az.po 227 KB
Newer Older
1 2
# nautilus.HEAD.az.po faylının Azərbaycan dilinə tərcüməsi
# Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>, 2001.
4
# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2003
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD.az\n"
9 10
"POT-Creation-Date: 2003-08-11 12:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-11 17:01+0200\n"
11
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
12
"Language-Team: Azerbaijani <gnome@azitt.com>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13
"MIME-Version: 1.0\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
15 16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
17
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
19
msgstr "Nautilus tərkib hissəsi adapter e'malatxanaları üçün e'malatxana"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
20

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
21
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
23
msgstr "Nautilus tərkib hissəsi adapter e'malatxanaları üçün e'malatxana "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
24

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
25
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
26 27
msgid "Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to look like Nautilus Views"
msgstr "Sıravi Bonobo İdarələrini və ya Hopdurulmuş elementlərini Nautilus Nümayişlərinə çevirən mərkəz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
28

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
29
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
30
msgid "Nautilus component adapter factory"
31
msgstr "Nautilus tərkib hissəsi adapteri e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
32

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
33
#: components/adapter/main.c:101
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
34
msgid "bonobo_ui_init() failed."
35
msgstr "bonobo_ui_init() iflas etdi."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
36

37
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
38
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2383
39 40 41 42 43 44
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Emblemlər"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
45
msgstr "Nautilus Emblem yan çubuğu"
46 47 48

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
49
msgstr "Nautilus Emblem nümayişi"
50

51
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
52
#, c-format
53
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you added yourself."
54
msgstr "'%s' emblemi silinə bilmədi.  Yəqin ki bunun səbəbi emblemin sizin əlavə etdiyiniz deyil, silinməz olan olmasıdır."
55

56
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
57
msgid "Couldn't remove emblem"
58
msgstr "Emblem silinə bilmədi"
59

60
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
61
#, c-format
62
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you added yourself."
63
msgstr "'%s' emblemi yenidən adlandırıla bilmədi.  Yəqin ki bunun səbəbi emblemin sizin əlavə etdiyiniz deyil, silinməz olan olmasıdır."
64

65
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
66
msgid "Couldn't rename emblem"
67
msgstr "Emblem yenidən adlandırıla bilmədi"
68

69
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:258
70
msgid "Rename Emblem"
71
msgstr "Emblemi Yenidən Adlandır"
72

73
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:277
74
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
75
msgstr "Nümayiş edilən emblem üçün yeni ad daxil et:"
76

77
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:331
78
msgid "Rename"
79
msgstr "Yenidən adlandır"
80

81
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:503
82
msgid "Add Emblems..."
83
msgstr "Emblemlər Əlavə Et..."
84

85
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:519
86
msgid "Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in other places to identify the emblem."
87
msgstr "Hər emblemin yanına təsviri ad daxil edin.  Bu ad emblemi başqa yerlərdə təsvir edəcək."
88

89
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
90
msgid "Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in other places to identify the emblem."
91
msgstr "Emblemin yanına təsviri ad daxil edin.  Bu ad emblemi başqa yerlərdə təsvir edəcək."
92

93
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:739
94
msgid "Some of the files could not be added as emblems because they did not appear to be valid images."
95
msgstr "Fayllardan bəziləri hökmlü rəsm olmadıqları üçün emblem olaraq əlavə edilə bilmədilər."
96

97 98
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:739
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
99
msgid "Couldn't add emblems"
100
msgstr "Emblemlər əlavə edilə bilmədi"
101

102
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
103 104
msgid "None of the files could be added as emblems because they did not appear to be valid images."
msgstr "Fayllardan heç biri hökmlü rəsm olmadığına görə emblem olaraq əlavə edilə bilmədi."
105

106
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:762
107
msgid "The dragged text was not a valid file location."
108
msgstr "Sürünən mətn hökmlü fayl mövqeyi deyil."
109

110 111 112
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:762
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:786
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:835
113
msgid "Couldn't add emblem"
114
msgstr "Emblem əlavə edilə bilmədi"
115

116 117
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:781
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:834
118 119
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
120
msgstr "'%s' faylı hökmlü rəsm deyil."
121

122
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:784
123
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
124
msgstr "Sürünən fayl hökmlü rəsm deyil."
125

126
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:899
127 128
#: data/browser.xml.h:35
#: src/nautilus-property-browser.c:1730
129
msgid "Erase"
130
msgstr "Sil"
131

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
132
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
133
msgid "Factory for hardware view"
134
msgstr "Avadanlıq nümayişi e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
135

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
136 137
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
138 139
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
140
msgstr "Avadanlıq"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
141

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
142
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
143
msgid "Hardware Viewer"
144
msgstr "Avadanlıq Nümayişçisi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
145

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
146
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
147
msgid "Hardware view"
148
msgstr "Avadanlıq nümayişi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
149

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
150
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
151
msgid "View as Hardware"
152
msgstr "Avadanlıq olaraq Göstər"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
153

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
154
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
155
msgid "hardware view"
156
msgstr "avadanlıq nümayişi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
157

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
158
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
159
msgid "name of icon for the hardware view"
160
msgstr "avadanlıq nümayişi üçün timsalın adı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
161

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
162
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
163
msgid "summary of hardware info"
164
msgstr "avadanlıq mə'lumatı icmalı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
166
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
167
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
168 169 170
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
171
"%s K cache size"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
172
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
173 174
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
175
"%s K ön yaddaş böyüklüyü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
176

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
177
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
178
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
179
msgid "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
180
msgstr "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
182
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
183
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
184
msgid "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
185
msgstr "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
187
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
188
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
189
msgid "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190
msgstr "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
191

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
192
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
193
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
194
msgid "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
195
msgstr "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
196

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
197
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
198 199
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
200
msgstr "Fəaliyyət müddəti %d gün, %d saat, %d dəqiqədir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
201

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
202
#. set up the title
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
203
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204
msgid "Hardware Overview"
205
msgstr "Avadanlıq İcmalı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
206

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
207
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
208
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
209
msgstr "Bura, CPU səhifəsinin yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
210

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
211
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
212
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
213
msgstr "Bura, RAM səhifəsinin yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
214

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
215
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
216
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
217
msgstr "Bura, IDE səhifəsinin yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
218

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
219
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
220
msgid "History"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221
msgstr "Keçmiş"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
222

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
223 224
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
225
msgstr "Keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
226

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
227 228
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
229
msgstr "Nautilus üçün keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
230

231 232 233 234 235 236
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Rəsm"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
237
msgstr "Rəsm Xassələrinin məzmun nümayişi tərkib hissəsi"
238 239 240

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
241
msgstr "Nautilus Rəsm Xassələri nümayişi"
242

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
243
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:93
244
msgid "Failed to load image information"
245
msgstr "Rəsm mə'lumatı alına bilmədi"
246

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
247
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:145
248
#, c-format
249
msgid "<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
250
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
251
msgstr "<b>Rəsm Növü:</b> %s (%s)\n"
252
"<b>Həlledilirlik:</b> %dx%d piksel\n"
253

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
254
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:255
255
msgid "loading..."
256
msgstr "yüklənir..."
257

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
258
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:268
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
259
msgid "URI currently displayed"
260
msgstr "Hazırda göstərilən URI"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
261

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
262
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
263 264
msgid "Notes"
msgstr "Qeydlər"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
265

266
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
267
msgid "Notes side pane"
268
msgstr "Qeydlər yan çubuğu"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
269

270 271
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
272
msgstr "Nautilus üçün qeydlər yan çubuğu"
273

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
274
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
275
msgid "Factory for text view"
276
msgstr "Mətn nümayişi e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
277

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
278
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
279 280
msgid "Text"
msgstr "Mətn"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
281

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
282
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
283 284
msgid "Text Viewer"
msgstr "Mətn Nümayişçisi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
285

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
286
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
287
msgid "Text view"
288
msgstr "Mətn nümayişi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
289

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
290
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
291
msgid "Text view factory"
292
msgstr "Mətn nümayişi e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
293

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
294
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
295
msgid "View as Text"
296
msgstr "Mətn Olaraq Göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
297

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
298
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
299 300
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
301
msgstr "Seçili mətni ara yaddaşa köçür"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
302

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
303
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
304 305
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
306
msgid "_Copy Text"
307
msgstr "Mətni _Köçür"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
308

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
309 310
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
311
msgstr "Seçili Mətni Google'da Axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
312

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
313 314
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
315
msgstr "Seçili mətni vebdə axtarmaq üçün Google'u istifadə et"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
316

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
317 318
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
319
msgstr "Seçili Mətni Lüğətdə Axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
320

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
321 322
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
323
msgstr "Seçili mətni Merriam-Webster lüğətində axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
324

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
325
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
326
msgid "animation to indicate on-going activity"
327
msgstr "davam edən fəaliyyəti göstərən animasiya"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
328

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
329
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
330
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
331 332
msgid "throbber"
msgstr "zonquldayıcı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
333

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
334
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
335
msgid "throbber factory"
336
msgstr "zonquldayıcı e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
337

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
338
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
339
msgid "throbber object factory"
340
msgstr "zonquldayıcı obyekt e'malatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
341

342
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
343
msgid "provides visual status"
344
msgstr "əyani vəziyyəti təqdim edir"
345

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
346 347
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
348
msgstr "Nautilus Ağac yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
349

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
350
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
351 352
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Nautilus Ağac nümayişi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
353

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
354
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
355 356
msgid "Tree"
msgstr "Ağac"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
357

358
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1135
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
359
msgid "(Empty)"
360
msgstr "(Boş)"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
361

362
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1135
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
363
msgid "Loading..."
364
msgstr "Yüklənir..."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
365

366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:505
#: nautilus.desktop.in.h:1
msgid "Home Folder"
msgstr "Ev Qovluğu"

#: components/tree/nautilus-tree-view.c:507
msgid "Filesystem"
msgstr "Fayl sistemi"

#: components/tree/nautilus-tree-view.c:509
msgid "Network Neighbourhood"
msgstr "Şəbəkə Qonşuluğu"

379 380
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
381
msgstr "Tə'minatlar"
382 383 384

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
385
msgstr "Mövcud tə'minatları gəz"
386

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
387 388
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
389
msgstr "Xəyal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
390

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
391
#: data/browser.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
392
msgid "Art"
393
msgstr "Sənət"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
394 395

#: data/browser.xml.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
396 397
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
398

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
399
#: data/browser.xml.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
400 401
msgid "Black"
msgstr "Qara"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
402

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
403
#: data/browser.xml.h:5
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
404 405
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Göy Təpə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
406

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
407
#: data/browser.xml.h:6
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
408
msgid "Blue Rough"
409
msgstr "Kobud Göy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
410

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
411
#: data/browser.xml.h:7
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
412 413
msgid "Blue Type"
msgstr "Göysayağı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
414

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
415
#: data/browser.xml.h:8
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
416 417
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Fırçalanmış Metal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
418

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
419
#: data/browser.xml.h:9
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
420
msgid "Bubble Gum"
421
msgstr "Saqqız"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
422

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
423
#: data/browser.xml.h:10
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
424
msgid "Burlap"
425
msgstr "Burlap"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
426

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
427
#: data/browser.xml.h:11
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
428
msgid "C_olors"
429
msgstr "Rə_nglər"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
430 431

#: data/browser.xml.h:12
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
432
msgid "Camera"
433
msgstr "Kamera"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
434

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
435
#: data/browser.xml.h:13
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
436 437
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflyaj"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
438

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
439
#: data/browser.xml.h:14
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
440 441
msgid "Certified"
msgstr "Vəsiqəli"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
442

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
443
#: data/browser.xml.h:15
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
444 445
msgid "Chalk"
msgstr "Təbaşir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
446

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
447
#: data/browser.xml.h:16
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
448 449
msgid "Charcoal"
msgstr "Manqal Kömürü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
450

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
451
#: data/browser.xml.h:17
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
452 453
msgid "Concrete"
msgstr "Beton"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
454

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
455
#: data/browser.xml.h:18
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
456
msgid "Cool"
457
msgstr "Sərin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
458

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
459
#: data/browser.xml.h:19
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
460 461
msgid "Cork"
msgstr "Tıxac"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
462

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
463
#: data/browser.xml.h:20
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
464 465
msgid "Countertop"
msgstr "Piştaxta"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
466

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
467
#: data/browser.xml.h:21
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
468 469
msgid "Danger"
msgstr "Təhlükə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
470

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
471
#: data/browser.xml.h:22
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
472 473
msgid "Danube"
msgstr "Don Çayı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
474

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
475
#: data/browser.xml.h:23
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
476 477
msgid "Dark Cork"
msgstr "Tünd Manqal Kömürü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
478

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
479
#: data/browser.xml.h:24
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
480 481
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Tünd GNOME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
482

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
483
#: data/browser.xml.h:25
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
484 485
msgid "Deep Teal"
msgstr "Dərin Til"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
486

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
487
#: data/browser.xml.h:26
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
488 489
msgid "Distinguished"
msgstr "Ayrılmış"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
490

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
491 492 493 494 495
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Sənədlər"

#: data/browser.xml.h:28
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
496 497
msgid "Dots"
msgstr "Nöqtələr"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
498

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
499
#: data/browser.xml.h:29
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
500
msgid "Draft"
501
msgstr "Qaralama"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
502

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
503
#: data/browser.xml.h:30
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
504
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
505
msgstr "Cismin rəngini dəyişdirmək üçün rəngi üstünə sürüyün"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
506

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
507
#: data/browser.xml.h:31
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
508
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
509
msgstr "Naxışı dəyişdirmək üçün cismin üstünə naxış kirəmitini sürüyün"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
510

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
511
#: data/browser.xml.h:32
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
512
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
513
msgstr "Cismə emblem əlavə etmək üçün üstünə emblemi sürüyün"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
514

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
515
#: data/browser.xml.h:33
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
516 517
msgid "Eclipse"
msgstr "Qaranlıqlaşma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
518

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
519
#: data/browser.xml.h:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
520 521
msgid "Envy"
msgstr "Qısqanclıq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
522

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
523
#: data/browser.xml.h:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
524 525
msgid "Favorite"
msgstr "Pərəstiş Etdiyim"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
526

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
527
#: data/browser.xml.h:37
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
528 529
msgid "Fibers"
msgstr "Tellər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
530

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
531
#: data/browser.xml.h:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
532 533
msgid "Fire Engine"
msgstr "Alov Mühərriki"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
534

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
535
#: data/browser.xml.h:39
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
536 537
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
538

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
539
#: data/browser.xml.h:40
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
540 541
msgid "Floral"
msgstr "Flora"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
542

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
543
#: data/browser.xml.h:41
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
544
msgid "Fossil"
545
msgstr "Mə'dən"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
546

547 548
#: data/browser.xml.h:42
#: icons/gnome/gnome.xml.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
549 550
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
551

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
552
#: data/browser.xml.h:43
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
553 554
msgid "Granite"
msgstr "Qranit"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
555

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
556
#: data/browser.xml.h:44
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
557
msgid "Grapefruit"
558
msgstr "Qreypfrut"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
559

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
560
#: data/browser.xml.h:45
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
561 562
msgid "Green Weave"
msgstr "Yaşıl Toxuma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
563

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
564
#: data/browser.xml.h:46
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
565 566
msgid "Ice"
msgstr "Buz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
567

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
568
#: data/browser.xml.h:47
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
569 570
msgid "Important"
msgstr "Vacib"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
571

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
572
#: data/browser.xml.h:48
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
573 574
msgid "Indigo"
msgstr "İndiqo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
575

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
576
#: data/browser.xml.h:49
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
577 578
msgid "Leaf"
msgstr "Yarpaq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
579

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
580
#: data/browser.xml.h:50
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
581 582
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
583

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
584
#: data/browser.xml.h:51
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
585
msgid "Mail"
586
msgstr "Poçt"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
587

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
588
#: data/browser.xml.h:52
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
589 590
msgid "Mango"
msgstr "Manqo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
591

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
592
#: data/browser.xml.h:53
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
593 594
msgid "Manila Paper"
msgstr "Manila Kağızı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
595

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
596
#: data/browser.xml.h:54
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
597 598
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Yosun Təpəsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
599

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
600
#: data/browser.xml.h:55
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
601 602
msgid "Mud"
msgstr "Palçıq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
603

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
604
#: data/browser.xml.h:56
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
605
msgid "Multimedia"
606
msgstr "Multimedya"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
607

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
608
#: data/browser.xml.h:57
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
609 610
msgid "New"
msgstr "Yeni"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
611

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
612
#: data/browser.xml.h:58
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
613 614
msgid "Numbers"
msgstr "Rəqəmlər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
615

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
616
#: data/browser.xml.h:59
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
617 618
msgid "OK"
msgstr "Oldu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
619

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
620
#: data/browser.xml.h:60
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
621 622
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Okean Zolağı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
623

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
624
#: data/browser.xml.h:61
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
625
msgid "Oh No"
626
msgstr "Aman Allaxım!"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
627

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
628
#: data/browser.xml.h:62
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
629 630
msgid "Onyx"
msgstr "Oniks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
631

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
632
#: data/browser.xml.h:63
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
633 634
msgid "Orange"
msgstr "Narıncı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
635

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
636
#: data/browser.xml.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
637
msgid "Package"
638
msgstr "Paket"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
639

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
640
#: data/browser.xml.h:65
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
641 642
msgid "Pale Blue"
msgstr "Solğun Göy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
643

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
644
#: data/browser.xml.h:66
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
645 646
msgid "Personal"
msgstr "Şəxsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
647

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
648
#: data/browser.xml.h:67
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
649
msgid "Pictures"
650
msgstr "Rəsmlər"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
651

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
652
#: data/browser.xml.h:68
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
653 654
msgid "Purple Marble"
msgstr "Əflatun Mərmər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
655

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
656
#: data/browser.xml.h:69
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
657 658
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Qırışıq Kağız"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
659

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
660
#: data/browser.xml.h:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
661
msgid "Rough Paper"
662
msgstr "Kobud Kağız"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
663

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
664
#: data/browser.xml.h:71
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
665 666
msgid "Ruby"
msgstr "Yaqut"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
667

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
668
#: data/browser.xml.h:72
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
669 670
msgid "Sea Foam"
msgstr "Dəniz Köpüyü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
671

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
672
#: data/browser.xml.h:73
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
673 674
msgid "Shale"
msgstr "Gil"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
675

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
676
#: data/browser.xml.h:74
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
677 678
msgid "Silver"
msgstr "Gümüş"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
679

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
680
#: data/browser.xml.h:75
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
681
msgid "Sky"