Commit b7d4eddb authored by Joe Hansen's avatar Joe Hansen Committed by Kenneth Nielsen

Updated Danish translation

parent 6d86f518
# Danish translation for nautilus-ideviceinfo.
# Copyright (C) 2010 nautilus-ideviceinfo's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nautilus-ideviceinfo package.
# joehansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus-ideviceinfo master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-20 23:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-20 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:491 ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:16
msgid "Storage"
msgstr "Lager"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:510
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:513
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:516
msgid "Photos"
msgstr "Billeder"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:519
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:524
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:527
msgid "Applications"
msgstr "Programmer"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:523
msgid "Other"
msgstr "Andet"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:524
msgid "Audio Files"
msgstr "Lydfiler"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:524
msgid "Video Files"
msgstr "Videofiler"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:526
msgid "Other & Media"
msgstr "Andet & medie"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:531
msgid "Free"
msgstr "Ledig"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:700
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading '%s'.\n"
"Consider reinstalling the application."
msgstr ""
"Der opstod en fejl under indlæsning af '%s'.\n"
"Overvej at geninstallere programmet."
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.c:54
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"
# hvad er jailbroken (ikke på open-tran og ikke i rød ordbog) navn?
# 'jailbreaking' er at bryde DRM og andre ondskabsfulde begrænsninger på
# visse platforme (oftest mobiltelefoner eller spillekonsoller), som
# ikke tillader at man kører arbitrære programmer, lægger filer hvor man
# har lyst osv. I dette tilfælde lader det til at en eller anden
# begrænsning på filsystemet er blevet brudt. Jailbroken bør opfattes
# som et tillægsord.
#: ../src/nautilus-afc2-warning-bar.c:80
msgid "Jailbroken filesystem browsing is unsupported"
msgstr ""
"Gennemsyn af filsystem efter brydning af begrænsninger (jailbreaking) "
"understøttes ikke"
#: ../src/nautilus-afc2-warning-bar.c:86
msgid ""
"Accessing the root filesystem of the device can cause damage. If problems "
"occur, a restore will be necessary."
msgstr ""
"Tilgang til rodfilsystemet på denne enhed kan medføre skade. Hvis der opstår "
"problemer, vil en gendannelse være nødvendig."
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:1
msgid "Bluetooth Address:"
msgstr "Bluetoothadresse:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:2
msgid "Browse jailbroken filesystem..."
msgstr "Gennemse jailbroken filsystem..."
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:3
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:4
msgid "ICCID:"
msgstr "ICCID:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:5
msgid "IMEI:"
msgstr "IMEI:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:6
msgid "IMSI:"
msgstr "IMSI:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:7
msgid "Mobile Carrier:"
msgstr "Mobiltelefonselskab:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:8
msgid "Model:"
msgstr "Model:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:9
msgid "Modem Firmware:"
msgstr "Modemfirmware:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:10
msgid "Name:"
msgstr "Navn:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:11
msgid "Network"
msgstr "Netværk"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:12
msgid "Phone"
msgstr "Telefon"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:13
msgid "Phone Number:"
msgstr "Telefonnummer:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:14
msgid "Serial Number:"
msgstr "Serielnummer:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:15
msgid "Software Version:"
msgstr "Softwareversion:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:17
msgid "UUID:"
msgstr "UUID:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:18
msgid "WiFi Address:"
msgstr "WiFi-adresse:"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment