sq.po 217 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1
# translation of nautilus.HEAD.sq.po to albanian
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
2
# Albanian translation for nautilus.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
3 4
# Copyright (C) 2001-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002,2003
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
8 9 10
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD.sq\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-01 05:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-01 11:54+0100\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
11
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
12
"Language-Team: albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
16
"X-Generator: KBabel 1.0\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
36
msgstr "Fabrikë komponentesh adaptues për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
37 38 39

#: components/adapter/main.c:100
msgid "bonobo_ui_init() failed."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
40
msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
41

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
42 43 44 45 46 47 48 49
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1761
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Simbole"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
50
msgstr "Paneli anësor i simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
51 52 53

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
54
msgstr "Paraqitje sipas simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
55 56 57 58 59 60 61

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:202
#, c-format
msgid ""
"Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
62 63
"Nuk mund të heq simbolin me emrin '%s'. Shkaku mund të jetë që simboli është "
"i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
64 65 66

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
msgid "Couldn't remove emblem"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
67
msgstr "E pamundur heqja e simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
68 69 70 71 72 73 74

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:237
#, c-format
msgid ""
"Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
75 76
"Nuk mund ti jap emrin '%s' simbolit.  Shkaku mund të jetë që simboli është i "
"përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
77 78 79

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
msgid "Couldn't rename emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
80
msgstr "I pamundur riemërtimi i simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
81 82 83

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:257
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
84
msgstr "Riemërto simbolin"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
85 86 87

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:276
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
88
msgstr "Shkruaj emrin e ri për simbolin e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
89 90 91

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:330
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
92
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
93 94 95

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:497
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
96
msgstr "Shto simbole..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
97 98 99 100 101 102

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:513
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
103 104
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
105 106 107 108 109 110

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:515
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
111 112
"Shkruaj një emër tjetër për simbolin. Ky emër do të përdoret në pozicione të "
"tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
113 114 115 116 117 118

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
119 120
"Disa nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë figura "
"të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
121 122 123 124

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid "Couldn't add emblems"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
125
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
126 127 128 129 130 131

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid ""
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
132 133
"Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë figura "
"të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
134 135 136

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
137
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
138 139 140 141 142

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:814
msgid "Couldn't add emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
143
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
144 145 146 147 148

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:760
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:813
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
149
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
150 151 152

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
153
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
154 155 156 157 158

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:878 data/browser.xml.h:35
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
msgid "Factory for hardware view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
msgid "Hardware Viewer"
msgstr "Vizualizues hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
msgid "Hardware view"
msgstr "Shikimi hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
msgid "View as Hardware"
msgstr "Shiko si hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
msgid "hardware view"
msgstr "pamja hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
msgid "name of icon for the hardware view"
msgstr "emri i ikonës për shikimin e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
msgid "summary of hardware info"
msgstr "përmbledhja e informacioneve mbi hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
#, c-format
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K cache size"
msgstr ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K me cache"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
#, c-format
msgid "%lu GB RAM"
msgstr "%lu GB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
#, c-format
msgid "%lu MB RAM"
msgstr "%lu MB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
#, c-format
msgid "%lu GB"
msgstr "%lu GB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
#, c-format
msgid "%lu MB"
msgstr "%lu MB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
msgstr "Koha e aktivitetit është %d ditë, %d orë, %d minuta"

#. set up the title
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
msgid "Hardware Overview"
msgstr "Panorama e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e CPU"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e disqeve IDE"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
258 259
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
260
msgstr "Figurë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
261

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
262 263
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
264
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
265

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
266 267
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
268
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
269

270
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:92
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
271
msgid "Failed to load image information"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
272
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
273

274
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:144
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
275 276
#, c-format
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
277 278
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
279
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
280 281
"<b>Lloji i Figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Qartësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
282

283
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:243
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
284
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
285
msgstr "duke lexuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
286

287
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:256
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
288
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
289
msgstr "URI e hapur për momentin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
290

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
291 292 293
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
294

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
295
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
296 297
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
298

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
299 300 301 302
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor i shënimeve të Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
303 304 305
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
306

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
307 308 309
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
310

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
311 312 313
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
314

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
315 316 317 318
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
319

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
320 321 322
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
323

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
324 325 326
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
327

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
328 329 330
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
msgid "F_onts"
msgstr "F_onts"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
331

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
332 333 334
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
msgid "Lucida"
msgstr "Lucida"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
335

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
336 337 338
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:3
msgid "Services"
msgstr "Shërbime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
339

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
340 341 342
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:5
msgid "Use the Courier Font"
msgstr "Përdor Gërmën Courier"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
343

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
344 345 346
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:6
msgid "Use the Fixed Font"
msgstr "Përdor Gërmën Fixed"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
347

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
348 349 350
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:7
msgid "Use the GTK System Font"
msgstr "Përdor Gërmat e sistemit GTK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
351

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
352 353 354
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:8
msgid "Use the Helvetica Font"
msgstr "Përdor Gërmat Helvetica"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
355

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
356 357 358
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:9
msgid "Use the Lucida Font"
msgstr "Përdor Gërmat Lucida"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
359

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
360 361 362
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:10
msgid "Use the Times Font"
msgstr "Përdor Gërmat Times"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
363

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
364 365 366
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:11
msgid "_Courier"
msgstr "_Courier"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
367

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
368 369 370
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:12
msgid "_Fixed"
msgstr "_Fixed"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
371

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
372 373 374
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:13
msgid "_GTK System Font"
msgstr "_Gërmat e sistemit GTK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
375

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
376 377 378
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:14
msgid "_Helvetica"
msgstr "_Helvetica"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
379

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
380 381 382
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:15
msgid "_Times"
msgstr "_Times"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
383

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
384 385 386
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
msgstr "Kërko me Google tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
387

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
388 389 390
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
msgstr "Përdor Google për të kryer kërkime në web për tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
391

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
392 393 394
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e zgjedhur në Fjalor"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
395

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
396 397 398
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e seleksionuar tek fjalori Merriam-Webster"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
399

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
400 401 402
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
403

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
404
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
405
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:576
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
406 407
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
408

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
409 410 411
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
412

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
413 414 415
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "fabrika e objektit që ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
416

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
417
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:577
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
418 419
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
420

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
421 422
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
423
msgstr "Paneli anësor \"Degëzimi\" për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
424

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
425 426 427
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Pamja e degëzuar e Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
428

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
429 430
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
msgid "Tree"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
431
msgstr "Degëzimi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
432

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
433 434 435
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "(Empty)"
msgstr "(Bosh)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
436

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
437 438 439
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "Loading..."
msgstr "Në lexim e sipër..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
440

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
441 442 443
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacione"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
444

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
445 446 447
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
448

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
449 450 451
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
452

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
453 454 455
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
456

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
457 458 459
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
460

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
461 462 463
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "I zi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
464

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
465 466 467
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
468

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
469 470 471
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
472

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
473 474 475
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
476

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
477 478 479
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
480

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
481 482 483
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
484

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
485 486 487
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
488

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
489 490 491
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
492

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
493 494 495
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Kamera"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
496

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
497 498 499
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
500

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
501 502 503
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Certifikatë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
504

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
505 506 507
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
508

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
509 510 511
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
512

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
513 514 515
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
516

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
517 518 519
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
520

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
521 522 523
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
524

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
525 526 527
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
528

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
529 530 531
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
532

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
533 534 535
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
536

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
537 538 539
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
540

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
541 542
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
543
msgstr "GNOME i errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
544

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
545 546 547
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
548

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
549 550 551
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
552

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
553 554 555
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
556

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
557 558 559
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
560

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
561 562 563
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Kopje"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
564

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
565 566
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
567
msgstr "Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
568

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
569 570 571
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
572

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
573 574 575
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
msgstr "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
576

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
577 578 579
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
580

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
581 582 583
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
584

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
585 586 587
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
588

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
589 590 591
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
592

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
593 594 595
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
596

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
597 598 599
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
600

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
601 602 603
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
604

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
605 606 607
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
608

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
609 610 611
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
612

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
613 614 615
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
616

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
617 618 619
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
620

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
621 622 623
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
624

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
625 626 627
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
628

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
629 630 631
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Rëndësishme"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
632

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
633 634 635
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
636

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
637 638 639
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
640

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
641 642 643
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
644

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
645 646 647
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
648

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
649 650 651
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
652

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
653 654 655
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
656

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
657 658 659
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
660

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
661 662 663
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
664

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
665 666 667
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
668

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
669 670 671
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
672

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
673 674 675
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Numra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
676

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
677 678 679
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
680

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
681 682 683
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
684

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
685 686 687
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
688

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
689 690 691
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
692

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
693 694 695
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
696

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
697 698 699
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Arkiv"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
700

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
701 702 703
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
704

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
705 706 707
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
708

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
709 710 711
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
712

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
713 714 715
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
716

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
717 718 719
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
720

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
721 722 723
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
724

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
725 726 727
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
728

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
729 730 731
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
732

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
733 734 735
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
736

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
737 738 739
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
740

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
741 742 743
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
744

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
745 746 747
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
748

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
749 750 751
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
752

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
753 754 755
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Tingull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
756

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
757 758 759
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "E veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
760

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
761 762 763
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
764

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
765 766 767
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
768

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
769 770 771
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
772

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
773 774 775
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
776

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
777 778 779
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
780

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
781 782 783
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
784

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
785 786 787
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
788

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
789 790 791
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
792

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
793 794 795
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
796

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
797 798 799
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
800

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
801 802 803
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
804

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
805 806 807
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
msgstr "Aplikacionet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
808

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
809 810 811
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
812

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
813 814 815
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
816

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
817 818 819
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Preferimet e Desktop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
820

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
821 822 823
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
824

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
825 826 827
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
msgstr "Rregullimet e Server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
828

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
829 830 831
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
832

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
833 834 835 836
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
837

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
838 839 840
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
841

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
842 843 844
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
845

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
846 847 848
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
849

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
850 851 852
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
853

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
854 855 856
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
857

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
858 859 860
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
861

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
862 863 864
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
865

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
866 867 868
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
869

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
870 871 872
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
873

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
874 875 876
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
877

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
878 879 880
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
881

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
882 883 884
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
885

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
886 887 888
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
889

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
890 891 892
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
893

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
894 895 896
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
897

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
898 899 900
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
901

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
902 903 904
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
905

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
906 907 908
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
909

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
910 911 912
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
913

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
914 915 916
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
917

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
918 919 920
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
921

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
922 923 924
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
925

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
926 927 928
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
929

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
930 931 932
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
933

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
934 935 936
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
937

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
938 939 940
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
941

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
942 943 944
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
945

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
946 947 948
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
949

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
950 951 952
#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
953

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
954 955 956
#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
957

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
958 959 960
#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
961

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
962 963 964
#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
965

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
966 967 968
#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
969

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
970 971 972
#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
973

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
974 975 976
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
977

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
978 979 980
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
981

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
982 983 984
#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
985

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
986 987 988
#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
989

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
990 991 992
#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
993

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
994 995 996
#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
msgstr "Shërbime Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
997

Alexander Larsson's avatar