az.po 234 KB
Newer Older
1 2
# nautilus.HEAD.az.po faylının Azərbaycan dilinə tərcüməsi
# Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>, 2001.
4
# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2003
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD.az\n"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
9
"POT-Creation-Date: 2003-11-10 12:15+0100\n"
10
"PO-Revision-Date: 2003-08-11 17:01+0200\n"
11
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
12
"Language-Team: Azerbaijani <gnome@azitt.com>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13
"MIME-Version: 1.0\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
15 16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
17
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
19
msgstr "Nautilus tərkib hissəsi adapter e'malatxanaları üçün e'malatxana"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
20

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
21
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
23
msgstr "Nautilus tərkib hissəsi adapter e'malatxanaları üçün e'malatxana "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
24

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
25
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
26 27 28 29 30 31
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Sıravi Bonobo İdarələrini və ya Hopdurulmuş elementlərini Nautilus "
"Nümayişlərinə çevirən mərkəz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
32

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
33
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
34
msgid "Nautilus component adapter factory"
35
msgstr "Nautilus tərkib hissəsi adapteri e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
36

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
37
#: components/adapter/main.c:101
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
38
msgid "bonobo_ui_init() failed."
39
msgstr "bonobo_ui_init() iflas etdi."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
40

41
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
42
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2404
43 44 45 46 47 48
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Emblemlər"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
49
msgstr "Nautilus Emblem yan çubuğu"
50 51 52

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
53
msgstr "Nautilus Emblem nümayişi"
54

55
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
56
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
57 58 59 60 61 62
msgid ""
"Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr ""
"'%s' emblemi silinə bilmədi.  Yəqin ki bunun səbəbi emblemin sizin əlavə "
"etdiyiniz deyil, silinməz olan olmasıdır."
63

64
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
65
msgid "Couldn't remove emblem"
66
msgstr "Emblem silinə bilmədi"
67

68
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
69
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
70 71 72 73 74 75
msgid ""
"Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr ""
"'%s' emblemi yenidən adlandırıla bilmədi.  Yəqin ki bunun səbəbi emblemin "
"sizin əlavə etdiyiniz deyil, silinməz olan olmasıdır."
76

77
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
78
msgid "Couldn't rename emblem"
79
msgstr "Emblem yenidən adlandırıla bilmədi"
80

81
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:258
82
msgid "Rename Emblem"
83
msgstr "Emblemi Yenidən Adlandır"
84

85
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:277
86
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
87
msgstr "Nümayiş edilən emblem üçün yeni ad daxil et:"
88

89
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:331
90
msgid "Rename"
91
msgstr "Yenidən adlandır"
92

93
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:503
94
msgid "Add Emblems..."
95
msgstr "Emblemlər Əlavə Et..."
96

97
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:519
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
98 99 100 101 102 103
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Hər emblemin yanına təsviri ad daxil edin.  Bu ad emblemi başqa yerlərdə "
"təsvir edəcək."
104

105
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
106 107 108 109 110 111
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Emblemin yanına təsviri ad daxil edin.  Bu ad emblemi başqa yerlərdə təsvir "
"edəcək."
112

113
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:739
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
114 115 116 117 118 119
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
msgstr ""
"Fayllardan bəziləri hökmlü rəsm olmadıqları üçün emblem olaraq əlavə edilə "
"bilmədilər."
120

121 122
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:739
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
123
msgid "Couldn't add emblems"
124
msgstr "Emblemlər əlavə edilə bilmədi"
125

126
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
127 128 129 130 131 132
msgid ""
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
msgstr ""
"Fayllardan heç biri hökmlü rəsm olmadığına görə emblem olaraq əlavə edilə "
"bilmədi."
133

134
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:762
135
msgid "The dragged text was not a valid file location."
136
msgstr "Sürünən mətn hökmlü fayl mövqeyi deyil."
137

138 139 140
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:762
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:786
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:835
141
msgid "Couldn't add emblem"
142
msgstr "Emblem əlavə edilə bilmədi"
143

144 145
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:781
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:834
146 147
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
148
msgstr "'%s' faylı hökmlü rəsm deyil."
149

150
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:784
151
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
152
msgstr "Sürünən fayl hökmlü rəsm deyil."
153

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
154 155
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:899 data/browser.xml.h:35
#: src/nautilus-property-browser.c:1731
156
msgid "Erase"
157
msgstr "Sil"
158

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
159
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
160
msgid "Factory for hardware view"
161
msgstr "Avadanlıq nümayişi e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
162

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
163 164
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
165 166
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
167
msgstr "Avadanlıq"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
168

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
169
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
170
msgid "Hardware Viewer"
171
msgstr "Avadanlıq Nümayişçisi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
172

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
173
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
174
msgid "Hardware view"
175
msgstr "Avadanlıq nümayişi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
176

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
177
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
178
msgid "View as Hardware"
179
msgstr "Avadanlıq olaraq Göstər"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
180

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
181
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
182
msgid "hardware view"
183
msgstr "avadanlıq nümayişi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
184

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
185
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186
msgid "name of icon for the hardware view"
187
msgstr "avadanlıq nümayişi üçün timsalın adı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
188

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
189
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190
msgid "summary of hardware info"
191
msgstr "avadanlıq mə'lumatı icmalı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
192

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
193
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
194
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
195 196 197
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
198
"%s K cache size"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
199
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
200 201
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
202
"%s K ön yaddaş böyüklüyü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
203

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
204
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
206
msgid "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
207
msgstr "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
208

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
209
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
210
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
211
msgid "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
212
msgstr "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
213

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
214
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
215
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
216
msgid "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
217
msgstr "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
218

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
219
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
220
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221
msgid "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
222
msgstr "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
223

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
224
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
225 226
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
227
msgstr "Fəaliyyət müddəti %d gün, %d saat, %d dəqiqədir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
228

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
229
#. set up the title
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
230
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
231
msgid "Hardware Overview"
232
msgstr "Avadanlıq İcmalı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
233

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
234
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
235
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
236
msgstr "Bura, CPU səhifəsinin yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
237

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
238
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
239
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
240
msgstr "Bura, RAM səhifəsinin yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
241

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
242
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
243
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
244
msgstr "Bura, IDE səhifəsinin yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
245

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
246
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
247
msgid "History"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
248
msgstr "Keçmiş"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
249

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
250 251
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
252
msgstr "Keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
253

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
254 255
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
256
msgstr "Nautilus üçün keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
257

258 259 260 261 262 263
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Rəsm"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
264
msgstr "Rəsm Xassələrinin məzmun nümayişi tərkib hissəsi"
265 266 267

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
268
msgstr "Nautilus Rəsm Xassələri nümayişi"
269

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
#, fuzzy
msgid "Camera Brand"
msgstr "Kamera"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
#, fuzzy
msgid "Camera Model"
msgstr "Kamera"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
#, fuzzy
msgid "Exposure Program"
msgstr "proqram"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
msgid "Focal Lenght"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Tə'minat"
321

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
322
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
323
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
324 325
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
326
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
327 328
msgstr ""
"<b>Rəsm Növü:</b> %s (%s)\n"
329
"<b>Həlledilirlik:</b> %dx%d piksel\n"
330

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
331 332 333 334 335
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:235
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Rəsm mə'lumatı alına bilmədi"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:423
336
msgid "loading..."
337
msgstr "yüklənir..."
338

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
339
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:439
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
340
msgid "URI currently displayed"
341
msgstr "Hazırda göstərilən URI"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
342

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
343
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
344 345
msgid "Notes"
msgstr "Qeydlər"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
346

347
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
348
msgid "Notes side pane"
349
msgstr "Qeydlər yan çubuğu"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
350

351 352
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
353
msgstr "Nautilus üçün qeydlər yan çubuğu"
354

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
355
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
356
msgid "Factory for text view"
357
msgstr "Mətn nümayişi e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
358

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
359
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
360 361
msgid "Text"
msgstr "Mətn"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
362

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
363
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
364 365
msgid "Text Viewer"
msgstr "Mətn Nümayişçisi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
366

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
367
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
368
msgid "Text view"
369
msgstr "Mətn nümayişi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
370

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
371
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
372
msgid "Text view factory"
373
msgstr "Mətn nümayişi e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
374

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
375
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
376
msgid "View as Text"
377
msgstr "Mətn Olaraq Göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
379
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
380 381
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
382
msgstr "Seçili mətni ara yaddaşa köçür"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
383

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
384
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
385
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:36
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
386
msgid "_Copy Text"
387
msgstr "Mətni _Köçür"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
388

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
389 390
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
391
msgstr "Seçili Mətni Google'da Axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
392

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
393 394
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
395
msgstr "Seçili mətni vebdə axtarmaq üçün Google'u istifadə et"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
396

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
397 398
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
399
msgstr "Seçili Mətni Lüğətdə Axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
400

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
401 402
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
403
msgstr "Seçili mətni Merriam-Webster lüğətində axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
404

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
405
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
406
msgid "animation to indicate on-going activity"
407
msgstr "davam edən fəaliyyəti göstərən animasiya"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
408

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
409
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
410
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
411 412
msgid "throbber"
msgstr "zonquldayıcı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
413

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
414
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
415
msgid "throbber factory"
416
msgstr "zonquldayıcı e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
417

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
418
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
419
msgid "throbber object factory"
420
msgstr "zonquldayıcı obyekt e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
421

422
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
423
msgid "provides visual status"
424
msgstr "əyani vəziyyəti təqdim edir"
425

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
426 427
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
428
msgstr "Nautilus Ağac yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
429

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
430
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
431 432
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Nautilus Ağac nümayişi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
433

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
434
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
435 436
msgid "Tree"
msgstr "Ağac"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
437

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
438
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1136
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
439
msgid "(Empty)"
440
msgstr "(Boş)"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
441

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
442
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1136
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
443
msgid "Loading..."
444
msgstr "Yüklənir..."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
445

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
446
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:529 nautilus-home.desktop.in.h:1
447 448 449
msgid "Home Folder"
msgstr "Ev Qovluğu"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
450
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:531
451 452 453
msgid "Filesystem"
msgstr "Fayl sistemi"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
454
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:533
455 456 457
msgid "Network Neighbourhood"
msgstr "Şəbəkə Qonşuluğu"

458 459
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
460
msgstr "Tə'minatlar"
461 462 463

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
464
msgstr "Mövcud tə'minatları gəz"
465

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
466 467
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
468
msgstr "Xəyal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
469

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
470
#: data/browser.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
471
msgid "Art"
472
msgstr "Sənət"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
473 474

#: data/browser.xml.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
475 476
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
477

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
478
#: data/browser.xml.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
479 480
msgid "Black"
msgstr "Qara"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
481

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
482
#: data/browser.xml.h:5
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
483 484
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Göy Təpə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
485

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
486
#: data/browser.xml.h:6
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
487
msgid "Blue Rough"
488
msgstr "Kobud Göy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
489

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
490
#: data/browser.xml.h:7
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
491 492
msgid "Blue Type"
msgstr "Göysayağı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
493

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
494
#: data/browser.xml.h:8
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
495 496
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Fırçalanmış Metal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
497

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
498
#: data/browser.xml.h:9
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
499
msgid "Bubble Gum"
500
msgstr "Saqqız"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
501

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
502
#: data/browser.xml.h:10
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
503
msgid "Burlap"
504
msgstr "Burlap"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
505

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
506
#: data/browser.xml.h:11
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
507
msgid "C_olors"
508
msgstr "Rə_nglər"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
509 510

#: data/browser.xml.h:12
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
511
msgid "Camera"
512
msgstr "Kamera"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
513

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
514
#: data/browser.xml.h:13
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
515 516
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflyaj"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
517

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
518
#: data/browser.xml.h:14
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
519 520
msgid "Certified"
msgstr "Vəsiqəli"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
521

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
522
#: data/browser.xml.h:15
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
523 524
msgid "Chalk"
msgstr "Təbaşir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
525

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
526
#: data/browser.xml.h:16
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
527 528
msgid "Charcoal"
msgstr "Manqal Kömürü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
529

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
530
#: data/browser.xml.h:17
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
531 532
msgid "Concrete"
msgstr "Beton"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
533

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
534
#: data/browser.xml.h:18
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
535
msgid "Cool"
536
msgstr "Sərin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
537

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
538
#: data/browser.xml.h:19
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
539 540
msgid "Cork"
msgstr "Tıxac"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
541

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
542
#: data/browser.xml.h:20
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
543 544
msgid "Countertop"
msgstr "Piştaxta"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
545

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
546
#: data/browser.xml.h:21
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
547 548
msgid "Danger"
msgstr "Təhlükə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
549

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
550
#: data/browser.xml.h:22
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
551 552
msgid "Danube"
msgstr "Don Çayı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
553

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
554
#: data/browser.xml.h:23
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
555 556
msgid "Dark Cork"
msgstr "Tünd Manqal Kömürü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
557

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
558
#: data/browser.xml.h:24
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
559 560
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Tünd GNOME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
561

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
562
#: data/browser.xml.h:25
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
563 564
msgid "Deep Teal"
msgstr "Dərin Til"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
565

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
566
#: data/browser.xml.h:26
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
567 568
msgid "Distinguished"
msgstr "Ayrılmış"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
569

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
570 571 572 573 574
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Sənədlər"

#: data/browser.xml.h:28
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
575 576
msgid "Dots"
msgstr "Nöqtələr"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
577

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
578
#: data/browser.xml.h:29
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
579
msgid "Draft"
580
msgstr "Qaralama"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
581

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
582
#: data/browser.xml.h:30
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
583
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
584
msgstr "Cismin rəngini dəyişdirmək üçün rəngi üstünə sürüyün"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
585

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
586
#: data/browser.xml.h:31
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
587
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
588
msgstr "Naxışı dəyişdirmək üçün cismin üstünə naxış kirəmitini sürüyün"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
589

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
590
#: data/browser.xml.h:32
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
591
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
592
msgstr "Cismə emblem əlavə etmək üçün üstünə emblemi sürüyün"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
593

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
594
#: data/browser.xml.h:33
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
595 596
msgid "Eclipse"
msgstr "Qaranlıqlaşma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
597

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
598
#: data/browser.xml.h:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
599 600
msgid "Envy"
msgstr "Qısqanclıq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
601

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
602
#: data/browser.xml.h:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
603 604
msgid "Favorite"
msgstr "Pərəstiş Etdiyim"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
605

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
606
#: data/browser.xml.h:37
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
607 608
msgid "Fibers"
msgstr "Tellər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
609

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
610
#: data/browser.xml.h:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
611 612
msgid "Fire Engine"
msgstr "Alov Mühərriki"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
613

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
614
#: data/browser.xml.h:39
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
615 616
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
617

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
618
#: data/browser.xml.h:40
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
619 620
msgid "Floral"
msgstr "Flora"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
621

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
622
#: data/browser.xml.h:41
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
623
msgid "Fossil"
624
msgstr "Mə'dən"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
625

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
626
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
627 628
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
629

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
630
#: data/browser.xml.h:43
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
631 632
msgid "Granite"
msgstr "Qranit"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
633

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
634
#: data/browser.xml.h:44
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
635
msgid "Grapefruit"
636
msgstr "Qreypfrut"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
637

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
638
#: data/browser.xml.h:45
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
639 640
msgid "Green Weave"
msgstr "Yaşıl Toxuma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
641

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
642
#: data/browser.xml.h:46
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
643 644
msgid "Ice"
msgstr "Buz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
645

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
646
#: data/browser.xml.h:47
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
647 648
msgid "Important"
msgstr "Vacib"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
649

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
650
#: data/browser.xml.h:48
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
651 652
msgid "Indigo"
msgstr "İndiqo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
653

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
654
#: data/browser.xml.h:49
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
655 656
msgid "Leaf"
msgstr "Yarpaq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
657

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
658
#: data/browser.xml.h:50
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
659 660
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
661

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
662
#: data/browser.xml.h:51
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
663
msgid "Mail"
664
msgstr "Poçt"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
665

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
666
#: data/browser.xml.h:52
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
667 668
msgid "Mango"
msgstr "Manqo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
669

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
670
#: data/browser.xml.h:53
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
671 672
msgid "Manila Paper"
msgstr "Manila Kağızı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
673

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
674
#: data/browser.xml.h:54
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
675 676
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Yosun Təpəsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
677

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
678
#: data/browser.xml.h:55
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
679 680
msgid "Mud"
msgstr "Palçıq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
681

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
682
#: data/browser.xml.h:56
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
683
msgid "Multimedia"
684
msgstr "Multimedya"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
685

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
686
#: data/browser.xml.h:57
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
687 688
msgid "New"
msgstr "Yeni"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
689

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
690
#: data/browser.xml.h:58
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
691 692
msgid "Numbers"
msgstr "Rəqəmlər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
693

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
694
#: data/browser.xml.h:59
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
695 696
msgid "OK"
msgstr "Oldu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
697

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
698
#: data/browser.xml.h:60
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
699 700
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Okean Zolağı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
701

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
702
#: data/browser.xml.h:61
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
703
msgid "Oh No"
704
msgstr "Aman Allaxım!"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
705

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
706
#: data/browser.xml.h:62
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
707 708
msgid "Onyx"
msgstr "Oniks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
709

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
710
#: data/browser.xml.h:63
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
711 712
msgid "Orange"
msgstr "Narıncı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
713

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
714
#: data/browser.xml.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
715
msgid "Package"
716
msgstr "Paket"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
717

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
718
#: data/browser.xml.h:65
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
719 720
msgid "Pale Blue"
msgstr "Solğun Göy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
721

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
722
#: data/browser.xml.h:66
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
723 724
msgid "Personal"
msgstr "Şəxsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
725

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
726
#: data/browser.xml.h:67
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
727
msgid "Pictures"
728
msgstr "Rəsmlər"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
729

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
730
#: data/browser.xml.h:68
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
731 732
msgid "Purple Marble"
msgstr "Əflatun Mərmər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
733

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
734
#: data/browser.xml.h:69
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
735 736
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Qırışıq Kağız"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
737

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
738
#: data/browser.xml.h:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
739
msgid "Rough Paper"
740
msgstr "Kobud Kağız"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
741

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
742
#: data/browser.xml.h:71
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
743 744
msgid "Ruby"
msgstr "Yaqut"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
745