sq.po 214 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1 2 3 4 5 6 7
# Albanian translation for nautilus.
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Nautilus 2.x\n"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
8
"POT-Creation-Date: 2002-12-09 13:55+0100\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
"PO-Revision-Date: 2002-11-13 14:05+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: albanian < gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
msgstr "Fabrikë komponenti adaptues për Nautilus"

#: components/adapter/main.c:100
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "bonobo_ui_init() failed."

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1761
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Simbole"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Nautilus Emblem side pane"
msgstr "Paneli anësor \"Pemë\" për Nautilus"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
#, fuzzy
msgid "Nautilus Emblem view"
msgstr "Pamje Për Shembull për Nautilus"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:202
#, c-format
msgid ""
"Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr ""

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
#, fuzzy
msgid "Couldn't remove emblem"
msgstr "E pamundur heqja e temës"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:237
#, c-format
msgid ""
"Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr ""

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
#, fuzzy
msgid "Couldn't rename emblem"
msgstr "I pamundur instalimi i simbolit"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:257
#, fuzzy
msgid "Rename Emblem"
msgstr "_Hiq një simbol..."

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:276
#, fuzzy
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
msgstr "Zgjidh një figurë për simbolin e ri:"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:330
#, fuzzy
msgid "Rename"
msgstr "_Riemërto..."

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:497
#, fuzzy
msgid "Add Emblems..."
msgstr "_Shto një simbol të ri..."

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:513
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:515
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
msgstr ""

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
#, fuzzy
msgid "Couldn't add emblems"
msgstr "I pamundur shtimi i temës"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid ""
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
msgstr ""

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
msgid "The dragged text was not a valid file location."
msgstr ""

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:814
#, fuzzy
msgid "Couldn't add emblem"
msgstr "I pamundur shtimi i temës"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:760
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:813
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
msgstr ""

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
msgstr ""

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:878 data/browser.xml.h:35
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
msgid "Factory for hardware view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
msgid "Hardware Viewer"
msgstr "Vizualizues hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
msgid "Hardware view"
msgstr "Shikimi hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
msgid "View as Hardware"
msgstr "Shiko si hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
msgid "hardware view"
msgstr "pamja hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
msgid "name of icon for the hardware view"
msgstr "emri i ikonës për shikimin e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
msgid "summary of hardware info"
msgstr "përmbledhja e informacioneve mbi hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
#, c-format
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K cache size"
msgstr ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K me cache"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
#, c-format
msgid "%lu GB RAM"
msgstr "%lu GB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
#, c-format
msgid "%lu MB RAM"
msgstr "%lu MB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
#, c-format
msgid "%lu GB"
msgstr "%lu GB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
#, c-format
msgid "%lu MB"
msgstr "%lu MB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
msgstr "Koha e aktivitetit është %d ditë, %d orë, %d minuta"

#. set up the title
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
msgid "Hardware Overview"
msgstr "Panorama e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e CPU"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e disqeve IDE"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
255 256 257 258
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Image"
msgstr "F_igura:"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
259

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
260 261 262 263
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Image Properties content view component"
msgstr "Komponent i shikuesit të përmbajtjes për shembull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
264

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
265 266 267 268
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
#, fuzzy
msgid "Nautilus Image Properties view"
msgstr "Pamja e degëzuar e Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
269

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
270 271 272 273
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:90
#, fuzzy
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Ndrysho informacionet e ikonës së nisjes"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
274

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
275
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:142
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
276 277
#, c-format
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
278 279
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
280 281
msgstr ""

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
282 283 284 285
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:239
#, fuzzy
msgid "loading..."
msgstr "Në lexim e sipër..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
286

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
287 288 289
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:252
msgid "URI currently displayed"
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
290

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
291 292 293
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Nodes side pane for Nautilus"
msgstr "Nodes side pane for Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
294

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
295 296 297
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
298

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
299 300 301
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
302

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
303 304 305
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
306

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
307 308 309
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
310

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
311 312 313
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
314

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
315 316 317 318
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
319

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
320 321 322
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
323

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
324 325 326
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
327

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
328 329 330
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
msgid "F_onts"
msgstr "F_onts"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
331

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
332 333 334
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
msgid "Lucida"
msgstr "Lucida"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
335

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
336 337 338
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:3
msgid "Services"
msgstr "Shërbime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
339

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
340 341 342
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:5
msgid "Use the Courier Font"
msgstr "Përdor Gërmën Courier"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
343

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
344 345 346
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:6
msgid "Use the Fixed Font"
msgstr "Përdor Gërmën Fixed"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
347

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
348 349 350
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:7
msgid "Use the GTK System Font"
msgstr "Përdor Gërmat e sistemit GTK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
351

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
352 353 354
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:8
msgid "Use the Helvetica Font"
msgstr "Përdor Gërmat Helvetica"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
355

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
356 357 358
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:9
msgid "Use the Lucida Font"
msgstr "Përdor Gërmat Lucida"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
359

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
360 361 362
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:10
msgid "Use the Times Font"
msgstr "Përdor Gërmat Times"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
363

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
364 365 366
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:11
msgid "_Courier"
msgstr "_Courier"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
367

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
368 369 370
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:12
msgid "_Fixed"
msgstr "_Fixed"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
371

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
372 373 374
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:13
msgid "_GTK System Font"
msgstr "_Gërmat e sistemit GTK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
375

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
376 377 378
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:14
msgid "_Helvetica"
msgstr "_Helvetica"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
379

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
380 381 382
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:15
msgid "_Times"
msgstr "_Times"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
383

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
384 385 386
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
msgstr "Kërko me Google tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
387

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
388 389 390
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
msgstr "Përdor Google për të kryer kërkime në web për tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
391

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
392 393 394
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e zgjedhur në Fjalor"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
395

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
396 397 398
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e seleksionuar tek fjalori Merriam-Webster"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
399

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
400 401 402
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
403

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
404 405 406 407
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:579
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
408

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
409 410 411
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
412

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
413 414 415
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "fabrika e objektit që ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
416

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
417 418 419
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:580
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
420

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
421 422 423
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
msgstr "Paneli anësor \"Pemë\" për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
424

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
425 426 427
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Pamja e degëzuar e Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
428

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
429 430 431
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
msgid "Tree"
msgstr "Pemë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
432

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
433 434 435
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "(Empty)"
msgstr "(Bosh)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
436

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
437 438 439
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "Loading..."
msgstr "Në lexim e sipër..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
440

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
441 442 443
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacione"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
444

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
445 446 447
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
448

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
449 450 451
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
452

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
453 454 455
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
456

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
457 458 459
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
460

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
461 462 463
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "I zi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
464

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
465 466 467
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
468

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
469 470 471
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
472

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
473 474 475
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
476

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
477 478 479
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
480

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
481 482 483
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
484

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
485 486 487
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
488

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
489 490 491
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
492

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
493 494 495
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Kamera"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
496

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
497 498 499
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
500

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
501 502 503
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Certifikatë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
504

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
505 506 507
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
508

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
509 510 511
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
512

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
513 514 515
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
516

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
517 518 519
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
520

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
521 522 523
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
524

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
525 526 527
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
528

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
529 530 531
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
532

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
533 534 535
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
536

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
537 538 539
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
540

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
541 542 543
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "GNOME e errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
544

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
545 546 547
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
548

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
549 550 551
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
552

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
553 554 555
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
556

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
557 558 559
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
560

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
561 562 563
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Kopje"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
564

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
565 566 567 568
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
569

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
570 571 572
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
573

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
574 575 576
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
msgstr "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
577

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
578 579 580
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
581

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
582 583 584
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
585

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
586 587 588
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
589

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
590 591 592
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
593

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
594 595 596
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
597

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
598 599 600
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
601

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
602 603 604
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
605

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
606 607 608
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
609

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
610 611 612
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
613

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
614 615 616
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
617

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
618 619 620
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
621

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
622 623 624
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
625

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
626 627 628
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
629

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
630 631 632
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Rëndësishme"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
633

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
634 635 636
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
637

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
638 639 640
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
641

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
642 643 644
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
645

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
646 647 648
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
649

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
650 651 652
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
653

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
654 655 656
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
657

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
658 659 660
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
661

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
662 663 664
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
665

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
666 667 668
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
669

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
670 671 672
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
673

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
674 675 676
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Numra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
677

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
678 679 680
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
681

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
682 683 684
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
685

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
686 687 688
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
689

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
690 691 692
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
693

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
694 695 696
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
697

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
698 699 700
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Arkiv"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
701

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
702 703 704
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
705

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
706 707 708
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
709

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
710 711 712
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
713

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
714 715 716
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
717

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
718 719 720
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
721

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
722 723 724
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
725

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
726 727 728
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
729

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
730 731 732
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
733

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
734 735 736
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
737

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
738 739 740
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
741

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
742 743 744
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
745

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
746 747 748
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
749

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
750 751 752
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
753

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
754 755 756
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Tingull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
757

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
758 759 760
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "E veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
761

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
762 763 764
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
765

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
766 767 768
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
769

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
770 771 772
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
773

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
774 775 776
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
777

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
778 779 780
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
781

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
782 783 784
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
785

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
786 787 788
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
789

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
790 791 792
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
793

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
794 795 796
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
797

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
798 799 800
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
801

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
802 803 804
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
805

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
806 807 808
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
msgstr "Aplikacionet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
809

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
810 811 812
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
813

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
814 815 816
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
817

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
818 819 820
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Preferimet e Desktop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
821

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
822 823 824
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
825

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
826 827 828
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
msgstr "Rregullimet e Server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
829

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
830 831 832
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
833

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
834 835 836 837
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
838

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
839 840 841
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
842

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
843 844 845
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
846

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
847 848 849
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
850

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
851 852 853
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
854

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
855 856 857
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
858

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
859 860 861
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
862

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
863 864 865
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
866

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
867 868 869
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
870

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
871 872 873
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
874

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
875 876 877
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
878

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
879 880 881
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
882

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
883 884 885
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
886

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
887 888 889
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
890

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
891 892 893
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
894

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
895 896 897
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
898

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
899 900 901
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
902

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
903 904 905
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
906

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
907 908 909
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
910

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
911 912 913
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
914

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
915 916 917
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
918

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
919 920 921
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
922

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
923 924 925
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
926

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
927 928 929
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
930

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
931 932 933
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
934

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
935 936 937
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
938

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
939 940 941
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
942

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
943 944 945
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
946

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
947 948 949
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
950

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
951 952 953
#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
954

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
955 956 957
#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
958

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
959 960 961
#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
962

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
963 964 965
#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
966

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
967 968 969
#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
970

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
971 972 973
#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
974

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
975 976 977
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
978

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
979 980 981
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
982

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
983 984 985
#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
986

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
987 988 989
#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
990

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
991 992 993
#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
994

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
995 996 997
#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
msgstr "Shërbime Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
998

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
999 1000 1001
#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
msgstr "Ximian"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1002

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1003 1004 1005
#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "Bazë të dhënash mbi hardware për Linux nga ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1006

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1007 1008 1009
#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
msgstr "Qendra e rezervave Linux e ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1010

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1011 1012 1013
#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Zero-Knowledge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1014

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1015 1016 1017
#: data/sysconfig.desktop.in.h:1 data/sysconfig.directory.in.h:1
msgid "Change systemwide settings (affects all users)"
msgstr "Ndrysho rregullimet e sistemit (ka efekt mbi të gjithë përdoruesit)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1018

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1019 1020 1021
#: data/sysconfig.desktop.in.h:2 data/sysconfig.directory.in.h:2
msgid "System Settings"
msgstr "Rregullimet e sistemit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1022

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1023 1024 1025
#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Variant Eggplant i temës Crux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1026

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1027 1028 1029
#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-Eggplant"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1030

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1031 1032 1033
#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Një variant jeshil i temës Crux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1034

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1035 1036 1037
#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1038

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1039 1040 1041
#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1042

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1043 1044 1045
#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
msgstr "Kjo është tema e prezgjedhur për Nautilus."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1046

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1047 1048 1049
#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr "Një temë e projektuar për t'u përshtatur me ambientin klasik GNOME."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1050

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1051 1052 1053
#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1054

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1055 1056 1057
#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
msgstr "Përdor kartelat manila dhe sfonde gri-jeshil."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1058

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1059 1060 1061
#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
msgstr "Tahoe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1062

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1063 1064 1065
#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
msgstr "Kjo temë përdor kartela foto-reale."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1066

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1067 1068 1069 1070
#: libbackground/preview-file-selection.c:207
msgid "Can't find an hbox, using a normal file selection"
msgstr ""
"Nuk arrij të gjej një hbox, është në përdorim një zgjedhje normale e file"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1071

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1072 1073 1074 1075
#: libbackground/preview-file-selection.c:212
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:56
msgid "Preview"
msgstr "Shikoje"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1076

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1077 1078 1079
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:1
msgid "AFFS Volume"
msgstr "Volum AFFS"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1080

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1081 1082 1083
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:2
msgid "AFS Network Volume"
msgstr "Volum AFS rrjeti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1084

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1085 1086 1087
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:3
msgid "Auto-detected Volume"
msgstr "Volum i auto-përcaktuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1088

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1089 1090 1091
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:4
msgid "CD Digital Audio"
msgstr "CD Digital Audio"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1092

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1093 1094 1095
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:5
msgid "CD-ROM Drive"
msgstr "Njësi CD-ROM"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1096

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1097 1098 1099
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:6
msgid "CDROM Volume"
msgstr "Volum CDROM"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1100

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1101 1102 1103
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:7
msgid "DVD Volume"
msgstr "Volum DVD"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1104

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1105 1106 1107
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:8
msgid "Enhanced DOS Volume"
msgstr "Volum Dos i përparuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1108

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1109 1110 1111
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:9
msgid "Ext2 Linux Volume"
msgstr "Volum Linux Ext2"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1112

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1113 1114 1115
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:10
msgid "Ext3 Linux Volume"
msgstr "Volum Linux Ext3"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1116

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1117 1118 1119
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:11
msgid "Hardware Device Volume"
msgstr "Dispozitiv Hardware"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1120

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1121 1122 1123
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:12
msgid "Hsfs CDROM Volume"
msgstr "Volum Hsfs CDROM"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1124

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1125 1126 1127
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:13
msgid "JFS Volume"
msgstr "Volum JFS"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1128

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1129 1130 1131
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:14
msgid "MSDOS Volume"
msgstr "Volum MSDOS"