ca.po 337 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1
# nautilus translation to Catalan.
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
2
# Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
3
# Softcatalà <info@softcatala.org>, 2000, 2001.
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
4 5
# Valentín Trilles <vtrilles@yahoo.es>, 2002.
# Sinner from the Prairy <sinner@escomposlinux.org>, 2002.
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
6
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2002, 2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
10
"Project-Id-Version: nautilus 2.3.90\n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
11
"POT-Creation-Date: 2003-11-24 12:49+0100\n"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
12
"PO-Revision-Date: 2003-09-07 12:34+0200\n"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
13
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
14
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
15
"MIME-Version: 1.0\n"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
18
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
20
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
21
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgstr "Original per als fabricants del component adaptador Nautilus"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
23

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
24
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
25
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
26
msgstr "Original per als fabricants del component adaptador Nautilus"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
27

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
28
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
29 30 31 32
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
33 34
"Original per als objectes que ajusten els controls Bonobo ordinaris "
"oincrustats per tenir un aspecte semblant a les vistes del Nautilus"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
35

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
36
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
37
msgid "Nautilus component adapter factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
38
msgstr "Fabricant del component adaptador Nautilus"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
39

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
40
#: components/adapter/main.c:101
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
41
msgid "bonobo_ui_init() failed."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
42
msgstr "Ha fallat bonobo_ui_init()."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
43

44
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
45
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2407
46 47 48 49 50 51
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Distintius"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
52
msgstr "Barra lateral de distintius del Nautilus"
53 54 55

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
56
msgstr "Vista de distintiu del Nautilus"
57

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
58
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one you added yourself."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
63 64 65
msgstr ""
"No s'ha pogut eliminar el distintiu amb nom «%s». Açò probablement és perque "
"el distintiu és un dels permanents, i no un dels que heu afegit vosaltres."
66

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
67
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
68
msgid "Couldn't remove emblem"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
69
msgstr "No s'ha pogut suprimir el distintiu"
70

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
71
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
72 73 74 75
#, c-format
msgid ""
"Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one that you added yourself."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
76 77 78 79
msgstr ""
"No s'ha pogut reanomenar el distintiu amb nom «%s». Açò probablement és "
"perque el distintiu és un dels permanents, i no un dels que heu afegit "
"vosaltres."
80

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
81
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
82
msgid "Couldn't rename emblem"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
83
msgstr "No s'ha pogut reanomenar el distintiu"
84

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
85
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:258
86
msgid "Rename Emblem"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
87
msgstr "Reanomena el distintiu"
88

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
89
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:277
90
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
91
msgstr "Introduïu un nou nom per al distintiu mostrat:"
92

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
93
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:331
94 95 96
msgid "Rename"
msgstr "Canvia el nom"

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
97
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:503
98
msgid "Add Emblems..."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
99
msgstr "Afegeix distintius..."
100

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
101
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:519
102 103 104
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
105 106 107
msgstr ""
"Introduïu un nom descriptiu al costat de cada distintiu. Aquest nom s'usarà "
"en tots els altres llocs per a identificar el distintiu."
108

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
109
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
110 111 112
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
113 114 115
msgstr ""
"Introduïu un nom descriptiu al costat del distintiu. Aquest nom s'usarà en "
"tots els altres llocs per a identificar el distintiu."
116

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
117
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:740
118 119 120
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
121 122 123
msgstr ""
"Alguns fitxers no s'han pogut afegir com a distintius perquè no pareixien "
"ser imatges vàlides."
124

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
125 126
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:740
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
127
msgid "Couldn't add emblems"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
128
msgstr "No s'ha pogut afegir distintius"
129

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
130
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
131
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
132 133
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
134 135 136
msgstr ""
"Cap dels fitxers s'ha pogut afegir com a distintiu perquè no pareixien ser "
"imatges vàlides."
137

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
138
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
139
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
140
msgstr "El text arrossegat no era una localització de fitxer vàlida."
141

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
142 143 144
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:838
145
msgid "Couldn't add emblem"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
146
msgstr "No s'ha pogut afegir un distintiu"
147

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
148 149
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:783
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:837
150 151
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
152
msgstr "El fitxer «%s» no pareix ser una imatge vàlida."
153

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
154
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:786
155
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
156
msgstr "El fitxer arrossegat no pareix ser una imatge vàlida."
157

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
158
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:902 data/browser.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
159
#: src/nautilus-property-browser.c:1731
160 161 162
msgid "Erase"
msgstr "Esborrar"

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
163
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
164 165 166
msgid "Factory for hardware view"
msgstr "Original per a la vista del maquinari"

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
167 168
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
169 170 171 172
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Maquinari"

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
173
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
174 175 176
msgid "Hardware Viewer"
msgstr "Visualitzador del maquinari"

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
177
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
178 179 180
msgid "Hardware view"
msgstr "Vista del maquinari"

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
181
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
182 183 184
msgid "View as Hardware"
msgstr "Visualitza com a maquinari"

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
185
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
186 187 188
msgid "hardware view"
msgstr "vista del maquinari"

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
189
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190 191 192
msgid "name of icon for the hardware view"
msgstr "nom de la icona per a la vista del maquinari"

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
193
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
194
msgid "summary of hardware info"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
195
msgstr "resum d'informació sobre el maquinari"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
196

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
197
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
198
#, c-format
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
199 200 201
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
Darin Adler's avatar
Darin Adler committed
202
"%s K cache size"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
203
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204 205
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
206
"%s K mida de la memòria cau"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
207

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
208
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
209 210
#, c-format
msgid "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
211
msgstr "%lu GB RAM"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
212

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
213
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
214 215
#, c-format
msgid "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
216
msgstr "%lu MB RAM"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
217

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
218
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
219 220
#, c-format
msgid "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221
msgstr "%lu GB"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
222

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
223
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
224
#, c-format
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
225
msgid "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
226
msgstr "%lu MB"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
227

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
228
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
229 230 231 232
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
msgstr "Temps: % dies, %d hores, %d minuts"

Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
233
#. set up the title
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
234
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
235
msgid "Hardware Overview"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
236
msgstr "Informació general del maquinari"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
237

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
238
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
239
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
240
msgstr "Aquest és un lloc destinat per a la pàgina de la CPU."
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
241

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
242
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
243
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
244
msgstr "Aquest és una lloc destinat a la pàgina de RAM"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
245

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
246
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
247
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
248
msgstr "Aquest és un lloc destinat per a la pàgina IDE"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
249

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
250
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
251
msgid "History"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
252
msgstr "Historial"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
253

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
254
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
255 256
msgid "History side pane"
msgstr "Barra lateral de l'historial"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
257

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
258
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
259
msgid "History side pane for Nautilus"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
260
msgstr "Barra lateral de l'historial per al Nautilus"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
261

262 263 264 265 266 267
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Imatge"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
268
msgstr "Component de vista de contingut de propietats d'imatge"
269 270 271

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
272
msgstr "Vista de propietats d'imatge del Nautilus"
273

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
#, fuzzy
msgid "Camera Brand"
msgstr "Càmera"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
#, fuzzy
msgid "Camera Model"
msgstr "Càmera"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
#, fuzzy
msgid "Exposure Program"
msgstr "programa"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
msgid "Focal Lenght"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Programari"
325

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
326
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
327 328 329 330 331
#, c-format
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr ""
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
332 333
"<b>Tipus d'imatge:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolució:</b> %dx%d píxels\n"
334

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
335 336 337 338 339
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:235
msgid "Failed to load image information"
msgstr "No s'ha pogut carregar l'informació de la imatge"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:423
340
msgid "loading..."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
341
msgstr "s'està carregant..."
342

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
343
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:439
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
344
msgid "URI currently displayed"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
345
msgstr "URI actualment mostrada"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
346

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
347
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
348 349
msgid "Notes"
msgstr "Notes"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
350

351
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
352 353
msgid "Notes side pane"
msgstr "Barra lateral de notes"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
354

355 356 357 358
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Barra lateral de notes per al Nautilus"

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
359
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
360 361
msgid "Factory for text view"
msgstr "Original per a la vista de text"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
362

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
363
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
364 365
msgid "Text"
msgstr "Text"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
366

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
367
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
368 369
msgid "Text Viewer"
msgstr "Visualitzador de text:"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
370

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
371
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
372 373
msgid "Text view"
msgstr "Vista de text"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
374

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
375
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
376 377
msgid "Text view factory"
msgstr "Vista de text original"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
378

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
379
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
380
msgid "View as Text"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
381
msgstr "Visualitza com a text"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
382

383
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
384 385
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
386
msgstr "Còpia el text seleccionat al porta-retalls"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
387

388
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
389
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:36
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
390 391
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Copia el text"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
392

393 394
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
395
msgstr "Cerca amb el Google el text seleccionat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
396

397 398
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
399
msgstr "Utilitza el Google per cercar al web el text seleccionat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
400

401 402
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
403
msgstr "Cerca el text seleccionat en el diccionari"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
404

405 406
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
407
msgstr "Cerca el text seleccionat en el diccionari Merriam-Webster"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
408

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
409
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
410
msgid "animation to indicate on-going activity"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
411
msgstr "animació per indicar activitat en procés"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
412

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
413
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
414
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
415
msgid "throbber"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
416
msgstr "polsador"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
417

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
418
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
419
msgid "throbber factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
420
msgstr "polsador original"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
421

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
422
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
423
msgid "throbber object factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
424
msgstr "original per l'objecte polsador"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
425

426
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
427
msgid "provides visual status"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
428
msgstr "representació visual de l'estat"
429

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
430
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
431 432
msgid "Nautilus Tree side pane"
msgstr "Barra lateral de l'arbre Nautilus"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
433

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
434
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
435
msgid "Nautilus Tree view"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
436
msgstr "Vista de l'arbre del Nautilus"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
437

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
438
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
439
msgid "Tree"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
440
msgstr "Arbre"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
441

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
442
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1136
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
443
msgid "(Empty)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
444
msgstr "(Buit)"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
445

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
446
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1136
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
447
msgid "Loading..."
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
448
msgstr "S'està carregant..."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
449

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
450
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:529 nautilus-home.desktop.in.h:1
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
451 452 453
msgid "Home Folder"
msgstr "Carpeta Inici"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
454
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:531
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
455 456 457
msgid "Filesystem"
msgstr "Sistema de fitxers"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
458
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:533
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
459 460 461
msgid "Network Neighbourhood"
msgstr "Entorn de xarxa"

462 463 464 465 466 467
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplicacions"

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
468
msgstr "Revisa el programari disponible"
469

470 471
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
472
msgstr "Aparició"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
473

474
#: data/browser.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
475
msgid "Art"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
476
msgstr "Art"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
477 478

#: data/browser.xml.h:3
479
msgid "Azul"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
480
msgstr "Azul"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
481

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
482
#: data/browser.xml.h:4
483
msgid "Black"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
484
msgstr "Negre"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
485

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
486
#: data/browser.xml.h:5
487
msgid "Blue Ridge"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
488
msgstr "Blau serralada"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
489

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
490
#: data/browser.xml.h:6
491
msgid "Blue Rough"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
492
msgstr "Blau escarpat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
493

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
494
#: data/browser.xml.h:7
495
msgid "Blue Type"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
496
msgstr "Blau tipus"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
497

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
498
#: data/browser.xml.h:8
499
msgid "Brushed Metal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
500
msgstr "Metall polit"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
501

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
502
#: data/browser.xml.h:9
503
msgid "Bubble Gum"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
504
msgstr "Bombolla de goma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
505

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
506
#: data/browser.xml.h:10
507
msgid "Burlap"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
508
msgstr "Arpillera"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
509

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
510
#: data/browser.xml.h:11
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
511 512 513 514
msgid "C_olors"
msgstr "C_olors"

#: data/browser.xml.h:12
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
515
msgid "Camera"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
516
msgstr "Càmera"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
517

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
518
#: data/browser.xml.h:13
519
msgid "Camouflage"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
520
msgstr "Camuflatge"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
521

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
522
#: data/browser.xml.h:14
523
msgid "Certified"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
524
msgstr "Certificat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
525

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
526
#: data/browser.xml.h:15
527
msgid "Chalk"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
528
msgstr "Guix"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
529

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
530
#: data/browser.xml.h:16
531
msgid "Charcoal"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
532
msgstr "Carbó vegetal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
533

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
534
#: data/browser.xml.h:17
535
msgid "Concrete"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
536
msgstr "Formigó"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
537

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
538
#: data/browser.xml.h:18
539
msgid "Cool"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
540
msgstr "Fred"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
541

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
542
#: data/browser.xml.h:19
543
msgid "Cork"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
544
msgstr "Suro"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
545

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
546
#: data/browser.xml.h:20
547
msgid "Countertop"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
548
msgstr "Comptador superior"
549

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
550
#: data/browser.xml.h:21
551
msgid "Danger"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
552
msgstr "Perill"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
553

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
554
#: data/browser.xml.h:22
555
msgid "Danube"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
556
msgstr "Danubi"
557

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
558
#: data/browser.xml.h:23
559
msgid "Dark Cork"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
560
msgstr "Suro fosc"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
561

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
562
#: data/browser.xml.h:24
563
msgid "Dark GNOME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
564
msgstr "GNOME fosc"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
565

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
566
#: data/browser.xml.h:25
567
msgid "Deep Teal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
568
msgstr "Teal profund"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
569

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
570
#: data/browser.xml.h:26
571
msgid "Distinguished"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
572
msgstr "Distingit"
573

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
574 575
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
576
msgstr "Documents"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
577 578

#: data/browser.xml.h:28
579
msgid "Dots"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
580
msgstr "Punts"
581

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
582
#: data/browser.xml.h:29
583
msgid "Draft"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
584
msgstr "Esborrany"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
585

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
586
#: data/browser.xml.h:30
587
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
588
msgstr "Arrossegueu un color sobre un objecte per canviar-lo a aquest color"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
589

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
590
#: data/browser.xml.h:31
591
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
592
msgstr "Arrossegueu un mosaic patró sobre un objecte per canviar-lo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
593

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
594
#: data/browser.xml.h:32
595
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
596
msgstr "Arrossegueu un distintiu sobre un objecte per afegir-lo a l'objecte"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
597

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
598
#: data/browser.xml.h:33
599
msgid "Eclipse"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
600
msgstr "Eclipsi"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
601

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
602
#: data/browser.xml.h:34
603
msgid "Envy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
604
msgstr "Enveja"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
605

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
606
#: data/browser.xml.h:36
607
msgid "Favorite"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
608
msgstr "Preferit"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
609

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
610
#: data/browser.xml.h:37
611
msgid "Fibers"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
612
msgstr "Fibres"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
613

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
614
#: data/browser.xml.h:38
615
msgid "Fire Engine"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
616
msgstr "Bomba d'incendis"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
617

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
618
#: data/browser.xml.h:39
619
msgid "Fleur De Lis"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
620
msgstr "Flor de Lis"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
621

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
622
#: data/browser.xml.h:40
623
msgid "Floral"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
624
msgstr "Floral"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
625

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
626
#: data/browser.xml.h:41
627
msgid "Fossil"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
628
msgstr "Fòssil"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
629

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
630
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
631
msgid "GNOME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
632
msgstr "GNOME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
633

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
634
#: data/browser.xml.h:43
635
msgid "Granite"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
636
msgstr "Granit"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
637

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
638
#: data/browser.xml.h:44
639
msgid "Grapefruit"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
640
msgstr "Raïm"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
641

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
642
#: data/browser.xml.h:45
643
msgid "Green Weave"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
644
msgstr "Ona verda"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
645

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
646
#: data/browser.xml.h:46
647
msgid "Ice"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
648
msgstr "Gel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
649

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
650
#: data/browser.xml.h:47
651
msgid "Important"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
652
msgstr "Important"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
653

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
654
#: data/browser.xml.h:48
655
msgid "Indigo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
656
msgstr "Indi"
657

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
658
#: data/browser.xml.h:49
659
msgid "Leaf"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
660
msgstr "Fulla"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
661

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
662
#: data/browser.xml.h:50
663
msgid "Lemon"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
664
msgstr "Llimona"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
665

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
666
#: data/browser.xml.h:51
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
667
msgid "Mail"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
668
msgstr "Correu"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
669

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
670
#: data/browser.xml.h:52
671
msgid "Mango"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
672
msgstr "Mango"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
673

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
674
#: data/browser.xml.h:53
675
msgid "Manila Paper"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
676
msgstr "Paper Manila"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
677

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
678
#: data/browser.xml.h:54
679
msgid "Moss Ridge"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
680
msgstr "Tossal de molsa"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
681

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
682
#: data/browser.xml.h:55
683
msgid "Mud"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
684
msgstr "Fang"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
685

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
686
#: data/browser.xml.h:56
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
687
msgid "Multimedia"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
688
msgstr "Multimèdia"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
689

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
690
#: data/browser.xml.h:57
691
msgid "New"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
692
msgstr "Nou"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
693

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
694
#: data/browser.xml.h:58
695
msgid "Numbers"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
696
msgstr "Nombres"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
697

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
698
#: data/browser.xml.h:59
699 700
msgid "OK"
msgstr "D'acord"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
701

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
702
#: data/browser.xml.h:60
703
msgid "Ocean Strips"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
704
msgstr "Franges oceàniques"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
705

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
706
#: data/browser.xml.h:61
707
msgid "Oh No"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
708
msgstr "Oh no"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
709

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
710
#: data/browser.xml.h:62
711
msgid "Onyx"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
712
msgstr "Ònix"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
713

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
714
#: data/browser.xml.h:63
715
msgid "Orange"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
716
msgstr "Taronja"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
717

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
718
#: data/browser.xml.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
719
msgid "Package"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
720
msgstr "Paquet"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
721

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
722
#: data/browser.xml.h:65
723
msgid "Pale Blue"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
724
msgstr "Blau pàl·lid"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
725

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
726
#: data/browser.xml.h:66
727
msgid "Personal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
728
msgstr "Personal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
729

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
730
#: data/browser.xml.h:67
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
731
msgid "Pictures"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
732
msgstr "Imatges"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
733

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
734
#: data/browser.xml.h:68
735
msgid "Purple Marble"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
736
msgstr "Marbre púrpura"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
737

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
738
#: data/browser.xml.h:69
739
msgid "Ridged Paper"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
740
msgstr "Paper ondulat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
741

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
742
#: data/browser.xml.h:70
743
msgid "Rough Paper"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
744
msgstr "Paper rugós"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
745

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
746
#: data/browser.xml.h:71
747
msgid "Ruby"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
748
msgstr "Rubí"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
749

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
750
#: data/browser.xml.h:72
751
msgid "Sea Foam"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
752
msgstr "Escuma marina"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
753

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
754
#: data/browser.xml.h:73
755
msgid "Shale"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
756
msgstr "Exquisit"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
757

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
758
#: data/browser.xml.h:74
759
msgid "Silver"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
760
msgstr "Argent"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
761

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
762
#: data/browser.xml.h:75
763
msgid "Sky"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
764
msgstr "Cel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
765

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
766
#: data/browser.xml.h:76
767
msgid "Sky Ridge"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
768
msgstr "Cel escarpat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
769

Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
770
#: data/browser.xml.h:77