sq.po 215 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1 2 3 4 5 6 7
# Albanian translation for nautilus.
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Nautilus 2.x\n"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
8
"POT-Creation-Date: 2002-12-09 13:55+0100\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
9
"PO-Revision-Date: 2002-12-12 15:13+0100\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: albanian < gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
msgstr "Fabrikë komponenti adaptues për Nautilus"

#: components/adapter/main.c:100
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "bonobo_ui_init() failed."

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
41 42 43 44 45 46 47 48
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1761
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Simbole"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
49
msgstr "Paneli anësor i simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
50 51 52

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
53
msgstr "Paraqitje sipas simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
54 55 56 57 58 59 60

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:202
#, c-format
msgid ""
"Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
61 62
"Nuk mund të heq simbolin me emrin '%s'. Shkaku mund të jetë që simboli "
"është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
63 64 65

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
msgid "Couldn't remove emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
66
msgstr "I pamundur heqja e simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
67 68 69 70 71 72 73

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:237
#, c-format
msgid ""
"Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
74 75
"Nuk mund ti jap emrin '%s' simbolit.  Shkaku mund të jetë që simboli "
"është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
76 77 78

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
msgid "Couldn't rename emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
79
msgstr "I pamundur riemërtimi i simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
80 81 82

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:257
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
83
msgstr "Riemërto simbolin"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
84 85 86

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:276
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
87
msgstr "Shkruaj emrin e ri për simbolin e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
88 89 90

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:330
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
91
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
92 93 94

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:497
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
95
msgstr "Shto simbole..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
96 97 98 99 100 101

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:513
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
102 103
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret "
"në pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
104 105 106 107 108 109

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:515
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
110 111
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret "
"në pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
112 113 114 115 116 117

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
118 119
"Disa nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë "
"figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
120 121 122 123

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid "Couldn't add emblems"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
124
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
125 126 127 128 129 130

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid ""
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
131 132
"Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë "
"figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
133 134 135

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
136
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
137 138 139 140 141

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:814
msgid "Couldn't add emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
142
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
143 144 145 146 147

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:760
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:813
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
148
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
149 150 151

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
152
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
153 154 155 156 157

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:878 data/browser.xml.h:35
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
msgid "Factory for hardware view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
msgid "Hardware Viewer"
msgstr "Vizualizues hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
msgid "Hardware view"
msgstr "Shikimi hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
msgid "View as Hardware"
msgstr "Shiko si hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
msgid "hardware view"
msgstr "pamja hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
msgid "name of icon for the hardware view"
msgstr "emri i ikonës për shikimin e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
msgid "summary of hardware info"
msgstr "përmbledhja e informacioneve mbi hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
#, c-format
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K cache size"
msgstr ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K me cache"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
#, c-format
msgid "%lu GB RAM"
msgstr "%lu GB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
#, c-format
msgid "%lu MB RAM"
msgstr "%lu MB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
#, c-format
msgid "%lu GB"
msgstr "%lu GB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
#, c-format
msgid "%lu MB"
msgstr "%lu MB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
msgstr "Koha e aktivitetit është %d ditë, %d orë, %d minuta"

#. set up the title
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
msgid "Hardware Overview"
msgstr "Panorama e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e CPU"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e disqeve IDE"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
257 258
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
259
msgstr "Figurë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
260

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
261 262
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
263
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
264

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
265 266
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
267
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
268

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
269 270
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:90
msgid "Failed to load image information"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
271
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
272

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
273
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:142
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
274 275
#, c-format
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
276 277
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
278
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
279 280
"<b>Lloji i Figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Qartësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
281

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
282 283
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:239
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
284
msgstr "duke lexuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
285

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
286 287
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:252
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
288
msgstr "URI e hapur për momentin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
289

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
290 291 292
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Nodes side pane for Nautilus"
msgstr "Nodes side pane for Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
293

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
294 295 296
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
297

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
298 299 300
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
301

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
302 303 304
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
305

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
306 307 308
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
309

