Commit d0929249 authored by Petr Kovář's avatar Petr Kovář

Update Czech translation

parent df36ff63
# Czech translation of Metacity.
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 the author(s) of Metacity.
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 the author(s) of Metacity.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
# Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>, 2006.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-21 03:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-21 03:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-05 00:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-05 00:03+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
msgid "Desktop"
......@@ -36,28 +37,29 @@ msgstr "Událost zvonku"
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Neznámý informační požadavek okna: %d"
#: ../src/core/delete.c:104
#. Translators: %s is a window title
#: ../src/core/delete.c:96
#, c-format
msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
msgstr "<tt>%s</tt> neodpovídá."
#: ../src/core/delete.c:101
msgid ""
"<big><b><tt>%s</tt> is not responding.</b></big>\n"
"\n"
"<i>You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely.</i>"
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
"<big><b><tt>%s</tt> neodpovídá.</b></big>\n"
"\n"
"<i>Je možné chvíli počkat, aby aplikace mohla pokračovat, nebo si vynutit "
"úplné ukončení aplikace.</i>"
"Je možné chvíli počkat, aby aplikace mohla pokračovat, nebo si vynutit úplné "
"ukončení aplikace."
#: ../src/core/delete.c:115
#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Wait"
msgstr "_Počkat"
#: ../src/core/delete.c:115
#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Vynutit ukončení"
#: ../src/core/delete.c:216
#: ../src/core/delete.c:208
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Nelze získat název počítače: %s\n"
......@@ -120,7 +122,7 @@ msgstr "Nebyl definován příkaz %d.\n"
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Nebyl definován příkaz terminálu.\n"
#: ../src/core/main.c:130
#: ../src/core/main.c:131
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
......@@ -136,55 +138,55 @@ msgstr ""
"Tento software je BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; neposkytují se ani záruky "
"PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.\n"
#: ../src/core/main.c:268
#: ../src/core/main.c:269
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Zakáže připojení ke správci sezení"
#: ../src/core/main.c:274
#: ../src/core/main.c:275
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Nahradí běžícího správce oken správcem Metacity"
#: ../src/core/main.c:280
#: ../src/core/main.c:281
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Určení ID správy sezení"
#: ../src/core/main.c:285
#: ../src/core/main.c:286
msgid "X Display to use"
msgstr "Displej X, který použije"
#: ../src/core/main.c:291
#: ../src/core/main.c:292
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Spustí sezení z uloženého souboru"
#: ../src/core/main.c:297
#: ../src/core/main.c:298
msgid "Print version"
msgstr "Vypíše verzi"
#: ../src/core/main.c:303
#: ../src/core/main.c:304
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Provede volání X synchronně"
#: ../src/core/main.c:309
#: ../src/core/main.c:310
msgid "Turn compositing on"
msgstr "Zapnout funkci kompozitoru"
#: ../src/core/main.c:315
#: ../src/core/main.c:316
msgid "Turn compositing off"
msgstr "Vypnout funkci kompozitoru"
#: ../src/core/main.c:321
#: ../src/core/main.c:322
msgid ""
"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
msgstr ""
"Nevytvářet okna přes celou obrazovku, která jsou maximalizovaná a nemají "
"dekorace"
#: ../src/core/main.c:543
#: ../src/core/main.c:528
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Nelze prohledat adresář motivů: %s\n"
#: ../src/core/main.c:559
#: ../src/core/main.c:544
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
......@@ -192,7 +194,7 @@ msgstr ""
"Nelze najít motiv! Ujistěte se prosím, že existuje %s a obsahuje obvyklé "
"motivy.\n"
#: ../src/core/main.c:618
#: ../src/core/main.c:603
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Nezdařil se restart: %s\n"
......@@ -208,24 +210,24 @@ msgstr "Nezdařil se restart: %s\n"
#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
#.
#.
#: ../src/core/prefs.c:506 ../src/core/prefs.c:661
#: ../src/core/prefs.c:508 ../src/core/prefs.c:663
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Klíč GConf \"%s\" je nastaven na neplatnou hodnotu\n"
#: ../src/core/prefs.c:587 ../src/core/prefs.c:830
#: ../src/core/prefs.c:589 ../src/core/prefs.c:832
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr "%d uloženo v klíči GConf %s je mimo rozsah %d až %d\n"
#: ../src/core/prefs.c:631 ../src/core/prefs.c:708 ../src/core/prefs.c:756
#: ../src/core/prefs.c:820 ../src/core/prefs.c:1113 ../src/core/prefs.c:1129
#: ../src/core/prefs.c:1146 ../src/core/prefs.c:1162
#: ../src/core/prefs.c:633 ../src/core/prefs.c:710 ../src/core/prefs.c:758
#: ../src/core/prefs.c:822 ../src/core/prefs.c:1115 ../src/core/prefs.c:1131
#: ../src/core/prefs.c:1148 ../src/core/prefs.c:1164
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Klíč GConf \"%s\" je nastaven na neplatný typ\n"
#: ../src/core/prefs.c:1232
#: ../src/core/prefs.c:1234
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
......@@ -233,12 +235,12 @@ msgstr ""
"Bylo zakázáno obcházení chyb aplikací. Některé aplikace se možná nebudou "
"chovat správně.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1303
#: ../src/core/prefs.c:1305
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Nelze analyzovat popis písma \"%s\" v klíči GConf %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1365
#: ../src/core/prefs.c:1367
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
......@@ -247,17 +249,17 @@ msgstr ""
"\"%s\" nalezené v databázi nastavení není platnou hodnotou modifikátoru "
"tlačítka myši\n"
#: ../src/core/prefs.c:1786
#: ../src/core/prefs.c:1788
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Chyba při nastavování počtu ploch na %d: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1975 ../src/core/prefs.c:2478
#: ../src/core/prefs.c:1953 ../src/core/prefs.c:2456
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Plocha %d"
#: ../src/core/prefs.c:2005 ../src/core/prefs.c:2183
#: ../src/core/prefs.c:1983 ../src/core/prefs.c:2161
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -266,12 +268,12 @@ msgstr ""
"\"%s\" nalezené v databázi nastavení není platnou hodnotou klávesové zkratky "
"\"%s\"\n"
#: ../src/core/prefs.c:2559
#: ../src/core/prefs.c:2537
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba při nastavování názvu plochy %d na \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:2763
#: ../src/core/prefs.c:2741
#, c-format
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
msgstr "Chyba při nastavování stavu kompozitoru: %s\n"
......@@ -346,60 +348,60 @@ msgstr ""
"Tato klávesová zkratka může být obrácena podržením klávesy \"Shift\", čili "
"\"Shift\" nemůže být jedna z použitých kláves."
#: ../src/core/session.c:845 ../src/core/session.c:852
#: ../src/core/session.c:850 ../src/core/session.c:857
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nelze vytvořit adresář \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:862
#: ../src/core/session.c:867
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nelze otevřít soubor sezení \"%s\" k zápisu: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1003
#: ../src/core/session.c:1008
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba při zápisu souboru sezení \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:1008
#: ../src/core/session.c:1013
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Chyba při zavírání souboru sezení \"%s\": %s\n"
#. oh, just give up
#: ../src/core/session.c:1101
#: ../src/core/session.c:1106
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Chyba při čtení uloženého souboru sezení %s: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1140
#: ../src/core/session.c:1145
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Chyba při analyzování uloženého souboru sezení: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1189
#: ../src/core/session.c:1194
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "nalezen atribut <metacity_session>, ale ID sezení už k dispozici je"
#: ../src/core/session.c:1202 ../src/core/session.c:1277
#: ../src/core/session.c:1309 ../src/core/session.c:1381
#: ../src/core/session.c:1441
#: ../src/core/session.c:1207 ../src/core/session.c:1282
#: ../src/core/session.c:1314 ../src/core/session.c:1386
#: ../src/core/session.c:1446
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Neznámý atribut %s prvku <%s>"
#: ../src/core/session.c:1219
#: ../src/core/session.c:1224
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "vnořená značka <window>"
#: ../src/core/session.c:1461
#: ../src/core/session.c:1466
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Neznámý prvek %s"
#: ../src/core/session.c:1812
#: ../src/core/session.c:1818
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
......@@ -407,39 +409,39 @@ msgstr ""
"Tato okna nepodporují ukládání aktuálního nastavení a po vašem příštím "
"přihlášení je budete muset znovu spustit ručně."
#: ../src/core/util.c:103
#: ../src/core/util.c:101
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Nelze otevřít ladicí záznam: %s\n"
#: ../src/core/util.c:113
#: ../src/core/util.c:111
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Nelze provést fdopen() soubor záznamu %s: %s\n"
#: ../src/core/util.c:119
#: ../src/core/util.c:117
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otevřen soubor záznamu %s\n"
#: ../src/core/util.c:138 ../src/tools/metacity-message.c:176
#: ../src/core/util.c:136 ../src/tools/metacity-message.c:176
#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity bylo přeloženo bez podpory podrobného režimu\n"
#: ../src/core/util.c:238
#: ../src/core/util.c:236
msgid "Window manager: "
msgstr "Správce oken: "
#: ../src/core/util.c:390
#: ../src/core/util.c:388
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Chyba ve správci oken: "
#: ../src/core/util.c:423
#: ../src/core/util.c:421
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Varování správce oken: "
#: ../src/core/util.c:451
#: ../src/core/util.c:449
msgid "Window manager error: "
msgstr "Chyba správce oken: "
......@@ -451,7 +453,7 @@ msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#. first time through
#: ../src/core/window.c:5627
#: ../src/core/window.c:5642
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -467,7 +469,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:6192
#: ../src/core/window.c:6207
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......@@ -508,7 +510,7 @@ msgstr "%s (jako %s)"
msgid "%s (as another user)"
msgstr "%s (jako jiný uživatel)"
#: ../src/core/window-props.c:1429
#: ../src/core/window-props.c:1430
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Neplatné okno WM_TRANSIENT_FOR 0x%lx specifikováno pro %s.\n"
......@@ -905,15 +907,15 @@ msgstr "Automaticky zvýší aktivní okno"
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). The left and right operations may be swapped using the "
"\"mouse_button_resize\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or "
"\"&lt;Super&gt;\" for example."
