Commit e2e2c640 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac

Updated Czech translation.

2005-11-03  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent 4752ef55
2005-11-03 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-10-28 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-19 12:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-14 10:51+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-02 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-02 23:31+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -20,44 +20,44 @@ msgstr ""
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Použití: %s\n"
#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:129
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity byl přeložen bez podpory pro podrobný režim\n"
#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
#: ../src/delete.c:64 ../src/delete.c:91 ../src/metacity-dialog.c:71
#: ../src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Nemohu parsovat \"%s\" jako celé číslo"
#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
#: ../src/delete.c:71 ../src/delete.c:98 ../src/metacity-dialog.c:78
#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Nerozumím koncovým znakům \"%s\" v řetězci \"%s\""
#: ../src/delete.c:128
#: ../src/delete.c:129
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Nemohu parsovat zprávu \"%s\" z procesu dialogu\n"
#: ../src/delete.c:263
#: ../src/delete.c:264
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Chyba při čtení z procesu zobrazení dialogu: %s\n"
#: ../src/delete.c:344
#: ../src/delete.c:345
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Chyba při spouštění metacity-dialog pro dotaz o zabití aplikace: %s\n"
#: ../src/delete.c:452
#: ../src/delete.c:453
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Nemohu získat jméno počítače: %s\n"
#: ../src/display.c:319
#: ../src/display.c:308
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nemohu otevřít displej X Window System '%s'\n"
......@@ -78,27 +78,27 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatální chyba IO %d (%s) na displeji '%s'.\n"
#: ../src/frames.c:1125
#: ../src/frames.c:1122
msgid "Close Window"
msgstr "Zavřít okno"
#: ../src/frames.c:1128
#: ../src/frames.c:1125
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
#: ../src/frames.c:1131
#: ../src/frames.c:1128
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizovat okno"
#: ../src/frames.c:1134
#: ../src/frames.c:1131
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximalizovat okno"
#: ../src/frames.c:1137
#: ../src/frames.c:1134
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Demaximalizovat okno"
#: ../src/keybindings.c:994
#: ../src/keybindings.c:995
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
......@@ -106,17 +106,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Klávesu %s s modifikátory %x již jako zkratku používá nějaký jiný program\n"
#: ../src/keybindings.c:2620
#: ../src/keybindings.c:2655
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Chyba při spouštění metacity-dialog pro výpis chyby o příkazu: %s\n"
#: ../src/keybindings.c:2725
#: ../src/keybindings.c:2760
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nebyl definován příkaz %d.\n"
#: ../src/keybindings.c:3570
#: ../src/keybindings.c:3610
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Nebyl definován příkaz terminálu.\n"
......@@ -239,7 +239,7 @@ msgstr "Přesunout na plochu _nahoře"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Přesunout na plochu _dole"
#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2112
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Plocha %d"
......@@ -347,30 +347,30 @@ msgstr "Mod4"
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
#: ../src/metacity-dialog.c:110
#: ../src/metacity-dialog.c:111
#, c-format
msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "Okno \"%s\" neodpovídá."
#: ../src/metacity-dialog.c:118
#: ../src/metacity-dialog.c:119
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Vynucené ukončení této aplikace způsobí, že přijdete o neuložené změny."
#: ../src/metacity-dialog.c:129
#: ../src/metacity-dialog.c:130
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Vynutit ukončení"
#: ../src/metacity-dialog.c:226
#: ../src/metacity-dialog.c:227
msgid "Title"
msgstr "Nadpis"
#: ../src/metacity-dialog.c:238
#: ../src/metacity-dialog.c:239
msgid "Class"
msgstr "Třída"
#: ../src/metacity-dialog.c:264
#: ../src/metacity-dialog.c:265
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -378,7 +378,7 @@ msgstr ""
"Tyto okna nepodporují \"uložit aktuální nastavení\" a po vašem příštím "
"přihlášení je budete muset spustit ručně."
#: ../src/metacity-dialog.c:330
#: ../src/metacity-dialog.c:331
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
......@@ -495,11 +495,15 @@ msgstr "Skrýt všechna okna a aktivovat pracovní plochu"
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
"specified by the auto_raise_delay key)."
msgstr ""
"Je-li true a mód aktivace je buď \"sloppy\" nebo \"mouse\", tak bude aktivní "
"okno automaticky po zpoždění zvýšeno (zpoždění je určeno v klíči "
"auto_raise_delay)."
"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
"a window during drag and drop (because that results in the application "
"grabbing the mouse)"
msgstr "Je-li true a mód aktivace je buď \"sloppy\" nebo \"mouse\", tak bude aktivní okno automaticky po zpoždění zvýšeno (zpoždění je určeno v klíči auto_raise_delay). Toto nastavení má špatný název, ale je zachováno pro zpětnou kompatibilitu. Přesněji (aspoň pro ty s technickým sklonem), jeho význam je \"automaticky zvýšit okno po uplynutí času od nezachyceného vstupu myši v režimu aktivace sloppy nebo mouse\". Neouvisí s chováním při kliknutí (tj. nesouvisí se zvýšením při kliknutí/ortogonálním zvýšením). Nesouvisí se vstupem do okna při tažení myší (protože to způsobí, že aplikace zachytí myš)"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid ""
......@@ -1970,12 +1974,12 @@ msgstr ""
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d uloženo v klíči GConf %s je mimo rozsah 0 až %d\n"
#: ../src/prefs.c:1589
#: ../src/prefs.c:1595
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Chyba při nastavování počtu ploch na %d: %s\n"
#: ../src/prefs.c:1833
#: ../src/prefs.c:1839
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -1984,7 +1988,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" nalezené v konfigurační databázi není platná hodnota pro klávesovou "
"zkratku \"%s\"\n"
#: ../src/prefs.c:2187
#: ../src/prefs.c:2193
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba při nastavování jména plochy %d na \"%s\": %s\n"
......@@ -1994,12 +1998,12 @@ msgstr "Chyba při nastavování jména plochy %d na \"%s\": %s\n"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d × %d"
#: ../src/screen.c:408
#: ../src/screen.c:409
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji '%s' je neplatná\n"
#: ../src/screen.c:424
#: ../src/screen.c:425
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
......@@ -2008,86 +2012,86 @@ msgstr ""
"Obrazovka %d na displeji \"%s\" již má manažera oken; zkuste nahradit "
"aktuálního manažera oken pomocí volby --replace.\n"
#: ../src/screen.c:448
#: ../src/screen.c:449
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "Nemohu získat výběr manažera oken na obrazovce %d displeje \"%s\"\n"
#: ../src/screen.c:506
#: ../src/screen.c:507
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Obrazovka %d na displeji \"%s\" již má manažera oken\n"
#: ../src/screen.c:716
#: ../src/screen.c:717
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nemohu uvolnit obrazovku %d na displeji \"%s\"\n"
#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
#: ../src/session.c:885 ../src/session.c:892
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nemohu vytvořit adresář '%s': %s\n"
#: ../src/session.c:901
#: ../src/session.c:902
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nemohu otevřít soubor sezení '%s' pro zápis: %s\n"
#: ../src/session.c:1053
#: ../src/session.c:1054
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba při zápisu souboru sezení '%s': %s\n"
#: ../src/session.c:1058
#: ../src/session.c:1059
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba při zavírání souboru sezení '%s': %s\n"
#: ../src/session.c:1133
#: ../src/session.c:1134
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Chyba při čtení uloženého souboru sezení %s: %s\n"
#: ../src/session.c:1168
#: ../src/session.c:1169
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Chyba při parsování uloženého souboru sezení: %s\n"
#: ../src/session.c:1217
#: ../src/session.c:1218
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "našel jsem atribut <metacity_session>, ale ID sezení už máme"
#: ../src/session.c:1230
#: ../src/session.c:1231
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "Neznámý atribut %s elementu <metacity_session>"
#: ../src/session.c:1247
#: ../src/session.c:1248
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnořená značka <window>"
#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
#: ../src/session.c:1306 ../src/session.c:1338
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "Neznámý atribut %s elementu <window>"
#: ../src/session.c:1409
#: ../src/session.c:1410
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr "Neznámý atribut %s elementu <maximized>"
#: ../src/session.c:1469
#: ../src/session.c:1470
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "Neznámý atribut %s elementu <geometry>"
#: ../src/session.c:1489
#: ../src/session.c:1490
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámý element %s"
#: ../src/session.c:1961
#: ../src/session.c:1962
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
......@@ -3086,44 +3090,44 @@ msgstr ""
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanta \"%s\" již byla definována"
#: ../src/util.c:93
#: ../src/util.c:94
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Nemohu otevřít ladicí záznam: %s\n"
#: ../src/util.c:103
#: ../src/util.c:104
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Nemohu fdopen () soubor záznamu %s: %s\n"
#: ../src/util.c:109
#: ../src/util.c:110
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otevřen soubor záznamu %s\n"
#: ../src/util.c:203
#: ../src/util.c:218
msgid "Window manager: "
msgstr "Manažer oken: "
#: ../src/util.c:349
#: ../src/util.c:364
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Chyba v manažeru oken: "
#: ../src/util.c:378
#: ../src/util.c:393
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Varování manažera oken: "
#: ../src/util.c:402
#: ../src/util.c:417
msgid "Window manager error: "
msgstr "Chyba manažera oken: "
#: ../src/window-props.c:162
#: ../src/window-props.c:163
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikace nastavila neplatný _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
#: ../src/window.c:5205
#: ../src/window.c:5209
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -3139,7 +3143,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/window.c:5876
#: ../src/window.c:5880
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......@@ -3174,3 +3178,12 @@ msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Vlastnost %s okna 0x%lx obsahovala neplatné UTF-8 pro položku %d seznamu\n"
#~ msgid ""
#~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
#~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
#~ "specified by the auto_raise_delay key)."
#~ msgstr ""
#~ "Je-li true a mód aktivace je buď \"sloppy\" nebo \"mouse\", tak bude "
#~ "aktivní okno automaticky po zpoždění zvýšeno (zpoždění je určeno v klíči "
#~ "auto_raise_delay)."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment