az.po 219 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2 3 4 5 6
# -------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
"Project-Id-Version: nautilus 1.0.5\n"
8
"POT-Creation-Date: 2003-06-04 10:07+0200\n"
9
"PO-Revision-Date: 2003-03-25 19:23+0200\n"
10
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
11
"Language-Team: Azerbaijani Turkic <linuxaz@azerimail.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
12
"MIME-Version: 1.0\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14 15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
16
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
17
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18
msgstr "Nautilus əlavələri adapteri mərkəzi emalatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
20
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
21
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgstr "Nautilus əlavələri adapteri mərkəzi emalatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
23

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
24
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
25 26 27 28 29 30
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Sıravi Bonobo İdarələrini və ya Hopdurulmuş elementlərini Nautilus "
"Nümayişlərinə çevirən mərkəz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
31

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
32
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
33
msgid "Nautilus component adapter factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
34
msgstr "Nautilus əlavələri adapteri mərkəzi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
35

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
36
#: components/adapter/main.c:100
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
37
msgid "bonobo_ui_init() failed."
38
msgstr "bonobo_ui_init() iflasa uğradı."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
39

40
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
41
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1778
42 43 44 45 46 47
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Emblemlər"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
48
msgstr "Nautilus Emblem yan çubuğu"
49 50 51

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
52
msgstr "Nautilus Emblem nümayişi"
53 54 55

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:202
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
56 57 58 59 60 61
msgid ""
"Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr ""
"'%s' adlı emblemi silə bilmədim.  Yəqin ki bunun səbəbi emblemin sizin əlavə "
"ettiyiniz deyil, silinməz olan olmasıdır."
62 63 64

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
msgid "Couldn't remove emblem"
65
msgstr "Emblem silinə bilmədi"
66 67 68

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:237
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
69 70 71 72 73 74
msgid ""
"Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr ""
"'%s' adlı emblemi yenidən adlandıra bilmədim.  Yəqin ki bunun səbəbi "
"emblemin sizin əlavə ettiyiniz deyil, silinməz olan olmasıdır."
75 76 77

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
msgid "Couldn't rename emblem"
78
msgstr "Emblem adı dəyişdirilə bilmədi"
79 80 81

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:257
msgid "Rename Emblem"
82
msgstr "Emblemin adını dəyişdir"
83 84 85

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:276
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
86
msgstr "Nümayiş edilən emblem üçün yeni ad seç:"
87 88 89 90 91 92 93

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:330
msgid "Rename"
msgstr "Təzədən adlandır"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:497
msgid "Add Emblems..."
94
msgstr "Yeni Emblemlər Əlavə Et..."
95 96

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:513
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
97 98 99 100 101 102
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Hər emblemin yanına təsviri ad girin.  Bu ad emblemi başqa yerlərdə təsvir "
"edəcək."
103 104

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:515
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
105 106 107 108 109 110
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Emblemin yanına təsviri ad girin.  Bu ad emblemi başqa yerlərdə təsvir "
"edəcək."
111 112

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
113 114 115 116 117 118
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
msgstr ""
"Fayllardan bəziləri hökmlü rəsm olmadıgları üçün emblem olaraq əlavə edilə "
"bilmədi."
119 120 121 122

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid "Couldn't add emblems"
123
msgstr "Emblemlər əlavə edilə bilmədi"
124 125

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
126 127 128 129 130 131
msgid ""
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
msgstr ""
"Fayllardan heç biri hökmlü rəsm olmadıqlarına görə emblem olaraq əlavə edilə "
"bilmədi."
132 133 134

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
msgid "The dragged text was not a valid file location."
135
msgstr "Sürüklənmiş mətn hökmlü bir fayl yeri deyil."
136 137 138 139 140

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:814
msgid "Couldn't add emblem"
141
msgstr "Emblem əlavə edilə bilmədi"
142 143 144 145 146

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:760
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:813
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
147
msgstr "'%s' fayli hökmlü bir rəsm deyil."
148 149 150

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
151
msgstr "Sürüklənmiş fayl hökmlü bir rəsm deyil."
152

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
153
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:878 data/browser.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
154
#: src/nautilus-property-browser.c:1728
155 156 157
msgid "Erase"
msgstr "Poz"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
158
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
159 160 161
msgid "Factory for hardware view"
msgstr "Texniki təminat nümayişi emalatxanası"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
162 163
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
164 165 166 167
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Texniki Tə'minat"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
168
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
169 170 171
msgid "Hardware Viewer"
msgstr "Texniki Tə'minat Nümayişiçisi"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
172
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
173 174 175
msgid "Hardware view"
msgstr "Texniki təminat nümayişi"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
176
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
177 178 179
msgid "View as Hardware"
msgstr "Texniki Tə'minat olaraq Göstər"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
180
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
181 182 183
msgid "hardware view"
msgstr "texniki təminat nümayişi"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
184
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
185 186 187
msgid "name of icon for the hardware view"
msgstr "texniki təminat nümayişi timsalı adı"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
188
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
189 190 191
msgid "summary of hardware info"
msgstr "texniki təminat info icmalı"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
192
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
193
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
194 195 196
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
197
"%s K cache size"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
198
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
199 200
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
201
"%s K ara yaddaş böyüklüyü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
202

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
203
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205
msgid "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
206
msgstr "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
207

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
208
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
209
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
210
msgid "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
211
msgstr "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
212

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
213
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
214
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
215
msgid "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
216
msgstr "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
217

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
218
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
219
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
220
msgid "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221
msgstr "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
222

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
223
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
224 225 226 227
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
msgstr "Vaxt %d gün, %d saat, %d dəqiqə"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
228
#. set up the title
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
229
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
230
msgid "Hardware Overview"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
231 232
msgstr "Texniki Tə'minat Nümayişi"

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
233
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
234
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
235
msgstr "Bura, CPU səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
236

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
237
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
238
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
239
msgstr "Bura, RAM səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
240

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
241
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
242
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
243
msgstr "Bura, IDE səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
244

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
245
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
246
msgid "History"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
247
msgstr "Keçmiş"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
248

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
249 250
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
251
msgstr "Keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
252

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
253 254
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
255
msgstr "Nautilus üçün keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
256

257 258 259 260 261 262
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Rəsm"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
263
msgstr "Rəsm Xassələrinin məzmun nümaişi komponenti"
264 265 266

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
267
msgstr "Nautilus Rəsm Xassələri nümaişi"
268

269
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:92
270
msgid "Failed to load image information"
271
msgstr "Rəsm məlumatını ala bilmədim"
272

273
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:144
274
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
275 276
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
277
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
278 279
msgstr ""
"<b>Rəsm Növü:</b> %s (%s)\n"
280
"<b>Həlledilirlik:</b> %dx%d piksel\n"
281

282
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:243
283
msgid "loading..."
284
msgstr "yüklənir..."
285

286
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:256
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
287
msgid "URI currently displayed"
288
msgstr "Hazırda göstərilən URI"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
289

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
290
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
291 292
msgid "Notes"
msgstr "Qeydlər"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
293

294
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
295
msgid "Notes side pane"
296
msgstr "Qeydlər yan çubuğu"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
297

298 299
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
300
msgstr "Nautilusun qeydlər yan çubuğu"
301

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
302
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
303 304
msgid "Factory for text view"
msgstr "Mətn nümayişi emalatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
305

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
306
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
307 308
msgid "Text"
msgstr "Mətn"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
309

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
310
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
311 312
msgid "Text Viewer"
msgstr "Mətn Nümayişçisi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
313

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
314
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
315 316
msgid "Text view"
msgstr "Mətn Nümayişi"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
317

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
318
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
319 320
msgid "Text view factory"
msgstr "Mətn nümayişi emalatxanası"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
321

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
322
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
323 324
msgid "View as Text"
msgstr "Mətn olaraq göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
325

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
326
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
327 328 329
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Seçili mətni ara yaddaşa köçürt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
330

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
331
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
332
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
333 334
msgid "_Copy Text"
msgstr "Mətni K_öçürt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
335

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
336 337 338
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
msgstr "Seçili Kəliməyi \"Google\"də Axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
339

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
340 341 342
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
msgstr "Seçili mətni vebdə axtarmaq üçün \"Google\"dən istifadə et"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
343

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
344 345 346
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
msgstr "Seçili Mətni Sözlükdə Axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
347

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
348 349 350
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
msgstr "Seçili mətni Meriyem-Vebster sözlüyündə axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
351

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
352
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
353 354
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "fəaliyyəti göstərən animasiya"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
355

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
356
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
357
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
358 359
msgid "throbber"
msgstr "zonquldayıcı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
360

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
361
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
362
msgid "throbber factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
363
msgstr "zonquldayıcı emalatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
364

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
365
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
366 367 368
msgid "throbber object factory"
msgstr "zonquldayıcı cism emalatxanası"

369
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
370
msgid "provides visual status"
371
msgstr "əyani halı təqdim edir"
372

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
373 374
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
375
msgstr "Nautilus Ağac yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
376

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
377
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378 379
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Nautilus Ağac nümayişi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
380

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
381
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
382 383
msgid "Tree"
msgstr "Ağac"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
384

Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
385 386
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "(Empty)"
387
msgstr "(Boş)"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
388 389 390

#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "Loading..."
391
msgstr "Yüklənir..."
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
392

393 394 395 396 397 398 399 400
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Proqramlar"

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Mövcud proqramları gəz"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
401 402 403
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Aparatlar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
404

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
405
#: data/browser.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
406
msgid "Art"
407
msgstr "Sənət"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
408 409

#: data/browser.xml.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
410 411
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
412

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
413
#: data/browser.xml.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
414 415
msgid "Black"
msgstr "Qara"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
416

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
417
#: data/browser.xml.h:5
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
418 419
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Göy Təpə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
420

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
421
#: data/browser.xml.h:6
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
422 423
msgid "Blue Rough"
msgstr "Qaba Göy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
424

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
425
#: data/browser.xml.h:7
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
426 427
msgid "Blue Type"
msgstr "Göysayağı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
428

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
429
#: data/browser.xml.h:8
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
430 431
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Fırçalanmış Metal"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
432

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
433
#: data/browser.xml.h:9
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434 435
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubli Qum"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
436

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
437
#: data/browser.xml.h:10
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
438 439
msgid "Burlap"
msgstr "Çuval Beiz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
440

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
441
#: data/browser.xml.h:11
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
442
msgid "C_olors"
443
msgstr "Rə_nglər"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
444 445

#: data/browser.xml.h:12
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
446
msgid "Camera"
447
msgstr "Kamera"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
448

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
449
#: data/browser.xml.h:13
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
450 451
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflyaj"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
452

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
453
#: data/browser.xml.h:14
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
454 455
msgid "Certified"
msgstr "Vəsiqəli"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
456

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
457
#: data/browser.xml.h:15
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
458 459
msgid "Chalk"
msgstr "Təbaşir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
460

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
461
#: data/browser.xml.h:16
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
462 463
msgid "Charcoal"
msgstr "Manqal Kömürü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
464

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
465
#: data/browser.xml.h:17
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
466 467
msgid "Concrete"
msgstr "Beton"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
468

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
469
#: data/browser.xml.h:18
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
470 471
msgid "Cool"
msgstr "Serin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
472

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
473
#: data/browser.xml.h:19
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
474 475
msgid "Cork"
msgstr "Tıxac"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
476

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
477
#: data/browser.xml.h:20
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
478 479
msgid "Countertop"
msgstr "Piştaxta"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
480

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
481
#: data/browser.xml.h:21
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
482 483
msgid "Danger"
msgstr "Təhlükə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
484

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
485
#: data/browser.xml.h:22
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
486 487
msgid "Danube"
msgstr "Don Çayı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
488

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
489
#: data/browser.xml.h:23
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
490 491
msgid "Dark Cork"
msgstr "Tünd Manqal Kömürü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
492

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
493
#: data/browser.xml.h:24
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
494 495
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Tünd GNOME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
496

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
497
#: data/browser.xml.h:25
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
498 499
msgid "Deep Teal"
msgstr "Dərin Til"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
500

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
501
#: data/browser.xml.h:26
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
502 503
msgid "Distinguished"
msgstr "Ayrılmış"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
504

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
505 506 507 508 509
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Sənədlər"

#: data/browser.xml.h:28
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
510 511
msgid "Dots"
msgstr "Nöqtələr"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
512

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
513
#: data/browser.xml.h:29
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
514 515
msgid "Draft"
msgstr "Damla"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
516

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
517
#: data/browser.xml.h:30
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
518 519
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
msgstr "Rəngini dəyişdirmək üçün rəngi üstünə sürükləyin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
520

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
521
#: data/browser.xml.h:31
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
522 523
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr "Cismin üstünə alması üçün patern kürəmiti sürükləyin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
524

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
525
#: data/browser.xml.h:32
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
526 527
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
msgstr "Cismin alması üçün üstünə emblem sürükləyin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
528

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
529
#: data/browser.xml.h:33
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
530 531
msgid "Eclipse"
msgstr "Qaranlıqlaşma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
532

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
533
#: data/browser.xml.h:34
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
534 535
msgid "Envy"
msgstr "Qısqanclıq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
536

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
537
#: data/browser.xml.h:36
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
538 539
msgid "Favorite"
msgstr "Pərəstiş Etdiyim"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
540

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
541
#: data/browser.xml.h:37
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
542 543
msgid "Fibers"
msgstr "Tellər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
544

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
545
#: data/browser.xml.h:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
546 547
msgid "Fire Engine"
msgstr "Alov Mühərriki"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
548

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
549
#: data/browser.xml.h:39
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
550 551
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
552

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
553
#: data/browser.xml.h:40
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
554 555
msgid "Floral"
msgstr "Flora"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
556

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
557
#: data/browser.xml.h:41
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
558 559
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
560

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
561
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
562 563
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
564

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
565
#: data/browser.xml.h:43
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
566 567
msgid "Granite"
msgstr "Qranit"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
568

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
569
#: data/browser.xml.h:44
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
570 571
msgid "Grapefruit"
msgstr "Üzüm"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
572

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
573
#: data/browser.xml.h:45
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
574 575
msgid "Green Weave"
msgstr "Yaşıl Toxuma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
576

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
577
#: data/browser.xml.h:46
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
578 579
msgid "Ice"
msgstr "Buz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
580

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
581
#: data/browser.xml.h:47
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
582 583
msgid "Important"
msgstr "Vacib"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
584

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
585
#: data/browser.xml.h:48
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
586 587
msgid "Indigo"
msgstr "İndiqo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
588

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
589
#: data/browser.xml.h:49
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
590 591
msgid "Leaf"
msgstr "Yarpaq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
592

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
593
#: data/browser.xml.h:50
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
594 595
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
596

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
597
#: data/browser.xml.h:51
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
598
msgid "Mail"
599
msgstr "ePoçt"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
600

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
601
#: data/browser.xml.h:52
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
602 603
msgid "Mango"
msgstr "Manqo"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
604

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
605
#: data/browser.xml.h:53
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
606 607
msgid "Manila Paper"
msgstr "Manila Kağızı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
608

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
609
#: data/browser.xml.h:54
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
610 611
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Yosun Təpəsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
612

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
613
#: data/browser.xml.h:55
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
614 615
msgid "Mud"
msgstr "Palçıq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
616

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
617
#: data/browser.xml.h:56
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
618
msgid "Multimedia"
619
msgstr "Multimedya"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
620

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
621
#: data/browser.xml.h:57
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
622 623
msgid "New"
msgstr "Yeni"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
624

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
625
#: data/browser.xml.h:58
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
626 627
msgid "Numbers"
msgstr "Rəqəmlər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
628

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
629
#: data/browser.xml.h:59
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
630 631
msgid "OK"
msgstr "Oldu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
632

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
633
#: data/browser.xml.h:60
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
634 635
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Okean Zolağı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
636

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
637
#: data/browser.xml.h:61
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
638 639
msgid "Oh No"
msgstr "Xeyr Xeyr"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
640

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
641
#: data/browser.xml.h:62
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
642 643
msgid "Onyx"
msgstr "Oniks"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
644

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
645
#: data/browser.xml.h:63
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
646 647
msgid "Orange"
msgstr "Narıncı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
648

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
649
#: data/browser.xml.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
650
msgid "Package"
651
msgstr "Paket"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
652

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
653
#: data/browser.xml.h:65
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
654 655
msgid "Pale Blue"
msgstr "Solğun Göy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
656

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
657
#: data/browser.xml.h:66
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
658 659
msgid "Personal"
msgstr "Şəxsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
660

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
661
#: data/browser.xml.h:67
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
662
msgid "Pictures"
663
msgstr "Rəsmlər"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
664

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
665
#: data/browser.xml.h:68
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
666 667
msgid "Purple Marble"
msgstr "Əflatun Mərmər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
668

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
669
#: data/browser.xml.h:69
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
670 671
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Qırışıq Kağız"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
672

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
673
#: data/browser.xml.h:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
674 675
msgid "Rough Paper"
msgstr "Qaba Kağız"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
676

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
677
#: data/browser.xml.h:71
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
678 679
msgid "Ruby"
msgstr "Yaqut"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
680

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
681
#: data/browser.xml.h:72
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
682 683
msgid "Sea Foam"
msgstr "Dəniz Köpüyü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
684

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
685
#: data/browser.xml.h:73
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
686 687
msgid "Shale"
msgstr "Gil"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
688

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
689
#: data/browser.xml.h:74
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
690 691
msgid "Silver"
msgstr "Gümüş"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
692

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
693
#: data/browser.xml.h:75
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
694 695
msgid "Sky"
msgstr "Göy üzü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
696

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
697
#: data/browser.xml.h:76
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
698 699
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Göy Üzü Təpəsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
700

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
701
#: data/browser.xml.h:77
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
702 703
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Qar Təpəsi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
704

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
705
#: data/browser.xml.h:78
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
706
msgid "Sound"
707
msgstr "Səs"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
708

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
709
#: data/browser.xml.h:79
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
710 711
msgid "Special"
msgstr "Xüsusi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
712

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
713
#: data/browser.xml.h:80
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
714 715
msgid "Stucco"
msgstr "Stukko"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
716

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
717
#: data/browser.xml.h:81
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
718 719
msgid "Tangerine"
msgstr "Mandalin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
720

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
721
#: data/browser.xml.h:82
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
722 723
msgid "Terracotta"
msgstr "Şüşəbənd"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
724

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
725
#: data/browser.xml.h:83
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
726 727
msgid "Urgent"
msgstr "İsrarlı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
728

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
729
#: data/browser.xml.h:84
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
730 731
msgid "Violet"
msgstr "Bənövşə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
732

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
733
#: data/browser.xml.h:85
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
734 735
msgid "Wavy White"
msgstr "Dalğalı Ağ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
736

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
737
#: data/browser.xml.h:86
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
738
msgid "Web"
739
msgstr "Veb"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
740

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
741
#: data/browser.xml.h:87
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
742 743
msgid "White"
msgstr "Ağ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
744

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
745
#: data/browser.xml.h:88
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
746 747
msgid "White Ribs"
msgstr "Ağ Damarlanma"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
748

Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
749 750
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
751
msgstr "_Emblemlər"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
752 753 754

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
755
msgstr "_Naxışlar"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
756

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
msgstr "Sevdiyim proqramlar"

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Sevdiklərim"

#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "İstifadəçi mühitini yaxşılaşdır"

769 770
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
771
msgstr "Masa üstü Seçənəkləri"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
772 773 774 775 776

#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Şəbəkə xidmətlərini sazla (veb verici, DNS verici vs.)"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
777
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
778
msgid "Server Settings"
779
msgstr "Verici Qurğuları"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
780

Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
781 782
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
783
msgstr "Şəbəkə xidmətlərini sazla"
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
784

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
785
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
Darin Adler's avatar
Release  
Darin Adler committed
786
#: data/starthere.directory.in.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
787 788 789
msgid "Start Here"
msgstr "Burada Başla"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
790 791 792
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
793

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
794 795 796
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
797

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
798 799 800
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
801

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
802 803 804
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
805