Commit eb79c752 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 19171122
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-11 09:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-11 09:03+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-19 16:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-19 16:17+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -331,7 +331,7 @@ msgstr "Przeniesienie okna do lewej części ekranu"
msgid "Move window to center of screen"
msgstr "Przeniesienie okna na środek ekranu"
#: ../src/core/bell.c:302
#: ../src/core/bell.c:310
msgid "Bell event"
msgstr "Zdarzenie sygnału dźwiękowego"
......@@ -428,12 +428,12 @@ msgstr "Inicjuje sesję z zapisanego pliku"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Synchroniczne wezwania X"
#: ../src/core/main.c:508
#: ../src/core/main.c:506
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Przejrzenie katalogu z motywami się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/main.c:524
#: ../src/core/main.c:522
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
......@@ -476,34 +476,34 @@ msgstr "Lista wtyczek składania oddzielonych przecinkami"
#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
#.
#.
#: ../src/core/prefs.c:536 ../src/core/prefs.c:697
#: ../src/core/prefs.c:543 ../src/core/prefs.c:704
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Kluczowi GConf \"%s\" jest przypisana nieprawidłowa wartość\n"
#: ../src/core/prefs.c:623 ../src/core/prefs.c:866
#: ../src/core/prefs.c:630 ../src/core/prefs.c:873
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr "Wartość %d zapisana w kluczu GConf %s jest poza zakresem %d - %d\n"
#: ../src/core/prefs.c:667 ../src/core/prefs.c:744 ../src/core/prefs.c:792
#: ../src/core/prefs.c:856 ../src/core/prefs.c:1317 ../src/core/prefs.c:1333
#: ../src/core/prefs.c:1350 ../src/core/prefs.c:1366
#: ../src/core/prefs.c:674 ../src/core/prefs.c:751 ../src/core/prefs.c:799
#: ../src/core/prefs.c:863 ../src/core/prefs.c:1324 ../src/core/prefs.c:1340
#: ../src/core/prefs.c:1357 ../src/core/prefs.c:1373
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Klucz GConf \"%s\" jest nieprawidłowego typu\n"
#: ../src/core/prefs.c:1196
#: ../src/core/prefs.c:1203
#, c-format
msgid "GConf key %s is already in use and can't be used to override %s\n"
msgstr "Klucz GConf %s jest już używany i nie może zastępować klucza %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1255
#: ../src/core/prefs.c:1262
#, c-format
msgid "Can't override GConf key, %s not found\n"
msgstr "Nie można zastąpić klucza GConf, nie odnaleziono %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1440
#: ../src/core/prefs.c:1447
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
......@@ -511,13 +511,13 @@ msgstr ""
"Obejścia dla błędnie działających programów są wyłączone. Niektóre z nich "
"mogą się więc zachowywać w sposób nieprzewidywalny.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1517
#: ../src/core/prefs.c:1524
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr ""
"Nie można przetworzyć opisu czcionki \"%s\", powiązanego z kluczem GConf %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1579
#: ../src/core/prefs.c:1586
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
......@@ -526,17 +526,17 @@ msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"prawidłowo modyfikatora przycisku myszy\n"
#: ../src/core/prefs.c:2006
#: ../src/core/prefs.c:2016
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania liczby obszarów roboczych na %d: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:2190 ../src/core/prefs.c:2692
#: ../src/core/prefs.c:2200 ../src/core/prefs.c:2702
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Obszar roboczy %d"
#: ../src/core/prefs.c:2222 ../src/core/prefs.c:2400
#: ../src/core/prefs.c:2232 ../src/core/prefs.c:2410
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -545,27 +545,27 @@ msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"prawidłowo skrótu klawiszowego \"%s\"\n"
#: ../src/core/prefs.c:2773
#: ../src/core/prefs.c:2783
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawianiu nazwy obszaru roboczego %d na \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:2987
#: ../src/core/prefs.c:2997
#, c-format
msgid "Error setting live hidden windows status status: %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania stanu ukrytych aktywnych okien: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:3015
#: ../src/core/prefs.c:3032
#, c-format
msgid "Error setting no tab popup status: %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania stanu bez wyskakujących okien: %s\n"
#: ../src/core/screen.c:577
#: ../src/core/screen.c:623
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Podekran %d ekranu \"%s\" jest nieprawidłowy\n"
#: ../src/core/screen.c:593
#: ../src/core/screen.c:639
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
......@@ -574,7 +574,7 @@ msgstr ""
"Na podekranie %d ekranu \"%s\" działa już menedżer okien. Aby zastąpić "
"działającego menedżera okien, proszę spróbować użyć opcji --replace.\n"
#: ../src/core/screen.c:620
#: ../src/core/screen.c:666
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
......@@ -582,66 +582,66 @@ msgstr ""
"Nie można uzyskać zaznaczenia menedżera okien na podekranie %d ekranu \"%s"
"\"\n"
#: ../src/core/screen.c:675
#: ../src/core/screen.c:721
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Na podekranie %d ekranu \"%s\" działa już menedżer okien\n"
#: ../src/core/screen.c:860
#: ../src/core/screen.c:906
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nie można zwolnić podekranu %d ekranu \"%s\"\n"
#: ../src/core/session.c:863 ../src/core/session.c:870
#: ../src/core/session.c:837 ../src/core/session.c:844
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:880
#: ../src/core/session.c:854
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nie można otworzyć pliku sesji \"%s\" do zapisania: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1021
#: ../src/core/session.c:995
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Błąd podczas zapisywania pliku sesji \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:1026
#: ../src/core/session.c:1000
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Błąd podczas zamykania pliku sesji \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:1156
#: ../src/core/session.c:1130
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Przetworzenie zapisanego pliku sesji się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1205
#: ../src/core/session.c:1179
#, c-format
msgid "<mutter_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"Odnaleziono atrybut <mutter_session>, kiedy identyfikator sesji został już "
"ustawiony"
#: ../src/core/session.c:1218 ../src/core/session.c:1293
#: ../src/core/session.c:1325 ../src/core/session.c:1397
#: ../src/core/session.c:1457
#: ../src/core/session.c:1192 ../src/core/session.c:1267
#: ../src/core/session.c:1299 ../src/core/session.c:1371
#: ../src/core/session.c:1431
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Nieznany atrybut %s elementu <%s>"
#: ../src/core/session.c:1235
#: ../src/core/session.c:1209
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "zagnieżdżony znacznik <window>"
#: ../src/core/session.c:1477
#: ../src/core/session.c:1451
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Nieznany element %s"
#: ../src/core/session.c:1829
#: ../src/core/session.c:1803
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
......@@ -687,13 +687,13 @@ msgid "Window manager error: "
msgstr "Błąd menedżera okien: "
#. Translators: This is the title used on dialog boxes
#: ../src/core/util.c:616 ../src/mutter.desktop.in.h:1
#: ../src/core/util.c:615 ../src/mutter.desktop.in.h:1
#: ../src/mutter-wm.desktop.in.h:1
msgid "Mutter"
msgstr "Mutter"
#. first time through
#: ../src/core/window.c:6550
#: ../src/core/window.c:6752
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -709,7 +709,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:7213
#: ../src/core/window.c:7415
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
......@@ -778,14 +778,22 @@ msgstr ""
"obszarach roboczych niż bieżący) powinny pozostać aktywne."
#: ../src/mutter.schemas.in.h:3
msgid ""
"Determines whether workspace switching should happen for windows on all "
"monitors or only the primary window."
msgstr ""
"Określa, czy przełączanie obszarów roboczych powinno być wykonywane dla "
"okien na wszystkich monitorach, czy tylko na pierwszym."
#: ../src/mutter.schemas.in.h:4
msgid "Live Hidden Windows"
msgstr "Aktywne ukryte okna"
#: ../src/mutter.schemas.in.h:4
#: ../src/mutter.schemas.in.h:5
msgid "Modifier to use for extended window management operations"
msgstr "Modyfikator używany do rozszerzonych działań menedżera okien"
#: ../src/mutter.schemas.in.h:5
#: ../src/mutter.schemas.in.h:6
msgid ""
"This key will initiate the \"overlay\", which is a combination window "
"overview and application launching system. The default is intended to be the "
......@@ -797,7 +805,7 @@ msgstr ""
"z klawiszem \"Windows\" na sprzęcie typu PC. Ustawienie tego powiązania "
"powinno być domyślne lub puste."
#: ../src/mutter.schemas.in.h:6
#: ../src/mutter.schemas.in.h:7
msgid ""
"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
"attached to the titlebar of the parent window and are moved together with "
......@@ -807,6 +815,10 @@ msgstr ""
"paska tytułowego okna nadrzędnego zamiast posiadać oddzielne paski tytułowe "
"i są przenoszone razem z nim."
#: ../src/mutter.schemas.in.h:8
msgid "Workspaces only on primary"
msgstr "Obszary robocze tylko na pierwszym"
#: ../src/tools/mutter-message.c:123
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment