lv.po 224 KB
Newer Older
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
1 2 3 4 5 6
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: Nautilus\n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
8
"POT-Creation-Date: 2003-11-24 12:49+0100\n"
9 10
"PO-Revision-Date: 2003-03-15 12:33+0200\n"
"Last-Translator: Artis Trops  <hornet@navigator.lv>\n"
11
"Language-Team: Latvian <ll10nt@os.lv>\n"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
12
"MIME-Version: 1.0\n"
13
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
14 15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
16
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
17
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
18
msgstr "Ražotne Nautilus komponentu adapteru ražotnēm"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
19

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
20
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
21
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
22
msgstr "Ražotne Nautilus komponentu adapteru ražotnēm "
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
23

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
24
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
25 26 27 28 29 30
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Ražotne objektiem, kas ietin parastas Bonabo Kontroles vai Iesaistes, lai "
"izskatītos kā Nautilus Skati"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
31

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
32
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
33
msgid "Nautilus component adapter factory"
34
msgstr "Nautilus componentu adapteru ražotne"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
35

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
36
#: components/adapter/main.c:101
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
37
msgid "bonobo_ui_init() failed."
38
msgstr "bonobo_ui_init() neizdevās."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
39

40
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
41
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2407
42 43 44 45 46 47
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Emblēmas"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
48
msgstr "Nautilus Emblēmu sāna rūts"
49 50 51

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
52
msgstr "Nautilus Emblēmu skats"
53

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
54
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
55
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
56 57 58 59 60 61
msgid ""
"Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr ""
"Nevarēju noņemt emblēmu ar nosaukumu '%s'.  Tas, iespējams, ir tāpēc, ka tā "
"ir pastāvīga emblēma, nevis tāda, ko jūs pats būtu pievienojis."
62

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
63
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
64
msgid "Couldn't remove emblem"
65
msgstr "Nevarēju noņemt emblēmu"
66

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
67
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
68
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
69 70 71 72 73 74
msgid ""
"Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr ""
"Nevarēju pārsaukt emblēmu ar nosaukumu '%s'.  Tas, iespējams, ir tāpēc, ka "
"tā ir pastāvīga emblēma, nevis tāda, ko jūs pats būtu pievienojis"
75

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
76
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
77
msgid "Couldn't rename emblem"
78
msgstr "Nevarēju pārsaukt emblēmu"
79

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
80
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:258
81
msgid "Rename Emblem"
82
msgstr "Pārsaukt Emblēmu"
83

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
84
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:277
85
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
86
msgstr "Ievadiet jaunu noaukumu parādītajai emblēmai:"
87

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
88
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:331
89
msgid "Rename"
90
msgstr "Pārsaukt"
91

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
92
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:503
93
msgid "Add Emblems..."
94
msgstr "Pievienot Emblēmas..."
95

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
96
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:519
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
97 98 99 100 101 102
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Ievadiet aprakstošu nosaukuma tekstu katrai emblēmai.  Šis nosaukums tiks "
"lietots cituviet, lai identificētu emblēmu."
103

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
104
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
105 106 107 108 109 110
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Ievadiet aprakstošu nosaukuma tekstu šai emblēmai.  Šis nosaukums tiks "
"lietots cituviet, lai identificētu emblēmu."
111

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
112
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:740
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
113 114 115 116 117 118
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
msgstr ""
"Daži no failiem nevar tikt pievienoti kā emblēmas, jo neizskatās, ka tie "
"būtu derīgi attēli."
119

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
120 121
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:740
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
122
msgid "Couldn't add emblems"
123
msgstr "Nevarēju pievienot emblēmas"
124

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
125
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
126 127 128 129 130 131
msgid ""
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
msgstr ""
"Neviens no failiem nevar tikt pievienots kā emblēma, jo neizskatās, ka tie "
"būtu derīgi attēli."
132

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
133
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
134
msgid "The dragged text was not a valid file location."
135
msgstr "Vilktais teksts nebija derīga faila lokācija."
136

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
137 138 139
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:838
140
msgid "Couldn't add emblem"
141
msgstr "Nevarēju pievienot emblēmu"
142

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
143 144
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:783
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:837
145 146
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
147
msgstr "Fails '%s' neizskatās, ka būtu derīgs attēls."
148

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
149
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:786
150
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
151
msgstr "Vilktais fails neizskatās, ka būtu derīgs attēls."
152

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
153
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:902 data/browser.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
154
#: src/nautilus-property-browser.c:1731
155 156 157
msgid "Erase"
msgstr "Dzēšana"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
158
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
159
msgid "Factory for hardware view"
160
msgstr "Ražotne dzelžu skatam"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
161

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
162 163
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
164 165
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
166
msgstr "Dzelži"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
167

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
168
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
169
msgid "Hardware Viewer"
170
msgstr "Dzelžu Aplūkotājs"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
171

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
172
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
173
msgid "Hardware view"
174
msgstr "Dzelžu skats"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
175

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
176
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
177
msgid "View as Hardware"
178
msgstr "Parādīt kā Dzelžus"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
179

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
180
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
181
msgid "hardware view"
182
msgstr "dzelžu skats"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
183

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
184
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
185
msgid "name of icon for the hardware view"
186
msgstr "ikonas nosaukums aparatūras skatam"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
187

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
188
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
189
msgid "summary of hardware info"
190
msgstr "informācijas par dzelžiem kopsavilkums"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
191

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
192
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
Peteris Krisjanis's avatar
u  
Peteris Krisjanis committed
193
#, c-format
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
194 195 196
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
Darin Adler's avatar
Darin Adler committed
197
"%s K cache size"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
198 199 200
msgstr ""
"%s CPU\n"
"%s Mhz\n"
201
"%s K keišatmiņas lielums"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
202

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
203
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
204 205 206 207
#, c-format
msgid "%lu GB RAM"
msgstr "%lu GB RAM"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
208
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
209 210 211 212
#, c-format
msgid "%lu MB RAM"
msgstr "%lu MB RAM"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
213
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
214 215 216 217
#, c-format
msgid "%lu GB"
msgstr "%lu GB"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
218
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
219 220 221 222
#, c-format
msgid "%lu MB"
msgstr "%lu MB"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
223
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
224 225
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
226
msgstr "Darbības laiks %d dienas, %d stundas, %d minūtes"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
227 228

#. set up the title
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
229
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
230
msgid "Hardware Overview"
231
msgstr "Dzelžu Pārskats"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
232

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
233
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
234
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
235
msgstr "Šī ir vietmape CPU lapai."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
236

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
237
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
238
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
239
msgstr "Šī ir vietmape RAM lapai."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
240

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
241
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
242
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
243
msgstr "Šī ir vietmape IDE lapai."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
244

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
245
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
246
msgid "History"
247
msgstr "Vēsture"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
248

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
249 250
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
251
msgstr "Vēstures sāna rūts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
252

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
253 254
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
255
msgstr "Nautilus Vēstures sāna rūts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
256

257 258
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
259
msgstr "Attēls"
260 261 262

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
263
msgstr "Attēla Rekvizītu satura skata komponente"
264 265 266

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
267
msgstr "Nautilus Attēla Rekvizītu skats"
268

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
#, fuzzy
msgid "Camera Brand"
msgstr "Kamera"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
#, fuzzy
msgid "Camera Model"
msgstr "Kamera"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
#, fuzzy
msgid "Exposure Program"
msgstr "programma"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
msgid "Focal Lenght"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
msgstr ""
311

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Programmatūra"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
322
#, c-format
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
323 324
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
325
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
326 327
msgstr ""
"<b>Attēla Tips:</b> %s (%s)\n"
328
"<b>Izšķirtspēja:</b> %dx%d pikseļi\n"
329

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
330 331 332 333 334
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:235
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Neizdevās ielādēt attēla informāciju"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:423
335
msgid "loading..."
336
msgstr "ielādēju..."
337

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
338
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:439
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
339
msgid "URI currently displayed"
340
msgstr "Pašlaik parādītais URI"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
341

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
342
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
343
msgid "Notes"
344
msgstr "Piezīmes"
345

346
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
347
msgid "Notes side pane"
348
msgstr "Piezīmju sāna rūts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
349

350 351 352 353
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Nautilus Piezīmju sāna rūts"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
354
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
355
msgid "Factory for text view"
356
msgstr "Teksta skata ražotne"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
357

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
358
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
359 360
msgid "Text"
msgstr "Teksts"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
361

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
362
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
363
msgid "Text Viewer"
364
msgstr "Teksta Skatītājs"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
365

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
366
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
367 368
msgid "Text view"
msgstr "Teksta skats"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
369

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
370
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
371
msgid "Text view factory"
372
msgstr "Teksta skata ražotne"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
373

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
374
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
375
msgid "View as Text"
376
msgstr "Parādīt kā Tekstu"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
377 378

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
379 380 381
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopēt izvēlēto tekstu uz starpkabatu"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
382 383

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
384
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:36
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
385 386
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopēt Tekstu"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
387 388 389

#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
390
msgstr "Meklēt Google Izvēlēto Tekstu"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
391 392 393

#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
394
msgstr "Lietot Google lai meklētu tīmeklī izvēlēto tekstu."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
395 396 397

#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
398
msgstr "Sameklēt Izvēlēto Tekstu Vārdnīcā"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
399 400 401

#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
402
msgstr "Sameklēt izvēlēto tekstu Merriam-Webster vārdnīcā"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
403

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
404
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
405
msgid "animation to indicate on-going activity"
406
msgstr "animācija lai parādītu notiekošo aktivitāti"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
407

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
408
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
409
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
410 411 412
msgid "throbber"
msgstr "troberis"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
413
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
414
msgid "throbber factory"
415
msgstr "trobera ražotne"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
416

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
417
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
418
msgid "throbber object factory"
419
msgstr "trobera objekta ražotne"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
420

421
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
422
msgid "provides visual status"
423
msgstr "piedāvā visuālo statusu"
424

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
425 426
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
427
msgstr "Nautilus Koka sāna rūts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
428

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
429
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
430 431 432
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Nautilus Koka skats"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
433
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
434 435 436
msgid "Tree"
msgstr "Koks"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
437
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1136
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
438
msgid "(Empty)"
439
msgstr "(Tukša)"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
440

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
441
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1136
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
442
msgid "Loading..."
443
msgstr "Ielādējam..."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
444

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
445
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:529 nautilus-home.desktop.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
446 447 448
msgid "Home Folder"
msgstr "Mājas Mape"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
449
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:531
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
450 451 452
msgid "Filesystem"
msgstr ""

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
453
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:533
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
454 455 456
msgid "Network Neighbourhood"
msgstr ""

457 458
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
459
msgstr "Applikācijas"
460 461 462

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
463
msgstr "Apskatīt pieejamo programatūru"
464

Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
465 466
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
467
msgstr "Parādība"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
468 469

#: data/browser.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
470
msgid "Art"
471
msgstr "Māksla"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
472 473

#: data/browser.xml.h:3
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
474 475 476
msgid "Azul"
msgstr "Azuls"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
477
#: data/browser.xml.h:4
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
478 479 480
msgid "Black"
msgstr "Melns"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
481
#: data/browser.xml.h:5
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
482
msgid "Blue Ridge"
483
msgstr "Zilā Kore"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
484

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
485
#: data/browser.xml.h:6
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
486
msgid "Blue Rough"
487
msgstr "Zilā Nepabeiktība"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
488

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
489
#: data/browser.xml.h:7
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
490 491 492
msgid "Blue Type"
msgstr "Zilais Tips"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
493
#: data/browser.xml.h:8
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
494
msgid "Brushed Metal"
495
msgstr "Krāsotais Metāls"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
496

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
497
#: data/browser.xml.h:9
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
498
msgid "Bubble Gum"
499
msgstr "Košļājamā Gumija"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
500

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
501
#: data/browser.xml.h:10
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
502 503 504
msgid "Burlap"
msgstr "Rupjaudekls"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
505
#: data/browser.xml.h:11
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
506
msgid "C_olors"
507
msgstr "_Krāsas"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
508 509

#: data/browser.xml.h:12
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
510
msgid "Camera"
511
msgstr "Kamera"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
512

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
513
#: data/browser.xml.h:13
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
514
msgid "Camouflage"
515
msgstr "Maskēšana"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
516

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
517
#: data/browser.xml.h:14
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
518
msgid "Certified"
519
msgstr "Sertificēts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
520

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
521
#: data/browser.xml.h:15
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
522
msgid "Chalk"
523
msgstr "Krīts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
524

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
525
#: data/browser.xml.h:16
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
526
msgid "Charcoal"
527
msgstr "Krītiņi"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
528

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
529
#: data/browser.xml.h:17
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
530 531 532
msgid "Concrete"
msgstr "Betons"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
533
#: data/browser.xml.h:18
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
534
msgid "Cool"
535
msgstr "Vēss"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
536

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
537
#: data/browser.xml.h:19
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
538
msgid "Cork"
539
msgstr "Korķis"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
540

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
541
#: data/browser.xml.h:20
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
542 543 544
msgid "Countertop"
msgstr "Letes virsma"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
545
#: data/browser.xml.h:21
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
546
msgid "Danger"
547
msgstr "Bīstams"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
548

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
549
#: data/browser.xml.h:22
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
550 551 552
msgid "Danube"
msgstr "Danube"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
553
#: data/browser.xml.h:23
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
554
msgid "Dark Cork"
555
msgstr "Tumšais Korķis"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
556

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
557
#: data/browser.xml.h:24
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
558
msgid "Dark GNOME"
559
msgstr "Tumšā GNOME"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
560

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
561
#: data/browser.xml.h:25
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
562
msgid "Deep Teal"
563
msgstr "Tumšais Krīklis"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
564

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
565
#: data/browser.xml.h:26
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
566
msgid "Distinguished"
567
msgstr "Ievērojams"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
568

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
569 570
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
571
msgstr "Dokumenti"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
572 573

#: data/browser.xml.h:28
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
574 575 576
msgid "Dots"
msgstr "Punkti"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
577
#: data/browser.xml.h:29
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
578 579 580
msgid "Draft"
msgstr "Melnraksts"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
581
#: data/browser.xml.h:30
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
582
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
583
msgstr "Metiet krāsu uz objekta, lai mainītu tā krāsu"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
584

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
585
#: data/browser.xml.h:31
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
586
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
587
msgstr "Uzmetiet paraugu uz objekta lai to mainītu"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
588

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
589
#: data/browser.xml.h:32
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
590
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
591
msgstr "Metiet emblēmu uz objekta, lai pievienotu to tam"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
592

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
593
#: data/browser.xml.h:33
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
594 595 596
msgid "Eclipse"
msgstr "Aptumsums"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
597
#: data/browser.xml.h:34
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
598
msgid "Envy"
599
msgstr "Skaudība"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
600

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
601
#: data/browser.xml.h:36
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
602
msgid "Favorite"
603
msgstr "Favorīts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
604

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
605
#: data/browser.xml.h:37
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
606 607 608
msgid "Fibers"
msgstr "Optika"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
609
#: data/browser.xml.h:38
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
610
msgid "Fire Engine"
611
msgstr "Uguns Mašīna"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
612

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
613
#: data/browser.xml.h:39
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
614 615 616
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
617
#: data/browser.xml.h:40
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
618
msgid "Floral"
619
msgstr "Puķes"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
620

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
621
#: data/browser.xml.h:41
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
622
msgid "Fossil"
623
msgstr "Fosīlijas"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
624

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
625
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
626 627 628
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
629
#: data/browser.xml.h:43
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
630
msgid "Granite"
631
msgstr "Granīts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
632

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
633
#: data/browser.xml.h:44
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
634
msgid "Grapefruit"
635
msgstr "Greifrūts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
636

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
637
#: data/browser.xml.h:45
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
638
msgid "Green Weave"
639
msgstr "Zaļais Vilnis"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
640

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
641
#: data/browser.xml.h:46
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
642 643 644
msgid "Ice"
msgstr "Ledus"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
645
#: data/browser.xml.h:47
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
646
msgid "Important"
647
msgstr "Nozīmīgs"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
648

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
649
#: data/browser.xml.h:48
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
650 651 652
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
653
#: data/browser.xml.h:49
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
654 655 656
msgid "Leaf"
msgstr "Lapa"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
657
#: data/browser.xml.h:50
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
658 659 660
msgid "Lemon"
msgstr "Citrons"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
661
#: data/browser.xml.h:51
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
662
msgid "Mail"
663
msgstr "Pasts"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
664

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
665
#: data/browser.xml.h:52
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
666 667 668
msgid "Mango"
msgstr "Mango"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
669
#: data/browser.xml.h:53
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
670
msgid "Manila Paper"
671
msgstr "Manila Papīrs"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
672

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
673
#: data/browser.xml.h:54
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
674
msgid "Moss Ridge"
675
msgstr "Sūnu Kore"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
676

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
677
#: data/browser.xml.h:55
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
678 679 680
msgid "Mud"
msgstr "Purvs"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
681
#: data/browser.xml.h:56
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
682
msgid "Multimedia"
683
msgstr "Multimediji"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
684

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
685
#: data/browser.xml.h:57
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
686 687 688
msgid "New"
msgstr "Jauns"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
689
#: data/browser.xml.h:58
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
690
msgid "Numbers"
691
msgstr "Skaitļi"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
692

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
693
#: data/browser.xml.h:59
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
694 695 696
msgid "OK"
msgstr "Labi"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
697
#: data/browser.xml.h:60
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
698
msgid "Ocean Strips"
699
msgstr "Okeāna Ceļi"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
700

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
701
#: data/browser.xml.h:61
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
702
msgid "Oh No"
703
msgstr "Ak nē"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
704

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
705
#: data/browser.xml.h:62
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
706 707 708
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
709
#: data/browser.xml.h:63
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
710
msgid "Orange"
711
msgstr "Apelsīns"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
712

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
713
#: data/browser.xml.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
714
msgid "Package"
715
msgstr "Pakotne"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
716

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
717
#: data/browser.xml.h:65
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
718
msgid "Pale Blue"
719
msgstr "Bāli Zils"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
720

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
721
#: data/browser.xml.h:66
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
722 723 724
msgid "Personal"
msgstr "Personisks"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
725
#: data/browser.xml.h:67
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
726
msgid "Pictures"
727
msgstr "Bildes"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
728

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
729
#: data/browser.xml.h:68
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
730 731 732
msgid "Purple Marble"
msgstr "Purpura Marmors"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
733
#: data/browser.xml.h:69
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
734
msgid "Ridged Paper"
735
msgstr "Sķautnains Papīrs"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
736

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
737
#: data/browser.xml.h:70
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
738
msgid "Rough Paper"
739
msgstr "Raupjš Papīrs"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
740

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
741
#: data/browser.xml.h:71
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
742
msgid "Ruby"
743
msgstr "Rubīns"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
744

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
745
#: data/browser.xml.h:72
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
746
msgid "Sea Foam"
747
msgstr "Jūras Putas"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
748

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
749
#: data/browser.xml.h:73
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
750
msgid "Shale"
751
msgstr "Slāneklis"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
752

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
753
#: data/browser.xml.h:74
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
754 755 756
msgid "Silver"
msgstr "Sudrabs"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
757
#: data/browser.xml.h:75
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
758 759 760
msgid "Sky"
msgstr "Debesis"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
761
#: data/browser.xml.h:76
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
762 763 764
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Debesu Kore"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
765
#: data/browser.xml.h:77
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
766 767 768
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Sniega Kore"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
769
#: data/browser.xml.h:78
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
770
msgid "Sound"
771
msgstr "Skaņa"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
772

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
773
#: data/browser.xml.h:79
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
774
msgid "Special"
775
msgstr "Speciāls"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
776

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
777
#: data/browser.xml.h:80
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
778
msgid "Stucco"
779
msgstr "Apmetuma Ģipsis"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
780

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
781
#: data/browser.xml.h:81
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
782
msgid "Tangerine"
783
msgstr "Mandarīns"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
784

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
785
#: data/browser.xml.h:82
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
786 787 788
msgid "Terracotta"
msgstr "Terakota"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
789
#: data/browser.xml.h:83
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
790
msgid "Urgent"
791
msgstr "Svarīgs"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
792

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
793
#: data/browser.xml.h:84
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
794
msgid "Violet"
795
msgstr "Violēts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
796

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
797
#: data/browser.xml.h:85
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
798
msgid "Wavy White"
799
msgstr "Viļnoti Balts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
800

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
801
#: data/browser.xml.h:86
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
802
msgid "Web"
803
msgstr "Tīmeklis"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
804

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
805
#: data/browser.xml.h:87
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
806 807 808
msgid "White"
msgstr "Balts"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
809
#: data/browser.xml.h:88
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
810 811 812
msgid "White Ribs"
msgstr "Baltas Rievas"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
813 814
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
815
msgstr "_Emblēmas"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
816 817 818

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
819
msgstr "_Raksti"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
820

Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
821 822
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
823
msgstr "Populārākas aplikācijas"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
824 825 826

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
827
msgstr "Favorīti"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
828

829 830
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
831
msgstr "Piemērojiet savu lietotāja vidi"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
832