cy.po 248 KB
Newer Older
1
# nautilus yn Gymraeg.
2 3
# This file is distributed under the same license as the nautilus package.
# Chris Jackson <chris@www.linux.org.uk>, 2003.
4 5
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003 2004.
# Bryn Salisbury <bryn@randomlyevil.org.uk>, 2003 2004.
6
#
7 8 9 10 11
# Nodiadau:
# daf:
# "penbwrdd" yn hytrach na "bwrdd gwaith"
# "plygell" yn hytrach na "ffolder"
# "llyfrnodau" ?
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
# "layout" -> "llunwedd"
# "symud" nid "symyd"
# "copïo" nid "copio"
# "directory" -> "cyfeiriadur"
# "folder" -> "plygell"
# angen penderfynu: "rheolwr" ai "trefnydd" ffeiliau yw Nautilus?
# "caiff ... e[iu]" yn hytrach na "bydd ... yn cael e[iu]"
# "sicrhewch" yn hytrach na "gwnewch yn siwr"
# "sefydlu" yn hytrach na "gosod"
# "llunwedd" yn hytrach na "cynllun"
# "rhaglen" yn hytrach na "cymhwysiad" neu "cymhwysiant"
#
# nplurals = 3:
# - 0: n == 1 (un o rhywbeth)
# - 1: n == 2 (treugladau megis "2 blygell")
# - 2: popeth arall
28
#
29 30 31
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
32
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
33
"POT-Creation-Date: 2004-10-28 17:11+0200\n"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
34
"PO-Revision-Date: 2004-03-16 00:28+0000\n"
35
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
36 37 38 39
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
40
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n == 2) ? 1 : 2);\n"
41

42 43 44 45
#: components/adapter/main.c:101
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "Methodd bonobo_ui_init()."

46 47
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
48
msgstr "Ffatri ar gyfer ffatriau addasyddion cydran Nautilus"
49 50 51

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
52
msgstr "Ffatri ar gyfer ffatrïoedd addasyddion cydran Nautilus "
53 54 55 56 57 58

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
59 60
"Ffatri ar gyfer gwrthrychau i amlapio Rheola neu Mewnadeiladau cyffredin "
"Bonobo i edrych fel syllwyr Nautilus"
61 62 63

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
64
msgstr "Ffatri addasyddion cydran Nautilus"
65

Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
66
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
67
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
68
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
69
msgstr "Methwyd tynnu'r bathodyn gyda'r enw '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
70 71

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
72
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
73 74
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
75
msgstr ""
76 77
"Mae hyn mwy na thebyg oherwydd fod y bathodyn yn un sefydlog, a ddim yn un a "
"ychwanegwyd gennych chi."
78

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
79 80
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
81
msgstr "Methwyd Tynnu'r Bathodyn"
82

83
# c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
84
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
85
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
86
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
87
msgstr "Methwyd ailenwi bathodyn gyda'r enw '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
88 89

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
90
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
91 92
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
93
msgstr ""
94 95
"Mae hyn mwy na thebyg oherwydd fod y bathodyn yn un sefydlog, yn hytrach nac "
"yn ychwanegoch chi."
96

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
97 98
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
99
msgstr "Methwyd Ailenwi'r Bathodyn"
100

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
101
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
102
msgid "Rename Emblem"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
103
msgstr "Ailenwi bathodyn"
104

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
105
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
106
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
107
msgstr "Bwydwch enw newydd i'r bathodyn a ddangosir"
108

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
109
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
110
msgid "Rename"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
111
msgstr "Ailenwi"
112

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
113
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
114
msgid "Add Emblems..."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
115
msgstr "Ychwanegu Bathodyn"
116

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
117
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
118 119 120 121
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
122 123
"Bwydwch enw disgrifiadol nesaf i pob bathodyn. Caiff yr enw yma ei "
"ddefnyddio mewn llefydd eraill er mwyn adnabod y bathodyn."
124

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
125
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
126 127 128 129
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
130 131
"Bwydwch enw disgrifiadol ger y bathodyn. Caiff yr enw yma ei ddefnyddio mewn "
"llefydd eraill er mwyn adnabod y bathodyn."
132

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
133 134
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
135
msgstr "Nid oedd rhai o'r ffeiliau yn gallu cael eu ychwanegu fel bathodynnau."
136

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
137
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
138 139
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
140
msgstr "Ymddengys nad yw'r bathodynnau yn ddelweddau dilys."
141

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
142
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
143 144
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
145
msgstr "Methwyd Ychwanegu Bathodynnau"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
146 147 148

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
149
msgstr "Nid oedd dim un or ffeiliau yn gallu cael ei ychwanegu fel bathodyn. "
150

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
151 152 153 154
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
155
msgstr "Doedd y Bathdoyn methu ei ychwanegu"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
156 157

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
158
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
159
msgstr "Nid oedd y testun a llusgwyd ddim yn lleoliad ffeil dilys:"
160

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
161 162 163 164
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
165
msgstr "Methwyd Ychwanegu Bathodyn"
166

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
167 168
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
169 170
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
171
msgstr "Tydi'r ffeil '%s' ddim yn delwedd gwir"
172

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
173
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
174
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
175
msgstr "Nid yw'r ffeil a llysgwyd i weld i fod yn delwedd ddllys."
176

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
177
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
178
#: src/nautilus-property-browser.c:1730
179
msgid "Erase"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
180
msgstr "Dileu"
181

182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2457
msgid "Emblems"
msgstr "Bathodynau"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
msgstr "Panel ochr Bathodynnau Nautilus"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
msgstr "Golwg Bathodynnau Nautilus"

195 196 197 198 199 200
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Hanes"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
201
msgstr "Panel ochr hanes"
202 203 204

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
205
msgstr "Panel ochr hanes ar gyfer Nautilus"
206

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
207 208 209
# 48x48/emblems/emblem-camera.icon.in.h:1
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
210
msgstr "Delwedd Camera"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
211 212 213 214

# 48x48/emblems/emblem-camera.icon.in.h:1
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
215
msgstr "Model Camera"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
216 217 218

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
219
msgstr "Dyddiad Cymerwyd"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
220 221 222

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
223
msgstr "Amser Datguddiad"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
224 225 226

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
227
msgstr "Rhaglen Datguddiad"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
228 229 230

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
231
msgstr "Maint Agoriad"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
232 233 234

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
235
msgstr "Dull Metru"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
236 237 238

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
239
msgstr "Taniad Flach"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
240 241

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
242
msgid "Focal Length"
243
msgstr "Hyd Ffocol"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
244 245 246

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
247
msgstr "Cyflymdra Caead"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
248 249 250

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
251
msgstr "Mesur Cyflymdra ISO"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
252 253 254 255 256

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Meddalwedd"
257

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
258
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
259
#, c-format
260 261 262
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
263 264 265 266 267 268 269
msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
"<b>Math Delwedd:</b> %s (%s)\n"
"<b>Cydraniad:</b> %dx%d picsel\n"
msgstr[1] ""
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
270
"<b>Math Delwedd:</b> %s (%s)\n"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
271
"<b>Cydraniad:</b> %dx%d picsel\n"
272 273 274
msgstr[2] ""
"<b>Math Delwedd:</b> %s (%s)\n"
"<b>Cydraniad:</b> %dx%d picsel\n"
275

276
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
277 278 279
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Methu llwytho gwybodaeth delwedd"

280
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
281
msgid "loading..."
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
282
msgstr "llwytho..."
283

284
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
285
msgid "URI currently displayed"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
286
msgstr "y URI a ddangosir yn presenol"
287

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Delwedd"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
msgstr "Gwelydd cydran priodweddau cynnwys delwedd "

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
msgstr "Gwelydd Priodweddau Delwedd Nautilus"

300 301 302 303 304 305
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Nodiadau"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
msgid "Notes side pane"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
306
msgstr "Panel ochr nodiadau"
307 308 309

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
310
msgstr "Panel ochr Nodiadau ar gyfer Nautilus"
311

312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Copïo'r testun a ddewiswyd i'r clipfwrdd"

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:33
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Copïo Testun"

322 323
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
324
msgstr "Ffatri ar gyfer golwg testun"
325 326 327

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
328
msgstr "Testun"
329 330 331

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
332
msgstr "Gwelydd Destun"
333 334 335

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
336
msgstr "Golwg Testun"
337 338 339

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
340
msgstr "Ffatri golwg testun"
341 342 343

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
344
msgstr "Dangos fel Testun"
345 346 347

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
348
msgstr "Bywlun i dynodi gweithgaredd sy'n parhau"
349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
msgid "throbber"
msgstr "curwr"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "ffatri curwyr"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "ffatri gwrthrychau curo"

#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
msgid "provides visual status"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
365
msgstr "darparu cyflwr gweledol"
366 367 368

#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
369
msgstr "Rhaglenni"
370 371 372

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
373
msgstr "Pori meddalwedd sydd ar gael"
374 375 376

#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
377
msgstr "Ymddangosiad"
378 379 380 381 382 383 384 385

# 48x48/emblems/emblem-art.icon.in.h:1
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Celf"

#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
386
msgstr "Glas"
387 388 389 390 391 392 393

#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "Du"

#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
394
msgstr "Crib Glas"
395 396 397

#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
398
msgstr "Garw Glas"
399 400 401

#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
402
msgstr "Math Glas"
403 404 405

#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
406
msgstr "Brwsio Fetel "
407 408 409

#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
410
msgstr "Gŵm Swigen"
411 412 413

#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
414
msgstr "Cynfas Fras"
415 416 417

#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
418
msgstr "_Lliwiau"
419 420 421 422 423 424 425 426

# 48x48/emblems/emblem-camera.icon.in.h:1
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Camera"

#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
427
msgstr "Cyddliwiau"
428 429 430 431 432 433 434

#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Tystiwyd"

#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
435
msgstr "Sialc"
436 437 438

#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
439
msgstr "Siarcol"
440 441 442

#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
443
msgstr "Concrit"
444 445 446 447 448 449 450

#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Cŵl"

#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
451
msgstr "Corc"
452 453 454

#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
455
msgstr "Pen Cownter"
456 457 458 459 460 461 462

#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rhybudd"

#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
463
msgstr "Danube"
464 465 466

#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
467
msgstr "Corc Tywyll"
468 469 470

#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
471
msgstr "GNOME Tywyll"
472 473 474

#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
475
msgstr "Corhwyad Twfn"
476 477 478 479 480 481 482

#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Anrhydeddig"

#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
483
msgstr "Dogfennau"
484 485 486

#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
487
msgstr "Dotiau"
488 489 490 491 492 493 494

#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Drafft"

#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
495
msgstr "Llusgo lliw at y gwrthrych i newid i'r lliw yna"
496 497 498

#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
499
msgstr "Llusgo teil patrwm at y gwrthrych i'w newid"
500 501 502

#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
503
msgstr "Llusgo bathodyn at y gwrthrych i'w ychwanegu at y gwrthrych"
504 505 506

#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
507
msgstr "Eclips"
508 509 510

#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
511
msgstr "Cenfigen"
512 513 514 515 516 517 518

#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Ffefryn"

#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
519
msgstr "Ffeibrynnau"
520 521 522

#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
523
msgstr "Peiriant Tân"
524 525 526

#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
527
msgstr "Fleur De Lis"
528 529 530

#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
531
msgstr "Blodeuol"
532 533 534

#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
535
msgstr "Ffosilyn"
536 537 538 539 540 541 542

#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
543
msgstr "Gwenithfaen"
544 545 546

#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
547
msgstr "Grawnffrwyth"
548 549 550

#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
551
msgstr "Gwehyddu Gwyrdd"
552 553 554

#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
555
msgstr "Rhew"
556 557 558 559 560 561 562

#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Pwysig"

#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
563
msgstr "Indigo"
564 565 566

#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
567
msgstr "Dail"
568 569 570

#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
571
msgstr "Lemon"
572 573 574

#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
575
msgstr "Post"
576 577 578

#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
579
msgstr "Mango"
580 581 582

#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
583
msgstr "Papur Manila"
584 585 586

#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
587
msgstr "Crib Mwsogl"
588 589 590

#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
591
msgstr "Mwd"
592 593 594

#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
595
msgstr "Amlgyfrwng"
596 597 598

#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
599
msgstr "Newydd"
600 601 602

#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
603
msgstr "Rhifau"
604 605 606 607 608 609 610

#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "Iawn"

#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
611
msgstr "Stribyn Môr"
612 613 614

#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
615
msgstr "O Na"
616 617 618

#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
619
msgstr "Onics"
620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631

#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Oren"

# 48x48/emblems/emblem-package.icon.in.h:1
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Pecyn"

#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
632
msgstr "Glas Golau"
633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644

#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personol"

# 48x48/emblems/emblem-pictures.icon.in.h:1
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Lluniau"

#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
645
msgstr "Marmor Piws"
646 647 648

#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
649
msgstr "Papur Crimpiog"
650 651 652

#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
653
msgstr "Papur Garw"
654 655 656

#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
657
msgstr "Rhwbi"
658 659 660

#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
661
msgstr "Ewyn Môr"
662 663 664

#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
665
msgstr "Siâl"
666 667 668

#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
669
msgstr "Arian"
670 671 672

#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
673
msgstr "Awyr"
674 675 676

#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
677
msgstr "Crib Awyr"
678 679 680

#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
681
msgstr "Crib Eira"
682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692

#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Sain"

#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "Arbennig"

#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
693
msgstr "Stwco"
694 695 696

#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
697
msgstr "Tanjerîn"
698 699 700

#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
701
msgstr "Terracotta"
702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712

#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Ar Frys"

#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Fioled"

#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
713
msgstr "Gwyn Tonnog"
714 715 716 717

# 48x48/emblems/emblem-web.icon.in.h:1
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
718
msgstr "Gwe"
719 720 721 722 723 724 725

#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "Gwyn"

#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
726
msgstr "Asennau Gwyn"
727 728 729 730 731 732 733

#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Bathodynau"

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
734
msgstr "_Patrymmau"
735 736 737

#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
738
msgstr "Hoff rhaglenni"
739 740 741

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
742
msgstr "Ffefrynnau"
743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761

#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"

#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"

#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"

#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
762
msgstr "Canolfan Linux CNET"
763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799

#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"

#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"

#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"

#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"

#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"

#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"

#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
800 801 802 803
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Caledwedd"

804 805
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
806
msgstr "Rhyngwladol"
807 808 809

#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
810
msgstr "Prosiect Dogfennaeth Linux"
811 812 813

#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
814
msgstr "Linux One"
815 816 817

#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
818
msgstr "Linux Online"
819 820 821

#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
822
msgstr "Adnoddau Linux"
823 824 825

#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
826
msgstr "Linux Weekly News"
827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845

#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"

#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"

#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
846
msgstr "Newyddion & Cyfryngau"
847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857

#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"

#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"

#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
858
msgstr "Open Source Asia"
859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901

#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"

#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"

#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"

#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"

#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"

#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"

#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"

#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"

#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"

#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"

#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
902
msgstr "Gwasanaethau Gwe"
903 904 905 906 907 908 909

#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
msgstr "Ximian"

#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
910
msgstr "Bâs Data Caledwedd ZDNet Linux"
911 912 913

#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
914
msgstr "Canolfan Adnoddau ZDNet Linux"
915 916 917 918 919 920 921

#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Zero-Knowledge"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
922
msgstr "Amrywiaeth ŵylys ar y thema Crux"
923 924 925

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
926
msgstr "Crux-Ŵylys"
927 928 929

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
930
msgstr "Amrywiaeth Teal ar y thema Crux"
931 932 933

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
934
msgstr "Crux-Teal"
935 936 937 938 939 940 941

#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"

#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
942
msgstr "Hwn yw y thema rhagosod ar gyfer Nautilus"
943 944 945 946

#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
947
"Thema sydd wedi ei dylunio i ffitio'n dda hefo'r amgylchedd GNOME clasurol."
948 949 950

#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
951
msgstr "Sierra"
952 953 954

#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
955
msgstr "Defnyddio plygellau manila a cefndir llwyd-wyrdd."
956 957 958

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
959
msgstr "Tahoe"
960 961 962

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
963
msgstr "Mae'r thema hwn yn defnyddio plygellau ffoto-ymddangosol."
964

965 966 967 968
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:175
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:206
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:176
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
969
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1068
970 971 972 973 974
msgid "Name"
msgstr "Enw"

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:176
msgid "Name of the column"
975
msgstr "Enw y colofn"
976 977 978

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:182
msgid "Attribute"
979
msgstr "Priodwedd"
980 981 982

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:183
msgid "The attribute name to display"
983
msgstr "Enw y priodwedd i ddangos"
984 985 986 987 988

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:189
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:213
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:183
msgid "Label"
989
msgstr "Label"
990 991 992

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:190
msgid "Label to display in the column"
993
msgstr "Y label i ddangos yn y golofn"
994 995

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
996
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:346 src/file-manager/fm-ditem-page.c:357
997
msgid "Description"
998
msgstr "Disgrifiad"
999 1000 1001

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:197
msgid "A user-visible description of the column"
1002
msgstr "Disgrifiad o'r golofn ar gyfer y defnyddiwr"
1003 1004 1005

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:204
msgid "xalign"
1006
msgstr "cyfuniad x"
1007 1008 1009

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:205
msgid "The x-alignment of the column"
1010
msgstr "Cyfuniad X y golofn"
1011 1012 1013

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:207
msgid "Name of the item"
1014
msgstr "Enw yr eitem"
1015 1016 1017

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:214
msgid "Label to display to the user"
1018
msgstr "Label i ddangos i'r defnyddiwr"
1019 1020 1021

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:220
msgid "Tip"
1022
msgstr "Awgrym"
1023 1024 1025

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:221
msgid "Tooltip for the menu item"
1026
msgstr "Awgrym ar gyfer yr eitem dewislen"
1027 1028 1029

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
msgid "Icon"
1030
msgstr "Eicon"
1031 1032 1033

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
1034
msgstr "Enw yr eicon i ddangos yn yr eitem dewislen"
1035 1036 1037

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
1038
msgstr "Synhwyrus"
1039 1040 1041

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:236
msgid "Whether the menu item is sensitive"
1042
msgstr "A ydi'r eiterm dewislen yn synhwyrus"
1043 1044 1045

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:242
msgid "Priority"
1046
msgstr "Blaenoriaeth"
1047 1048 1049

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:243
msgid "Show priority text in toolbars"
1050
msgstr "Dangos testun blaenoriaeth mewn barau offer"
1051 1052 1053

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:177
msgid "Name of the page"
1054
msgstr "Enw y tudalen"
1055 1056 1057

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:184
msgid "Label widget to display in the notebook tab"
1058
msgstr "Y teclyn label i'w ddangos yn nhab y llyfr nodau"
1059 1060 1061 1062

# 48x48/emblems/emblem-package.icon.in.h:1
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:190
msgid "Page"
1063
msgstr "Tudalen"
1064 1065 1066

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:191
msgid "Widget for the property page"
1067
msgstr "Teclyn ar gyfer y dudalen priodweddau"
1068

1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:1 src/nautilus-shell-ui.xml.h:1
msgid "C_lear Text"
msgstr "C_lirio Testun"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:3
msgid "Cut Text"
msgstr "Torri Testun"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:4 src/nautilus-shell-ui.xml.h:3
msgid "Cut _Text"
msgstr "Torri _Testun"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:5
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Torri'r testun a ddewiswyd i'r clipfwrdd"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:6
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Gludo'r testun sydd ar y clipfwrdd"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:7
msgid "Remove the selected text without putting it on the clipboard"
msgstr "Tynnu'r testun a ddewiswyd heb ei roi e ar y clipfwrdd"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:8 src/nautilus-shell-ui.xml.h:18
msgid "Select _All"
msgstr "Dewis _Popeth"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:9
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Dewis y holl destun mewn maes testun"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:11 src/nautilus-shell-ui.xml.h:37
msgid "_Paste Text"
msgstr "_Gludo Testun"

1105 1106 1107 1108
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values "
1109