pl.po 177 KB
Newer Older
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
1
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
2
# Aviary.pl
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
3
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
4 5
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
6
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
7 8
msgid ""
msgstr ""
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
9
"Project-Id-Version: nautilus\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
11 12
"POT-Creation-Date: 2012-08-31 21:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-31 21:51+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
13
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
14
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
15
"Language: pl\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
19 20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21
"X-Poedit-Language: Polish\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
22
"X-Poedit-Country: Poland\n"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
23

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
24
#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
25 26
msgid "Run Software"
msgstr "Uruchamianie oprogramowania"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
27

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
28
#. Set initial window title
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
30
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
31 32
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4294 ../src/nautilus-window.c:1888
#: ../src/nautilus-window.c:2143
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
33 34 35 36 37 38 39
msgid "Files"
msgstr "Pliki"

#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:2
msgid "Access and organize files"
msgstr "Organizowanie plików"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
40 41 42 43
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
msgid "Saved search"
msgstr "Zapisane wyszukiwanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
44
#: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
45 46 47
msgid "X"
msgstr "X"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
48
#: ../eel/eel-canvas.c:1262 ../eel/eel-canvas.c:1263
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
49 50 51
msgid "Y"
msgstr "Y"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
52
#: ../eel/eel-editable-label.c:311
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
53 54 55
msgid "Text"
msgstr "Tekst"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56
#: ../eel/eel-editable-label.c:312
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
57 58 59
msgid "The text of the label."
msgstr "Tekst na etykiecie."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
60
#: ../eel/eel-editable-label.c:318
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
61 62 63
msgid "Justification"
msgstr "Justowanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
64
#: ../eel/eel-editable-label.c:319
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
65 66 67 68 69 70 71 72
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
msgstr ""
"Wzajemne wyrównanie wierszy tekstu etykiety względem siebie. Nie wpływa to "
"na wyrównanie etykiety wewnątrz przydzielonego jej obszaru - to określa "
"atrybut GtkMisc::xalign."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
73

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
74
#: ../eel/eel-editable-label.c:327
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
75 76 77
msgid "Line wrap"
msgstr "Zawijanie wierszy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
78
#: ../eel/eel-editable-label.c:328
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
79 80 81
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
msgstr "Określa, czy zbyt długie wiersze powinny być zawijane."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
82
#: ../eel/eel-editable-label.c:335
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
83 84 85
msgid "Cursor Position"
msgstr "Położenie kursora"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
86
#: ../eel/eel-editable-label.c:336
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
87 88 89
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Bieżące położenie kursora wstawiania, liczone w znakach."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
90
#: ../eel/eel-editable-label.c:345
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
91 92 93
msgid "Selection Bound"
msgstr "Granica zaznaczenia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
94
#: ../eel/eel-editable-label.c:346
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
95 96 97 98 99
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr ""
"Położenie końca zaznaczenia przeciwnego w stosunku do kursora, liczone w "
"znakach."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
100

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
101
#: ../eel/eel-editable-label.c:3051
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
102 103 104
msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz wszystko"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
105
#: ../eel/eel-editable-label.c:3062
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
106
msgid "Input Methods"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
107
msgstr "Metody wprowadzania danych"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
108

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
109
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:378
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
110 111
msgid "Show more _details"
msgstr "Wyświetl więcej _szczegółów"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
112

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
113
#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:205
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
114
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
115
msgstr "Można zatrzymać to działanie poprzez kliknięcie przycisku Anuluj."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
116

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
117
#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:99
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
118 119 120
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (nieprawidłowe kodowanie Unicode)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
121 122
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:101
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
123
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:274
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
124 125
#: ../src/nautilus-pathbar.c:298 ../src/nautilus-places-sidebar.c:514
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1175
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
126 127
msgid "Home"
msgstr "Katalog domowy"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
128

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
129 130 131 132
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2596
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Prostokąt zaznaczenia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
133 134 135
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
136
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:359
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
137 138
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Wycina zaznaczony tekst do schowka"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
140 141 142
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
143
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:363
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
144 145
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopiuje zaznaczony tekst do schowka"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
146

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
147 148 149
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
150
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:367
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
151 152
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Wkleja tekst zapisany w schowku"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
153

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
154 155
#. name, stock id
#. label, accelerator
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
156
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7222
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
157 158
msgid "Select _All"
msgstr "Z_aznacz wszystko"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
160
#. tooltip
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
161
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:371
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
162 163
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Zaznacza cały tekst w polu tekstowym"
164

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165 166 167
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:368
msgid "Move _Up"
msgstr "W gó_rę"
168

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
169 170 171
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:378
msgid "Move Dow_n"
msgstr "W _dół"
172

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
173 174 175
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:391
msgid "Use De_fault"
msgstr "Użyj do_myślnych"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
176

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
177
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
178
#: ../src/nautilus-list-view.c:1512
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
179 180
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
181

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
182
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
183 184
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "Nazwa i ikona pliku."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
185

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
186
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
187 188
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
189

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
190
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
191 192
msgid "The size of the file."
msgstr "Rozmiar pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
193

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
194
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
195 196
msgid "Type"
msgstr "Typ"
197

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
198
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:73
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
199 200
msgid "The type of the file."
msgstr "Typ pliku."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
201

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
202 203 204
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
msgid "Modified"
msgstr "Zmodyfikowano"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
205

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
206
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:80
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
207 208
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Data modyfikacji pliku."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
209

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
211 212
msgid "Owner"
msgstr "Właściciel"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
213

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
214
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:89
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
215 216
msgid "The owner of the file."
msgstr "Właściciel pliku."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
217

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
218
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:96
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
219 220
msgid "Group"
msgstr "Grupa"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
221

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
222
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
223 224
msgid "The group of the file."
msgstr "Grupa pliku."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
225

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
226
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:104
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
227
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4356
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
228 229
msgid "Permissions"
msgstr "Uprawnienia"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
230

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
231
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:105
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
232 233
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Uprawnienia do pliku."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
234

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
235
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:112
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236 237
msgid "MIME Type"
msgstr "Typ MIME"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
238

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
239
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240 241
msgid "The mime type of the file."
msgstr "Typ MIME pliku."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
242

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
243 244 245
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
msgid "Security Context"
msgstr "Kontekst zabezpieczeń"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
246

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
247 248 249
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
msgid "The security context of the file."
msgstr "Kontekst zabezpieczeń pliku."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
250

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
251 252
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:128
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:329
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
253 254
msgid "Location"
msgstr "Położenie"
255

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
256
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
257 258 259
msgid "The location of the file."
msgstr "Położenie pliku."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
260
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:170
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
261 262
msgid "Trashed On"
msgstr "Data przeniesienia do kosza"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
263

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
264
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:171
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
265 266
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "Data, kiedy plik został przeniesiony do kosza"
267

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:177
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
269 270
msgid "Original Location"
msgstr "Pierwotne położenie"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
271

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
272
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:178
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
273 274
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Pierwotne położenie plików przed ich przeniesieniem do kosza"
275

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
276 277 278 279 280 281 282 283
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:195
msgid "Relevance"
msgstr "Ważność"

#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:196
msgid "Relevance rank for search"
msgstr "Ocena ważności wyszukiwania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
284
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:435
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
285
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:151
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
286 287 288
msgid "on the desktop"
msgstr "na pulpicie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
289
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:89
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
290
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291
msgid "You cannot move the volume “%s” to the trash."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
292
msgstr "Nie można przenieść woluminu \"%s\" do kosza."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
293

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:99
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
295
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
296 297
"If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the "
"volume."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
298
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299 300
"Aby wysunąć wolumin, należy użyć pozycji \"Wysuń\" w menu podręcznym "
"woluminu."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
301

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
302
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:108
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
303
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
304 305
"If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup "
"menu of the volume."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
306
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
307 308
"Aby odmontować wolumin, należy użyć pozycji \"Odmontuj wolumin\" w menu "
"podręcznym woluminu."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
309

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
310
#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
311
#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:475
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
312 313 314 315
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
316
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:697
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
317 318
msgid "_Move Here"
msgstr "_Przenieś tutaj"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
319

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
320
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:702
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321 322
msgid "_Copy Here"
msgstr "S_kopiuj tutaj"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
324
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:707
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
325 326
msgid "_Link Here"
msgstr "Utwórz tutaj d_owiązanie"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
327

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:712
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
329 330
msgid "Set as _Background"
msgstr "Ustaw jako _tło"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
331

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
332
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:719
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
333 334
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
335

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
336
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1219
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
337
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:356
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
338 339 340
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Tego pliku nie można zamontować"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
341
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1264
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
342 343 344
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Tego pliku nie można odmontować"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
345
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1298
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
346 347 348
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Tego pliku nie można wysunąć"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
349
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1331
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
350
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:534
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
351 352 353
msgid "This file cannot be started"
msgstr "Tego pliku nie można uruchomić"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
354 355
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1383
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1414
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356 357 358
msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "Tego pliku nie można zatrzymać"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
359
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1825
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
360 361 362 363
#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Ukośniki w nazwach plików nie są dozwolone"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
364
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1843
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
365 366 367 368
#, c-format
msgid "File not found"
msgstr "Nie odnaleziono pliku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
369
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1871
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
370 371 372 373
#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "Nie można zmieniać nazw plików najwyższego poziomu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
374
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1894
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
375 376 377 378
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Nie można zmienić nazwy ikony pulpitu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
379
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1923
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
380 381 382 383
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "Nie można zmienić nazwy pliku pulpitu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
384
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395
#. * Note to localizers: You can look at man strftime
#. * for details on the format, but you should only use
#. * the specifiers from the C standard, not extensions.
#. * These include "%" followed by one of
#. * "aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ". There are two extensions
#. * in the Nautilus version of strftime that can be
#. * used (and match GNU extensions). Putting a "-"
#. * between the "%" and any numeric directive will turn
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4433
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
397 398 399
msgid "%R"
msgstr "%R"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4434
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
401 402 403
msgid "%-I:%M %P"
msgstr "%-I:%M %P"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404 405
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4435
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4436
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
406 407
msgid "%b %-e"
msgstr "%-e %b"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
408

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
409
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4437
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
410 411
msgid "%b %-d %Y"
msgstr "%-d %b %Y"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
412

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
413
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4438
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
414 415
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
msgstr "%a, %e %b %Y o %I:%M:%S %p"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
417
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4439
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
418 419 420
msgid "%a, %b %e %Y %T"
msgstr "%a, %e %b %Y o %T"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
421
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4938
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
422 423 424 425
#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Zmiana uprawnień niedozwolona"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
426
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5233
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
427 428 429 430
#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Zmiana właściciela niedozwolona"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
431
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5251
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
432 433 434 435
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "Podany właściciel \"%s\" nie istnieje"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
436
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5515
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
437 438 439 440
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Zmiana grupy niedozwolona"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
441
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5533
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
442 443 444 445
#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "Podana grupa \"%s\" nie istnieje"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
446
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
447
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5667
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
448 449 450
msgid "Me"
msgstr "Ja"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
451
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5691
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
452 453 454 455 456 457 458
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u element"
msgstr[1] "%'u elementy"
msgstr[2] "%'u elementów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
459
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5692
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
460 461 462 463 464 465 466
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u katalog"
msgstr[1] "%'u katalogi"
msgstr[2] "%'u katalogów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
467
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5693
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
468 469 470 471 472 473 474 475
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u plik"
msgstr[1] "%'u pliki"
msgstr[2] "%'u plików"

#. This means no contents at all were readable
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
476 477
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6086
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6102
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
478 479 480 481
msgid "? items"
msgstr "? elementów"

#. This means no contents at all were readable
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
482
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6092
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
483 484 485
msgid "? bytes"
msgstr "? bajtów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
486
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6107
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
487 488 489
msgid "unknown type"
msgstr "nieznany typ"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
490
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6110
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
491 492 493 494 495 496
msgid "unknown MIME type"
msgstr "nieznany typ MIME"

#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
497
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6124
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
498
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1103
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
499 500 501
msgid "unknown"
msgstr "nieznane"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
502
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6175
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
503 504 505
msgid "program"
msgstr "program"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
506
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6195
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
507 508 509 510 511 512 513 514
msgid "link"
msgstr "dowiązanie"

#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
515
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6201
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
516
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
517
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
518 519 520 521
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Dowiązanie do %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
522
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6217
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
523 524 525
msgid "link (broken)"
msgstr "dowiązanie (uszkodzone)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
526
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
527
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
528
msgid "Merge folder “%s”?"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
529
msgstr "Połączyć katalog \"%s\"?"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
530

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
531
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
532 533 534 535 536 537
msgid ""
"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
"that conflict with the files being copied."
msgstr ""
"Połączenie będzie poprzedzone zapytaniem o potwierdzenie przed zamianą "
"jakichkolwiek plików, które mogą być w konflikcie z kopiowanymi plikami."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
538

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
539 540
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
541
msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
542 543 544 545
msgstr "Starszy katalog o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
546
msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
547 548 549 550
msgstr "Nowszy katalog o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
551
msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
552 553 554 555 556 557 558
msgstr "Inny katalog o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
msgstr "Zastąpienie go spowoduje usunięcie wszystkich plików w katalogu."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
559
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
560
msgid "Replace folder “%s”?"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
561
msgstr "Zastąpić katalog \"%s\"?"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
562

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
563
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
564
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
565
msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
566
msgstr "Katalog o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
567

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
568
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
569
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
570
msgid "Replace file “%s”?"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
571
msgstr "Zastąpić plik \"%s\"?"
572

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
573 574 575 576 577
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
msgid "Replacing it will overwrite its content."
msgstr "Zastąpienie go spowoduje nadpisanie jego zawartości."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
578
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
579
msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
580 581 582 583
msgstr "Starszy plik o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
584
msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
585 586 587 588
msgstr "Nowszy plik o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
589
msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
590
msgstr "Inny plik o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."
591

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
592
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:252
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
593 594
msgid "Original file"
msgstr "Pierwotny plik"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
595

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
596 597
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
598
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3097
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
599 600
msgid "Size:"
msgstr "Rozmiar:"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
601

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
602 603
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
604
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3079
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
605 606
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
607

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
608 609
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:290
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
610 611
msgid "Last modified:"
msgstr "Ostatnia modyfikacja:"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
612

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
613
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:283
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
614 615
msgid "Replace with"
msgstr "Zastąp używając"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
616

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
617
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:312
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
618 619
msgid "Merge"
msgstr "Połącz"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
620

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
621
#. Setup the expander for the rename action
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
622
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:505
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
623 624
msgid "_Select a new name for the destination"
msgstr "_Wybór nowej nazwy dla pliku docelowego"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
625

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
626
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:519
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
627
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
628 629
msgid "Reset"
msgstr "Wyczyść"
630

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
631
#. Setup the checkbox to apply the action to all files
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
632
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:531
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
633 634
msgid "Apply this action to all files"
msgstr "Zastosowanie tej czynności dla wszystkich plików"
635

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
636
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
637
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
638 639
msgid "_Skip"
msgstr "_Pomiń"
640

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
641
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:547
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
642 643
msgid "Re_name"
msgstr "Zmień _nazwę"
644

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
645
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:553
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
646 647
msgid "Replace"
msgstr "Zastąp"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
648

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
649
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:625
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
650 651
msgid "File conflict"
msgstr "Konflikt plików"
652

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
653
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
654 655
msgid "S_kip All"
msgstr "Po_miń wszystko"
656

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
657
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
658 659
msgid "_Retry"
msgstr "P_onów"
660

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
661
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
662 663
msgid "Delete _All"
msgstr "Usuń _wszystko"
664

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
665
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
666 667
msgid "_Replace"
msgstr "Za_stąp"
668

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
669
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
670 671
msgid "Replace _All"
msgstr "Zastąp wszys_tko"
672

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
673
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
674 675
msgid "_Merge"
msgstr "Połąc_z"
676

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
677
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
678 679
msgid "Merge _All"
msgstr "Połą_cz wszystko"
680

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
681
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:193
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
682 683
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "S_kopiuj mimo to"
684

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
685
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:278
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
686 687 688 689 690 691
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
msgstr[0] "%'d sekunda"
msgstr[1] "%'d sekundy"
msgstr[2] "%'d sekund"
692

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
693 694
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:283
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:294
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
695 696 697 698 699 700
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
msgstr[0] "%'d minuta"
msgstr[1] "%'d minuty"
msgstr[2] "%'d minut"
701

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
702
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:293
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
703 704 705 706 707 708
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
msgstr[0] "%'d godzina"
msgstr[1] "%'d godziny"
msgstr[2] "%'d godzin"
709

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
710
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:301
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
711 712 713 714 715 716
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
msgstr[0] "około %'d godziny"
msgstr[1] "około %'d godzin"
msgstr[2] "około %'d godzin"
717

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
718
#. appended to new link file
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
719
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:381
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
720 721 722
#, c-format
msgid "Another link to %s"
msgstr "Kolejne dowiązanie do %s"
723

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
724 725 726 727
#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
728
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:397
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
729 730 731
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
msgstr "%'d. dowiązanie do %s"
732

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
733
#. appended to new link file
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
734
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:401
735
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
736 737
msgid "%'dnd link to %s"
msgstr "%'d. dowiązanie do %s"
738

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
739
#. appended to new link file
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
740
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:405
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
741 742 743
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
msgstr "%'d. dowiązanie do %s"
744

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
745
#. appended to new link file
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
746
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:409
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
747 748 749
#, c-format
msgid "%'dth link to %s"
msgstr "%'d. dowiązanie do %s"
750

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
751 752 753 754 755
#. Localizers:
#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
756
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:448
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
757 758
msgid " (copy)"
msgstr " (kopia)"
759

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
760
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
761
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:450
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
762 763
msgid " (another copy)"
msgstr " (kolejna kopia)"
764

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
765 766 767 768 769 770
#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
771 772
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:467
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
773 774
msgid "th copy)"
msgstr ". kopia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
775

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
776
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
777
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:460
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
778 779
msgid "st copy)"
msgstr ". kopia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
780

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
781
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
782
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
783 784
msgid "nd copy)"
msgstr ". kopia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
785

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
786
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
787
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
788 789
msgid "rd copy)"
msgstr ". kopia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
790

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
791
#. localizers: appended to first file copy
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
792
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:481
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
793 794 795
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (kopia)%s"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
796

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
797
#. localizers: appended to second file copy
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
798
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:483
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
799 800 801
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (kolejna kopia)%s"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
802

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
803 804 805 806 807 808
#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
809 810
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
811 812 813
#, c-format
msgid "%s (%'dth copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
814

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
815 816 817 818 819
#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
#.
#. localizers: appended to x1st file copy
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
820
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
821 822 823
#, c-format
msgid "%s (%'dst copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
824

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
825
#. localizers: appended to x2nd file copy
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
826
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
827 828 829
#, c-format
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
830

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
831
#. localizers: appended to x3rd file copy
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
832
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
833 834 835
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
836

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
837
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
838
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:603
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
839 840
msgid " ("
msgstr " ("
841

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
842
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
843
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:611
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
844 845 846
#, c-format
msgid " (%'d"
msgstr " (%'d"
847

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
848 849
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1323
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
850
msgstr "Na pewno trwale usunąć element \"%B\" z kosza?"
851

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
852
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1326
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
853 854 855 856 857 858 859 860 861 862
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
"trash?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
"trash?"
msgstr[0] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczony element z kosza?"
msgstr[1] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczone elementy z kosza?"
msgstr[2] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczonych elementów z kosza?"
863

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
864 865
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1336
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1402
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
866 867
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Usunięcie elementu spowoduje jego bezpowrotne utracenie."
868

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
869
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1356
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
870 871
msgid "Empty all items from Trash?"
msgstr "Opróżnić kosz ze wszystkich elementów?"
872

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
873
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1360
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
874 875
msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
msgstr "Wszystkie elementy w koszu zostaną bezpowrotne usunięte."
876

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
877
#. Empty Trash menu item
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
878 879
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2229
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
880
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2715
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
881 882
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Op_różnij kosz"