mn.po 245 KB
Newer Older
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1
# translation of mn.po to Mongolian
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
2
# translation of nautilus.HEAD.po to Mongolian
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
4 5
# Copyright (C) 2003
# Ochirbat Batzaya <buuvei@yahoo.com>, 2003.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
6
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2003-2004.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
7
# Sanlig Badral <badral@openmn.org>, 2004.
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
11
"Project-Id-Version: mn\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
13
"POT-Creation-Date: 2005-02-10 12:02+0100\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
14
"PO-Revision-Date: 2004-08-10 00:26+0200\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
15
"Last-Translator: Sanlig Badral <badral@users.sf.net>\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
16
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
20

21 22
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
23
msgstr "Х. програмууд"
24 25 26

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
27
msgstr "Байгаа програмуудыг хайх"
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Гадаад үзэмж"

#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Урлаг"

#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Оюу цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "Хар"

#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Судалт цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Барзгар цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Цэнхэр өнгийн төрлууд"

#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Зүлгүүрдсэн металл гадаргуу"

#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Бохь"

#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Зотон даавуу"

#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "_Өнгүүд"

#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Гэрэл зургийн аппарат"

#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Өнгөлөн далдлалт"

#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Баталгаажсан"

#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Шохой"

#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Модны нүүрс"

#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Бетон"

#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Сэрүүвтэр (зэврүүн)"

#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Үйс"

#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Лангууны элэгдсэн өнгө"

#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Аюул"

#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Дунай"

#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Бараан үйс"

#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Бараан GNOME"

#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Гүн хөх-ногоон"

#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Тодорч гарсан"

#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Баримтууд"

#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Цэгүүд"

#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Ноорог"

#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
147 148
msgstr ""
"Заасан өнгөөр будахын тулд сонгосон өнгөө будах объект дээрээ чирч тавина уу"
149 150 151

#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
152 153
msgstr ""
"Заасан хээгээр хээлэхийн тулд сонгосон загвараа объект дээрээ чирч тавина уу"
154 155 156

#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
157 158 159
msgstr ""
"Заасан эмблемээр тодорхойлохын тулд сонгосон эмблемээ объект дээрээ чирч "
"тавина уу"
160 161 162 163 164 165 166 167 168

#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Хиртэлт"

#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Атаархал, хар"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
169 170 171 172 173
#: data/browser.xml.h:35 src/nautilus-emblem-sidebar.c:941
#: src/nautilus-property-browser.c:1731
msgid "Erase"
msgstr "Устгах"

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Дуртай"

#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Ширхлэг"

#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Гал сөнөөгчийн"

#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur-de-Lis (Лизийн цэцэгс)"

#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Цэцэгс"

#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Эртний олдвор"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
198
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Боржин"

#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit (жүржийн төрлийн жимс)"

#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Ногоон эдлэг"

#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Мөс"

#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Чухал"

#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo (гүн цэнхэр)"

#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Навч"

#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Лимон"

#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Шуудан"

#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Манго"

#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Манила цаас"

#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Эгнэж ургасан хөвдөн хээ"

#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Шавар"

#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Мультимедиа"

#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "Шинэ"

#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Тоо"

#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Далайн судлууд"

#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Өө яамай шүү дээ"

#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"

#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Жүрж"

#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Пакет (багц)"

#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Цэнхэр оохор"

#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Хувийн (биечилсэн)"

#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Зургууд"

#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Хөх ягаан гантиг"

#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Судалт цаас"

#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Муутуу цаас"

#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Бадмаараг"

#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Далайн хөөс"

#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Билүү"

#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Мөнгөн"

#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Судалтсан тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Судалтсан цас"

#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Дуу"

#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "Сонгомол"

#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Шохойн шавар"

#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Бэрсүүт жүрж  ;)"

#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Шавар вааран,шороон улаан өнгө"

#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Яаралтай"

#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Гүн ягаан"

#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Үелсэн цагаан"

#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Вэб"

#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "Цагаан"

#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Судалтай цагаан"

#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Эмблемүүд"

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Загварууд"

#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
396
msgstr "Дуртай програмууд"
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Хошуучлагч"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний гүн ягаан хэлбэр"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-гүн ягаан"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний хар ногоон хэлбэр"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Хар ногоон"

#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"

#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
msgstr "Энэ бол Наутилусын стандарт хэлбэр."

#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr "Сонгодог GNOME-орчинтой сайтар зохицох зорилгоор үйлдэгдсэн хэлбэр"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
436 437 438
msgstr ""
"Ногоон саарал өнгийн дэвсгэр өнгөөр мөн хавтасны өнгийг боодлын бор цаасны "
"өнгөөр сонгоно"
439 440 441 442 443 444 445 446 447

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
msgstr "Tahoe"

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
msgstr "Энэ хэлбэр бодит гэрэл зургийнх мэт хавтсууд ашиглагдана"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
448 449 450 451
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:175
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:206
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:176
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
452
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1107
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
453 454 455 456 457
msgid "Name"
msgstr "Нэр"

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:176
msgid "Name of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
458
msgstr "Баганы нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
459 460 461

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:182
msgid "Attribute"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
462
msgstr "Аттрибут"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
463 464 465

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:183
msgid "The attribute name to display"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
466
msgstr "Харуулах аттрибутын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
467 468 469 470 471

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:189
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:213
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:183
msgid "Label"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
472
msgstr "Бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
473 474 475

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:190
msgid "Label to display in the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
476
msgstr "Багананд харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
477 478

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
479
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:343 src/file-manager/fm-ditem-page.c:354
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
480
msgid "Description"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
481
msgstr "Тодорхойлолт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
482 483 484

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:197
msgid "A user-visible description of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
485
msgstr "Баганы хэрэглэгчид харагдах тайлбар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
486 487 488

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:204
msgid "xalign"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
489
msgstr "зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
490 491 492

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:205
msgid "The x-alignment of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
493
msgstr "Баганы Х-зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
494 495 496

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:207
msgid "Name of the item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
497
msgstr "Бичлэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
498 499 500

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:214
msgid "Label to display to the user"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
501
msgstr "Хэрэглэгчид харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
502 503 504

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:220
msgid "Tip"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
505
msgstr "Зөвлөмж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
506 507 508

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:221
msgid "Tooltip for the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
509
msgstr "Цэсний бичлэгийн бяцхан тусламж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
510 511 512

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
msgid "Icon"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
513
msgstr "Эмблем"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
514 515 516

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
517
msgstr "Цэсийн бичлэгт харагдах тэмдэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
518 519 520

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
521
msgstr "Мэдрэмхий"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
522 523 524

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:236
msgid "Whether the menu item is sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
525
msgstr "Цэсийн бичлэг мэдрэмхий эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
526 527 528

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:242
msgid "Priority"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
529
msgstr "Давуу эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
530 531 532

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:243
msgid "Show priority text in toolbars"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
533
msgstr "Текстийн багаж самбарт харагдах эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
534 535 536

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:177
msgid "Name of the page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
537
msgstr "Хуудсын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
538 539 540

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:184
msgid "Label widget to display in the notebook tab"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
541
msgstr "Тэмдэглэлийн дэвтэрт харуулах бичээс-элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
542 543 544

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:190
msgid "Page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
545
msgstr "Хуудас"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
546 547 548

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:191
msgid "Widget for the property page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
549
msgstr "Тодруулга хуудсын элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
550

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
551
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values "
"are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed"
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
msgstr ""
"Эмблем харагдалт ба ажлын тавцан дээрхи эмблемийн доохи текстүүдийн "
"жагсаалт. Бичээс харагдалтын тоо томруулалтын төвшингөөс хамаарна. Боломжит "
"утгууд: »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), »date_modified« (Өөрчилөгдсөн "
"огноо), »date_changed« (Өөрчилөгдсөн огноо), »date_accessed« (Хандсан "
"огноо), »owner« (Эзэмшигч), »group« (Бүлэг), »permissions« (Хандалтын эрх), "
"»octal_permissions« (Наймт хандалтын эрх) болон »mime_type« (MIME-төрөл)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
565 566 567

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
msgid "Bring up a new window for every opened file"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
568
msgstr "Нээлттэй файл тус бүрийн хувьд шинэ цонх гаргах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
569

570
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
571
msgid "Computer icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
572
msgstr "Тооцоолуур эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
573

574
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
575
msgid "Criteria for search bar searching"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
576
msgstr "Хайх самбарын хайлтын шалгуур"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
577

578
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
579 580 581 582 583 584 585 586 587
msgid ""
"Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
msgstr ""
"Хайлтын самбарын тусламжтай файл хайхад хэрэглэх шалгуур. Боломжит утгууд: "
"»search_by_text« (Зөвхөн файлын нэрээр хайх) болон "
"»search_by_text_and_properties« (Файлын нэр ба файлын онцлогоорхайх)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
588

589
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
590
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
591
msgstr "Идэвхитэй Наутилус загвар (Муушаагдсан)"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
592

593
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
594
msgid "Custom Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
595
msgstr "Хэвшмэл дэвсгэр тогтоох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
596

597
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
598
msgid "Custom Side Pane Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
599
msgstr "Хэвшмэл хажуугийн самбарын дэвсгэр болгох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
600

601
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
602 603 604
msgid "Date Format"
msgstr "Огнооны хэлбэр"

605
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
606
msgid "Default Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
607
msgstr "Стандарт дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
608

609
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
610
msgid "Default Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
611
msgstr "Стандарт дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
612

613
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
614
msgid "Default Side Pane Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
615
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
616

617
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
618
msgid "Default Side Pane Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
619
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
620

621
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
622
msgid "Default column order in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
623
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
624

625
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
626
msgid "Default column order in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
627
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
628

629
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
630
msgid "Default folder viewer"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
631
msgstr "Стандарт хавтас харагч"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
632

633
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
634
msgid "Default icon zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
635
msgstr "Эмблэм томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
636

637
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
638
msgid "Default list of columns visible in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
639
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
640

641
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
642
msgid "Default list of columns visible in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
643
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
644

645
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
646
msgid "Default list zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
647
msgstr "Томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
648

649
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
650
msgid "Default sort order"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
651
msgstr "Стандарт эрэмбэ дараалал"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
652

653
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
654
msgid "Default zoom level used by the icon view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
655
msgstr "Эмблем харагдалтад хэрэглэглэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
656

657
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
658
msgid "Default zoom level used by the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
659
msgstr "Жагсаалт харагдалтад хэрэглэгдэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
660

661 662 663 664 665
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
#, fuzzy
msgid "Desktop computer icon name"
msgstr "Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
666
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
667
msgid "Desktop font"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
668
msgstr "Дэлгэцийн бичиг"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
669

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
670
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
671
msgid "Desktop home icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
672
msgstr "Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
673

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
674
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
675
msgid "Desktop trash icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
676
msgstr "Дэлгэцийн хогийн сав эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
677

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
678
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
679
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
680
msgstr "Файлын тохируулга диалог дахь 'тусгай' төлвүүдийг нээх"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
681

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
682
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
683 684
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr "Наутилусын бүх цонхыг жагсаадаг сонгодог харьцааг нээх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
685

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
686
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
687 688 689 690 691 692
msgid ""
"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
"true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »background_set«үнэн үед "
"хэрэглэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
693 694

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
695 696 697 698 699 700
msgid ""
"Filename for the default side pane background. Only used if "
"side_pane_background_set is true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »side_pane_background_set«үнэн "
"үед хэрэглэгдэнэ."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
701 702

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
msgid ""
"Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
"this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on "
"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
"due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс дээш хэмжээтэй лавлахууд энэ хэмжээсээр таслагдана. Үүний "
"зорилго нь хэт их өгөгдлийн улмаас Наутилусын санамсаргүй гарч болох "
"гацаанаас зайлсхийх юм. Сөрөг утга хязгааргүй гэсэн үг. Лавлахууд том "
"өгөгдлийн нэгжээр ушигдаж буй учир хязгаарын хэмжээ ойролцоогоор гарна."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
713 714

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
715
msgid "Home icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
716
msgstr "Гэр эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
717

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
718
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
719 720 721 722 723 724
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хажуугийн мод самбарт зөвхөн лавлахууд "
"харуулна. Үгүй бол лавлах болон файлуудыг харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
725

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
726
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
727 728 729 730
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
731

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
732
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
733
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
734 735
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
736

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
737
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
738
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
739 740
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад төлвийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
741

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
742
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
743
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
744 745
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад багаж самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
746

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
747
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
748 749 750 751 752 753
msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit some of the more esoteric "
"options of a file in the file preferences dialog."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус танд файлын тодруулга диалогт илүү хэцүү "
"нарийн тохируулга тогтооно."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
754

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
755
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
756 757 758 759 760 761
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус лавлахуудыг файлуудын өмнө эмблем ба жагсаалт "
"хэлбэрээр харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
762

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
763
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
764 765 766 767 768 769
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"put files in the trash."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол таныг файл хогийн сав руу чулуудахад Наутилус "
"баталгаажуулалт асууна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
770

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
771
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
772 773 774 775 776 777
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will bring up a new Nautilus window by default "
"whenever an item is opened."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус стандартаар бүх нээлттэй объектуудыг шинэ "
"Наутилус цонхонд харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
778

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
779
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
780 781
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Хэрэв утга үнэн бол Наутилус эмблемүүдийг дэлгэц дээр зурна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
782

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
783
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
784 785 786 787 788 789 790
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, Наутилус хогоос зайлсхийхийн тулд файл ул мөргүй "
"устгахыг таньд зөвшөөрнө. Энэ функс осолтой тул анхааралтай хэрэглэнэ үү."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
791

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
792
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
793 794 795 796 797 798
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ. "
"Хэрэв худал бол ~/Desktop лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
799

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
800
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
801 802 803 804 805 806 807
msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
"behavior."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол, бүх наутилус цонх хөтөч цонхоор харагдана. Энэ одоо байгаа "
"нь наутилус 2.6 хувилбараас өмнөх ба зарим хүн түүнд дассан байдаг."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
808

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
809
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
810 811 812 813 814 815 816
msgid ""
"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
"files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Емаксаар үүсгэгдсэн нөөц файлууд харагдана. Одоогоор "
"зөвхөн тилдэ-гээр (~) төгссөн файлуудыг нөөц файл гэж авч байгаа."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
817

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
818
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
819 820 821 822 823 824
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол далдлагдсан файлууд файл менежерт харагдана. Далд "
"файлуудад цэгээр эхэлсэн эсвэл .hidden ээр эхэлсэн файлууд орно."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
825

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
826
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
827 828 829 830 831 832
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
833

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
834
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
835 836 837 838 839 840
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем гэр лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр "
"тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
841

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
842
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
843 844 845 846 847 848
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
849

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
850
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
851 852 853 854 855 856
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, эмблем салгасан төхөөрөмж рүү холбогдоод дэлгэцийн "
"нүүрэнд тавигдана."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
857

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
858
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
859 860 861 862 863 864 865 866
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
867

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
868
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
869 870 871 872 873 874 875 876 877 878
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг.Хэрвээ "
"хэмжээгээр бол нэмэгдэхээр байсан бол хасагдахаар эрэмблэгдэнэ."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
879

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
880
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
881
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
882 883 884
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь эмблемүүд стандартаар "
"нарийн эмхлэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
885

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
886
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
887 888
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
889
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол бичээсүүд эмблемийн доор нь байрлана."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
890

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
891
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
892 893
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
msgstr "Хэрэв үнэн бол шинэ цонхнууд стандартаар гар харагдац хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
894

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
895
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
896 897 898 899 900 901 902
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс (байтаар) илүү хэмжээтэй зургуудыг мини харагдацаар "
"харуулахгүй. Учир нь том хэмжээтэй зургуудын хувьд хамаг цаг иддэг."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
903

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
904
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
905
msgid "List of possible captions on icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
906
msgstr "Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
907

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
908
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
909
msgid "Maximum handled files in a folder"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
910
msgstr "Лавлах доторхи хамгийн их файлын хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
911

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
912
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
913
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
914
msgstr "Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
915

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
916
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
917 918 919 920 921 922
msgid ""
"Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
"2.2. Please use the icon theme instead."
msgstr ""
"Наутилусын нэр загварыг хэрэглэх. Энэ нь Наутилус-2.2 -т буруушаагдсан. "
"Үүний оронд эмблем загвар хэрэглэнэ үү."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
923

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
924
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
925
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
926
msgstr "Дэлгэц зурахад Наутилусыг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
927

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
928
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
929
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
930
msgstr "Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг тавцангаар хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
931

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
932
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
933
msgid "Only show folders in the tree sidebar"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
934
msgstr "Зөвхөн хажуугийн мод самбарт лавлахууд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
935

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
936
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
937 938 939 940 941 942
msgid ""
"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
"\" to launch them on a double click."
msgstr ""
"Боломжит утгууд нь нэг товшилтоор файл ажилуулах \"дан\" , давхар товшилтоор "
"ажиллуулах \"давхар\"."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
943

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
944
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
945
msgid "Put labels beside icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
946
msgstr "Эмблемийн хажуугаар тайлбар тавих"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
947

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
948
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
949
msgid "Reverse sort order in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
950
msgstr "Шинэ цонхонд эгэх эрэмбэ дарааллаар"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
951

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
952 953 954 955 956 957
#. Translators: please note this can choose the default font and the size. e.g. "Monospace 8". Please do not translate "Sans". In most cases, this should be left alone.
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
msgid "Sans 10"
msgstr ""

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
958
msgid "Show folders first in windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
959
msgstr "Цонхонд лавлахуудыг эхлэн харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
960

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
961
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
962
msgid "Show location bar in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
963
msgstr "Шинэ цонхонд байрлал самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
964

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
965
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
966
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
967
msgstr "Залгасан төхөөрөмжүүдийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
968

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
969
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
970
msgid "Show side pane in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
971
msgstr "Шинэ цонхонд хажуугийн самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
972

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
973
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
974
msgid "Show status bar in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
975
msgstr "Шинэ цонхонд төлвийн самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
976

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
977
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
978
msgid "Show toolbar in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
979
msgstr "Шинэ цонхонд багаж самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
980

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
981
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
982
msgid "Side pane view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
983
msgstr "Хажуугийн самбар харагдац"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
984

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
985
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
986 987 988 989 990 991 992 993 994 995
msgid ""
"Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
"icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is "
"on a remote server. If set to \"local_only\" then only plays previews on "
"local filesystems. If set to \"never\" then it never previews sound."
msgstr ""
"Хулгана эмблем дээгүүр нь гүйхэд хэзээ ауди файлуудын урьд. харагдалт "
"харуулахыг тогтоох. Боломжит утгууд: »always« (тэр файл алсын сервер дээр "
"байсан ч хамаагүй үргэлж тоглуулах), »local_only« (зөвхөн дотоод файлын "
"системд байгааг тоглуулах) болон »never« (огт тоглуулахгүй)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
996

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
997
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
"file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
"folder is on a remote server. If set to \"local_only\" then only show "
"previews for local filesystems. If set to \"never\" then never bother to "
"read preview data."
msgstr ""
"Хэзээ текст файлуудын агуулгыг эмблемээр урьд. харуулах эсэхийг тогтоох. "
"Боломжит утгууд: »always« (тэр алсын сервер дээр байсан ч хамаагүй үргэлж "
"харуулана), »local_only« (зөвхөн дотоод файлын системд байгааг харуулна) "
"болон »never« (харуулахгүй)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1009

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1010
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
"\"always\" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. "
"If set to \"local_only\" then only show thumbnails for local filesystems. If "
"set to \"never\" then never bother to thumbnail images, just use a generic "
"icon."
msgstr ""
"Хэзээ зургийн файлуудыг мини харагдацаар харуулах эсэхийг тогтоох. Боломжит "
"утгууд: »always« (тэр алсын сервер дээр байсан ч хамаагүй үргэлж харуулана), "
"»local_only« (зөвхөн дотоод файлын системд байгааг харуулна) болон "
"»never« (харуулахгүй)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1022

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1023
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
"server. If set to \"local_only\" then only show counts for local "
"filesystems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
msgstr ""
"Хэзээ лавлах доторх объектуудын тоог харуулах эсэхийг тогтоох. Боломжит "
"утгууд: »always« (тэр алсын сервер дээр байсан ч хамаагүй үргэлж объектуудын "
"тоог харуулана), »local_only« (зөвхөн дотоод файлын системд байгааг "
"харуулна) болон »never« (харуулахгүй)."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1034

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1035
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042
msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
"\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
msgstr ""
"Эмблем харагдацтай объектуудын стандарт эрэмбийн дараалал. Боломжит утгууд "
"нь: »name« (Нэр), »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), "
"»modification_date« (Өөрчилсөн огноо) болон »emblems« (Эмблем)."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1043

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1044
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051
msgid ""
"The default sort-order for the items in the list view. Possible values are "
"\"name\", \"size\", \"type\", and \"modification_date\"."
msgstr ""
"Жагсаалт харагдацтай объектуудын стандарт эрэмбийн дараалал. Боломжит утгууд "
"нь: »name« (Нэр), »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), болон "
"»modification_date« (Өөрчилсөн огноо)."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1052

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1053
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1054
msgid "The default width of the side pane in new windows."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1055
msgstr "Шинэ цонхон дахь хажуугийн самбарын стандарт өргөн"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1056

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1057
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1058
msgid "The font description used for the icons on the desktop."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1059
msgstr "Дэлгэц дээрхи эмблемүүдийн бичээст хэрэглэх бичгийн тодорхойлолт."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1060

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1061
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1062 1063 1064 1065 1066 1067
msgid ""
"The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
"\"informal\"."
msgstr ""
"Файлын огнооны хэлбэржүүлэлт. Боломжит утгууд нь: \"locale\", \"iso\", ба "
"\"informal\"."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1068

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1069
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1070
msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1071
msgstr "Шинэ нээгдсэн цонхнуудад хажуу самбар харагдац харуулах."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1072

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1073
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
1074 1075 1076 1077 1078 1079
#, fuzzy
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
"desktop."
msgstr "Дэлгэц дээрхи гэр лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1080
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1081 1082 1083
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1084
msgstr "Дэлгэц дээрхи гэр лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1085

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1086
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1087 1088 1089
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
"desktop."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1090
msgstr "Дэлгэц дээрхи хогийн сав лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1091

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1092
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1093
msgid "Trash icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1094
msgstr "Хогийн сав дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1095

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1096
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1097
msgid "Type of click used to launch/open files"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1098
msgstr "Файл ажиллуулах/нээхэд хэрэглэх товшилтын төрөл"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1099

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1100
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1101
msgid "Use manual layout in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1102
msgstr "Шинэ цонхонд гар хуваарийг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1103

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1104
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1105
msgid "Use tighter layout in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1106
msgstr "Шинэ цонхонд нарийн хуваарь хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1107

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1108
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1109
msgid "What to do with executable text files when activated"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1110
msgstr "Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ?"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1111

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1112
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
"double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
"text files."
msgstr ""
"Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ? (дан эсвэл давхар "
"товшилт). Боломжит утгууд: »launch« (рограм ажиллуулах шиг), »ask« (Диалог "
"дуудагдана) болон »display« (Текст өгөгдлөөр харуулах)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1122

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1123
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\" "
"and \"icon_view\"."
msgstr ""
"Хавтасуудын харагдалтад хэрэглэх стандарт харагдац. Боломжит утгууд: "
"»list_view« (Жагсаалт харагдалт) болон »icon_view« (Эмблем харагдац)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1131

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1132
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1133
msgid "When to show number of items in a folder"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1134
msgstr "Лавлах доторхи елементүүдийн тоог хэзээ үзүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1135

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1136
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1137
msgid "When to show preview text in icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1138
msgstr "Текстийг эмблем дотор хэзээ үзүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1139

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1140
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1141
msgid "When to show thumbnails of image files"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1142
msgstr "Зургийн файлуудын мини харагдацыг хэзээ үзүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1143

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1144
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1145
msgid "Whether a custom default folder background has been set."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1146 1147
msgstr ""
"Хэрэглэгчийн тод. стандарт лавлахын дэвсгэрийг хэрэглэх эсэхийг тогтоо."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1148

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1149
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:102
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1150
msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1151 1152
msgstr ""
"Хэрэглэгчийн тод. стандарт хажуу самбарын дэвсгэрийг хэрэглэх эсэхийг тогтоо."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1153

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1154
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:103
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1155
msgid "Whether to ask for confirmation when moving files to trash"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1156
msgstr "Файлуудыг хаях үед баталгаажуулалт асуух эсэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1157

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1158
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:104
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1159
msgid "Whether to enable immediate deletion"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1160
msgstr "Шууд устгалт зөвшөөрөх эсэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1161

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1162
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1163
msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1164
msgstr "Эмблем дээгүүр хулгана гүйлгэхэд чимээ өгөх эсэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1165

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1166
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1167
msgid "Whether to show backup files"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1168
msgstr "Нөөц файлуудыг харуулах эсэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1169

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1170
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1171
msgid "Whether to show hidden files"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1172
msgstr "Далд файлуудыг харуулах эсэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1173

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1174
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1175
msgid "Width of the side pane"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1176
msgstr "Хажуугийн самбарын өргөн"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1177

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217
#. name, stock id
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:386
msgid "Cut _Text"
msgstr "Текстийг тасалж _авах"

#. label, accelerator
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:387
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг клипборд руу тасалж авах"

#. name, stock id
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:390
msgid "_Copy Text"
msgstr "Текст х_уулах"

#. label, accelerator
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:391
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг клипборд (түр санах-д) хуулах"

#. name, stock id
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:394
msgid "_Paste Text"
msgstr "Текст _буулгах"

#. label, accelerator
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:395
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Клипборд (түр санах-д) сануулсан текстийг буулгах"

#. name, stock id
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:398
msgid "Select _All"
msgstr "Бүгдийг с_онгох"

#. label, accelerator
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:399
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Баримтанд буй бүх текстийг сонгох"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1218
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:394
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1219
msgid "Move _Up"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1220
msgstr "Д_ээш шилжүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1221

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1222
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:404
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1223
msgid "Move _Down"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1224
msgstr "Д_оош шилжүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1225

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1226
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:413
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1227
msgid "_Show"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1228
msgstr "Ү_зүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1229

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1230
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:423
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1231
msgid "_Hide"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1232
msgstr "_Далдлах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1233

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1234
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:436
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1235
msgid "_Use Default"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1236
msgstr "Ст_андарыг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1237

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1238 1239
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:44
msgid "The name and icon of the file."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1240
msgstr "Файлын нэр ба эмблем."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:50
msgid "Size"
msgstr "Хэмжээ"

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:51
msgid "The size of the file."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1248
msgstr "Файлын хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
msgid "Type"
msgstr "Төрөл"

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:59
msgid "The type of the file."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1256
msgstr "Файлын төрөл."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
msgid "Date Modified"
msgstr "Өөрчилсөн огноо"

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:66
msgid "The date the file was modified."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1264
msgstr "Файлын хамгийн сүүлд өөрчилөгдсөн огноо."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1265 1266 1267

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:73
msgid "Date Accessed"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1268
msgstr "Хандсан огноо"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1269 1270 1271

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:74
msgid "The date the file was accessed."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1272
msgstr "Файл руу хандсан огноо."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1273 1274 1275

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:81
msgid "Owner"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1276
msgstr "Эзэмшигч"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1277 1278 1279

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:82
msgid "The owner of the file."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1280
msgstr "Файлын эзэмшигч."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1281 1282 1283

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:89
msgid "Group"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1284
msgstr "Бүлэг"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1285 1286 1287

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:90
msgid "The group of the file."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1288
msgstr "Файлын бүлэг."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1289 1290

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1291
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2942
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1292 1293 1294 1295 1296
msgid "Permissions"
msgstr "Зөвшөөрөл"

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:98
msgid "The permissions of the file."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1297
msgstr "Файлын хандах эрх."
Alexander Larsson's avatar