sq.po 215 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1 2 3 4 5 6 7
# Albanian translation for nautilus.
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Nautilus 2.x\n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
8
"POT-Creation-Date: 2002-12-18 10:04+0100\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
9
"PO-Revision-Date: 2002-12-12 15:13+0100\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: albanian < gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
msgstr "Fabrikë komponenti adaptues për Nautilus"

#: components/adapter/main.c:100
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "bonobo_ui_init() failed."

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
41 42 43 44 45 46 47 48
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1761
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Simbole"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
49
msgstr "Paneli anësor i simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
50 51 52

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
53
msgstr "Paraqitje sipas simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
54 55 56 57 58 59 60

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:202
#, c-format
msgid ""
"Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
61 62
"Nuk mund të heq simbolin me emrin '%s'. Shkaku mund të jetë që simboli është "
"i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
63 64 65

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
msgid "Couldn't remove emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
66
msgstr "I pamundur heqja e simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
67 68 69 70 71 72 73

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:237
#, c-format
msgid ""
"Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
74 75
"Nuk mund ti jap emrin '%s' simbolit.  Shkaku mund të jetë që simboli është i "
"përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
76 77 78

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
msgid "Couldn't rename emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
79
msgstr "I pamundur riemërtimi i simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
80 81 82

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:257
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
83
msgstr "Riemërto simbolin"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
84 85 86

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:276
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
87
msgstr "Shkruaj emrin e ri për simbolin e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
88 89 90

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:330
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
91
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
92 93 94

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:497
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
95
msgstr "Shto simbole..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
96 97 98 99 100 101

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:513
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
102 103
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
104 105 106 107 108 109

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:515
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
110 111
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
112 113 114 115 116 117

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
118 119
"Disa nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë figura "
"të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
120 121 122 123

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid "Couldn't add emblems"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
124
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
125 126 127 128 129 130

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid ""
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
131 132
"Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë figura "
"të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
133 134 135

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
136
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
137 138 139 140 141

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:814
msgid "Couldn't add emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
142
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
143 144 145 146 147

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:760
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:813
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
148
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
149 150 151

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
152
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
153 154 155 156 157

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:878 data/browser.xml.h:35
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
msgid "Factory for hardware view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
msgid "Hardware Viewer"
msgstr "Vizualizues hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
msgid "Hardware view"
msgstr "Shikimi hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
msgid "View as Hardware"
msgstr "Shiko si hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
msgid "hardware view"
msgstr "pamja hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
msgid "name of icon for the hardware view"
msgstr "emri i ikonës për shikimin e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
msgid "summary of hardware info"
msgstr "përmbledhja e informacioneve mbi hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
#, c-format
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K cache size"
msgstr ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K me cache"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
#, c-format
msgid "%lu GB RAM"
msgstr "%lu GB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
#, c-format
msgid "%lu MB RAM"
msgstr "%lu MB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
#, c-format
msgid "%lu GB"
msgstr "%lu GB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
#, c-format
msgid "%lu MB"
msgstr "%lu MB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
msgstr "Koha e aktivitetit është %d ditë, %d orë, %d minuta"

#. set up the title
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
msgid "Hardware Overview"
msgstr "Panorama e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e CPU"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e disqeve IDE"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
257 258
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
259
msgstr "Figurë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
260

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
261 262
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
263
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
264

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
265 266
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
267
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
268

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
269 270
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:90
msgid "Failed to load image information"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
271
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
272

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
273
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:142
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
274 275
#, c-format
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
276 277
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
278
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
279 280
"<b>Lloji i Figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Qartësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
281

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
282 283
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:239
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
284
msgstr "duke lexuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
285

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
286 287
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:252
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
288
msgstr "URI e hapur për momentin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
289

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
290 291 292
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Nodes side pane for Nautilus"
msgstr "Nodes side pane for Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
293

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
294 295 296
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
297

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
298 299 300
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
301

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
302 303 304
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
305

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
306 307 308
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
309

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
310 311 312
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
313

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
314 315 316 317
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
318

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
319 320 321
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
322

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
323 324 325
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
326

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
327 328 329
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
msgid "F_onts"
msgstr "F_onts"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
330

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
331 332 333
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
msgid "Lucida"
msgstr "Lucida"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
334

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
335 336 337
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:3
msgid "Services"
msgstr "Shërbime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
338

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
339 340 341
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:5
msgid "Use the Courier Font"
msgstr "Përdor Gërmën Courier"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
342

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
343 344 345
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:6
msgid "Use the Fixed Font"
msgstr "Përdor Gërmën Fixed"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
346

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
347 348 349
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:7
msgid "Use the GTK System Font"
msgstr "Përdor Gërmat e sistemit GTK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
350

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
351 352 353
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:8
msgid "Use the Helvetica Font"
msgstr "Përdor Gërmat Helvetica"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
354

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
355 356 357
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:9
msgid "Use the Lucida Font"
msgstr "Përdor Gërmat Lucida"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
358

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
359 360 361
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:10
msgid "Use the Times Font"
msgstr "Përdor Gërmat Times"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
362

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
363 364 365
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:11
msgid "_Courier"
msgstr "_Courier"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
366

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
367 368 369
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:12
msgid "_Fixed"
msgstr "_Fixed"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
370

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
371 372 373
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:13
msgid "_GTK System Font"
msgstr "_Gërmat e sistemit GTK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
374

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
375 376 377
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:14
msgid "_Helvetica"
msgstr "_Helvetica"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
378

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
379 380 381
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:15
msgid "_Times"
msgstr "_Times"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
382

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
383 384 385
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
msgstr "Kërko me Google tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
386

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
387 388 389
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
msgstr "Përdor Google për të kryer kërkime në web për tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
390

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
391 392 393
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e zgjedhur në Fjalor"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
394

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
395 396 397
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e seleksionuar tek fjalori Merriam-Webster"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
398

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
399 400 401
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
402

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
403 404 405 406
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:579
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
407

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
408 409 410
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
411

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
412 413 414
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "fabrika e objektit që ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
415

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
416 417 418
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:580
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
419

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
420 421 422
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
msgstr "Paneli anësor \"Pemë\" për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
423

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
424 425 426
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Pamja e degëzuar e Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
427

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
428 429 430
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
msgid "Tree"
msgstr "Pemë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
431

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
432 433 434
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "(Empty)"
msgstr "(Bosh)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
435

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
436 437 438
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "Loading..."
msgstr "Në lexim e sipër..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
439

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
440 441 442
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacione"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
443

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
444 445 446
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
447

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
448 449 450
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
451

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
452 453 454
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
455

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
456 457 458
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
459

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
460 461 462
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "I zi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
463

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
464 465 466
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
467

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
468 469 470
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
471

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
472 473 474
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
475

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
476 477 478
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
479

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
480 481 482
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
483

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
484 485 486
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
487

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
488 489 490
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
491

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
492 493 494
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Kamera"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
495

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
496 497 498
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
499

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
500 501 502
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Certifikatë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
503

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
504 505 506
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
507

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
508 509 510
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
511

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
512 513 514
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
515

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
516 517 518
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
519

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
520 521 522
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
523

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
524 525 526
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
527

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
528 529 530
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
531

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
532 533 534
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
535

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
536 537 538
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
539

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
540 541 542
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "GNOME e errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
543

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
544 545 546
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
547

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
548 549 550
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
551

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
552 553 554
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
555

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
556 557 558
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
559

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
560 561 562
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Kopje"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
563

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
564 565
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
566 567
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
568

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
569 570 571
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
572

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
573 574 575
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
msgstr "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
576

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
577 578 579
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
580

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
581 582 583
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
584

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
585 586 587
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
588

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
589 590 591
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
592

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
593 594 595
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
596

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
597 598 599
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
600

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
601 602 603
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
604

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
605 606 607
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
608

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
609 610 611
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
612

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
613 614 615
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
616

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
617 618 619
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
620

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
621 622 623
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
624

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
625 626 627
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
628

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
629 630 631
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Rëndësishme"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
632

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
633 634 635
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
636

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
637 638 639
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
640

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
641 642 643
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
644

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
645 646 647
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
648

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
649 650 651
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
652

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
653 654 655
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
656

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
657 658 659
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
660

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
661 662 663
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
664

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
665 666 667
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
668

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
669 670 671
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
672

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
673 674 675
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Numra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
676

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
677 678 679
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
680

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
681 682 683
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
684

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
685 686 687
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
688

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
689 690 691
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
692

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
693 694 695
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
696

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
697 698 699
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Arkiv"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
700

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
701 702 703
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
704

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
705 706 707
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
708

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
709 710 711
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
712

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
713 714 715
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
716

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
717 718 719
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
720

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
721 722 723
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
724

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
725 726 727
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
728

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
729 730 731
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
732

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
733 734 735
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
736

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
737 738 739
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
740

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
741 742 743
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
744

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
745 746 747
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
748

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
749 750 751
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
752

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
753 754 755
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Tingull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
756

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
757 758 759
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "E veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
760

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
761 762 763
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
764

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
765 766 767
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
768

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
769 770 771
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
772

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
773 774 775
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
776

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
777 778 779
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
780

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
781 782 783
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
784

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
785 786 787
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
788

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
789 790 791
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
792

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
793 794 795
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
796

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
797 798 799
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
800

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
801 802 803
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
804

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
805 806 807
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
msgstr "Aplikacionet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
808

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
809 810 811
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
812

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
813 814 815
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
816

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
817 818 819
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Preferimet e Desktop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
820

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
821 822 823
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
824

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
825 826 827
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
msgstr "Rregullimet e Server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
828

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
829 830 831
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
832

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
833 834 835 836
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
837

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
838 839 840
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
841

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
842 843 844
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
845

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
846 847 848
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
849

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
850 851 852
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
853

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
854 855 856
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
857

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
858 859 860
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
861

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
862 863 864
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
865

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
866 867 868
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
869

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
870 871 872
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
873

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
874 875 876
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
877

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
878 879 880
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
881

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
882 883 884
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
885

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
886 887 888
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
889

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
890 891 892
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
893

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
894 895 896
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
897

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
898 899 900
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
901

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
902 903 904
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
905

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
906 907 908
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
909

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
910 911 912
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
913

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
914 915 916
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
917

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
918 919 920
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
921

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
922 923 924
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
925

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
926 927 928
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
929

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
930 931 932
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
933

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
934 935 936
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
937

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
938 939 940
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
941

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
942 943 944
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
945

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
946 947 948
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
949

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
950 951 952
#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
953

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
954 955 956
#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
957

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
958 959 960
#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
961

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
962 963 964
#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
965

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
966 967 968
#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
969

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
970 971 972
#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
973

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
974 975 976
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
977

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
978 979 980
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
981

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
982 983 984
#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
985

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
986 987 988
#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
989

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
990 991 992
#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
993

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
994 995 996
#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
msgstr "Shërbime Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
997

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
998 999 1000
#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
msgstr "Ximian"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1001

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1002 1003 1004
#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "Bazë të dhënash mbi hardware për Linux nga ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1005

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1006 1007 1008
#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
msgstr "Qendra e rezervave Linux e ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1009

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1010 1011 1012
#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Zero-Knowledge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1013

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1014 1015 1016
#: data/sysconfig.desktop.in.h:1 data/sysconfig.directory.in.h:1
msgid "Change systemwide settings (affects all users)"
msgstr "Ndrysho rregullimet e sistemit (ka efekt mbi të gjithë përdoruesit)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1017

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1018 1019 1020
#: data/sysconfig.desktop.in.h:2 data/sysconfig.directory.in.h:2
msgid "System Settings"
msgstr "Rregullimet e sistemit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1021

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1022 1023 1024
#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Variant Eggplant i temës Crux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1025

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1026 1027 1028
#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-Eggplant"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1029

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1030 1031 1032
#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Një variant jeshil i temës Crux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1033

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1034 1035 1036
#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1037

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1038 1039 1040
#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1041

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1042 1043 1044
#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
msgstr "Kjo është tema e prezgjedhur për Nautilus."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1045

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1046 1047 1048
#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr "Një temë e projektuar për t'u përshtatur me ambientin klasik GNOME."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1049

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1050 1051 1052
#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1053

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1054 1055 1056
#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
msgstr "Përdor kartelat manila dhe sfonde gri-jeshil."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1057

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1058 1059 1060
#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
msgstr "Tahoe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1061

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1062 1063 1064
#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
msgstr "Kjo temë përdor kartela foto-reale."