"(right click). The middle and right click operations may be swapped using "
"the \"resize_with_right_button\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;"
"\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
msgstr ""
"Kliknutí na okno za současného stisknutí tohoto modifikátoru okno přesune "
"(levým tlačítkem), změní jeho velikost (prostředním tlačítkem), nebo zobrazí "
"nabídku okna (pravým tlačítkem). Operace levého a pravého tlačítka mohou být "
"zaměněny použitím klíče \"mouse_button_resize\". Modifikátor je vyjádřen "
"např. jako \"&lt;Alt&gt;\" nebo \"&lt;Super&gt;\"."
"nabídku okna (pravým tlačítkem). Operace prostředního a pravého tlačítka "
"mohou být zaměněny použitím klíče \"resize_with_right_button\". Modifikátor "
"je vyjádřen např. jako \"&lt;Alt&gt;\" nebo \"&lt;Super&gt;\"."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
......@@ -2230,109 +2232,97 @@ msgstr "/Okna/_Všechny doky"
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Okna/Pr_acovní plocha"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:136
msgid "Open another one of these windows"
msgstr "Otevřít další takové okno"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:143
msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
msgstr "Toto je demonstrační tlačítko s ikonou \"otevřít\""
#: ../src/ui/theme-viewer.c:150
msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
msgstr "Toto je demonstrační tlačítko s ikonou \"ukončit\""
#: ../src/ui/theme-viewer.c:243
#: ../src/ui/theme-viewer.c:244
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "Toto je ukázková zpráva v ukázkovém dialogu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:326
#: ../src/ui/theme-viewer.c:327
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Falešná položka nabídky %d\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:360
#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
msgid "Border-only window"
msgstr "Okno jen s okrajem"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:362
#: ../src/ui/theme-viewer.c:363
msgid "Bar"
msgstr "Lišta"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:379
#: ../src/ui/theme-viewer.c:380
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Normální okno aplikace"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:383
#: ../src/ui/theme-viewer.c:384
msgid "Dialog Box"
msgstr "Dialogové okno"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:387
#: ../src/ui/theme-viewer.c:388
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modální dialogové okno"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:391
#: ../src/ui/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr "Paleta nástrojů"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:395
#: ../src/ui/theme-viewer.c:396
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Odtržení nabídky"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:399
#: ../src/ui/theme-viewer.c:400
msgid "Border"
msgstr "Okraj"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:727
#: ../src/ui/theme-viewer.c:728
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Test rozložení tlačítek %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:756
#: ../src/ui/theme-viewer.c:757
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g milisekund na nakreslení jednoho rámu okna"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:799
#: ../src/ui/theme-viewer.c:800
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Použití: metacity-theme-viewer [NÁZEVMOTIVU]\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:806
#: ../src/ui/theme-viewer.c:807
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Chyba při načítání motivu: %s\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:812
#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Načten motiv \"%s\" za %g sekund\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:853
#: ../src/ui/theme-viewer.c:854
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Normální písmo nadpisu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:859
#: ../src/ui/theme-viewer.c:860
msgid "Small Title Font"
msgstr "Malé písmo nadpisu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:865
#: ../src/ui/theme-viewer.c:866
msgid "Large Title Font"
msgstr "Velké písmo nadpisu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:870
#: ../src/ui/theme-viewer.c:871
msgid "Button Layouts"
msgstr "Rozložení tlačítek"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:875
#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
msgid "Benchmark"
msgstr "Test výkonnosti"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:922
#: ../src/ui/theme-viewer.c:923
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Sem patří nadpis okna"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1026
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1027
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
......@@ -2342,39 +2332,39 @@ msgstr ""
"Nakresleno %d rámů za %g sekund na straně klienta (%g milisekund na rám) a %"
"g sekund reálného času včetně zdrojů serveru X (%g milisekund na rám)\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1245
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test výrazu umístění vrátil TRUE, ale nastavil chybu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1247
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1248
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test výrazu umístění vrátil FALSE, ale nenastavil chybu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1251
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Byla očekávána chyba, ale nebyla přijata"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1253
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1254
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Byla očekávána chyba %d, ale bylo přijato %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1259
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1260
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Chyba nebyla očekávána, ale byla vrácena: %s"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1263
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1264
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "Hodnota x byla %d, bylo očekáváno %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1267
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "Hodnota y byla %d, bylo očekáváno %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1331
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1332
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "Zpracováno %d výrazů souřadnic za %g sekund (průměr %g sekund)\n"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment