Commit b48d2900 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 6bdb3cf1
......@@ -8,10 +8,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-07 18:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-07 14:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-11 09:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-11 09:03+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -20,11 +21,321 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../src/core/all-keybindings.h:88
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Przełączenie na 1. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:90
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Przełączenie na 2. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:92
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Przełączenie na 3. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:94
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Przełączenie na 4. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:96
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Przełączenie na 5. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:98
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Przełączenie na 6. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:100
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Przełączenie na 7. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:102
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Przełączenie na 8. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:104
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Przełączenie na 9. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:106
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Przełączenie na 10. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:108
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Przełączenie na 11. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:110
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Przełączenie na 12. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:122
msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy po lewej"
#: ../src/core/all-keybindings.h:126
msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy po prawej"
#: ../src/core/all-keybindings.h:130
msgid "Switch to workspace above the current workspace"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy powyżej"
#: ../src/core/all-keybindings.h:134
msgid "Switch to workspace below the current workspace"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy poniżej"
#: ../src/core/all-keybindings.h:150
msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
msgstr "Przejście pomiędzy oknami programu z użyciem podręcznego okna"
#: ../src/core/all-keybindings.h:153
msgid "Move backward between windows of an application, using a popup window"
msgstr "Przejście do poprzedniego okna programu z użyciem okna podręcznego"
#: ../src/core/all-keybindings.h:157
msgid "Move between windows, using a popup window"
msgstr "Przechodzenie pomiędzy oknami z użyciem okna podręcznego"
#: ../src/core/all-keybindings.h:160
msgid "Move backward between windows, using a popup window"
msgstr "Przejście do poprzedniego okna z użyciem okna podręcznego"
#: ../src/core/all-keybindings.h:163
msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
msgstr "Przechodzenie między panelami i pulpitem z użyciem okna podręcznego"
#: ../src/core/all-keybindings.h:166
msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
msgstr "Przejście wstecz między panelami a biurkiem z użyciem okna podręcznego"
#: ../src/core/all-keybindings.h:171
msgid "Move between windows of an application immediately"
msgstr "Natychmiastowe przejście pomiędzy oknami programu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:174
msgid "Move backward between windows of an application immediately"
msgstr "Przejście do poprzedniego okna programu bezpośrednio"
#: ../src/core/all-keybindings.h:177
msgid "Move between windows immediately"
msgstr "Natychmiastowe przejście pomiędzy oknami"
#: ../src/core/all-keybindings.h:180
msgid "Move backward between windows immediately"
msgstr "Przejście do poprzedniego okna bezpośrednio"
#: ../src/core/all-keybindings.h:183
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
msgstr "Natychmiastowe przejście pomiędzy panelami i biurkiem"
#: ../src/core/all-keybindings.h:186
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Przejście wstecz pomiędzy panelami i biurkiem"
#: ../src/core/all-keybindings.h:203
msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop"
msgstr "Ukrycie wszystkich okien i uaktywnienie pulpitu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:206
msgid "Show the panel's main menu"
msgstr "Wyświetlenie głównego menu panelu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:209
msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
msgstr "Wyświetlenie okna uruchamiania panelu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:211
msgid "Start or stop recording the session"
msgstr "Rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania sesji"
#: ../src/core/all-keybindings.h:252
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Pobranie zrzutu ekranu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:254
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Pobranie zrzutu okna"
#: ../src/core/all-keybindings.h:256
msgid "Run a terminal"
msgstr "Uruchomienie terminala"
#: ../src/core/all-keybindings.h:271
msgid "Activate the window menu"
msgstr "Otwarcie menu okna"
#: ../src/core/all-keybindings.h:274
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Przełączenie trybu pełnoekranowego"
#: ../src/core/all-keybindings.h:276
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Przełączenie trybu maksymalizacji"
#: ../src/core/all-keybindings.h:278
msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
msgstr "Przełączanie widoczności okna na samej górze"
#: ../src/core/all-keybindings.h:280
msgid "Maximize window"
msgstr "Maksymalizacja okna"
#: ../src/core/all-keybindings.h:282
msgid "Restore window"
msgstr "Przywrócenie okna"
#: ../src/core/all-keybindings.h:284
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Przełączenie trybu zwinięcia"
#: ../src/core/all-keybindings.h:286
msgid "Minimize window"
msgstr "Minimalizacja okna"
#: ../src/core/all-keybindings.h:288
msgid "Close window"
msgstr "Zamknięcie okna"
#: ../src/core/all-keybindings.h:290
msgid "Move window"
msgstr "Przeniesienie okna"
#: ../src/core/all-keybindings.h:292
msgid "Resize window"
msgstr "Zmiana rozmiaru okna"
#: ../src/core/all-keybindings.h:295
msgid "Toggle whether window is on all workspaces or just one"
msgstr ""
"Przełączenie obecności okna na wszystkich obszarach roboczych/tylko jednym"
#: ../src/core/all-keybindings.h:299
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Przeniesienie okna na 1. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:302
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Przeniesienie okna na 2. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:305
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Przeniesienie okna na 3. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:308
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Przeniesienie okna na 4. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:311
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Przeniesienie okna na 5. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:314
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Przeniesienie okna na 6. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:317
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Przeniesienie okna na 7. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:320
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Przeniesienie okna na 8. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:323
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Przeniesienie okna na 9. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:326
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Przeniesienie okna na 10. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:329
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Przeniesienie okna na 11. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:332
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Przeniesienie okna na 12. obszar roboczy"
#: ../src/core/all-keybindings.h:344
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w lewo"
#: ../src/core/all-keybindings.h:347
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w prawo"
#: ../src/core/all-keybindings.h:350
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w górę"
#: ../src/core/all-keybindings.h:353
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w dół"
#: ../src/core/all-keybindings.h:356
msgid "Raise window if it's covered by another window, otherwise lower it"
msgstr ""
"Wysunięcie okna, jeśli jest zasłonięte, odsunięcie w przeciwnym wypadku."
#: ../src/core/all-keybindings.h:358
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Wysunięcie okna przed pozostałe"
#: ../src/core/all-keybindings.h:360
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Odsunięcie okna pod pozostałe"
#: ../src/core/all-keybindings.h:364
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Pionowa maksymalizacja okna"
#: ../src/core/all-keybindings.h:368
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Pozioma maksymalizacja okna"
#: ../src/core/all-keybindings.h:372
msgid "Move window to north-west (top left) corner"
msgstr "Przeniesienie okna do lewej górnej części ekranu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:375
msgid "Move window to north-east (top right) corner"
msgstr "Przeniesienie okna do prawej górnej części ekranu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:378
msgid "Move window to south-west (bottom left) corner"
msgstr "Przeniesienie okna do lewej dolnej części ekranu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:381
msgid "Move window to south-east (bottom right) corner"
msgstr "Przeniesienie okna do prawej dolnej części ekranu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:385
msgid "Move window to north (top) side of screen"
msgstr "Przeniesienie okna do górnej części ekranu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:388
msgid "Move window to south (bottom) side of screen"
msgstr "Przeniesienie okna do dolnej części ekranu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:391
msgid "Move window to east (right) side of screen"
msgstr "Przeniesienie okna do prawej części ekranu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:394
msgid "Move window to west (left) side of screen"
msgstr "Przeniesienie okna do lewej części ekranu"
#: ../src/core/all-keybindings.h:397
msgid "Move window to center of screen"
msgstr "Przeniesienie okna na środek ekranu"
#: ../src/core/bell.c:302
msgid "Bell event"
msgstr "Zdarzenie sygnału dźwiękowego"
#: ../src/core/core.c:213
#: ../src/core/core.c:157
#, c-format
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Żądanie nieznanej informacji okna: %d"
......@@ -54,29 +365,13 @@ msgstr "_Zakończ"
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Brak rozszerzenia %s wymaganego przez składanie"
#: ../src/core/display.c:451
#: ../src/core/display.c:431
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr ""
"Otwarcie połączenia z ekranem \"%s\" systemu X Window się nie powiodło\n"
#: ../src/core/errors.c:233
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"Utracono połączenie z ekranem \"%s\".\n"
"Prawdopodobnie przestał funkcjonować serwer X lub przerwano działanie "
"menedżera okien.\n"
#: ../src/core/errors.c:240
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Krytyczny błąd wejścia/wyjścia %d (%s) na ekranie \"%s\".\n"
#: ../src/core/keybindings.c:708
#: ../src/core/keybindings.c:759
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
......@@ -88,7 +383,7 @@ msgstr ""
#. Displayed when a keybinding which is
#. * supposed to launch a program fails.
#.
#: ../src/core/keybindings.c:2409
#: ../src/core/keybindings.c:2468
#, c-format
msgid ""
"There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
......@@ -99,95 +394,46 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../src/core/keybindings.c:2499
#: ../src/core/keybindings.c:2558
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nie określono polecenia %d.\n"
#: ../src/core/keybindings.c:3512
#: ../src/core/keybindings.c:3570
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Nie określono polecenia terminala.\n"
#: ../src/core/main.c:130
#, c-format
msgid ""
"mutter %s\n"
"Copyright (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"mutter %s\n"
"Copyright (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., oraz inni\n"
"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem, aby poznać warunki, pod\n"
"jakimi dopuszczalne jest kopiowanie programu, zajrzyj do jego źródeł.\n"
"Na program nie udziela się ŻADNYCH GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji\n"
"PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n"
#: ../src/core/main.c:261
#: ../src/core/main.c:206
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Wyłącza połączenie z menedżerem sesji"
#: ../src/core/main.c:267
msgid "Replace the running window manager with Mutter"
msgstr "Podmienia uruchomionego menedżera okien na Mutter"
#: ../src/core/main.c:212
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Zastępuje uruchomionego menedżera okien"
#: ../src/core/main.c:273
#: ../src/core/main.c:218
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Określa identyfikator zarządzania sesją"
#: ../src/core/main.c:278
#: ../src/core/main.c:223
msgid "X Display to use"
msgstr "Używany ekran X"
#: ../src/core/main.c:284
#: ../src/core/main.c:229
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicjuje sesję z zapisanego pliku"
#: ../src/core/main.c:290
msgid "Print version"
msgstr "Wyświetla wersję"
#: ../src/core/main.c:296
#: ../src/core/main.c:235
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Synchroniczne wezwania X"
#: ../src/core/main.c:302
msgid "Turn compositing on"
msgstr "Włącza składanie"
#: ../src/core/main.c:308
msgid "Turn compositing off"
msgstr "Wyłącza składanie"
#: ../src/core/main.c:314
msgid ""
"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
msgstr ""
"Nie przełącza okien na pełny ekran, jeśli są zmaksymalizowane i nie "
"posiadają dekoracji"
#: ../src/core/main.c:320
msgid "Comma-separated list of compositor plugins"
msgstr "Lista wtyczek składania oddzielonych przecinkami"
#: ../src/core/main.c:326
msgid "Whether window popup/frame should be shown when cycling windows."
msgstr ""
"Określa, czy okno wyskakujące/ramka powinna być wyświetlana podczas "
"przełączania okien."
#: ../src/core/main.c:333
msgid "Internal argument for GObject introspection"
msgstr "Wewnętrzny parametr dla introspekcji GObject"
#: ../src/core/main.c:663
#: ../src/core/main.c:508
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Przejrzenie katalogu z motywami się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/main.c:679
#: ../src/core/main.c:524
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
......@@ -195,10 +441,29 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć żadnego motywu. Proszę sprawdzić, czy katalog %s istnieje "
"i zawiera standardowe motywy.\n"
#: ../src/core/main.c:743
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Ponowne uruchomienie się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/mutter.c:42
#, c-format
msgid ""
"mutter %s\n"
"Copyright (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"mutter %s\n"
"Copyright (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., oraz inni\n"
"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem, aby poznać warunki, pod\n"
"jakimi dopuszczalne jest kopiowanie programu, zajrzyj do jego źródeł.\n"
"Na program nie udziela się ŻADNYCH GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji\n"
"PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n"
#: ../src/core/mutter.c:56
msgid "Print version"
msgstr "Wyświetla wersję"
#: ../src/core/mutter.c:62
msgid "Comma-separated list of compositor plugins"
msgstr "Lista wtyczek składania oddzielonych przecinkami"
#.
#. * We found it, but it was invalid. Complain.
