az.po 317 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2 3 4 5 6 7
# -------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 0.1.0\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
8 9
"POT-Creation-Date: 2001-04-12 07:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-04-10 10:48+0200\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10 11 12 13 14 15
"Last-Translator: Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
16 17
#: applets/launcher/nautilus-launcher-applet.c:272
msgid "Can't create nautilus-launcher-applet!"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18
msgstr "Nautilus başladıcı appleti yaradıla bilmir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
20
#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:211
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
21
msgid "Can't create nautilus-preferences-applet!"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22 23 24 25
msgstr "Nautilus seçənəklər appleti yaradıla bilmir"

#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:226
msgid "Show Desktop"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
26
msgstr "Masa Üstünü Göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27 28 29

#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:230
msgid "Smooth Graphics"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
30
msgstr "Daha Düzgün Qrafikalar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
31 32

#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:243
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
33
#: src/nautilus-application.c:677
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
34 35 36 37 38
msgid "Quit"
msgstr "Çıx"

#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:251
msgid "Start"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
39
msgstr "Başlat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
40 41 42

#: applets/preferences-applet/nautilus-preferences-applet.c:259
msgid "Restart"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
43
msgstr "Yenidən Başlat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
44

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
45 46
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
47
msgstr "Nautilus əlavələri adapteri mərkəzi e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
48

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
49 50
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
51
msgstr "Nautilus əlavələri adapteri mərkəzi e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
53 54 55 56 57
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
58 59
"Sıravi Bonobo İdarələrini və ya Hopdurulmuş elementlərini Nautilus "
"Nümayişlərinə çevirən mərkəz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
60

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
61 62
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.oaf.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
63
msgstr "Nautilus əlavələri adapteri mərkəzi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
64

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
65
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:230
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
66
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
67 68 69 70
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s cache size"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
71
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
72 73 74
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s ara yaddaş böyüklüyü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
75

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
76
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:264
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
77
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
78
msgid "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
79
msgstr "%lu GB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
80

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
81
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:266
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
82
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
83
msgid "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
84
msgstr "%lu MB RAM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
85

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
86
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:324
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
87
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88
msgid "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
89
msgstr "%lu GB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
90

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
91
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:326
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
92
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
93
msgid "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
94
msgstr "%lu MB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
95

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
96 97 98
#. set up the title
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:407
msgid "Hardware Overview"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
99 100 101 102
msgstr "Texniki Tə'minat Nümayişi"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:520
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
103
msgstr "Bura, CPU səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
104 105 106

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:545
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
107
msgstr "Bura, RAM səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
108 109 110

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:570
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
111
msgstr "Bura, IDE səhifəsi yeridir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
112

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
113 114
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:631
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
115
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
116
msgid "Hardware"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
117
msgstr "Texniki Tə'minat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
118

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
119 120
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:1
msgid "Factory for hardware view"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
121
msgstr "Texniki tə'minat nümayişi e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
122

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
123
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
124
msgid "Hardware Viewer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
125
msgstr "Texniki Tə'minat Nümayişiçisi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
126

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
127
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
128 129 130 131 132
msgid "Hardware view"
msgstr "Texniki tə'minat nümayişi"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:5
msgid "View as Hardware"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
133
msgstr "Texniki Tə'minat olaraq Göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
134 135

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.oaf.in.h:6
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
136
msgid "hardware view"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
137
msgstr "texniki tə'minat nümayişi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
138

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
139
#: components/help/converters/gnome-db2html2/gdb3html.c:712
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
140
#: components/music/nautilus-music-view.c:1519
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
141
msgid "Previous"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
142
msgstr "Əvvəlki"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
143

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
144
#: components/help/converters/gnome-db2html2/gdb3html.c:721
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
145 146
#: libnautilus-extensions/nautilus-global-preferences.c:959
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:37
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
147 148
msgid "Home"
msgstr "Ev"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
149

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
150
#: components/help/converters/gnome-db2html2/gdb3html.c:730
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
151
#: components/music/nautilus-music-view.c:1575
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
152
msgid "Next"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
153
msgstr "Sonrakı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
154

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
155
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:259
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
156 157
#: components/notes/Nautilus_View_notes.oaf.in.h:2
msgid "Notes"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
158
msgstr "Qeydlər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
159

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
160
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:709
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
161 162
#, c-format
msgid "Table %d."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
163
msgstr "Cədvəl %d."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
164

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:864
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
166
msgid "Up to Table of Contents"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
167
msgstr "Yuxarıya - Mündəricata"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
168

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:1012
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
170
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
171
msgid "Figure %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
172
msgstr "Fiqur %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
173

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
174
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:1032
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
175
msgid "the section here"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
176
msgstr "buradakı qisim"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
178
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:1034
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
179
msgid "the section"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
180
msgstr "qisim"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
182
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:1090
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
183 184
#, c-format
msgid "Figure %d"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
185
msgstr "Fiqur %d"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
187
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:1102
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
188
msgid "IMAGE"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
189
msgstr "RƏSM"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
191 192
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2068
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2070
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
193
msgid "Legal Notice"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
194
msgstr "Qanuni Xəbərdarlıq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
195

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
196
#. This 'Q' is short for 'Question:'
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
197
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2116
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
198
msgid "Q"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
199
msgstr "Q"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
200

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
201
#. This 'A' is short for 'Answer'
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
202
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2128
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
203
msgid "A"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204
msgstr "A"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
206
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2151
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
207
msgid "See"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
208
msgstr "Bax"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
209

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
210
#: components/help/converters/gnome-db2html2/sect-elements.c:2178
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
211
msgid "See also"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
212
msgstr "Buraya da baxın"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
213

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
214
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:322
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
215
msgid "GNOME Documentation"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
216
msgstr "GNOME Sənədləri"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
217

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
218
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:353
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
219
msgid "Copyright"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
220
msgstr "Tə'lif Haqqı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
221

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
222
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:353
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
223
msgid "by"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
224
msgstr "tərəfindən"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
225

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
226
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:355
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
227
msgid "Table of Contents"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
228
msgstr "Mündəricat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
229

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
230
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:521
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
231
msgid "PREFACE"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
232
msgstr "GİRİŞ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
233

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
234
#: components/help/converters/gnome-db2html2/toc-elements.c:530
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
235
msgid "APPENDIX"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
236
msgstr "ƏLAVƏ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

#. * From 'man(7)':
#.
#. The manual sections are traditionally defined as follows:
#.
#. 1 Commands
#. Those commands that can be executed by the
#. user from within a shell.
#.
#. 2 System calls
#. Those functions which must be performed by
#. the kernel.
#.
#. 3 Library calls
#. Most  of  the libc functions, such as
#. sort(3))
#.
#. 4 Special files
#. Files found in /dev)
#.
#. 5 File formats and conventions
#. The format for /etc/passwd and other human-
#. readable files.
#.
#. 6 Games
#.
#. 7 Macro packages and conventions
#. A description of the standard file system
#. layout, this man page, and other things.
#.
#. 8 System management commands
#. Commands like mount(8), which only root can
#. execute.
#.
#. 9 Kernel routines
#. This is a non-standard manual section and
#. is included because the source code to the
#. Linux kernel is freely available under the
#. GNU Public License and many people are
#. working on changes to the kernel)
#. **
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
278 279 280 281 282 283 284 285 286
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:530
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:532
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:534
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:536
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:537
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:538
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:539
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:541
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:543
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
287 288 289
msgid "Manual"
msgstr "Bələdçilər"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
290 291
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:530
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:861 data/linksets/apps.xml.h:1
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
292
msgid "Applications"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
293
msgstr "Proqramlar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
294

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
295 296 297 298
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:532
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:534
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:536
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:543
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
299 300 301
msgid "Development"
msgstr "Təcrübi"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
302
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:532
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
303
msgid "System Calls"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
304
msgstr "Sistem Çağırışları"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
305

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
306 307
#: components/help/hyperbola-filefmt.c:534
msgid "Library Functions"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
308
msgstr "Kitabxana Funksiyaları"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
309 310 311

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:536
msgid "Devices"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
312
msgstr "Avadanlıqlar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
313 314 315

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:537
msgid "Configuration Files"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
316
msgstr "Quraşdırma Faylları"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
317 318 319

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:538
msgid "Games"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
320
msgstr "Oyunlar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
321 322 323

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:539
msgid "Conventions"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
324
msgstr "Ənənələr"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
325 326 327

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:541
msgid "System Administration"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
328
msgstr "Sistem İdarəçisi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
329 330 331

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:543
msgid "Kernel Routines"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
332
msgstr "Kernel Rutinləri"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
333 334

#: components/help/hyperbola-filefmt.c:703
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
335 336 337
msgid "Info"
msgstr "Mə'lumat səhifələri"

Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
338
#: components/help/hyperbola-nav-tree.c:310
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
339
msgid "Introductory Documents:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
340
msgstr "Giriş Sənədləri"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
341

Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
342
#: components/help/hyperbola-nav-tree.c:324
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
343
msgid "Documents by Subject:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
344
msgstr "Mövzuya Görə Sənədlər:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
345

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
346
#: components/help/hyperbola-nav-index.c:121
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
347
msgid "see "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
348
msgstr "baxın "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
349

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
350
#: components/help/hyperbola-nav-index.c:125
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
351
msgid "see also "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
352
msgstr "və buraya da baxın "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
353 354 355

#: components/help/hyperbola-nav-index.c:212
msgid "No matches."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
356
msgstr "Uyğun gələn yoxdur ."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
357

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
358
#: components/help/hyperbola-nav-index.c:476
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
359 360 361
msgid " (see \""
msgstr " ( baxın \" "

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
362
#: components/help/hyperbola-nav-index.c:479
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
363
msgid " (see also \""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
364
msgstr " ( buna da baxın \""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
365

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
366 367
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:1
msgid "Help"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
368
msgstr "Yardım"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
369

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
370 371
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:2
msgid "Help Index"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
372
msgstr "Yardım İndeksi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
373

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
374 375
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:3
msgid "Help Index sidebar panel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
376
msgstr "Yardım İndeksi yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
377

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378 379
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:4
msgid "Help Navigation Tree"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
380
msgstr "Yardım Naviqasiyası Ağacı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
381

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
382 383
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:5
msgid "Help Search"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
384
msgstr "Köməkdə axtar"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
385

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
386 387
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:6
msgid "Help Search sidebar panel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
388
msgstr "Köməkdə Axtarış yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
389

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
390 391
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:7
msgid "Help sidebar panel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
392
msgstr "Yardım yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
393

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
394 395
#: components/help/Nautilus_View_help.oaf.in.h:8
msgid "Internal use only"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
396
msgstr "Sadəcə olaraq daxili istifadə üçün"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
397

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
398 399
#: components/history/Nautilus_View_history.oaf.in.h:1
msgid "Factory for history views"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
400
msgstr "Keçmiş nümayişi e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
401

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
402 403
#: components/history/Nautilus_View_history.oaf.in.h:2
msgid "History"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
404
msgstr "Keçmiş"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
405

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
406 407
#: components/history/Nautilus_View_history.oaf.in.h:3
msgid "History sidebar panel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
408
msgstr "Keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
409

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
410 411
#: components/history/Nautilus_View_history.oaf.in.h:4
msgid "History sidebar panel for Nautilus"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
412
msgstr "Nautilusun Keçmiş yan çubuğu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
413

Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
414
#: components/image-viewer/nautilus-image-view.c:833
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
415 416
msgid "I could not initialize Bonobo"
msgstr "Bonobo'yu başlada bilmədim"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
417

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
418 419
#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:1
msgid "Generic Image Viewer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
420
msgstr "Ümumi Rəsm Nümayişçisi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
421

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
422 423
#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:2
msgid "Generic image control factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
424
msgstr "Ümumi rəsm idrə e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
425

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
426 427
#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:3
msgid "Image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
428
msgstr "Rəsm"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
429

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
430
#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
431
msgid "Image Viewer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
432
msgstr "Rəsm Nümayişçisi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
433

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434
#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:5
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
435 436 437 438
msgid "Nautilus Image Viewer"
msgstr "Nautilus Rəsm Nümayişçisi"

#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:6
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
439
msgid "Nautilus Image viewer factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
440 441 442 443
msgstr "Nautilus Rəsm nümayişçisi e'malatxanası"

#: components/image-viewer/Nautilus_View_image.oaf.in.h:7
msgid "View as Image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
444
msgstr "Rəsm olaraq göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

#: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:140
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"This is a Nautilus content view that fails on demand."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
455 456
"Bu bir nümunəvi Nautilus möhtəviyyatı mümayişidir və tələb "
"edildiyində itir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
457

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
458 459
#: components/loser/content/nautilus-content-loser.c:189
msgid "You have tried to kill the Content Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
460
msgstr "İçindəkilər Nümayşçisini dayandırmaq istədiniz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
461

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
462 463
#: components/loser/content/nautilus-content-loser-ui.xml.h:1
msgid "Kill Content Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
464
msgstr "İçindəkilər Nümayişçisini Dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
465

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
466
#: components/loser/content/nautilus-content-loser-ui.xml.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
467
msgid "Kill the Loser content view"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
468
msgstr "Loser içindəkilər nümayişini dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
469

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
470 471 472
#: components/loser/content/nautilus-content-loser-ui.xml.h:3
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser-ui.xml.h:3
#: components/sample/nautilus-sample-content-view-ui.xml.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
473
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:83
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
474
msgid "_File"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
475
msgstr "_Fayl"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
476 477 478

#: components/loser/content/nautilus-content-loser-ui.xml.h:4
msgid "_Kill Content Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
479
msgstr "Içindəkilər Nümayişini _Dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
480 481 482

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:1
msgid "Content Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
483
msgstr "İçindəkilər Nümaiyşi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
484 485

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:2
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
486
msgid "Content Loser Viewer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
487
msgstr "İçindəkilər Nümaiyşiçisi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
488 489

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:3
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
490 491
msgid "Nautilus Content Loser"
msgstr "Nautilus İçindəkilər Nümayişi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
492 493

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:4
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
494 495
msgid "Nautilus content loser component's factory"
msgstr "Nautilus içindəkilər nümayişi əlavələri e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
496

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
497
#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:5
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
498 499 500 501
msgid "Nautilus content loser factory"
msgstr "Nautilus içindəkilər nümayişi e'malatxanası"

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:6
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
502 503
msgid "Nautilus content view that fails on command"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
504 505 506 507 508
"Bu bir nümunəvi Nautilus möhtəviyyatı nümayişidir və tələb "
"edildiyində itir."

#: components/loser/content/Nautilus_View_content-loser.oaf.in.h:7
msgid "View as Content Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
509
msgstr "İçindəkilər Nümayişçisi olaraq Göstər"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521

#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:143
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"Loser sidebar."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Loser yan çubuğu ."

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
522 523
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser.c:192
msgid "You have tried to kill the Sidebar Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
524
msgstr "Yan Çubuq Nümayişçisini dayandırmaq istədiniz"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
525

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
526 527
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser-ui.xml.h:1
msgid "Kill Sidebar Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
528
msgstr "Yan Çubuq Nümayişini Dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
529

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
530 531
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser-ui.xml.h:2
msgid "Kill the Loser sidebar panel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
532
msgstr "Loser Yan Çubuğu Panelini Dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
533

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
534 535
#: components/loser/sidebar/nautilus-sidebar-loser-ui.xml.h:4
msgid "_Kill Sidebar Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
536
msgstr "Yan Çubuq Loserini _Dayandır"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
537

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
538 539
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.oaf.in.h:1
msgid "Nautilus Sidebar Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
540
msgstr "Nautilus Yan Çubuq Loseri"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
541

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
542 543
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.oaf.in.h:2
msgid "Nautilus sidebar loser component's factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
544
msgstr "Nautilus yan çubuq loseri əlavələri e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
545

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
546 547
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.oaf.in.h:3
msgid "Nautilus sidebar loser factory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
548
msgstr "Nautilus yan çubuq loseri e'malatxanası"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
549

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
550 551 552
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.oaf.in.h:4
msgid "Nautilus sidebar view that fails on command"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
553 554
"Bu bir nümunəvi Nautilus möhtəviyyatı nümayişidir və taləb "
"edildiyində itir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
555

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
556 557
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.oaf.in.h:5
msgid "Sidebar Loser"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
558
msgstr "Yan Çubuq Loseri"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
559

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
560
#: components/mozilla/mozilla-preferences.cpp:126
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
561
#: libnautilus-extensions/nautilus-gconf-extensions.c:82
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
562
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
563 564 565
msgid ""
"GConf error:\n"
" %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
566 567 568
msgstr ""
"GConf xətası:\n"
" %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
569

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
570
#: components/mozilla/mozilla-preferences.cpp:133
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
571
#: libnautilus-extensions/nautilus-gconf-extensions.c:86
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
572 573 574 575 576 577
#, c-format
msgid ""
"GConf error:\n"
" %s\n"
"All further errors shown only on terminal"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
578 579
"GConf xətası:\n"
" %sBütün başqa xətəlar ancaq terminalda göstəriləcəkdir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
580

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
581
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:38
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
582
msgid "Arabic"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
583
msgstr "Ərəbcə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
584

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
585
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:39
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
586
msgid "Baltic"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
587
msgstr "Baltik"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
588

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
589
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:40
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
590
msgid "Central European"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
591
msgstr "Mərkəzi Avropa"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
592

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
593
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:41
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
594
msgid "Chinese"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
595
msgstr "Çincə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
596

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
597
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:42
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
598
msgid "Cyrillic"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
599
msgstr "Kiril"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
600

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
601
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:43
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
602
msgid "Greek"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
603
msgstr "Yunanca"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
604

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
605
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:44
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
606
msgid "Hebrew"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
607
msgstr "İvrit"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
608

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
609
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:45
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
610
msgid "Japanese"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
611
msgstr "Yaponca"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
612

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
613
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:46
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
614
msgid "Turkish"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
615
msgstr "Türkcə"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
616

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
617
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:47
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
618
msgid "Unicode"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
619
msgstr "Yunikod"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
620

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
621
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:48
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
622
msgid "UTF"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
623
msgstr "UTF"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
624

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
625
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:49
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
626
msgid "Vietnamese"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
627
msgstr "Vyetnamca"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
628

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
629
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:50
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
630
msgid "Western"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
631
msgstr "Qərbi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
632

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
633
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:55
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
634
msgid "Arabic (IBM-864)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
635
msgstr "Ərəbcə (IBM-864)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
636

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
637
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:56
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
638
msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
639
msgstr "Ərəbcə (ISO-8859-6)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
640

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
641
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:57
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
642
msgid "Arabic (ISO-8859-6-E)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
643
msgstr "Ərəbcə (ISO-8859-6-E)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
644

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
645
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:58
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
646
msgid "Arabic (ISO-8859-6-I)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
647
msgstr "Ərəbcə (ISO-8859-6-I)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
648

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
649
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:59
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
650
msgid "Arabic (Windows-1256)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
651
msgstr "Ərəbcə (Windows-1256)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
652

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
653
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:60
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
654
msgid "Armenian (ARMSCII-8)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
655
msgstr "Ermənicə (ARMSCII-8)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
656

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
657
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:61
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
658
msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
659
msgstr "Baltik (ISO-8859-13)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
660

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
661
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:62
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
662
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
663
msgstr "Baltik (ISO-8859-4)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
664

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
665
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:63
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
666
msgid "Baltic (Windows-1257)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
667
msgstr "Baltik (Windows-1257)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
668

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
669
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:64
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
670
msgid "Celtic (ISO-8859-14)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
671
msgstr "Keltcə (ISO-8859-14)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
672

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
673
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:65
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
674
msgid "Central European (IBM-852)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
675
msgstr "Mərkəzi Avropa (IBM-852)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
676

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
677
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:66
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
678
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
679
msgstr "Mərkəzi Avropa (ISO-8859-2)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
680

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
681
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:67
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
682
msgid "Central European (MacCE)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
683
msgstr "Mərkəzi Avropa (MacCE)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
684

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
685
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:68
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
686
msgid "Central European (Windows-1250)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
687
msgstr "Mərkəzi Avropa (Windows-1250)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
688

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
689
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:69
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
690
msgid "Chinese Simplified (GB2312)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
691
msgstr "Bəsitləşdirilmiş Çincə (GB2312)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
692

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
693
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:70
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
694
msgid "Chinese Simplified (GBK)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
695
msgstr "Bəsitləşdirilmiş Çincə (GBK)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
696

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
697
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:71
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
698
msgid "Chinese Simplified (HZ)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
699
msgstr "Bəsitləşdirilmiş Çincə (HZ)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
700

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
701
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:72
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
702
msgid "Chinese Traditional (Big5)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
703
msgstr "Ənənəvi Çincə (Big5)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
704

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
705
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:73
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
706
msgid "Chinese Traditional (EUC-TW)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
707
msgstr "Ənənəvi Çincə (EUC-TW)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
708

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
709
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:74
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
710
msgid "Croatian (MacCroatian)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
711
msgstr "Xırvatca (MacCroatian)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
712

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
713
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:75
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
714
msgid "Cyrillic (IBM-855)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
715
msgstr "Kiril (IBM-855)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
716

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
717
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:76
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
718
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
719
msgstr "Kiril (ISO-8859-5)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
720

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
721
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:77
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
722
msgid "Cyrillic (ISO-IR-111)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
723
msgstr "Kiril (ISO-IR-111)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
724

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
725
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:78
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
726
msgid "Cyrillic (MacCyrillic)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
727
msgstr "Kiril (MacCyrillic)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
728

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
729
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:79
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
730
msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
731
msgstr "Kiril (Windows-1251)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
732

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
733
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:80
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
734
msgid "Cyrillic/Russian (IBM-866)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
735 736 737 738
msgstr "Kiril/Rusca (IBM-866)"

#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:81
msgid "Cyrillic/Russian (KOI8-R)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
739
msgstr "Kiril/Rusca (KOI8-R)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
740

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
741
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:82
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
742
msgid "Cyrillic/Ukrainian (KOI8-U)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
743
msgstr "Kiril/Ukrayna (KOI8-U)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
744

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
745
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:83
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
746
msgid "Cyrillic/Ukrainian (MacUkrainian)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
747
msgstr "Kiril/Ukrayna (MacUkrainian)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
748

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
749
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:84
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
750
msgid "English (US-ASCII)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
751
msgstr "İngiliscə (US-ASCII)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
752

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
753
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:85
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
754
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
755
msgstr "Yunanca (ISO-8859-7)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
756

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
757
#: components/mozilla/nautilus-mozilla-encoding-tables.c:86
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
758
msgid "Greek (MacGreek)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
759
msgstr "Yunanca (MacGreek)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
760