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
219
msgid "Copyright"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
220
msgstr "Tə'lif Haqqı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
222
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:355
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
223
msgid "by"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
224
msgstr "tərəfindən"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
225

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
226
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:359
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
227
msgid "Table of Contents"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
228
msgstr "Mündəricat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
229

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
230
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:528
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
231
msgid "PREFACE"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
232
msgstr "GİRİŞ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
233

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
234
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:537
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
235
msgid "APPENDIX"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
236
msgstr "ƏLAVƏ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

#. * From 'man(7)':
#.
#. The manual sections are traditionally defined as follows:
#.
#. 1 Commands
#. Those commands that can be executed by the
#. user from within a shell.
#.
#. 2 System calls
#. Those functions which must be performed by
#. the kernel.
#.
#. 3 Library calls
#. Most  of  the libc functions, such as
#. sort(3))
#.
#. 4 Special files
#. Files found in /dev)
#.
#. 5 File formats and conventions
#. The format for /etc/passwd and other human-
#. readable files.
#.
#. 6 Games
#.
#. 7 Macro packages and conventions
#. A description of the standard file system
#. layout, this man page, and other things.
#.
#. 8 System management commands
#. Commands like mount(8), which only root can
#. execute.
#.
#. 9 Kernel routines
#. This is a non-standard manual section and
#. is included because the source code to the
#. Linux kernel is freely available under the
#. GNU Public License and many people are
#. working on changes to the kernel)
#. **
278
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:528
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
279 280 281
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:530
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:532
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:534
282
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:535
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
283 284 285 286
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:536
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:537
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:539
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:541
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
287 288 289
msgid "Manual"
msgstr "Bələdçilər"

290 291
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:528
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:859 data/linksets/apps.xml.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
292
msgid "Applications"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
293
msgstr "Proqramlar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
294

295
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:530
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
296 297
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:532
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:534
298
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:541
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
299 300 301
msgid "Development"
msgstr "Təcrübi"

302
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:530
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
303
msgid "System Calls"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
304
msgstr "Sistem Çağırışları"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
305

306
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:532
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
307
msgid "Library Functions"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
308
msgstr "Kitabxana Funksiyaları"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
309

310
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:534
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
311
msgid "Devices"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
312
msgstr "Avadanlıqlar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
313

314
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:535
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
315
msgid "Configuration Files"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
316
msgstr "Quraşdırma Faylları"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
317

318
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:536
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
319
msgid "Games"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
320
msgstr "Oyunlar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
321

322
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:537
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
323
msgid "Conventions"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
324
msgstr "Ənənələr"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
325

326
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:539
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
327
msgid "System Administration"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
328
msgstr "Sistem İdarəçisi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
329

330
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:541
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
331
msgid "Kernel Routines"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
332
msgstr "Kernel Rutinləri"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
333

334
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:701
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
335 336 337
msgid "Info"
msgstr "Mə'lumat səhifələri"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
338 339
#: components/help/hyperbola-nav-tree.c:311
msgid "Introductory Documents"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
340
msgstr "Giriş Sənədləri"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
341

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
342 343
#: components/help/hyperbola-nav-tree.c:327
msgid "Documents by Subject"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
344
msgstr "Mövzuya Görə Sənədlər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
345

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
346
#: components/help/hyperbola-nav-index.c:121
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
347
msgid "see "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
348
msgstr "baxın "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
349

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
350
#: components/help/hyperbola-nav-index.c:125
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
351
msgid "see also "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
352
msgstr "və buraya da baxın "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
353 354 355

#: components/help/hyperbola-nav-index.c:212
msgid "No matches."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
356
msgstr "Uyğun gələn yoxdur ."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
357

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
358
#: components/help/hyperbola-nav-index.c:476
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
359 360 361
msgid " (see \""
msgstr " ( baxın \" "

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
362
#: components/help/hyperbola-nav-index.c:479
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
363
msgid " (see also \""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
364
msgstr " ( buna da baxın \""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
365

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
366 367
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:1
msgid "Help"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
368
msgstr "Yardım"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
369

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
370 371
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:2
msgid "Help Index"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
372
msgstr "Yardım İndeksi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
373

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
374 375
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:3
msgid "Help Index sidebar panel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
376
msgstr "Yardım İndeksi yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
377

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378 379
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:4
msgid "Help Navigation Tree"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
380
msgstr "Yardım Naviqasiyası Ağacı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
381

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
382 383
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:5
msgid "Help Search"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
384
msgstr "Köməkdə axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
385

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
386 387
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:6
msgid "Help Search sidebar panel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
388
msgstr "Köməkdə Axtarış yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
389

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
390 391
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:7
msgid "Help sidebar panel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
392
msgstr "Yardım yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
393

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
394 395
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:8
msgid "Internal use only"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
396
msgstr "Sadəcə olaraq daxili istifadə üçün"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
397

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
398 399
#: components/history/Nautilus_View_history.oaf.in.h:1
msgid "Factory for history views"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
400
msgstr "Keçmiş nümayişi e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
401

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
402 403
#: components/history/Nautilus_View_history.oaf.in.h:2
msgid "History"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
404
msgstr "Keçmiş"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
405

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
406 407
#: components/history/Nautilus_View_history.oaf.in.h:3
msgid "History sidebar panel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
408
msgstr "Keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
409

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
410 411
#: components/history/Nautilus_View_history.oaf.in.h:4
msgid "History sidebar panel for Nautilus"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
412
msgstr "Nautilusun Keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
413

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
414
#: components/image-viewer/nautilus-image-view.c:834
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
415 416
msgid "I could not initialize Bonobo"
msgstr "Bonobo'yu başlada bilmədim"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
417

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
418 419
#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:1
msgid "Generic Image Viewer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
420
msgstr "Ümumi Rəsm Nümayişçisi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
421

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
422 423
#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:2
msgid "Generic image control factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
424
msgstr "Ümumi rəsm idrə e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
425

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
426 427
#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:3
msgid "Image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
428
msgstr "Rəsm"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
429

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
430
#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
431
msgid "Image Viewer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
432
msgstr "Rəsm Nümayişçisi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
433

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434
#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:5
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
435 436 437 438
msgid "Nautilus Image Viewer"
msgstr "Nautilus Rəsm Nümayişçisi"

#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:6
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
439
msgid "Nautilus Image viewer factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
440 441 442 443
msgstr "Nautilus Rəsm nümayişçisi e'malatxanası"

#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:7
msgid "View as Image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
444
msgstr "Rəsm olaraq göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

#: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:140
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"This is a Nautilus content view that fails on demand."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
455
"Bu bir nümunəvi Nautilus möhtəviyyatı mümayişidir və tələb edildiyində itir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
456

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
457 458
#: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:189
msgid "You have tried to kill the Content Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
459
msgstr "İçindəkilər Nümayşçisini dayandırmaq istədiniz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
460

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
461 462
#: components/loser/content/nautilus-content-loser-ui.xml.h:1
msgid "Kill Content Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
463
msgstr "İçindəkilər Nümayişçisini Dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
464

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
465
#: components/loser/content/nautilus-content-loser-ui.xml.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
466
msgid "Kill the Loser content view"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
467
msgstr "Loser içindəkilər nümayişini dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
468

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
469 470 471
#: components/loser/content/nautilus-content-loser-ui.xml.h:3
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser-ui.xml.h:3
#: components/sample/nautilus-sample-content-view-ui.xml.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
472
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:82
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
473
msgid "_File"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
474
msgstr "_Fayl"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
475 476 477

#: components/loser/content/nautilus-content-loser-ui.xml.h:4
msgid "_Kill Content Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
478
msgstr "Içindəkilər Nümayişini _Dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
479 480 481

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:1
msgid "Content Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
482
msgstr "İçindəkilər Nümaiyşi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
483 484

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
485
msgid "Content Loser Viewer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
486
msgstr "İçindəkilər Nümaiyşiçisi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
487 488

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
489 490
msgid "Nautilus Content Loser"
msgstr "Nautilus İçindəkilər Nümayişi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
491 492

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
493 494
msgid "Nautilus content loser component's factory"
msgstr "Nautilus içindəkilər nümayişi əlavələri e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
495

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
496
#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:5
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
497 498 499 500
msgid "Nautilus content loser factory"
msgstr "Nautilus içindəkilər nümayişi e'malatxanası"

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:6
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
501 502
msgid "Nautilus content view that fails on command"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
503
"Bu bir nümunəvi Nautilus möhtəviyyatı nümayişidir və tələb edildiyində itir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
504 505 506

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:7
msgid "View as Content Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
507
msgstr "İçindəkilər Nümayişçisi olaraq Göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519

#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:143
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"Loser sidebar."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Loser yan çubuğu ."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
520 521
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:192
msgid "You have tried to kill the Sidebar Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
522
msgstr "Yan Çubuq Nümayişçisini dayandırmaq istədiniz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
523

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
524 525
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser-ui.xml.h:1
msgid "Kill Sidebar Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
526
msgstr "Yan Çubuq Nümayişini Dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
527

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
528 529
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser-ui.xml.h:2
msgid "Kill the Loser sidebar panel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
530
msgstr "Loser Yan Çubuğu Panelini Dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
531

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
532 533
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser-ui.xml.h:4
msgid "_Kill Sidebar Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
534
msgstr "Yan Çubuq Loserini _Dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
535

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
536 537
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.oaf.in.h:1
msgid "Nautilus Sidebar Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
538
msgstr "Nautilus Yan Çubuq Loseri"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
539

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
540 541
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.oaf.in.h:2
msgid "Nautilus sidebar loser component's factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
542
msgstr "Nautilus yan çubuq loseri əlavələri e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
543

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
544 545
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.oaf.in.h:3
msgid "Nautilus sidebar loser factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
546
msgstr "Nautilus yan çubuq loseri e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
547

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
548 549 550
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.oaf.in.h:4
msgid "Nautilus sidebar view that fails on command"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
551
"Bu bir nümunəvi Nautilus möhtəviyyatı nümayişidir və taləb edildiyində itir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
552

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
553 554
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.oaf.in.h:5
msgid "Sidebar Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
555
msgstr "Yan Çubuq Loseri"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
556

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
557
#: components/mozilla/mozilla-preferences.cpp:126
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
558
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
559 560 561
msgid ""
"GConf error:\n"
" %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
562 563 564
msgstr ""
"GConf xətası:\n"
" %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
565

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
566 567 568 569 570 571 572
#: components/mozilla/mozilla-preferences.cpp:133
#, c-format
msgid ""
"GConf error:\n"
" %s\n"
"All further errors shown only on terminal"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
573 574
"GConf xətası:\n"
" %sBütün başqa xətəlar ancaq terminalda göstəriləcəkdir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
575

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
576
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
577
msgid "Arabic"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
578
msgstr "Ərəbcə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
579

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
580
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:39
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
581
msgid "Baltic"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
582
msgstr "Baltik"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
583

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
584
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:40
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
585
msgid "Central European"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
586
msgstr "Mərkəzi Avropa"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
587

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
588
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:41
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
589
msgid "Chinese"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
590
msgstr "Çincə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
591

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
592
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:42
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
593
msgid "Cyrillic"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
594
msgstr "Kiril"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
595

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
596
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:43
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
597
msgid "Greek"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
598
msgstr "Yunanca"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
599

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
600
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:44
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
601
msgid "Hebrew"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
602
msgstr "İvrit"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
603

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
604
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:45
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
605
msgid "Japanese"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
606
msgstr "Yaponca"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
607

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
608
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:46
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
609
msgid "Turkish"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
610
msgstr "Türkcə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
611

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
612
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:47
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
613
msgid "Unicode"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
614
msgstr "Yunikod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
615

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
616
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:48
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
617
msgid "UTF"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
618
msgstr "UTF"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
619

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
620
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:49
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
621
msgid "Vietnamese"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
622
msgstr "Vyetnamca"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
623

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
624
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:50
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
625
msgid "Western"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
626
msgstr "Qərbi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
627

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
628
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:55
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
629
msgid "Arabic (IBM-864)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
630
msgstr "Ərəbcə (IBM-864)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
631

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
632
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:56
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
633
msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
634
msgstr "Ərəbcə (ISO-8859-6)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
635

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
636
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:57
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
637
msgid "Arabic (ISO-8859-6-E)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
638
msgstr "Ərəbcə (ISO-8859-6-E)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
639

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
640
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:58
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
641
msgid "Arabic (ISO-8859-6-I)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
642
msgstr "Ərəbcə (ISO-8859-6-I)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
643

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
644
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:59
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
645
msgid "Arabic (Windows-1256)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
646
msgstr "Ərəbcə (Windows-1256)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
647

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
648
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:60
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
649
msgid "Armenian (ARMSCII-8)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
650
msgstr "Ermənicə (ARMSCII-8)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
651

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
652
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:61
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
653
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
654
msgstr "Baltik (ISO-8859-13)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
655

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
656
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:62
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
657
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
658
msgstr "Baltik (ISO-8859-4)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
659

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
660
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:63
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
661
msgid "Baltic (Windows-1257)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
662
msgstr "Baltik (Windows-1257)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
663

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
664
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:64
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
665
msgid "Celtic (ISO-8859-14)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
666
msgstr "Keltcə (ISO-8859-14)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
667

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
668
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:65
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
669
msgid "Central European (IBM-852)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
670
msgstr "Mərkəzi Avropa (IBM-852)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
671

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
672
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:66
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
673
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
674
msgstr "Mərkəzi Avropa (ISO-8859-2)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
675

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
676
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:67
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
677
msgid "Central European (MacCE)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
678
msgstr "Mərkəzi Avropa (MacCE)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
679

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
680
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:68
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
681
msgid "Central European (Windows-1250)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
682
msgstr "Mərkəzi Avropa (Windows-1250)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
683

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
684
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:69
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
685
msgid "Chinese Simplified (GB2312)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
686
msgstr "Bəsitləşdirilmiş Çincə (GB2312)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
687

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
688
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
689
msgid "Chinese Simplified (GBK)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
690
msgstr "Bəsitləşdirilmiş Çincə (GBK)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
691

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
692
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:71
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
693
msgid "Chinese Simplified (HZ)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
694
msgstr "Bəsitləşdirilmiş Çincə (HZ)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
695

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
696
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:72
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
697
msgid "Chinese Traditional (Big5)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
698
msgstr "Ənənəvi Çincə (Big5)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
699

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
700
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:73
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
701
msgid "Chinese Traditional (EUC-TW)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
702
msgstr "Ənənəvi Çincə (EUC-TW)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
703

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
704
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:74
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
705
msgid "Croatian (MacCroatian)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
706
msgstr "Xırvatca (MacCroatian)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
707

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
708
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:75
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
709
msgid "Cyrillic (IBM-855)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
710
msgstr "Kiril (IBM-855)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
711

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
712
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:76
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
713
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
714
msgstr "Kiril (ISO-8859-5)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
715

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
716
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:77
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
717
msgid "Cyrillic (ISO-IR-111)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
718
msgstr "Kiril (ISO-IR-111)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
719

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
720
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:78
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
721
msgid "Cyrillic (MacCyrillic)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
722
msgstr "Kiril (MacCyrillic)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
723

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
724
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:79
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
725
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
726
msgstr "Kiril (Windows-1251)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
727

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
728
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:80
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
729
msgid "Cyrillic/Russian (IBM-866)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
730 731 732 733
msgstr "Kiril/Rusca (IBM-866)"

#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:81
msgid "Cyrillic/Russian (KOI8-R)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
734
msgstr "Kiril/Rusca (KOI8-R)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
735

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
736
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:82
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
737
msgid "Cyrillic/Ukrainian (KOI8-U)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
738
msgstr "Kiril/Ukrayna (KOI8-U)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed