cy.po 248 KB
Newer Older
1
# nautilus yn Gymraeg.
2
3
# This file is distributed under the same license as the nautilus package.
# Chris Jackson <chris@www.linux.org.uk>, 2003.
4
5
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003 2004.
# Bryn Salisbury <bryn@randomlyevil.org.uk>, 2003 2004.
6
#
7
8
9
10
11
# Nodiadau:
# daf:
# "penbwrdd" yn hytrach na "bwrdd gwaith"
# "plygell" yn hytrach na "ffolder"
# "llyfrnodau" ?
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
# "layout" -> "llunwedd"
# "symud" nid "symyd"
# "copïo" nid "copio"
# "directory" -> "cyfeiriadur"
# "folder" -> "plygell"
# angen penderfynu: "rheolwr" ai "trefnydd" ffeiliau yw Nautilus?
# "caiff ... e[iu]" yn hytrach na "bydd ... yn cael e[iu]"
# "sicrhewch" yn hytrach na "gwnewch yn siwr"
# "sefydlu" yn hytrach na "gosod"
# "llunwedd" yn hytrach na "cynllun"
# "rhaglen" yn hytrach na "cymhwysiad" neu "cymhwysiant"
#
# nplurals = 3:
# - 0: n == 1 (un o rhywbeth)
# - 1: n == 2 (treugladau megis "2 blygell")
# - 2: popeth arall
28
#
29
30
31
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
32
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
33
"POT-Creation-Date: 2004-10-11 16:08+0200\n"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
34
"PO-Revision-Date: 2004-03-16 00:28+0000\n"
35
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
36
37
38
39
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
40
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n == 2) ? 1 : 2);\n"
41

42
43
44
45
#: components/adapter/main.c:101
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "Methodd bonobo_ui_init()."

46
47
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
48
msgstr "Ffatri ar gyfer ffatriau addasyddion cydran Nautilus"
49
50
51

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
52
msgstr "Ffatri ar gyfer ffatrïoedd addasyddion cydran Nautilus "
53
54
55
56
57
58

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
59
60
"Ffatri ar gyfer gwrthrychau i amlapio Rheola neu Mewnadeiladau cyffredin "
"Bonobo i edrych fel syllwyr Nautilus"
61
62
63

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
64
msgstr "Ffatri addasyddion cydran Nautilus"
65

Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
66
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
67
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
68
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
69
msgstr "Methwyd tynnu'r bathodyn gyda'r enw '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
70
71

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
72
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
73
74
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
75
msgstr ""
76
77
"Mae hyn mwy na thebyg oherwydd fod y bathodyn yn un sefydlog, a ddim yn un a "
"ychwanegwyd gennych chi."
78

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
79
80
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
81
msgstr "Methwyd Tynnu'r Bathodyn"
82

83
# c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
84
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
85
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
86
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
87
msgstr "Methwyd ailenwi bathodyn gyda'r enw '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
88
89

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
90
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
91
92
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
93
msgstr ""
94
95
"Mae hyn mwy na thebyg oherwydd fod y bathodyn yn un sefydlog, yn hytrach nac "
"yn ychwanegoch chi."
96

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
97
98
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
99
msgstr "Methwyd Ailenwi'r Bathodyn"
100

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
101
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
102
msgid "Rename Emblem"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
103
msgstr "Ailenwi bathodyn"
104

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
105
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
106
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
107
msgstr "Bwydwch enw newydd i'r bathodyn a ddangosir"
108

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
109
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
110
msgid "Rename"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
111
msgstr "Ailenwi"
112

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
113
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
114
msgid "Add Emblems..."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
115
msgstr "Ychwanegu Bathodyn"
116

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
117
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
118
119
120
121
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
122
123
"Bwydwch enw disgrifiadol nesaf i pob bathodyn. Caiff yr enw yma ei "
"ddefnyddio mewn llefydd eraill er mwyn adnabod y bathodyn."
124

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
125
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
126
127
128
129
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
130
131
"Bwydwch enw disgrifiadol ger y bathodyn. Caiff yr enw yma ei ddefnyddio mewn "
"llefydd eraill er mwyn adnabod y bathodyn."
132

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
133
134
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
135
msgstr "Nid oedd rhai o'r ffeiliau yn gallu cael eu ychwanegu fel bathodynnau."
136

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
137
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
138
139
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
140
msgstr "Ymddengys nad yw'r bathodynnau yn ddelweddau dilys."
141

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
142
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
143
144
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
145
msgstr "Methwyd Ychwanegu Bathodynnau"
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
146
147
148

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
149
msgstr "Nid oedd dim un or ffeiliau yn gallu cael ei ychwanegu fel bathodyn. "
150

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
151
152
153
154
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
155
msgstr "Doedd y Bathdoyn methu ei ychwanegu"
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
156
157

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
158
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
159
msgstr "Nid oedd y testun a llusgwyd ddim yn lleoliad ffeil dilys:"
160

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
161
162
163
164
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
165
msgstr "Methwyd Ychwanegu Bathodyn"
166

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
167
168
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
169
170
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
171
msgstr "Tydi'r ffeil '%s' ddim yn delwedd gwir"
172

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
173
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
174
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
175
msgstr "Nid yw'r ffeil a llysgwyd i weld i fod yn delwedd ddllys."
176

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
177
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
178
#: src/nautilus-property-browser.c:1730
179
msgid "Erase"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
180
msgstr "Dileu"
181

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2457
msgid "Emblems"
msgstr "Bathodynau"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
msgstr "Panel ochr Bathodynnau Nautilus"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
msgstr "Golwg Bathodynnau Nautilus"

195
196
197
198
199
200
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Hanes"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
201
msgstr "Panel ochr hanes"
202
203
204

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
205
msgstr "Panel ochr hanes ar gyfer Nautilus"
206

Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
207
208
209
# 48x48/emblems/emblem-camera.icon.in.h:1
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
210
msgstr "Delwedd Camera"
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
211
212
213
214

# 48x48/emblems/emblem-camera.icon.in.h:1
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
215
msgstr "Model Camera"
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
216
217
218

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
219
msgstr "Dyddiad Cymerwyd"
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
220
221
222

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
223
msgstr "Amser Datguddiad"
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
224
225
226

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
227
msgstr "Rhaglen Datguddiad"
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
228
229
230

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
231
msgstr "Maint Agoriad"
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
232
233
234

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
235
msgstr "Dull Metru"
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
236
237
238

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
239
msgstr "Taniad Flach"
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
240
241

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
242
msgid "Focal Length"
243
msgstr "Hyd Ffocol"
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
244
245
246

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
247
msgstr "Cyflymdra Caead"
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
248
249
250

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
251
msgstr "Mesur Cyflymdra ISO"
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
252
253
254
255
256

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Meddalwedd"
257

Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
258
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
259
#, c-format
260
261
262
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
263
264
265
266
267
268
269
msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
"<b>Math Delwedd:</b> %s (%s)\n"
"<b>Cydraniad:</b> %dx%d picsel\n"
msgstr[1] ""
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
270
"<b>Math Delwedd:</b> %s (%s)\n"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
271
"<b>Cydraniad:</b> %dx%d picsel\n"
272
273
274
msgstr[2] ""
"<b>Math Delwedd:</b> %s (%s)\n"
"<b>Cydraniad:</b> %dx%d picsel\n"
275

276
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Alexander Larsson's avatar
Update    
Alexander Larsson committed
277
278
279
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Methu llwytho gwybodaeth delwedd"

280
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
281
msgid "loading..."
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
282
msgstr "llwytho..."
283

284
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
285
msgid "URI currently displayed"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
286
msgstr "y URI a ddangosir yn presenol"
287

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Delwedd"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
msgstr "Gwelydd cydran priodweddau cynnwys delwedd "

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
msgstr "Gwelydd Priodweddau Delwedd Nautilus"

300
301
302
303
304
305
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Nodiadau"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
msgid "Notes side pane"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
306
msgstr "Panel ochr nodiadau"
307
308
309

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
310
msgstr "Panel ochr Nodiadau ar gyfer Nautilus"
311

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Copïo'r testun a ddewiswyd i'r clipfwrdd"

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:33
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Copïo Testun"

322
323
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
324
msgstr "Ffatri ar gyfer golwg testun"
325
326
327

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
328
msgstr "Testun"
329
330
331

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
332
msgstr "Gwelydd Destun"
333
334
335

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
336
msgstr "Golwg Testun"
337
338
339

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
340
msgstr "Ffatri golwg testun"
341
342
343

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
344
msgstr "Dangos fel Testun"
345
346
347

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
348
msgstr "Bywlun i dynodi gweithgaredd sy'n parhau"
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
msgid "throbber"
msgstr "curwr"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "ffatri curwyr"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "ffatri gwrthrychau curo"

#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
msgid "provides visual status"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
365
msgstr "darparu cyflwr gweledol"
366
367
368

#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
369
msgstr "Rhaglenni"
370
371
372

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
373
msgstr "Pori meddalwedd sydd ar gael"
374
375
376

#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
377
msgstr "Ymddangosiad"
378
379
380
381
382
383
384
385

# 48x48/emblems/emblem-art.icon.in.h:1
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Celf"

#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
386
msgstr "Glas"
387
388
389
390
391
392
393

#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "Du"

#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
394
msgstr "Crib Glas"
395
396
397

#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
398
msgstr "Garw Glas"
399
400
401

#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
402
msgstr "Math Glas"
403
404
405

#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
406
msgstr "Brwsio Fetel "
407
408
409

#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
410
msgstr "Gŵm Swigen"
411
412
413

#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
414
msgstr "Cynfas Fras"
415
416
417

#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
418
msgstr "_Lliwiau"
419
420
421
422
423
424
425
426

# 48x48/emblems/emblem-camera.icon.in.h:1
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Camera"

#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
427
msgstr "Cyddliwiau"
428
429
430
431
432
433
434

#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Tystiwyd"

#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
435
msgstr "Sialc"
436
437
438

#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
439
msgstr "Siarcol"
440
441
442

#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
443
msgstr "Concrit"
444
445
446
447
448
449
450

#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Cŵl"

#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
451
msgstr "Corc"
452
453
454

#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
455
msgstr "Pen Cownter"
456
457
458
459
460
461
462

#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rhybudd"

#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
463
msgstr "Danube"
464
465
466

#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
467
msgstr "Corc Tywyll"
468
469
470

#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
471
msgstr "GNOME Tywyll"
472
473
474

#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
475
msgstr "Corhwyad Twfn"
476
477
478
479
480
481
482

#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Anrhydeddig"

#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
483
msgstr "Dogfennau"
484
485
486

#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
487
msgstr "Dotiau"
488
489
490
491
492
493
494

#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Drafft"

#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
495
msgstr "Llusgo lliw at y gwrthrych i newid i'r lliw yna"
496
497
498

#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
499
msgstr "Llusgo teil patrwm at y gwrthrych i'w newid"
500
501
502

#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
503
msgstr "Llusgo bathodyn at y gwrthrych i'w ychwanegu at y gwrthrych"
504
505
506

#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
507
msgstr "Eclips"
508
509
510

#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
511
msgstr "Cenfigen"
512
513
514
515
516
517
518

#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Ffefryn"

#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
519
msgstr "Ffeibrynnau"
520
521
522

#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
523
msgstr "Peiriant Tân"
524
525
526

#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
527
msgstr "Fleur De Lis"
528
529
530

#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
531
msgstr "Blodeuol"
532
533
534

#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
535
msgstr "Ffosilyn"
536
537
538
539
540
541
542

#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
543
msgstr "Gwenithfaen"
544
545
546

#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
547
msgstr "Grawnffrwyth"
548
549
550

#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
551
msgstr "Gwehyddu Gwyrdd"
552
553
554

#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
555
msgstr "Rhew"
556
557
558
559
560
561
562

#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Pwysig"

#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
563
msgstr "Indigo"
564
565
566

#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
567
msgstr "Dail"
568
569
570

#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
571
msgstr "Lemon"
572
573
574

#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
575
msgstr "Post"
576
577
578

#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
579
msgstr "Mango"
580
581
582

#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
583
msgstr "Papur Manila"
584
585
586

#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
587
msgstr "Crib Mwsogl"
588
589
590

#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
591
msgstr "Mwd"
592
593
594

#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
595
msgstr "Amlgyfrwng"
596
597
598

#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
599
msgstr "Newydd"
600
601
602

#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
603
msgstr "Rhifau"
604
605
606
607
608
609
610

#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "Iawn"

#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
611
msgstr "Stribyn Môr"
612
613
614

#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
615
msgstr "O Na"
616
617
618

#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
619
msgstr "Onics"
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Oren"

# 48x48/emblems/emblem-package.icon.in.h:1
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Pecyn"

#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
632
msgstr "Glas Golau"
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644

#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personol"

# 48x48/emblems/emblem-pictures.icon.in.h:1
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Lluniau"

#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
645
msgstr "Marmor Piws"
646
647
648

#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
649
msgstr "Papur Crimpiog"
650
651
652

#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
653
msgstr "Papur Garw"
654
655
656

#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
657
msgstr "Rhwbi"
658
659
660

#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
661
msgstr "Ewyn Môr"
662
663
664

#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
665
msgstr "Siâl"
666
667
668

#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
669
msgstr "Arian"
670
671
672

#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
673
msgstr "Awyr"
674
675
676

#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
677
msgstr "Crib Awyr"
678
679
680

#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
681
msgstr "Crib Eira"
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692

#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Sain"

#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "Arbennig"

#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
693
msgstr "Stwco"
694
695
696

#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
697
msgstr "Tanjerîn"
698
699
700

#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
701
msgstr "Terracotta"
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712

#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Ar Frys"

#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Fioled"

#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
713
msgstr "Gwyn Tonnog"
714
715
716
717

# 48x48/emblems/emblem-web.icon.in.h:1
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
718
msgstr "Gwe"
719
720
721
722
723
724
725

#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "Gwyn"

#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
726
msgstr "Asennau Gwyn"
727
728
729
730
731
732
733

#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Bathodynau"

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
734
msgstr "_Patrymmau"
735
736
737

#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
738
msgstr "Hoff rhaglenni"
739
740
741

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
742
msgstr "Ffefrynnau"
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761

#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"

#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"

#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"

#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
762
msgstr "Canolfan Linux CNET"
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799

#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"

#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"

#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"

#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"

#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"

#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"

#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
800
801
802
803
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Caledwedd"

804
805
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
806
msgstr "Rhyngwladol"
807
808
809

#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
810
msgstr "Prosiect Dogfennaeth Linux"
811
812
813

#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
814
msgstr "Linux One"
815
816
817

#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
818
msgstr "Linux Online"
819
820
821

#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
822
msgstr "Adnoddau Linux"
823
824
825

#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
826
msgstr "Linux Weekly News"
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845

#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"

#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"

#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
846
msgstr "Newyddion & Cyfryngau"
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857

#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"

#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"

#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
858
msgstr "Open Source Asia"
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901

#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"

#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"

#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"

#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"

#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"

#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"

#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"

#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"

#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"

#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"

#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
902
msgstr "Gwasanaethau Gwe"
903
904
905
906
907
908
909

#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
msgstr "Ximian"

#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
910
msgstr "Bâs Data Caledwedd ZDNet Linux"
911
912
913

#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
914
msgstr "Canolfan Adnoddau ZDNet Linux"
915
916
917
918
919
920
921

#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Zero-Knowledge"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
922
msgstr "Amrywiaeth ŵylys ar y thema Crux"
923
924
925

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
926
msgstr "Crux-Ŵylys"
927
928
929

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
930
msgstr "Amrywiaeth Teal ar y thema Crux"
931
932
933

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
934
msgstr "Crux-Teal"
935
936
937
938
939
940
941

#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"

#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
942
msgstr "Hwn yw y thema rhagosod ar gyfer Nautilus"
943
944
945
946

#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
947
"Thema sydd wedi ei dylunio i ffitio'n dda hefo'r amgylchedd GNOME clasurol."
948
949
950

#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
951
msgstr "Sierra"
952
953
954

#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
955
msgstr "Defnyddio plygellau manila a cefndir llwyd-wyrdd."
956
957
958

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
959
msgstr "Tahoe"
960
961
962

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
963
msgstr "Mae'r thema hwn yn defnyddio plygellau ffoto-ymddangosol."
964

965
966
967
968
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:175
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:206
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:176
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
969
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1068
970
971
972
973
974
msgid "Name"
msgstr "Enw"

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:176
msgid "Name of the column"
975
msgstr "Enw y colofn"
976
977
978

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:182
msgid "Attribute"
979
msgstr "Priodwedd"
980
981
982

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:183
msgid "The attribute name to display"
983
msgstr "Enw y priodwedd i ddangos"
984
985
986
987
988

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:189
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:213
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:183
msgid "Label"
989
msgstr "Label"
990
991
992

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:190
msgid "Label to display in the column"
993
msgstr "Y label i ddangos yn y golofn"
994
995

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
996
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:346 src/file-manager/fm-ditem-page.c:357
997
msgid "Description"
998
msgstr "Disgrifiad"
999
1000
1001

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:197
msgid "A user-visible description of the column"
1002
msgstr "Disgrifiad o'r golofn ar gyfer y defnyddiwr"
1003
1004
1005

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:204
msgid "xalign"
1006
msgstr "cyfuniad x"
1007
1008
1009

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:205
msgid "The x-alignment of the column"
1010
msgstr "Cyfuniad X y golofn"
1011
1012
1013

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:207
msgid "Name of the item"
1014
msgstr "Enw yr eitem"
1015
1016
1017

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:214
msgid "Label to display to the user"
1018
msgstr "Label i ddangos i'r defnyddiwr"
1019
1020
1021

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:220
msgid "Tip"
1022
msgstr "Awgrym"
1023
1024
1025

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:221
msgid "Tooltip for the menu item"
1026
msgstr "Awgrym ar gyfer yr eitem dewislen"
1027
1028
1029

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
msgid "Icon"
1030
msgstr "Eicon"
1031
1032
1033

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
1034
msgstr "Enw yr eicon i ddangos yn yr eitem dewislen"
1035
1036
1037

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
1038
msgstr "Synhwyrus"
1039
1040
1041

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:236
msgid "Whether the menu item is sensitive"
1042
msgstr "A ydi'r eiterm dewislen yn synhwyrus"
1043
1044
1045

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:242
msgid "Priority"
1046
msgstr "Blaenoriaeth"
1047
1048
1049

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:243
msgid "Show priority text in toolbars"
1050
msgstr "Dangos testun blaenoriaeth mewn barau offer"
1051
1052
1053

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:177
msgid "Name of the page"
1054
msgstr "Enw y tudalen"
1055
1056
1057

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:184
msgid "Label widget to display in the notebook tab"
1058
msgstr "Y teclyn label i'w ddangos yn nhab y llyfr nodau"
1059
1060
1061
1062

# 48x48/emblems/emblem-package.icon.in.h:1
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:190
msgid "Page"
1063
msgstr "Tudalen"
1064
1065
1066

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:191
msgid "Widget for the property page"
1067
msgstr "Teclyn ar gyfer y dudalen priodweddau"
1068

1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:1 src/nautilus-shell-ui.xml.h:1
msgid "C_lear Text"
msgstr "C_lirio Testun"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:3
msgid "Cut Text"
msgstr "Torri Testun"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:4 src/nautilus-shell-ui.xml.h:3
msgid "Cut _Text"
msgstr "Torri _Testun"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:5
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Torri'r testun a ddewiswyd i'r clipfwrdd"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:6
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Gludo'r testun sydd ar y clipfwrdd"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:7
msgid "Remove the selected text without putting it on the clipboard"
msgstr "Tynnu'r testun a ddewiswyd heb ei roi e ar y clipfwrdd"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:8 src/nautilus-shell-ui.xml.h:18
msgid "Select _All"
msgstr "Dewis _Popeth"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:9
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Dewis y holl destun mewn maes testun"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:11 src/nautilus-shell-ui.xml.h:37
msgid "_Paste Text"
msgstr "_Gludo Testun"

1105
1106
1107
1108
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values "
1109
1110
1111
"are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed"
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
1112
msgstr ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1113
"Rhestr o pennawdau oddi tan eicon yn y gwelydd eicon ac y penbwrdd. Bydd y "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1114
1115
1116
1117
"nifer o pennawdau a ddangosir yn dibynnu ar y lefel chwyddo. Gwerthoedd "
"posib yw: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", "
"\"date_accessed\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions"
"\" and \"mime_type\"."
1118
1119
1120

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
msgid "Bring up a new window for every opened file"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1121
msgstr "Agor ffenestr newydd ar gyfer pob ffeil agorwyd"
1122

1123
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
1124
msgid "Computer icon visible on desktop"
1125
msgstr "Eicon cyfrifiadur yn weladwy ar y penbwrdd"
Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
1126

1127
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
1128
msgid "Criteria for search bar searching"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1129
msgstr "Meini prawf er mwyn chwilio o'r bar chwilio"
1130

1131
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
1132
1133
msgid ""
"Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
1134
1135
1136
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
1137
msgstr ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1138
1139
"Meini prawf pan fy'n gydwedd ffeiliau a chwilwyd am yn y bar chwilio. Os "
"wedi gosod i \"search_by_text_and_properties\", bydd Nautilus yn chwilio am "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1140
"ffeiliau yn ôl enw ffeil a priodweddau ffeiliau."
1141

1142
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
1143
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1144
msgstr "Thema Cyfredol Nautilus (gofidio)"
1145

1146
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
1147
msgid "Custom Background Set"
1148
msgstr "Gosod Cefndir Addasiedig"
1149

1150
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
1151
msgid "Custom Side Pane Background Set"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1152
msgstr "Gosod Cefndir Panel Ochr Addasiedig"
1153

1154
1155
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
msgid "Date Format"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1156
msgstr "Fformat Dyddiad"
1157

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
1158
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
1159
msgid "Default Background Color"
1160
msgstr "Lliw Rhagosodedig y _Cefndir"
1161

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
1162
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
1163
msgid "Default Background Filename"
1164
msgstr "Enw Ffeil Cefndir Rhagosodedig"
1165

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
1166
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
1167
msgid "Default Side Pane Background Color"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1168
msgstr "Lliw Cefndir Panel Ochr Rhagosodiedig"
1169

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
1170
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
1171
msgid "Default Side Pane Background Filename"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1172
msgstr "Enw Ffeil Cefndir Panel Ochr Rhagosodedig"
1173

Alexander Larsson's avatar
pofiles    
Alexander Larsson committed
1174
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
1175
msgid "Default column order in the list view"
1176
msgstr "Y drefn colofn rhagosod yn y golwg rhestr"
1177
1178
1179

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
msgid "Default column order in the list view."
1180
msgstr "Y drefn colofn rhagosod yn y golwg rhestr."
1181
1182

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
1183
msgid "Default folder viewer"
1184
msgstr "Gwyliwr plygell rhagosodedig"
1185

1186
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
1187
msgid "Default icon zoom level"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1188
msgstr "Rhagosodiad lefel chwyddo eiconau"
1189

1190
1191
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
msgid "Default list of columns visible in the list view"
1192
msgstr "Y rhestr o golofnau sy'n weladwy yn rhagosod yn y golwg rhestr"
1193
1194
1195

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
msgid "Default list of columns visible in the list view."
1196
msgstr "Y rhestr o golofnau sy'n weladwy yn rhagosod yn y golwg rhestr."
1197
1198

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
1199
1200
msgid "Default list zoom level"
msgstr "Rhagosodiad lefel chwyddo rhestr"
1201

1202
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
1203
1204
msgid "Default sort order"
msgstr "Trefn rhagosodedig"
1205

1206
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
1207
msgid "Default zoom level used by the icon view."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
1208
msgstr "Y rhagosodiad lefel chwyddo a ddefnyddir gan y golwg eiconau."
1209