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
310 311 312
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
313

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
314 315 316 317
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
318

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
319 320 321
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
322

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
323 324 325
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
326

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
327 328 329
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
msgid "F_onts"
msgstr "F_onts"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
330

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
331 332 333
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
msgid "Lucida"
msgstr "Lucida"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
334

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
335 336 337
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:3
msgid "Services"
msgstr "Shërbime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
338

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
339 340 341
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:5
msgid "Use the Courier Font"
msgstr "Përdor Gërmën Courier"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
342

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
343 344 345
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:6
msgid "Use the Fixed Font"
msgstr "Përdor Gërmën Fixed"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
346

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
347 348 349
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:7
msgid "Use the GTK System Font"
msgstr "Përdor Gërmat e sistemit GTK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
350

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
351 352 353
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:8
msgid "Use the Helvetica Font"
msgstr "Përdor Gërmat Helvetica"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
354

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
355 356 357
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:9
msgid "Use the Lucida Font"
msgstr "Përdor Gërmat Lucida"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
358

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
359 360 361
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:10
msgid "Use the Times Font"
msgstr "Përdor Gërmat Times"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
362

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
363 364 365
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:11
msgid "_Courier"
msgstr "_Courier"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
366

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
367 368 369
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:12
msgid "_Fixed"
msgstr "_Fixed"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
370

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
371 372 373
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:13
msgid "_GTK System Font"
msgstr "_Gërmat e sistemit GTK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
374

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
375 376 377
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:14
msgid "_Helvetica"
msgstr "_Helvetica"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
378

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
379 380 381
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:15
msgid "_Times"
msgstr "_Times"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
382

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
383 384 385
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
msgstr "Kërko me Google tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
386

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
387 388 389
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
msgstr "Përdor Google për të kryer kërkime në web për tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
390

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
391 392 393
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e zgjedhur në Fjalor"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
394

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
395 396 397
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e seleksionuar tek fjalori Merriam-Webster"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
398

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
399 400 401
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
402

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
403 404 405 406
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:579
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
407

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
408 409 410
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
411

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
412 413 414
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "fabrika e objektit që ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
415

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
416 417 418
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:580
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
419

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
420 421 422
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
msgstr "Paneli anësor \"Pemë\" për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
423

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
424 425 426
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Pamja e degëzuar e Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
427

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
428 429 430
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
msgid "Tree"
msgstr "Pemë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
431

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
432 433 434
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "(Empty)"
msgstr "(Bosh)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
435

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
436 437 438
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "Loading..."
msgstr "Në lexim e sipër..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
439

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
440 441 442
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacione"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
443

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
444 445 446
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
447

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
448 449 450
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
451

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
452 453 454
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
455

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
456 457 458
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
459

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
460 461 462
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "I zi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
463

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
464 465 466
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
467

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
468 469 470
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
471

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
472 473 474
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
475

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
476 477 478
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
479

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
480 481 482
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
483

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
484 485 486
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
487

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
488 489 490
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
491

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
492 493 494
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Kamera"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
495

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
496 497 498
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
499

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
500 501 502
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Certifikatë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
503

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
504 505 506
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
507

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
508 509 510
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
511

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
512 513 514
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
515

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
516 517 518
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
519

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
520 521 522
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
523

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
524 525 526
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
527

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
528 529 530
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
531

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
532 533 534
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
535

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
536 537 538
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
539

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
540 541 542
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "GNOME e errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
543

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
544 545 546
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
547

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
548 549 550
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
551

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
552 553 554
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
555

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
556 557 558
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
559

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
560 561 562
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Kopje"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
563

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
564 565
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
566
msgstr "Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
567

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
568 569 570
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
571

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
572 573 574
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
msgstr "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
575

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
576 577 578
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
579

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
580 581 582
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
583

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
584 585 586
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
587

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
588 589 590
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
591

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
592 593 594
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
595

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
596 597 598
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
599

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
600 601 602
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
603

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
604 605 606
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
607

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
608 609 610
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
611

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
612 613 614
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
615

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
616 617 618
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
619

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
620 621 622
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
623

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
624 625 626
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
627

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
628 629 630
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Rëndësishme"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
631

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
632 633 634
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
635

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
636 637 638
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
639

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
640 641 642
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
643

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
644 645 646
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
647

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
648 649 650
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
651

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
652 653 654
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
655

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
656 657 658
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
659

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
660 661 662
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
663

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
664 665 666
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
667

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
668 669 670
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
671

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
672 673 674
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Numra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
675

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
676 677 678
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
679

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
680 681 682
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
683

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
684 685 686
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
687

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
688 689 690
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
691

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
692 693 694
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
695

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
696 697 698
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Arkiv"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
699

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
700 701 702
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
703

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
704 705 706
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
707

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
708 709 710
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
711

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
712 713 714
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
715

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
716 717 718
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
719

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
720 721 722
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
723

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
724 725 726
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
727

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
728 729 730
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
731

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
732 733 734
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
735

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
736 737 738
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
739

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
740 741 742
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
743

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
744 745 746
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
747

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
748 749 750
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
751

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
752 753 754
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Tingull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
755

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
756 757 758
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "E veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
759

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
760 761 762
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
763

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
764 765 766
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
767

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
768 769 770
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
771

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
772 773 774
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
775

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
776 777 778
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
779

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
780 781 782
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
783

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
784 785 786
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
787

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
788 789 790
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
791

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
792 793 794
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
795

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
796 797 798
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
799

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
800 801 802
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
803

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
804 805 806
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
msgstr "Aplikacionet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
807

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
808 809 810
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
811

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
812 813 814
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
815

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
816 817 818
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Preferimet e Desktop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
819

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
820 821 822
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
823

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
824 825 826
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
msgstr "Rregullimet e Server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
827

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
828 829 830
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
831

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
832 833 834 835
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
836

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
837 838 839
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
840

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
841 842 843
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
844

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
845 846 847
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
848

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
849 850 851
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
852

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
853 854 855
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
856

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
857 858 859
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
860

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
861 862 863
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
864

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
865 866 867
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
868

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
869 870 871
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
872

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
873 874 875
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
876

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
877 878 879
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
880

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
881 882 883
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
884

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
885 886 887
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
888

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
889 890 891
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
892

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
893 894 895
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
896

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
897 898 899
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
900

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
901 902 903
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
904

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
905 906 907
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
908

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
909 910 911
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
912

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
913 914 915
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
916

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
917 918 919
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
920

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
921 922 923
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
924

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
925 926 927
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
928

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
929 930 931
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
932

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
933 934 935
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
936

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
937 938 939
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
940

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
941 942 943
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
944

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
945 946 947
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
948

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
949 950 951
#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
952

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
953 954 955
#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
956

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
957 958 959
#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
960

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
961 962 963
#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
964

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
965 966 967
#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
968

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
969 970 971
#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
972

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
973 974 975
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
976

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
977 978 979
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
980

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
981 982 983
#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
984

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
985 986 987
#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
988

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
989 990 991
#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
992

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
993 994 995
#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
msgstr "Shërbime Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
996

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
997 998 999
#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
msgstr "Ximian"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1000

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1001 1002 1003
#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "Bazë të dhënash mbi hardware për Linux nga ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1004

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1005 1006 1007
#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
msgstr "Qendra e rezervave Linux e ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1008

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1009 1010 1011
#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Zero-Knowledge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1012

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1013 1014 1015
#: data/sysconfig.desktop.in.h:1 data/sysconfig.directory.in.h:1
msgid "Change systemwide settings (affects all users)"
msgstr "Ndrysho rregullimet e sistemit (ka efekt mbi të gjithë përdoruesit)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1016

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1017 1018 1019
#: data/sysconfig.desktop.in.h:2 data/sysconfig.directory.in.h:2
msgid "System Settings"
msgstr "Rregullimet e sistemit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1020

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1021 1022 1023
#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Variant Eggplant i temës Crux"