mn.po 244 KB
Newer Older
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1
# translation of mn.po to Mongolian
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
2
# translation of nautilus.HEAD.po to Mongolian
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
4 5
# Copyright (C) 2003
# Ochirbat Batzaya <buuvei@yahoo.com>, 2003.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
6
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2003-2004.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
7
# Sanlig Badral <badral@openmn.org>, 2004.
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
11
"Project-Id-Version: mn\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13
"POT-Creation-Date: 2005-01-11 09:55+0100\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
14
"PO-Revision-Date: 2004-08-10 00:26+0200\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
15
"Last-Translator: Sanlig Badral <badral@users.sf.net>\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
16
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
20

21 22
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
23
msgstr "Х. програмууд"
24 25 26

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
27
msgstr "Байгаа програмуудыг хайх"
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Гадаад үзэмж"

#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Урлаг"

#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Оюу цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "Хар"

#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Судалт цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Барзгар цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Цэнхэр өнгийн төрлууд"

#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Зүлгүүрдсэн металл гадаргуу"

#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Бохь"

#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Зотон даавуу"

#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "_Өнгүүд"

#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Гэрэл зургийн аппарат"

#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Өнгөлөн далдлалт"

#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Баталгаажсан"

#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Шохой"

#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Модны нүүрс"

#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Бетон"

#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Сэрүүвтэр (зэврүүн)"

#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Үйс"

#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Лангууны элэгдсэн өнгө"

#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Аюул"

#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Дунай"

#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Бараан үйс"

#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Бараан GNOME"

#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Гүн хөх-ногоон"

#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Тодорч гарсан"

#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Баримтууд"

#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Цэгүүд"

#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Ноорог"

#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
147 148
msgstr ""
"Заасан өнгөөр будахын тулд сонгосон өнгөө будах объект дээрээ чирч тавина уу"
149 150 151

#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
152 153
msgstr ""
"Заасан хээгээр хээлэхийн тулд сонгосон загвараа объект дээрээ чирч тавина уу"
154 155 156

#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
157 158 159
msgstr ""
"Заасан эмблемээр тодорхойлохын тулд сонгосон эмблемээ объект дээрээ чирч "
"тавина уу"
160 161 162 163 164 165 166 167 168

#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Хиртэлт"

#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Атаархал, хар"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
169 170 171 172 173
#: data/browser.xml.h:35 src/nautilus-emblem-sidebar.c:941
#: src/nautilus-property-browser.c:1731
msgid "Erase"
msgstr "Устгах"

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Дуртай"

#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Ширхлэг"

#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Гал сөнөөгчийн"

#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur-de-Lis (Лизийн цэцэгс)"

#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Цэцэгс"

#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Эртний олдвор"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
198
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Боржин"

#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit (жүржийн төрлийн жимс)"

#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Ногоон эдлэг"

#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Мөс"

#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Чухал"

#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo (гүн цэнхэр)"

#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Навч"

#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Лимон"

#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Шуудан"

#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Манго"

#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Манила цаас"

#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Эгнэж ургасан хөвдөн хээ"

#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Шавар"

#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Мультимедиа"

#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "Шинэ"

#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Тоо"

#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Далайн судлууд"

#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Өө яамай шүү дээ"

#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"

#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Жүрж"

#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Пакет (багц)"

#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Цэнхэр оохор"

#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Хувийн (биечилсэн)"

#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Зургууд"

#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Хөх ягаан гантиг"

#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Судалт цаас"

#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Муутуу цаас"

#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Бадмаараг"

#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Далайн хөөс"

#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Билүү"

#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Мөнгөн"

#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Судалтсан тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Судалтсан цас"

#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Дуу"

#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "Сонгомол"

#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Шохойн шавар"

#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Бэрсүүт жүрж  ;)"

#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Шавар вааран,шороон улаан өнгө"

#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Яаралтай"

#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Гүн ягаан"

#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Үелсэн цагаан"

#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Вэб"

#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "Цагаан"

#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Судалтай цагаан"

#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Эмблемүүд"

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Загварууд"

#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
396
msgstr "Дуртай програмууд"
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Хошуучлагч"

#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"

#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"

#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
412
msgstr "Борланд"
413 414 415 416 417 418 419

#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET: Computers.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
420
msgstr "CNET: Линукс Төв"
421 422 423 424 425 426 427

#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"

#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
428
msgstr "Компак"
429 430 431

#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
432
msgstr "Коннектива"
433 434 435

#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
436
msgstr "Ковалент"
437 438 439 440 441 442 443

#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
444
msgstr "Делл"
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457

#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"

#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
458 459 460 461
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Техник хангамж"

462 463 464 465 466 467
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Олон улсын"

#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
468
msgstr "Линукс баримтжуулах төсөл"
469 470 471

#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
472
msgstr "Линус Оне"
473 474 475

#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
476
msgstr "Линукс Онлайн"
477 478 479

#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
480
msgstr "Линукс нөөцүүд"
481 482 483

#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
484
msgstr "Линукс Долоо хоногийн шинэ мэдээ"
485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495

#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
496
msgstr "МандракеСофт"
497 498 499

#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
500
msgstr "Нэтраверсе"
501 502 503

#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
504
msgstr "Мэдээ ба медиа"
505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515

#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"

#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"

#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
516
msgstr "Опен Соурс Ази"
517 518 519

#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
520
msgstr "ОпенОфис"
521 522 523

#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
524
msgstr "Пенгвин Компютинг"
525 526 527

#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
528
msgstr "Ракспесс"
529 530 531

#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
532
msgstr "Ред Хат"
533 534 535

#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
536
msgstr "Ред Хат Нэтворк"
537 538 539

#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
540 541
msgstr "Ред Флаг Линукс"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
542 543 544 545
#: data/static_bookmarks.xml.h:36 src/nautilus-image-properties-page.c:223
msgid "Software"
msgstr "Програм хангамж"

546 547
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
548
msgstr "СоурсФорж"
549 550 551

#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
552
msgstr "СүйСЭ"
553 554 555

#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
556
msgstr "Сан СтарОфис"
557 558 559

#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
560
msgstr "Сан Вах Линукс"
561 562 563

#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
564
msgstr "Вэб-үйлчилгээ"
565 566 567

#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
568
msgstr "Ксимиан"
569 570 571 572 573 574 575

#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "ZDNet-Linux-Техник хангамжийн мэдээллийн бааз"

#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
576
msgstr "ZDNet-Линукс-Нөөцийн төв"
577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615

#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Тэг-мэдлэг"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний гүн ягаан хэлбэр"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-гүн ягаан"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний хар ногоон хэлбэр"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Хар ногоон"

#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"

#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
msgstr "Энэ бол Наутилусын стандарт хэлбэр."

#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr "Сонгодог GNOME-орчинтой сайтар зохицох зорилгоор үйлдэгдсэн хэлбэр"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
616 617 618
msgstr ""
"Ногоон саарал өнгийн дэвсгэр өнгөөр мөн хавтасны өнгийг боодлын бор цаасны "
"өнгөөр сонгоно"
619 620 621 622 623 624 625 626 627

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
msgstr "Tahoe"

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
msgstr "Энэ хэлбэр бодит гэрэл зургийнх мэт хавтсууд ашиглагдана"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
628 629 630 631
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:175
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:206
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:176
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
632
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1085
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
633 634 635 636 637
msgid "Name"
msgstr "Нэр"

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:176
msgid "Name of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
638
msgstr "Баганы нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
639 640 641

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:182
msgid "Attribute"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
642
msgstr "Аттрибут"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
643 644 645

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:183
msgid "The attribute name to display"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
646
msgstr "Харуулах аттрибутын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
647 648 649 650 651

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:189
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:213
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:183
msgid "Label"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
652
msgstr "Бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
653 654 655

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:190
msgid "Label to display in the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
656
msgstr "Багананд харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
657 658

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
659
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:343 src/file-manager/fm-ditem-page.c:354
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
660
msgid "Description"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
661
msgstr "Тодорхойлолт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
662 663 664

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:197
msgid "A user-visible description of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
665
msgstr "Баганы хэрэглэгчид харагдах тайлбар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
666 667 668

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:204
msgid "xalign"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
669
msgstr "зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
670 671 672

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:205
msgid "The x-alignment of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
673
msgstr "Баганы Х-зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
674 675 676

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:207
msgid "Name of the item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
677
msgstr "Бичлэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
678 679 680

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:214
msgid "Label to display to the user"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
681
msgstr "Хэрэглэгчид харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
682 683 684

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:220
msgid "Tip"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
685
msgstr "Зөвлөмж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
686 687 688

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:221
msgid "Tooltip for the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
689
msgstr "Цэсний бичлэгийн бяцхан тусламж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
690 691 692

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
msgid "Icon"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
693
msgstr "Эмблем"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
694 695 696

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
697
msgstr "Цэсийн бичлэгт харагдах тэмдэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
698 699 700

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
701
msgstr "Мэдрэмхий"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
702 703 704

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:236
msgid "Whether the menu item is sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
705
msgstr "Цэсийн бичлэг мэдрэмхий эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
706 707 708

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:242
msgid "Priority"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
709
msgstr "Давуу эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
710 711 712

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:243
msgid "Show priority text in toolbars"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
713
msgstr "Текстийн багаж самбарт харагдах эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
714 715 716

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:177
msgid "Name of the page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
717
msgstr "Хуудсын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
718 719 720

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:184
msgid "Label widget to display in the notebook tab"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
721
msgstr "Тэмдэглэлийн дэвтэрт харуулах бичээс-элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
722 723 724

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:190
msgid "Page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
725
msgstr "Хуудас"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
726 727 728

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:191
msgid "Widget for the property page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
729
msgstr "Тодруулга хуудсын элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
730

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
731
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values "
"are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed"
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
msgstr ""
"Эмблем харагдалт ба ажлын тавцан дээрхи эмблемийн доохи текстүүдийн "
"жагсаалт. Бичээс харагдалтын тоо томруулалтын төвшингөөс хамаарна. Боломжит "
"утгууд: »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), »date_modified« (Өөрчилөгдсөн "
"огноо), »date_changed« (Өөрчилөгдсөн огноо), »date_accessed« (Хандсан "
"огноо), »owner« (Эзэмшигч), »group« (Бүлэг), »permissions« (Хандалтын эрх), "
"»octal_permissions« (Наймт хандалтын эрх) болон »mime_type« (MIME-төрөл)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
745 746 747

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
msgid "Bring up a new window for every opened file"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
748
msgstr "Нээлттэй файл тус бүрийн хувьд шинэ цонх гаргах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
749

750
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
751
msgid "Computer icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
752
msgstr "Тооцоолуур эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
753

754
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
755
msgid "Criteria for search bar searching"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
756
msgstr "Хайх самбарын хайлтын шалгуур"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
757

758
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
759 760 761 762 763 764 765 766 767
msgid ""
"Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
msgstr ""
"Хайлтын самбарын тусламжтай файл хайхад хэрэглэх шалгуур. Боломжит утгууд: "
"»search_by_text« (Зөвхөн файлын нэрээр хайх) болон "
"»search_by_text_and_properties« (Файлын нэр ба файлын онцлогоорхайх)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
768

769
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
770
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
771
msgstr "Идэвхитэй Наутилус загвар (Муушаагдсан)"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
772

773
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
774
msgid "Custom Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
775
msgstr "Хэвшмэл дэвсгэр тогтоох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
776

777
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
778
msgid "Custom Side Pane Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
779
msgstr "Хэвшмэл хажуугийн самбарын дэвсгэр болгох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
780

781
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
782 783 784
msgid "Date Format"
msgstr "Огнооны хэлбэр"

785
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
786
msgid "Default Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
787
msgstr "Стандарт дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
788

789
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
790
msgid "Default Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
791
msgstr "Стандарт дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
792

793
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
794
msgid "Default Side Pane Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
795
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
796

797
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
798
msgid "Default Side Pane Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
799
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
800

801
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
802
msgid "Default column order in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
803
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
804

805
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
806
msgid "Default column order in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
807
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
808

809
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
810
msgid "Default folder viewer"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
811
msgstr "Стандарт хавтас харагч"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
812

813
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
814
msgid "Default icon zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
815
msgstr "Эмблэм томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
816

817
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
818
msgid "Default list of columns visible in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
819
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
820

821
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
822
msgid "Default list of columns visible in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
823
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
824

825
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
826
msgid "Default list zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
827
msgstr "Томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
828

829
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
830
msgid "Default sort order"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
831
msgstr "Стандарт эрэмбэ дараалал"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
832

833
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
834
msgid "Default zoom level used by the icon view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
835
msgstr "Эмблем харагдалтад хэрэглэглэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
836

837
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
838
msgid "Default zoom level used by the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
839
msgstr "Жагсаалт харагдалтад хэрэглэгдэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
840

841 842 843 844 845
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
#, fuzzy
msgid "Desktop computer icon name"
msgstr "Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
846
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
847
msgid "Desktop font"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
848
msgstr "Дэлгэцийн бичиг"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
849

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
850
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
851
msgid "Desktop home icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
852
msgstr "Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
853

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
854
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
855
msgid "Desktop trash icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
856
msgstr "Дэлгэцийн хогийн сав эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
857

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
858
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
859
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
860
msgstr "Файлын тохируулга диалог дахь 'тусгай' төлвүүдийг нээх"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
861

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
862
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
863 864
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr "Наутилусын бүх цонхыг жагсаадаг сонгодог харьцааг нээх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
865

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
866
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
867 868 869 870 871 872
msgid ""
"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
"true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »background_set«үнэн үед "
"хэрэглэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
873 874

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
875 876 877 878 879 880
msgid ""
"Filename for the default side pane background. Only used if "
"side_pane_background_set is true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »side_pane_background_set«үнэн "
"үед хэрэглэгдэнэ."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
881 882

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
883 884 885 886 887 888 889 890 891 892
msgid ""
"Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
"this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on "
"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
"due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс дээш хэмжээтэй лавлахууд энэ хэмжээсээр таслагдана. Үүний "
"зорилго нь хэт их өгөгдлийн улмаас Наутилусын санамсаргүй гарч болох "
"гацаанаас зайлсхийх юм. Сөрөг утга хязгааргүй гэсэн үг. Лавлахууд том "
"өгөгдлийн нэгжээр ушигдаж буй учир хязгаарын хэмжээ ойролцоогоор гарна."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
893 894

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
895
msgid "Home icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
896
msgstr "Гэр эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
897

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
898
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
899 900 901 902 903 904
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хажуугийн мод самбарт зөвхөн лавлахууд "
"харуулна. Үгүй бол лавлах болон файлуудыг харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
905

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
906
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
907 908 909 910
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
911

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
912
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
913
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
914 915
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
916

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
917
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
918
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
919 920
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад төлвийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
921

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
922
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
923
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
924 925
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад багаж самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
926

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
927
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
928 929 930 931 932 933
msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit some of the more esoteric "
"options of a file in the file preferences dialog."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус танд файлын тодруулга диалогт илүү хэцүү "
"нарийн тохируулга тогтооно."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
934

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
935
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
936 937 938 939 940 941
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус лавлахуудыг файлуудын өмнө эмблем ба жагсаалт "
"хэлбэрээр харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
942

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
943
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
944 945 946 947 948 949
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"put files in the trash."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол таныг файл хогийн сав руу чулуудахад Наутилус "
"баталгаажуулалт асууна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
950

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
951
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
952 953 954 955 956 957
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will bring up a new Nautilus window by default "
"whenever an item is opened."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус стандартаар бүх нээлттэй объектуудыг шинэ "
"Наутилус цонхонд харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
958

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
959
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
960 961
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Хэрэв утга үнэн бол Наутилус эмблемүүдийг дэлгэц дээр зурна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
962

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
963
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
964 965 966 967 968 969 970
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, Наутилус хогоос зайлсхийхийн тулд файл ул мөргүй "
"устгахыг таньд зөвшөөрнө. Энэ функс осолтой тул анхааралтай хэрэглэнэ үү."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
971

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
972
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
973 974 975 976 977 978
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ. "
"Хэрэв худал бол ~/Desktop лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
979

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
980
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
981 982 983 984 985 986 987
msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
"behavior."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол, бүх наутилус цонх хөтөч цонхоор харагдана. Энэ одоо байгаа "
"нь наутилус 2.6 хувилбараас өмнөх ба зарим хүн түүнд дассан байдаг."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
988

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
989
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
990 991 992 993 994 995 996
msgid ""
"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
"files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Емаксаар үүсгэгдсэн нөөц файлууд харагдана. Одоогоор "
"зөвхөн тилдэ-гээр (~) төгссөн файлуудыг нөөц файл гэж авч байгаа."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
997

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
998
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
999 1000 1001 1002 1003 1004
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол далдлагдсан файлууд файл менежерт харагдана. Далд "
"файлуудад цэгээр эхэлсэн эсвэл .hidden ээр эхэлсэн файлууд орно."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1005

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1006
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1007 1008 1009 1010 1011 1012
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1013

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1014
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1015 1016 1017 1018 1019 1020
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем гэр лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр "
"тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1021

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1022
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1023 1024 1025 1026 1027 1028
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1029

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1030
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1031 1032 1033 1034 1035 1036
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, эмблем салгасан төхөөрөмж рүү холбогдоод дэлгэцийн "
"нүүрэнд тавигдана."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1037

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1038
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1047

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1048
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг.Хэрвээ "
"хэмжээгээр бол нэмэгдэхээр байсан бол хасагдахаар эрэмблэгдэнэ."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1059

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1060
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1061
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1062 1063 1064
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь эмблемүүд стандартаар "
"нарийн эмхлэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1065

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1066
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1067 1068
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1069
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол бичээсүүд эмблемийн доор нь байрлана."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1070

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1071
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1072 1073
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
msgstr "Хэрэв үнэн бол шинэ цонхнууд стандартаар гар харагдац хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1074

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1075
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс (байтаар) илүү хэмжээтэй зургуудыг мини харагдацаар "
"харуулахгүй. Учир нь том хэмжээтэй зургуудын хувьд хамаг цаг иддэг."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1083

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1084
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1085
msgid "List of possible captions on icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1086
msgstr "Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1087

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1088
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1089
msgid "Maximum handled files in a folder"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1090
msgstr "Лавлах доторхи хамгийн их файлын хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1091

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1092
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1093
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1094
msgstr "Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1095

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1096
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1097 1098 1099 1100 1101 1102
msgid ""
"Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
"2.2. Please use the icon theme instead."
msgstr ""
"Наутилусын нэр загварыг хэрэглэх. Энэ нь Наутилус-2.2 -т буруушаагдсан. "
"Үүний оронд эмблем загвар хэрэглэнэ үү."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1103

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1104
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1105
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1106
msgstr "Дэлгэц зурахад Наутилусыг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1107

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1108
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1109
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1110
msgstr "Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг тавцангаар хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1111

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1112
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1113
msgid "Only show folders in the tree sidebar"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1114
msgstr "Зөвхөн хажуугийн мод самбарт лавлахууд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1115

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1116
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1117 1118 1119 1120 1121 1122
msgid ""
"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
"\" to launch them on a double click."
msgstr ""
"Боломжит утгууд нь нэг товшилтоор файл ажилуулах \"дан\" , давхар товшилтоор "
"ажиллуулах \"давхар\"."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1123

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1124
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1125
msgid "Put labels beside icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1126
msgstr "Эмблемийн хажуугаар тайлбар тавих"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1127

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1128
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1129
msgid "Reverse sort order in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1130
msgstr "Шинэ цонхонд эгэх эрэмбэ дарааллаар"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1131

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1132
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1133
msgid "Show folders first in windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1134
msgstr "Цонхонд лавлахуудыг эхлэн харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1135

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1136
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1137
msgid "Show location bar in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1138
msgstr "Шинэ цонхонд байрлал самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1139

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1140
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1141
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1142
msgstr "Залгасан төхөөрөмжүүдийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1143

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1144
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1145
msgid "Show side pane in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1146
msgstr "Шинэ цонхонд хажуугийн самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1147

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1148
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1149
msgid "Show status bar in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1150
msgstr "Шинэ цонхонд төлвийн самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1151

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1152
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1153
msgid "Show toolbar in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1154
msgstr "Шинэ цонхонд багаж самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1155

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1156
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1157
msgid "Side pane view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1158
msgstr "Хажуугийн самбар харагдац"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1159

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1160
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170
msgid ""
"Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
"icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is "
"on a remote server. If set to \"local_only\" then only plays previews on "
"local filesystems. If set to \"never\" then it never previews sound."
msgstr ""
"Хулгана эмблем дээгүүр нь гүйхэд хэзээ ауди файлуудын урьд. харагдалт "
"харуулахыг тогтоох. Боломжит утгууд: »always« (тэр файл алсын сервер дээр "
"байсан ч хамаагүй үргэлж тоглуулах), »local_only« (зөвхөн дотоод файлын "
"системд байгааг тоглуулах) болон »never« (огт тоглуулахгүй)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1171

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1172
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
"file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
"folder is on a remote server. If set to \"local_only\" then only show "
"previews for local filesystems. If set to \"never\" then never bother to "
"read preview data."
msgstr ""
"Хэзээ текст файлуудын агуулгыг эмблемээр урьд. харуулах эсэхийг тогтоох. "
"Боломжит утгууд: »always« (тэр алсын сервер дээр байсан ч хамаагүй үргэлж "
"харуулана), »local_only« (зөвхөн дотоод файлын системд байгааг харуулна) "
"болон »never« (харуулахгүй)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1184

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1185
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
"\"always\" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. "
"If set to \"local_only\" then only show thumbnails for local filesystems. If "
"set to \"never\" then never bother to thumbnail images, just use a generic "
"icon."
msgstr ""
"Хэзээ зургийн файлуудыг мини харагдацаар харуулах эсэхийг тогтоох. Боломжит "
"утгууд: »always« (тэр алсын сервер дээр байсан ч хамаагүй үргэлж харуулана), "
"»local_only« (зөвхөн дотоод файлын системд байгааг харуулна) болон "
"»never« (харуулахгүй)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1197

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1198
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
"server. If set to \"local_only\" then only show counts for local "
"filesystems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
msgstr ""
"Хэзээ лавлах доторх объектуудын тоог харуулах эсэхийг тогтоох. Боломжит "
"утгууд: »always« (тэр алсын сервер дээр байсан ч хамаагүй үргэлж объектуудын "
"тоог харуулана), »local_only« (зөвхөн дотоод файлын системд байгааг "
"харуулна) болон »never« (харуулахгүй)."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1209

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1210
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217
msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
"\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
msgstr ""
"Эмблем харагдацтай объектуудын стандарт эрэмбийн дараалал. Боломжит утгууд "
"нь: »name« (Нэр), »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), "
"»modification_date« (Өөрчилсөн огноо) болон »emblems« (Эмблем)."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1218

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1219
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226
msgid ""
"The default sort-order for the items in the list view. Possible values are "
"\"name\", \"size\", \"type\", and \"modification_date\"."
msgstr ""
"Жагсаалт харагдацтай объектуудын стандарт эрэмбийн дараалал. Боломжит утгууд "
"нь: »name« (Нэр), »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), болон "
"»modification_date« (Өөрчилсөн огноо)."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1227

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1228
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1229
msgid "The default width of the side pane in new windows."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1230
msgstr "Шинэ цонхон дахь хажуугийн самбарын стандарт өргөн"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1231

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1232
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1233
msgid "The font description used for the icons on the desktop."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1234
msgstr "Дэлгэц дээрхи эмблемүүдийн бичээст хэрэглэх бичгийн тодорхойлолт."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1235

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1236
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1237 1238 1239 1240 1241 1242
msgid ""
"The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
"\"informal\"."
msgstr ""
"Файлын огнооны хэлбэржүүлэлт. Боломжит утгууд нь: \"locale\", \"iso\", ба "
"\"informal\"."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1243

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1244
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1245
msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1246
msgstr "Шинэ нээгдсэн цонхнуудад хажуу самбар харагдац харуулах."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1247

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1248
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
1249 1250 1251 1252 1253 1254
#, fuzzy
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
"desktop."
msgstr "Дэлгэц дээрхи гэр лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1255
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1256 1257 1258
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1259
msgstr "Дэлгэц дээрхи гэр лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1260

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1261
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1262 1263 1264
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
"desktop."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1265
msgstr "Дэлгэц дээрхи хогийн сав лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1266

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1267
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1268
msgid "Trash icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1269
msgstr "Хогийн сав дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1270

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1271
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1272
msgid "Type of click used to launch/open files"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1273
msgstr "Файл ажиллуулах/нээхэд хэрэглэх товшилтын төрөл"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1274

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1275
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1276
msgid "Use manual layout in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1277
msgstr "Шинэ цонхонд гар хуваарийг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1278

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1279
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1280
msgid "Use tighter layout in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1281
msgstr "Шинэ цонхонд нарийн хуваарь хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1282

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1283
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1284
msgid "What to do with executable text files when activated"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1285
msgstr "Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ?"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1286

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1287
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
"double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
"text files."
msgstr ""
"Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ? (дан эсвэл давхар "
"товшилт). Боломжит утгууд: »launch« (рограм ажиллуулах шиг), »ask« (Диалог "
"дуудагдана) болон »display« (Текст өгөгдлөөр харуулах)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1297

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1298
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\" "
"and \"icon_view\"."
msgstr ""
"Хавтасуудын харагдалтад хэрэглэх стандарт харагдац. Боломжит утгууд: "
"»list_view« (Жагсаалт харагдалт) болон »icon_view« (Эмблем харагдац)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1306

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1307
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1308
msgid "When to show number of items in a folder"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1309
msgstr "Лавлах доторхи елементүүдийн тоог хэзээ үзүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1310

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1311
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1312
msgid "When to show preview text in icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1313
msgstr "Текстийг эмблем дотор хэзээ үзүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1314

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1315
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1316
msgid "When to show thumbnails of image files"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1317
msgstr "Зургийн файлуудын мини харагдацыг хэзээ үзүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1318

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1319
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1320
msgid "Whether a custom default folder background has been set."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1321 1322
msgstr ""
"Хэрэглэгчийн тод. стандарт лавлахын дэвсгэрийг хэрэглэх эсэхийг тогтоо."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1323

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1324
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1325
msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1326 1327
msgstr ""
"Хэрэглэгчийн тод. стандарт хажуу самбарын дэвсгэрийг хэрэглэх эсэхийг тогтоо."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1328

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1329
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101