Commit ed32a052 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen Committed by Robert Bragg

Updated Danish translation

(cherry picked from commit bb5220dbd98517544d0ff8676061024fd8a361f3)
parent f904f209
......@@ -3,15 +3,16 @@
# This file is distributed under the same license as the cogl package.
# Flemming Christensen <fc@stromata.dk>, 2011.
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2012.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cogl master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=clutter\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-05 23:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-19 19:04+0100\n"
"Last-Translator: Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-16 13:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-16 00:17+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,212 +20,210 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: cogl/cogl-debug.c:172
#: ../cogl/cogl-debug.c:174
msgid "Supported debug values:"
msgstr "Understøttede fejlfindingsværdier:"
#: cogl/cogl-debug.c:177
#: ../cogl/cogl-debug.c:179
msgid "Special debug values:"
msgstr "Specielle fejlfindingsværdier:"
#: cogl/cogl-debug.c:179 cogl/cogl-debug.c:181
#: ../cogl/cogl-debug.c:181 ../cogl/cogl-debug.c:183
msgid "Enables all non-behavioural debug options"
msgstr "Aktiverer alle ikke-opførsels-fejlfindingsvalgmuligheder"
#: cogl/cogl-debug.c:225
msgid "Cogl debugging flags to set"
msgstr "Cogl fejlfindingsflag der skal angives"
#: cogl/cogl-debug.c:227
msgid "Cogl debugging flags to unset"
msgstr "Cogl fejlfindingsflag der skal fjernes"
#: cogl/cogl-debug.c:276
msgid "Cogl Options"
msgstr "Cogl-tilvalg"
#: cogl/cogl-debug.c:277
msgid "Show Cogl options"
msgstr "Vis Cogl-tilvalg"
#: cogl/cogl-debug-options.h:25 cogl/cogl-debug-options.h:30
#: cogl/cogl-debug-options.h:35 cogl/cogl-debug-options.h:40
#: cogl/cogl-debug-options.h:45 cogl/cogl-debug-options.h:50
#: cogl/cogl-debug-options.h:55 cogl/cogl-debug-options.h:61
#: cogl/cogl-debug-options.h:66 cogl/cogl-debug-options.h:71
#: cogl/cogl-debug-options.h:158 cogl/cogl-debug-options.h:163
#: cogl/cogl-debug-options.h:168 cogl/cogl-debug-options.h:184
#: ../cogl/cogl-debug.c:190
msgid "Additional environment variables:"
msgstr "Yderligere miljøvariable:"
#: ../cogl/cogl-debug.c:191
msgid "Comma-separated list of GL extensions to pretend are disabled"
msgstr ""
"Kommaadskilt liste af GL-udvidelser som vi forestiller os er deaktiveret"
#: ../cogl/cogl-debug.c:193
msgid "Override the GL version that Cogl will assume the driver supports"
msgstr "Tilsidesæt GL-versionen som Cogl vil antage at driveren understøtter"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:25 ../cogl/cogl-debug-options.h:30
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:35 ../cogl/cogl-debug-options.h:40
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:45 ../cogl/cogl-debug-options.h:50
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:55 ../cogl/cogl-debug-options.h:61
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:66 ../cogl/cogl-debug-options.h:71
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:158 ../cogl/cogl-debug-options.h:163
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:168 ../cogl/cogl-debug-options.h:184
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:189
msgid "Cogl Tracing"
msgstr "Cogl-sporing"
#: cogl/cogl-debug-options.h:27
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:27
msgid "CoglObject references"
msgstr "CoglObject-referencer"
#: cogl/cogl-debug-options.h:28
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:28
msgid "Debug ref counting issues for CoglObjects"
msgstr "Fejlfind referencetællingsproblemer for CoglObjects"
#: cogl/cogl-debug-options.h:32
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:32
msgid "Trace Texture Slicing"
msgstr "Spor teksturopskæring"
#: cogl/cogl-debug-options.h:33
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:33
msgid "debug the creation of texture slices"
msgstr "fejlfind dannelsen af teksturskiver"
#: cogl/cogl-debug-options.h:37
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:37
msgid "Trace Atlas Textures"
msgstr "Spor atlasteksturer"
#: cogl/cogl-debug-options.h:38
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:38
msgid "Debug texture atlas management"
msgstr "Fejlfind tekstur-atlashåndtering"
#: cogl/cogl-debug-options.h:42
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:42
msgid "Trace Blend Strings"
msgstr "Spor blanding af strenge"
#: cogl/cogl-debug-options.h:43
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:43
msgid "Debug CoglBlendString parsing"
msgstr "Fejlfind tolkning af CoglBlendString"
#: cogl/cogl-debug-options.h:47
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:47
msgid "Trace Journal"
msgstr "Spor journal"
#: cogl/cogl-debug-options.h:48
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:48
msgid "View all the geometry passing through the journal"
msgstr "Se al geometri som passerer gennem journalen"
#: cogl/cogl-debug-options.h:52
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:52
msgid "Trace Batching"
msgstr "Spor gruppering"
#: cogl/cogl-debug-options.h:53
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:53
msgid "Show how geometry is being batched in the journal"
msgstr "Vis hvordan geometri som passerer gennem journalen grupperes"
#: cogl/cogl-debug-options.h:57
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:57
msgid "Trace matrices"
msgstr "Spor matricer"
#: cogl/cogl-debug-options.h:58
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:58
msgid "Trace all matrix manipulation"
msgstr "Spor al matrixmanipulation"
#: cogl/cogl-debug-options.h:63
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:63
msgid "Trace Misc Drawing"
msgstr "Spor diverse tegneoperationer"
#: cogl/cogl-debug-options.h:64
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:64
msgid "Trace some misc drawing operations"
msgstr "Spor visse generelle tegneoperationer"
#: cogl/cogl-debug-options.h:68
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:68
msgid "Trace Pango Renderer"
msgstr "Spor Pango-rendering"
#: cogl/cogl-debug-options.h:69
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:69
msgid "Trace the Cogl Pango renderer"
msgstr "Spor Cogls Pango-rendering"
#: cogl/cogl-debug-options.h:73
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:73
msgid "Trace CoglTexturePixmap backend"
msgstr "Spor det underliggende CoglTexturePixmap-program"
#: cogl/cogl-debug-options.h:74
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:74
msgid "Trace the Cogl texture pixmap backend"
msgstr "Spor Cogls underliggende teksturpixmap-program"
#: cogl/cogl-debug-options.h:76 cogl/cogl-debug-options.h:81
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:76 ../cogl/cogl-debug-options.h:81
msgid "Visualize"
msgstr "Visualisér"
#: cogl/cogl-debug-options.h:78
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:78
msgid "Outline rectangles"
msgstr "Omrids rektangler"
#: cogl/cogl-debug-options.h:79
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:79
msgid "Add wire outlines for all rectangular geometry"
msgstr "Tilføj trådomrids for alle rektangulære geometrier"
#: cogl/cogl-debug-options.h:83
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:83
msgid "Show wireframes"
msgstr "Vis trådrammer"
#: cogl/cogl-debug-options.h:84
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:84
msgid "Add wire outlines for all geometry"
msgstr "Tilføj trådomrids for alle geometrier"
#: cogl/cogl-debug-options.h:86 cogl/cogl-debug-options.h:91
#: cogl/cogl-debug-options.h:96 cogl/cogl-debug-options.h:101
#: cogl/cogl-debug-options.h:111 cogl/cogl-debug-options.h:116
#: cogl/cogl-debug-options.h:122 cogl/cogl-debug-options.h:127
#: cogl/cogl-debug-options.h:132 cogl/cogl-debug-options.h:137
#: cogl/cogl-debug-options.h:142 cogl/cogl-debug-options.h:147
#: cogl/cogl-debug-options.h:153 cogl/cogl-debug-options.h:173
#: cogl/cogl-debug-options.h:178
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:86 ../cogl/cogl-debug-options.h:91
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:96 ../cogl/cogl-debug-options.h:101
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:111 ../cogl/cogl-debug-options.h:116
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:122 ../cogl/cogl-debug-options.h:127
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:132 ../cogl/cogl-debug-options.h:137
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:142 ../cogl/cogl-debug-options.h:147
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:153 ../cogl/cogl-debug-options.h:173
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:178
msgid "Root Cause"
msgstr "Underliggende årsag"
#: cogl/cogl-debug-options.h:88
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:88
msgid "Disable Journal batching"
msgstr "Deaktivér journalgruppering"
#: cogl/cogl-debug-options.h:89
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:89
msgid "Disable batching of geometry in the Cogl Journal."
msgstr "Deaktivér gruppering af geometri i Cogl-journalen."
#: cogl/cogl-debug-options.h:93
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:93
msgid "Disable GL Vertex Buffers"
msgstr "Deaktivér GL-hjørnebuffere"
#: cogl/cogl-debug-options.h:94
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:94
msgid "Disable use of OpenGL vertex buffer objects"
msgstr "Deaktivér brugen af OpenGL-hjørnebufferobjekter"
#: cogl/cogl-debug-options.h:98
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:98
msgid "Disable GL Pixel Buffers"
msgstr "Deaktivér GL-pixelbuffere"
#: cogl/cogl-debug-options.h:99
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:99
msgid "Disable use of OpenGL pixel buffer objects"
msgstr "Deaktivér brugen af OpenGL-pixelbufferobjekter"
#: cogl/cogl-debug-options.h:103
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:103
msgid "Disable software rect transform"
msgstr "Deaktivér software-rekt.-transformation"
#: cogl/cogl-debug-options.h:104
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:104
msgid "Use the GPU to transform rectangular geometry"
msgstr "Brug GPU'en til at transformere rektangulær geometri"
#: cogl/cogl-debug-options.h:106
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:106
msgid "Cogl Specialist"
msgstr "Cogl-specialist"
#: cogl/cogl-debug-options.h:108
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:108
msgid "Dump atlas images"
msgstr "Smid atlasbilleder"
#: cogl/cogl-debug-options.h:109
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:109
msgid "Dump texture atlas changes to an image file"
msgstr "Smid teksturatlasændringer til en billedfil"
#: cogl/cogl-debug-options.h:113
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:113
msgid "Disable texture atlasing"
msgstr "Deaktivér teksturatlasering"
#: cogl/cogl-debug-options.h:114
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:114
msgid "Disable use of texture atlasing"
msgstr "Deaktivér brugen af teksturatlasering"
#: cogl/cogl-debug-options.h:118
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:118
msgid "Disable sharing the texture atlas between text and images"
msgstr "Deaktivér deling af teksturatlasset mellem tekst og billeder"
#: cogl/cogl-debug-options.h:119
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:119
msgid ""
"When this is set the glyph cache will always use a separate texture for its "
"atlas. Otherwise it will try to share the atlas with images."
......@@ -232,53 +231,53 @@ msgstr ""
"Når dette er sat, vil glyfcachen altid bruge en separat tekstur til dens "
"atlas, ellers vil den prøve at dele atlasset med billederne."
#: cogl/cogl-debug-options.h:124
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:124
msgid "Disable texturing"
msgstr "Deaktivér teksturering"
#: cogl/cogl-debug-options.h:125
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:125
msgid "Disable texturing any primitives"
msgstr "Deaktivér teksturering af alle primitive"
#: cogl/cogl-debug-options.h:129
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:129
msgid "Disable arbfp"
msgstr "Deaktivér arbfp"
#: cogl/cogl-debug-options.h:130
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:130
msgid "Disable use of ARB fragment programs"
msgstr "Deaktivér brugen af ARB-fragmentprogrammer"
#: cogl/cogl-debug-options.h:134
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:134
msgid "Disable fixed"
msgstr "Deaktivér fastlåste"
#: cogl/cogl-debug-options.h:135
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:135
msgid "Disable use of the fixed function pipeline backend"
msgstr ""
"Deaktivér brugen af det underliggende datakanalsprogram med fastlåste "
"funktioner"
#: cogl/cogl-debug-options.h:139
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:139
msgid "Disable GLSL"
msgstr "Deaktivér GLSL"
#: cogl/cogl-debug-options.h:140
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:140
msgid "Disable use of GLSL"
msgstr "Deaktivér brugen af GLSL"
#: cogl/cogl-debug-options.h:144
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:144
msgid "Disable blending"
msgstr "Deaktivér blanding"
#: cogl/cogl-debug-options.h:145
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:145
msgid "Disable use of blending"
msgstr "Deaktivér brugen af blanding"
#: cogl/cogl-debug-options.h:149
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:149
msgid "Disable non-power-of-two textures"
msgstr "Deaktiver ikke-anden-potens-teksturer"
#: cogl/cogl-debug-options.h:150
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:150
msgid ""
"Makes Cogl think that the GL driver doesn't support NPOT textures so that it "
"will create sliced textures or textures with waste instead."
......@@ -287,61 +286,81 @@ msgstr ""
"teksturer, så den vil danne teksturer som skiver, eller teksturer med spild "
"i stedet."
#: cogl/cogl-debug-options.h:155
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:155
msgid "Disable software clipping"
msgstr "Deaktivér softwareklipning"
#: cogl/cogl-debug-options.h:156
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:156
msgid "Disables Cogl's attempts to clip some rectangles in software."
msgstr "Deaktivér Cogls forsøg på at klippe visse rektangler i software."
#: cogl/cogl-debug-options.h:160
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:160
msgid "Show source"
msgstr "Vis kilde"
#: cogl/cogl-debug-options.h:161
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:161
msgid "Show generated ARBfp/GLSL source code"
msgstr "Vis genereret ARBfp/GLSL-kildekode"
#: cogl/cogl-debug-options.h:165
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:165
msgid "Trace some OpenGL"
msgstr "Spor OpenGL delvist"
#: cogl/cogl-debug-options.h:166
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:166
msgid "Traces some select OpenGL calls"
msgstr "Spor visse udvalgte OpenGL-kald"
#: cogl/cogl-debug-options.h:170
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:170
msgid "Trace offscreen support"
msgstr "Spor uden-for-skærmen-understøttelse"
#: cogl/cogl-debug-options.h:171
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:171
msgid "Debug offscreen support"
msgstr "Fejlfind uden-for-skærmen-understøttelse"
#: cogl/cogl-debug-options.h:175
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:175
msgid "Disable program caches"
msgstr "Deaktivér programcacher"
#: cogl/cogl-debug-options.h:176
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:176
msgid "Disable fallback caches for arbfp and glsl programs"
msgstr "Deaktivér reservecacher for arbfp- og glsl-programmer"
#: cogl/cogl-debug-options.h:180
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:180
msgid "Disable read pixel optimization"
msgstr "Deaktivér læs-pixel-optimering"
#: cogl/cogl-debug-options.h:181
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:181
msgid ""
"Disable optimization for reading 1px for simple scenes of opaque rectangles"
msgstr ""
"Deaktivér optimering for at læse 1px for simple scener af uigennemsigtige "
"rektangler"
#: cogl/cogl-debug-options.h:186
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:186
msgid "Trace clipping"
msgstr "Spor klipning"
#: cogl/cogl-debug-options.h:187
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:187
msgid "Logs information about how Cogl is implementing clipping"
msgstr "Logger information om hvordan Cogl implementerer klipning"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:191
msgid "Trace performance concerns"
msgstr "Ydelsesbekymringer angående spor"
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:192
msgid "Tries to highlight sub-optimal Cogl usage."
msgstr "Prøver at fremhæve ikke-optimal brug af Cogl."
#~ msgid "Cogl debugging flags to set"
#~ msgstr "Cogl fejlfindingsflag der skal angives"
#~ msgid "Cogl debugging flags to unset"
#~ msgstr "Cogl fejlfindingsflag der skal fjernes"
#~ msgid "Cogl Options"
#~ msgstr "Cogl-tilvalg"
#~ msgid "Show Cogl options"
#~ msgstr "Vis Cogl-tilvalg"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment