Commit f044eda0 authored by Mattias Põldaru's avatar Mattias Põldaru Committed by Priit Laes

[l10n] Updated Estonian translation

parent 4883b96e
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=mutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-12 18:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-12 20:55+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-10 15:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-11 23:20+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <>\n"
"Language: et\n"
......@@ -23,6 +23,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
msgid "Navigation"
msgstr "Navigeerimine"
......@@ -249,6 +250,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Teemat ei leitud! Veendu, et %s on olemas ja sisaldab harilikke teemasid.\n"
msgid "Built-in display"
msgstr "Sisseehitatud kuva"
#. TRANSLATORS: this is a monitor name (in case we don't know
#. the vendor), it's Unknown followed by a size in inches,
#. like 'Unknown 15"'
#.
#, c-format
msgid "Unknown %s"
msgstr "Tundmatu %s"
#, c-format
msgid ""
"mutter %s\n"
......@@ -381,7 +393,6 @@ msgstr "Tõrge logifaili %s avamisel funktsiooniga fdopen(): %s\n"
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Avati logifail %s\n"
#, c-format
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter kompileeriti ilma jutuka režiimi toeta\n"
......@@ -572,10 +583,6 @@ msgstr "Akna valimine tabulaatori hüpikaknalt"
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Tabulaatori hüpikakna katkestamine"
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Kasutamine: %s\n"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Minimeeri"
......@@ -1281,159 +1288,151 @@ msgstr "Selle teema jaoks on <%s> määratud kaks korda"
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Tõrge %s teema jaoks korrektse faili leidmisel\n"
msgid "_Windows"
msgstr "_Aknad"
#~ msgid "Usage: %s\n"
#~ msgstr "Kasutamine: %s\n"
msgid "_Dialog"
msgstr "_Dialoog"
#~ msgid "_Windows"
#~ msgstr "_Aknad"
msgid "_Modal dialog"
msgstr "_Modaaldialoog"
#~ msgid "_Dialog"
#~ msgstr "_Dialoog"
msgid "_Utility"
msgstr "_Utiliit"
#~ msgid "_Modal dialog"
#~ msgstr "_Modaaldialoog"
msgid "_Splashscreen"
msgstr "_Käivitusekraan"
#~ msgid "_Utility"
#~ msgstr "_Utiliit"
msgid "_Top dock"
msgstr "Ü_lemine dokk"
#~ msgid "_Splashscreen"
#~ msgstr "_Käivitusekraan"
msgid "_Bottom dock"
msgstr "_Alumine dokk"
#~ msgid "_Top dock"
#~ msgstr "Ü_lemine dokk"
msgid "_Left dock"
msgstr "_Vasak dokk"
#~ msgid "_Bottom dock"
#~ msgstr "_Alumine dokk"
msgid "_Right dock"
msgstr "_Parem dokk"
#~ msgid "_Left dock"
#~ msgstr "_Vasak dokk"
msgid "_All docks"
msgstr "_Kõik dokid"
#~ msgid "_Right dock"
#~ msgstr "_Parem dokk"
msgid "Des_ktop"
msgstr "_Töölaud"
#~ msgid "_All docks"
#~ msgstr "_Kõik dokid"
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Ava neist akendest järgmine"
#~ msgid "Des_ktop"
#~ msgstr "_Töölaud"
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "See on näidisnupp koos 'ava' ikooniga"
#~ msgid "Open another one of these windows"
#~ msgstr "Ava neist akendest järgmine"
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "See on näidisnupp koos 'lõpeta' ikooniga"
#~ msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
#~ msgstr "See on näidisnupp koos 'ava' ikooniga"
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "See on näidisteade näidisdialoogis"
#~ msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
#~ msgstr "See on näidisnupp koos 'lõpeta' ikooniga"
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Võltsitud menüüpunkt %d\n"
#~ msgid "This is a sample message in a sample dialog"
#~ msgstr "See on näidisteade näidisdialoogis"
msgid "Border-only window"
msgstr "Ainult raamiga aken"
#~ msgid "Fake menu item %d\n"
#~ msgstr "Võltsitud menüüpunkt %d\n"
msgid "Bar"
msgstr "Riba"
#~ msgid "Border-only window"
#~ msgstr "Ainult raamiga aken"
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Tavaline rakenduseaken"
#~ msgid "Bar"
#~ msgstr "Riba"
msgid "Dialog Box"
msgstr "Dialoogikast"
#~ msgid "Normal Application Window"
#~ msgstr "Tavaline rakenduseaken"
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modaalne dialoogikast"
#~ msgid "Dialog Box"
#~ msgstr "Dialoogikast"
msgid "Utility Palette"
msgstr "Rakendite palett"
#~ msgid "Modal Dialog Box"
#~ msgstr "Modaalne dialoogikast"
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Ärarebitav menüü"
#~ msgid "Utility Palette"
#~ msgstr "Rakendite palett"
msgid "Border"
msgstr "Raam"
#~ msgid "Torn-off Menu"
#~ msgstr "Ärarebitav menüü"
msgid "Attached Modal Dialog"
msgstr "Kinnistatud modaaldialoog"
#~ msgid "Border"
#~ msgstr "Raam"
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Nuppude paigutuse test %d"
#~ msgid "Attached Modal Dialog"
#~ msgstr "Kinnistatud modaaldialoog"
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g millisekundit kulub ühe akna raami joonistamiseks"
#~ msgid "Button layout test %d"
#~ msgstr "Nuppude paigutuse test %d"
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Kasutamine: metacity-theme-viewer [TEEMANIMI]\n"
#~ msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
#~ msgstr "%g millisekundit kulub ühe akna raami joonistamiseks"
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Viga teema laadimisel: %s\n"
#~ msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
#~ msgstr "Kasutamine: metacity-theme-viewer [TEEMANIMI]\n"
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Teema \"%s\" laaditi %g sekundiga\n"
#~ msgid "Error loading theme: %s\n"
#~ msgstr "Viga teema laadimisel: %s\n"
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Tiitli tavasuurusega kirjatüüp"
#~ msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
#~ msgstr "Teema \"%s\" laaditi %g sekundiga\n"
msgid "Small Title Font"
msgstr "Tiitli väike kirjatüüp"
#~ msgid "Normal Title Font"
#~ msgstr "Tiitli tavasuurusega kirjatüüp"
msgid "Large Title Font"
msgstr "Tiitli suur kirjatüüp"
#~ msgid "Small Title Font"
#~ msgstr "Tiitli väike kirjatüüp"
msgid "Button Layouts"
msgstr "Nuppude paigutus"
#~ msgid "Large Title Font"
#~ msgstr "Tiitli suur kirjatüüp"
msgid "Benchmark"
msgstr "Jõudlus"
#~ msgid "Button Layouts"
#~ msgstr "Nuppude paigutus"
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Siia tuleb akna pealkiri"
#~ msgid "Benchmark"
#~ msgstr "Jõudlus"
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""
"Joonistati %d kaadrit %g kliendi-kella sekundiga (%g millisekundit kaadrile) "
"ja %g sekundiga seinakella järgi, millesse on kaasatud X-serveri "
"ressursikasutus (%g millisekundit kaadrile)\n"
#~ msgid "Window Title Goes Here"
#~ msgstr "Siia tuleb akna pealkiri"
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "asukoha avaldise kontroll tagastas TÕENE, aga määras vea"
#~ msgid ""
#~ "Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and "
#~ "%g seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds "
#~ "per frame)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Joonistati %d kaadrit %g kliendi-kella sekundiga (%g millisekundit "
#~ "kaadrile) ja %g sekundiga seinakella järgi, millesse on kaasatud X-"
#~ "serveri ressursikasutus (%g millisekundit kaadrile)\n"
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "asukoha avaldise kontroll tagastas VÄÄR, aga ei määranud viga"
#~ msgid "position expression test returned TRUE but set error"
#~ msgstr "asukoha avaldise kontroll tagastas TÕENE, aga määras vea"
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Oodati viga, aga ühtegi ei edastatud"
#~ msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
#~ msgstr "asukoha avaldise kontroll tagastas VÄÄR, aga ei määranud viga"
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Oodati viga %d, aga edastati viga %d"
#~ msgid "Error was expected but none given"
#~ msgstr "Oodati viga, aga ühtegi ei edastatud"
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Viga ei oodatud, aga üks edastati: %s"
#~ msgid "Error %d was expected but %d given"
#~ msgstr "Oodati viga %d, aga edastati viga %d"
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "x väärtus oli %d, oodati väärtust %d"
#~ msgid "Error not expected but one was returned: %s"
#~ msgstr "Viga ei oodatud, aga üks edastati: %s"
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "y väärtus oli %d, oodati väärtust %d"
#~ msgid "x value was %d, %d was expected"
#~ msgstr "x väärtus oli %d, oodati väärtust %d"
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d koordinaatide avaldis töödeldi %g sekundiga (keskmine %g sekundit)\n"
#~ msgid "y value was %d, %d was expected"
#~ msgstr "y väärtus oli %d, oodati väärtust %d"
#~ msgid ""
#~ "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
#~ msgstr ""
#~ "%d koordinaatide avaldis töödeldi %g sekundiga (keskmine %g sekundit)\n"
#~ msgid "Minimize window"
#~ msgstr "Akna minimeerimine"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment