cy.po 264 KB
Newer Older
1
# #-#-#-#-# cy.po (nautilus) #-#-#-#-#
2
# nautilus yn Gymraeg.
3 4
# This file is distributed under the same license as the nautilus package.
# Chris Jackson <chris@www.linux.org.uk>, 2003.
5 6
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003 2004.
# Bryn Salisbury <bryn@randomlyevil.org.uk>, 2003 2004.
7
#
8 9 10 11 12
# Nodiadau:
# daf:
# "penbwrdd" yn hytrach na "bwrdd gwaith"
# "plygell" yn hytrach na "ffolder"
# "llyfrnodau" ?
13 14 15 16 17 18 19
# "layout" -> "llunwedd"
# "symud" nid "symyd"
# "copïo" nid "copio"
# "directory" -> "cyfeiriadur"
# "folder" -> "plygell"
# angen penderfynu: "rheolwr" ai "trefnydd" ffeiliau yw Nautilus?
# "caiff ... e[iu]" yn hytrach na "bydd ... yn cael e[iu]"
20
# "sicrhewch" yn hytrach na "gwnewch yn siŵr"
21 22 23 24
# "sefydlu" yn hytrach na "gosod"
# "llunwedd" yn hytrach na "cynllun"
# "rhaglen" yn hytrach na "cymhwysiad" neu "cymhwysiant"
#
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
# rhysj:
# - *trefnydd* ffeiliau yw Nautilus erbyn hyn
# - "anghymeradwyo" yn hytrach na "gwrthddeisyfu" am "deprecate"
#  (is deprecated -> "anghymeradwyir")
# - Berf yw "rhagosod", nid enw: felly cyfieithir, e.e. "default theme"
#  fel "thema ragosodedig"
# - Benywaidd yw "thema"
# - "alinio" nid "cyfuno" ("to combine" yw "cyfuno" beth bynnag:
#  rwy'n credu taw "cyfunioni" fwriadwyd, ond term dylunio yw hwnna)
# - "penawdau" (un 'n') yw lluosog "pennawd"
# - "eiconau" (un 'n') yw lluosog "eicon"
#
# nplurals = 4:
# - 0: popeth ar wahân i'r canlynol
# - 1: n == 1 (un o rywbeth, angen treiglad meddal cyn goddrych y rhif,
#       ond dim ond os yw'r goddrych yn fenywaidd)
# - 2: n == 2 (treiglad meddal cyn goddrych y rhif, e.e. "2 blygell")
# - 3: n == 8 neu n == 11 (angen defnyddio "yr" fel y fannod, e.e.
#             "yr 8 plygell", "yr 11 (un ar ddeg) plygell")
# [Newidiwyd gan rhysj]
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
45
#
46
#
47 48 49 50 51 52 53 54 55
# #-#-#-#-# cy.po (eel) #-#-#-#-#
# eel yn Gymraeg.
# Copyright (C) 2003 gnome-cy translation team.
# This file is distributed under the same license as the eel package.
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003 2004.
# Bryn Salisbury <bryn@randomlyevil.org.uk>, 2004.
#
# rhysj: Wedi gyrru'r cyfan drwy Cysill, 2005-08-22.
#, fuzzy
56 57
msgid ""
msgstr ""
58
"#-#-#-#-# cy.po (nautilus) #-#-#-#-#\n"
59
"Project-Id-Version: nautilus\n"
60
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
61
"POT-Creation-Date: 2006-03-28 13:39+0100\n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
62
"PO-Revision-Date: 2006-02-16 20:33-0000\n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
63
"Last-Translator: Rhys Jones <rhys@sucs.org>\n"
64 65 66 67
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
68
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1)?1:(n==2)?2:(n==8||n==11)?3:0;\n"
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
"#-#-#-#-# cy.po (eel) #-#-#-#-#\n"
"Project-Id-Version: eel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-27 18:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-02 12:06-0000\n"
"Last-Translator: Bryn Salisbury <bryn@randomlyevil.org.uk>\n"
"Language-Team: Welsh <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
79

80
#: ../data/browser.xml.h:1
81
msgid "Apparition"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
82
msgstr "Ymddangosiad"
83

84
#: ../data/browser.xml.h:2
85
msgid "Azul"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
86
msgstr "Glas"
87

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
88
#: ../data/browser.xml.h:3
89 90 91
msgid "Black"
msgstr "Du"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
92
#: ../data/browser.xml.h:4
93
msgid "Blue Ridge"
94
msgstr "Crib Las"
95

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
96
#: ../data/browser.xml.h:5
97
msgid "Blue Rough"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
98
msgstr "Garw Glas"
99

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
100
#: ../data/browser.xml.h:6
101
msgid "Blue Type"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
102
msgstr "Math Glas"
103

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
104
#: ../data/browser.xml.h:7
105
msgid "Brushed Metal"
106
msgstr "Metel wedi'i Frwsio"
107

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
108
#: ../data/browser.xml.h:8
109
msgid "Bubble Gum"
110
msgstr "Gwm Swigen"
111

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
112
#: ../data/browser.xml.h:9
113
msgid "Burlap"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
114
msgstr "Cynfas Fras"
115

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
116
#: ../data/browser.xml.h:10
117
msgid "C_olors"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
118
msgstr "_Lliwiau"
119

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
120
#: ../data/browser.xml.h:11
121
msgid "Camouflage"
122
msgstr "Cuddliwiau"
123

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
124
#: ../data/browser.xml.h:12
125
msgid "Chalk"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
126
msgstr "Sialc"
127

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
128
#: ../data/browser.xml.h:13
129
msgid "Charcoal"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
130
msgstr "Siarcol"
131

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
132
#: ../data/browser.xml.h:14
133
msgid "Concrete"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
134
msgstr "Concrit"
135

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
136
#: ../data/browser.xml.h:15
137
msgid "Cork"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
138
msgstr "Corc"
139

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
140
#: ../data/browser.xml.h:16
141
msgid "Countertop"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
142
msgstr "Pen Cownter"
143

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
144
#: ../data/browser.xml.h:17
145
msgid "Danube"
146
msgstr "Daniwb"
147

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
148
#: ../data/browser.xml.h:18
149
msgid "Dark Cork"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
150
msgstr "Corc Tywyll"
151

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
152
#: ../data/browser.xml.h:19
153
msgid "Dark GNOME"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
154
msgstr "GNOME Tywyll"
155

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
156
#: ../data/browser.xml.h:20
157
msgid "Deep Teal"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
158
msgstr "Glaslwyd Dwfn"
159

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
160
#: ../data/browser.xml.h:21
161
msgid "Dots"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
162
msgstr "Dotiau"
163

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
164
#: ../data/browser.xml.h:22
165
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
166
msgstr "Llusgwch liw at wrthrych er mwyn ei newid i'r lliw yna"
167

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
168
#: ../data/browser.xml.h:23
169
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
170
msgstr "Llusgwch deil patrwm at wrthrych er mwyn ei newid"
171

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
172
#: ../data/browser.xml.h:24
173
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
174
msgstr "Llusgwch fathodyn at wrthrych er mwyn ei ychwanegu at y gwrthrych"
175

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
176
#: ../data/browser.xml.h:25
177
msgid "Eclipse"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
178
msgstr "Eclips"
179

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
180
#: ../data/browser.xml.h:26
181
msgid "Envy"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
182
msgstr "Cenfigen"
183

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
184 185 186
#. translators: this is the name of an emblem
#: ../data/browser.xml.h:28 ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:937
#: ../src/nautilus-property-browser.c:1795
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
187 188 189
msgid "Erase"
msgstr "Dileu"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
190
#: ../data/browser.xml.h:29
191
msgid "Fibers"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
192
msgstr "Ffibrau"
193

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
194
#: ../data/browser.xml.h:30
195
msgid "Fire Engine"
196
msgstr "Injan Dân"
197

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
198
#: ../data/browser.xml.h:31
199
msgid "Fleur De Lis"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
200
msgstr "Fleur De Lis"
201

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
202
#: ../data/browser.xml.h:32
203
msgid "Floral"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
204
msgstr "Blodeuol"
205

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
206
#: ../data/browser.xml.h:33
207
msgid "Fossil"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
208
msgstr "Ffosil"
209

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
210
#: ../data/browser.xml.h:34
211 212 213
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
214
#: ../data/browser.xml.h:35
215
msgid "Granite"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
216
msgstr "Gwenithfaen"
217

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
218
#: ../data/browser.xml.h:36
219
msgid "Grapefruit"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
220
msgstr "Grawnffrwyth"
221

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
222
#: ../data/browser.xml.h:37
223
msgid "Green Weave"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
224
msgstr "Gwehyddu Gwyrdd"
225

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
226
#: ../data/browser.xml.h:38
227
msgid "Ice"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
228
msgstr "Rhew"
229

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
230
#: ../data/browser.xml.h:39
231
msgid "Indigo"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
232
msgstr "Indigo"
233

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
234
#: ../data/browser.xml.h:40
235
msgid "Leaf"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
236
msgstr "Dail"
237

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
238
#: ../data/browser.xml.h:41
239
msgid "Lemon"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
240
msgstr "Lemon"
241

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
242
#: ../data/browser.xml.h:42
243
msgid "Mango"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
244
msgstr "Mango"
245

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
246
#: ../data/browser.xml.h:43
247
msgid "Manila Paper"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
248
msgstr "Papur Manila"
249

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
250
#: ../data/browser.xml.h:44
251
msgid "Moss Ridge"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
252
msgstr "Crib Mwsogl"
253

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
254
#: ../data/browser.xml.h:45
255
msgid "Mud"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
256
msgstr "Mwd"
257

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
258
#: ../data/browser.xml.h:46
259
msgid "Numbers"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
260
msgstr "Rhifau"
261

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
262
#: ../data/browser.xml.h:47
263
msgid "Ocean Strips"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
264
msgstr "Stribyn Môr"
265

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
266
#: ../data/browser.xml.h:48
267
msgid "Onyx"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
268
msgstr "Onics"
269

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
270
#: ../data/browser.xml.h:49
271 272 273
msgid "Orange"
msgstr "Oren"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
274
#: ../data/browser.xml.h:50
275
msgid "Pale Blue"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
276
msgstr "Glas Golau"
277

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
278
#: ../data/browser.xml.h:51
279
msgid "Purple Marble"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
280
msgstr "Marmor Piws"
281

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
282
#: ../data/browser.xml.h:52
283
msgid "Ridged Paper"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
284
msgstr "Papur Crimpiog"
285

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
286
#: ../data/browser.xml.h:53
287
msgid "Rough Paper"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
288
msgstr "Papur Garw"
289

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
290
#: ../data/browser.xml.h:54
291
msgid "Ruby"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
292
msgstr "Rhwbi"
293

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
294
#: ../data/browser.xml.h:55
295
msgid "Sea Foam"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
296
msgstr "Ewyn Môr"
297

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
298
#: ../data/browser.xml.h:56
299
msgid "Shale"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
300
msgstr "Siâl"
301

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
302
#: ../data/browser.xml.h:57
303
msgid "Silver"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
304
msgstr "Arian"
305

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
306
#: ../data/browser.xml.h:58
307
msgid "Sky"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
308
msgstr "Awyr"
309

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
310
#: ../data/browser.xml.h:59
311
msgid "Sky Ridge"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
312
msgstr "Crib Awyr"
313

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
314
#: ../data/browser.xml.h:60
315
msgid "Snow Ridge"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
316
msgstr "Crib Eira"
317

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
318
#: ../data/browser.xml.h:61
319
msgid "Stucco"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
320
msgstr "Stwco"
321

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
322
#: ../data/browser.xml.h:62
323
msgid "Tangerine"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
324
msgstr "Tanjerîn"
325

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
326
#: ../data/browser.xml.h:63
327
msgid "Terracotta"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
328
msgstr "Terracotta"
329

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
330
#: ../data/browser.xml.h:64
331 332 333
msgid "Violet"
msgstr "Fioled"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
334
#: ../data/browser.xml.h:65
335
msgid "Wavy White"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
336
msgstr "Gwyn Tonnog"
337

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
338
#: ../data/browser.xml.h:66
339 340 341
msgid "White"
msgstr "Gwyn"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
342
#: ../data/browser.xml.h:67
343
msgid "White Ribs"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
344
msgstr "Asennau Gwyn"
345

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
346
#: ../data/browser.xml.h:68
347
msgid "_Emblems"
348
msgstr "_Bathodynnau"
349

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
350
#: ../data/browser.xml.h:69
351
msgid "_Patterns"
352
msgstr "_Patrymau"
353

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
354 355 356 357
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
msgid "Saved search"
msgstr "Chwiliad wedi cadw"

358
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
359 360 361
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values "
362 363 364
"are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed"
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
365
msgstr ""
366 367 368 369 370
"Rhestr o gapsiynau o dan eicon yn y gwelydd eicon ac y penbwrdd. Bydd y "
"nifer o benawdau a ddangosir yn dibynnu ar y lefel chwyddo. Gwerthoedd posib "
"yw: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed"
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" a "
"\"mime_type\"."
371

372
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
373 374 375 376
msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
msgstr "Defnyddio'r cofnod lleoliad o hyd, yn hytrach na'r bar llwybr"

#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
377
msgid "Computer icon visible on desktop"
378
msgstr "Eicon cyfrifiadur yn weladwy ar y penbwrdd"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
379

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
380
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
381
msgid "Criteria for search bar searching"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
382
msgstr "Meini prawf er mwyn chwilio o'r bar chwilio"
383

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
384
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
385 386
msgid ""
"Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
387 388 389
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
390
msgstr ""
391
"Meini prawf wrth gydweddu ffeiliau chwiliwyd amdanynt yn y bar chwilio. Os "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
392
"wedi gosod i \"search_by_text_and_properties\", bydd Nautilus yn chwilio am "
393
"ffeiliau yn ôl enw ffeil a phriodweddau ffeiliau."
394

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
395
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
396
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
397
msgstr "Thema Gyfredol Nautilus (anghymeradwyir)"
398

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
399
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
400
msgid "Custom Background Set"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
401
msgstr "Gosod Cefndir Addasedig"
402

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
403
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
404
msgid "Custom Side Pane Background Set"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
405
msgstr "Gosod Cefndir Panel Ochr Addasedig"
406

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
407
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
408
msgid "Date Format"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
409
msgstr "Fformat Dyddiad"
410

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
411
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
412
msgid "Default Background Color"
413
msgstr "Lliw Rhagosodedig y Cefndir"
414

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
415
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
416
msgid "Default Background Filename"
417
msgstr "Enw Ffeil Cefndir Rhagosodedig"
418

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
419
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
420
msgid "Default Side Pane Background Color"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
421
msgstr "Lliw Cefndir Panel Ochr Rhagosodedig"
422

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
423
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
424
msgid "Default Side Pane Background Filename"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
425
msgstr "Enw Ffeil Cefndir Panel Ochr Rhagosodedig"
426

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
427
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
428
msgid "Default column order in the list view"
429
msgstr "Trefn ragosodedig y colofnau yn yr olwg rhestr"
430

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
431
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
432
msgid "Default column order in the list view."
433
msgstr "Trefn ragosodedig y colofnau yn yr olwg rhestr."
434

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
435
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
436
msgid "Default folder viewer"
437
msgstr "Gwyliwr plygell rhagosodedig"
438

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
439
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
440
msgid "Default icon zoom level"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
441
msgstr "Rhagosodiad lefel chwyddo eiconau"
442

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
443
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
444
msgid "Default list of columns visible in the list view"
445
msgstr "Y rhestr ragosodedig o golofnau sy'n weladwy yn yr olwg rhestr"
446

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
447
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
448
msgid "Default list of columns visible in the list view."
449
msgstr "Y rhestr ragosodedig o golofnau sy'n weladwy yn yr olwg rhestr."
450

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
451
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
452 453
msgid "Default list zoom level"
msgstr "Rhagosodiad lefel chwyddo rhestr"
454

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
455
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
456
msgid "Default sort order"
457
msgstr "Trefn ragosodedig"
458

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
459
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
460
msgid "Default zoom level used by the icon view."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
461
msgstr "Y rhagosodiad lefel chwyddo a ddefnyddir gan y golwg eiconau."
462

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
463
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
464
msgid "Default zoom level used by the list view."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
465
msgstr "Y rhagosodiad lefel chwyddo a ddefnyddir gan y golwg rhestr."
466

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
467
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
468
msgid "Desktop computer icon name"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
469
msgstr "Enw eicon cyfrifiadur y penbwrdd"
470

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
471
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
472
msgid "Desktop font"
473
msgstr "Ffont y penbwrdd"
474

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
475
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
476
msgid "Desktop home icon name"
477
msgstr "Enw eicon cartref y penbwrdd"
478

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
479
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
480
msgid "Desktop trash icon name"
481
msgstr "Enw eicon sbwriel y penbwrdd"
482

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
483
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
484
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
485
msgstr "Galluogi baneri 'arbennig' yn y deialog hoffterau ffeil"
486

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
487
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
488 489 490
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr "Galluogi hen ymddygiad Nautilus, lle mae pob ffenestr yn borwr"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
491
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
492
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
493 494
"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
"true."
495
msgstr ""
496 497
"Enw ffeil y cefndir plygell rhagosodedig. Fe'i defnyddir dim ond os yw "
"background_set yn wir."
498

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
499
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
500 501 502 503
msgid ""
"Filename for the default side pane background. Only used if "
"side_pane_background_set is true."
msgstr ""
504
"Enw ffeil y cefndir panel ochr rhagosodedig. Fe'i defnyddir dim ond os yw "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
505
"side_pane_background_set yn wir."
506

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
507
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
508 509 510 511 512 513
msgid ""
"Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
"this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on "
"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
"due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr ""
514
"Caiff plygellau dros y maint yma eu torri lawr i tua'r maint yma. Pwrpas hyn "
515 516 517
"yw atal chwythu'r domen a lladd Nautilus ar blygellau enfawr. Bydd gwerth "
"negyddol yn golygu nad oes terfyn. Amcangyfrif yw'r terfyn, am y caiff "
"plygellau eu darllen darn wrth ddarn."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
518

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
519
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
520
msgid "Home icon visible on desktop"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
521
msgstr "Eicon cartref yn weladwy ar y penbwrdd"
522

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
523
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
524
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
525 526
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
527
msgstr ""
528 529
"Os yn wir, bydd Nautilus ond yn dangos plygellau yn y panel ochr coeden. Fel "
"arall gwnaiff ddangos plygellau a ffeiliau."
530

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
531
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
532 533
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
534
msgstr ""
535
"Os yn wir, bydd y bar lleoliad yn weladwy ar ffenestri newydd eu hagor."
536

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
537
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
538
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
539
msgstr ""
540
"Os yn wir, bydd y chwarel ochr yn weladwy ar ffenestri newydd eu hagor."
541

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
542
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
543
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
544
msgstr "Os yn wir, bydd y bar statws yn weladwy ar ffenestri newydd eu hagor."
545

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
546
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
547
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
548
msgstr "Os yn wir, bydd y bar offer yn weladwy ar ffenestri newydd eu hagor."
549

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
550 551 552 553 554 555 556 557 558
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
msgstr ""
"Os wedi'i osod yn wir, bydd ffenestri porwyr Nautilus yn defnyddio cofnod "
"mewnbwn testun ar gyfer y bar lleoliad, yn hytrach na'r bar llwybr."

#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
559
msgid ""
560 561
"If set to true, then Nautilus lets you edit some of the more esoteric "
"options of a file in the file preferences dialog."
562
msgstr ""
563 564
"Os yn wir, bydd Nautilus yn caniatáu i chi newid rhai o'r opsiynau ffeil mwy "
"estron yn y ddeialog hoffterau ffeil."
565

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
566
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
567
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
568 569
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
570
msgstr ""
571 572
"Os yn wir, bydd Nautilus yn dangos y plygellau cyn dangos ffeiliau yn y "
"golygon eicon a rhestr."
573

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
574
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
575
msgid ""
576 577
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"put files in the trash."
578
msgstr ""
579 580
"Os yn wir, bydd Nautilus yn gofyn am gadarnhad pan rydych chi'n rhoi "
"ffeiliau yn y sbwriel."
581

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
582
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
583
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
584
msgstr "Os yn wir, bydd Nautilus yn arlunio'r eiconau ar y penbwrdd."
585

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
586
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
587
msgid ""
588 589 590
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
591
msgstr ""
592 593 594
"Os yn wir, bydd gan Nautilus nodwedd fydd yn eich galluogi i ddileu ffeil yn "
"syth, yn hytrach na'i symud i'r sbwriel. Gall y nodwedd hon fod yn beryglus, "
"felly byddwch yn ofalus."
595

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
596
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
597
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
598
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
599
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
600
msgstr ""
601 602
"Os yn wir, bydd Nautilus yn defnyddio plygell cartref y defnyddiwr fel y "
"penbwrdd. Fel arall, bydd yn defnyddio ~/Desktop fel y penbwrdd."
603

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
604
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
605 606 607 608 609
msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
"behavior."
msgstr ""
610 611 612
"Os yn wir, yna fe fydd pob ffenest Nautilus yn ffenest pori. Dyma sut roedd "
"Nautilus yn ymddwyn cyn fersiwn 2.6, ac mae'n well gan rhai pobl yr "
"ymddygiad hwn."
613

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
614
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
615
msgid ""
616 617 618
"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
"files."
619
msgstr ""
620 621
"Os yn wir, caiff ffeiliau wrth gefn (fel y rhai mae Emacs yn eu creu) eu "
"dangos. Ar hyn o bryd, dim ond y ffeiliau sydd yn gorffen gyda tilde (~) a "
622
"gaiff eu hystyried fel ffeiliau wrth gefn."
623

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
624
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
625
msgid ""
626
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
627
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
628
msgstr ""
629 630
"Os yn wir, caiff ffeiliau cudd eu dangos yn y trefnydd ffeiliau. Mae "
"ffeiliau cudd un ai yn ffeiliau dot neu'n rhai sydd wedi eu rhestru yn "
631
"ffeil .hidden y plygell."
632

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
633
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
634
msgid ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
635 636 637 638 639 640 641 642
"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
"put on the desktop."
msgstr ""
"Os yn wir, caiff eicon ei osod ar y penbwrdd sy'n cysylltu â'r olwg "
"Gweinyddion Rhwydwaith."

#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
643 644 645
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
646 647
"Os yn wir, caiff eicon ei osod ar y penbwrdd sy'n cysylltu â lleoliad y "
"cyfrifiadur."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
648

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
649
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
650
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
651
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
652 653
"the desktop."
msgstr ""
654 655
"Os yn wir, caiff eicon ei osod ar y penbwrdd sy'n cysylltu â'ch plygell "
"cartref."
656

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
657
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
658 659 660
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
661
msgstr "Os yn wir, caiff eicon ei osod ar y penbwrdd sy'n cysylltu â'r sbwriel"
662

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
663
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
664 665 666 667
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
668 669
"Os yn wir, caiff eiconau sy'n cysylltu at gyfrolau wedi eu clymu eu rhoi ar "
"y penbwrdd."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
670

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
671
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
672 673 674 675 676
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"."
msgstr ""
677
"Os yn wir, caiff ffeiliau mewn ffenestri newydd eu trefnu yn wrthdroëdig. h."
678 679
"y., os maent wedi trefnu yn ôl enw, yna yn lle eu trefnu o \"a\" i \"z\", "
"caent eu trefnu o \"z\" i \"a\"."
680

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
681
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
682 683 684 685 686 687
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
688
"Os yn wir, caiff ffeiliau mewn ffenestri newydd eu trefnu yn wrthdroëdig. h."
689 690
"y., os maent wedi trefnu yn ôl enw, yna yn lle eu trefnu o \"a\" i \"z\", "
"caent eu trefnu o \"z\" i \"a\"; os maent wedi eu trefnu yn ôl maint, yna yn "
691
"lle bod yn gynyddol caent eu trefnu yn lleihaol."
692

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
693
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
694
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
695
msgstr ""
696 697
"Os yn wir, yna yn ragosodedig, caiff eiconau eu trefnu yn agosach mewn "
"ffenestri newydd."
698

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
699
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
700
msgid ""
701
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
702
msgstr ""
703 704
"Os yn wir, caiff labeli eu gosod wrth ymyl yr eiconau yn hytrach na oddi "
"tanynt."
705

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
706
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
707 708
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
msgstr ""
709 710
"Os yn wir, bydd ffenestri newydd yn defnyddio'r llunwedd â llaw fel "
"rhagosodiad."
711

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
712
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
713 714 715 716 717
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
718 719 720
"Ni chaiff lluniau cryno eu creu o ddelweddau dros y maint yma (mewn "
"beitiau). Pwrpas y gosodiad yma yw osgoi creu lluniau cryno o ddelweddau "
"mawr, gall gymryd amser hir i lwytho neu ddefnyddio llawer o gof."
721

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
722
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
723
msgid "List of possible captions on icons"
724
msgstr "Rhestr o benawdau posib ar gyfer eiconau"
725

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
726
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
727
msgid "Maximum handled files in a folder"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
728
msgstr "Uchafrif y ffeiliau a ddelir a hwy mewn plygell"
729 730

# EFALLAI
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
731
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
732
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
733
msgstr "Maint mwyaf delwedd ar gyfer creu lluniau cryno"
734

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
735
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
736 737 738 739
msgid ""
"Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
"2.2. Please use the icon theme instead."
msgstr ""
740 741
"Enw'r thema Nautilus i'w ddefnyddio. Mae hyn wedi ei anghymeradwyo ers "
"Nautilus 2.2. Defnyddiwch thema eicon yn ei lle os gwelwch yn dda."
742

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
743
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
744
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
745
msgstr "Nautilus sy'n delio â darlunio'r penbwrdd"
746

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
747
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
748
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
749
msgstr "Mae Nautilus yn defnyddio plygell cartref y defnyddiwr fel y penbwrdd"
750

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
751 752 753 754 755
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
msgstr "Eicon Gweinyddion Rhwydwaith yn weladwy ar y penbwrdd"

#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
756
msgid "Only show folders in the tree sidebar"
757
msgstr "Dangos plygellau yn unig yn y panel ochr coeden"
758

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
759
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
760 761 762 763
msgid ""
"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
"\" to launch them on a double click."
msgstr ""
764 765
"Gwerthoedd posib yw \"single\" i lansio ffeiliau ar glic sengl, neu \"double"
"\" i'w lansio nhw ar glic dwbl."
766

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
767
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
768 769
msgid "Put labels beside icons"
msgstr "Rhoi labeli wrth ochr eiconau"
770

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
771
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70