......@@ -222,23 +487,23 @@ msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr "Wartość %d zapisana w kluczu GConf %s jest poza zakresem %d - %d\n"
#: ../src/core/prefs.c:667 ../src/core/prefs.c:744 ../src/core/prefs.c:792
#: ../src/core/prefs.c:856 ../src/core/prefs.c:1331 ../src/core/prefs.c:1347
#: ../src/core/prefs.c:1364 ../src/core/prefs.c:1380
#: ../src/core/prefs.c:856 ../src/core/prefs.c:1317 ../src/core/prefs.c:1333
#: ../src/core/prefs.c:1350 ../src/core/prefs.c:1366
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Klucz GConf \"%s\" jest nieprawidłowego typu\n"
#: ../src/core/prefs.c:1210
#: ../src/core/prefs.c:1196
#, c-format
msgid "GConf key %s is already in use and can't be used to override %s\n"
msgstr "Klucz GConf %s jest już używany i nie może zastępować klucza %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1269
#: ../src/core/prefs.c:1255
#, c-format
msgid "Can't override GConf key, %s not found\n"
msgstr "Nie można zastąpić klucza GConf, nie odnaleziono %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1471
#: ../src/core/prefs.c:1440
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
......@@ -246,13 +511,13 @@ msgstr ""
"Obejścia dla błędnie działających programów są wyłączone. Niektóre z nich "
"mogą się więc zachowywać w sposób nieprzewidywalny.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1542
#: ../src/core/prefs.c:1517
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr ""
"Nie można przetworzyć opisu czcionki \"%s\", powiązanego z kluczem GConf %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1604
#: ../src/core/prefs.c:1579
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
......@@ -261,17 +526,17 @@ msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"prawidłowo modyfikatora przycisku myszy\n"
#: ../src/core/prefs.c:2031
#: ../src/core/prefs.c:2006
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania liczby obszarów roboczych na %d: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:2213 ../src/core/prefs.c:2715
#: ../src/core/prefs.c:2190 ../src/core/prefs.c:2692
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Obszar roboczy %d"
#: ../src/core/prefs.c:2245 ../src/core/prefs.c:2423
#: ../src/core/prefs.c:2222 ../src/core/prefs.c:2400
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -280,27 +545,17 @@ msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"prawidłowo skrótu klawiszowego \"%s\"\n"
#: ../src/core/prefs.c:2796
#: ../src/core/prefs.c:2773
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawianiu nazwy obszaru roboczego %d na \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:3000
#, c-format
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania stanu menedżera składania: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:3034
#, c-format
msgid "Error setting clutter plugin list: %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania listy wtyczek biblioteki Clutter: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:3078
#: ../src/core/prefs.c:2987
#, c-format
msgid "Error setting live hidden windows status status: %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania stanu ukrytych aktywnych okien: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:3106
#: ../src/core/prefs.c:3015
#, c-format
msgid "Error setting no tab popup status: %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania stanu bez wyskakujących okien: %s\n"
......@@ -332,61 +587,61 @@ msgstr ""
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Na podekranie %d ekranu \"%s\" działa już menedżer okien\n"
#: ../src/core/screen.c:857
#: ../src/core/screen.c:860
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nie można zwolnić podekranu %d ekranu \"%s\"\n"
#: ../src/core/session.c:856 ../src/core/session.c:863
#: ../src/core/session.c:863 ../src/core/session.c:870
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:873
#: ../src/core/session.c:880
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nie można otworzyć pliku sesji \"%s\" do zapisania: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1014
#: ../src/core/session.c:1021
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Błąd podczas zapisywania pliku sesji \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:1019
#: ../src/core/session.c:1026
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Błąd podczas zamykania pliku sesji \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:1149
#: ../src/core/session.c:1156
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Przetworzenie zapisanego pliku sesji się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1198
#: ../src/core/session.c:1205
#, c-format
msgid "<mutter_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"Odnaleziono atrybut <mutter_session>, kiedy identyfikator sesji został już "
"ustawiony"
#: ../src/core/session.c:1211 ../src/core/session.c:1286
#: ../src/core/session.c:1318 ../src/core/session.c:1390
#: ../src/core/session.c:1450
#: ../src/core/session.c:1218 ../src/core/session.c:1293
#: ../src/core/session.c:1325 ../src/core/session.c:1397
#: ../src/core/session.c:1457
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Nieznany atrybut %s elementu <%s>"
#: ../src/core/session.c:1228
#: ../src/core/session.c:1235
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "zagnieżdżony znacznik <window>"
#: ../src/core/session.c:1470
#: ../src/core/session.c:1477
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Nieznany element %s"
#: ../src/core/session.c:1822
#: ../src/core/session.c:1829
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
......@@ -409,7 +664,7 @@ msgstr "Wykonać fdopen() na pliku dziennika %s się nie powiodło: %s\n"
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otwarty plik dziennika %s\n"
#: ../src/core/util.c:146 ../src/tools/mutter-message.c:176
#: ../src/core/util.c:146 ../src/tools/mutter-message.c:149
#, c-format
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr ""
......@@ -432,14 +687,13 @@ msgid "Window manager error: "
msgstr "Błąd menedżera okien: "
#. Translators: This is the title used on dialog boxes
#. eof all-keybindings.h
#: ../src/core/util.c:616 ../src/mutter.desktop.in.h:1
#: ../src/mutter-wm.desktop.in.h:1
msgid "Mutter"
msgstr "Mutter"
#. first time through
#: ../src/core/window.c:6253
#: ../src/core/window.c:6550
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -455,11 +709,11 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:6916
#: ../src/core/window.c:7213
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
"%d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
"Okno %s ustawia atrybut MWM, określający, że jego rozmiar okna jest "
"niezmienny, lecz jednocześnie ustawia minimalny rozmiar na %d x %d, a "
......@@ -475,7 +729,7 @@ msgstr "Program ustawił błędną wartość _NET_WM_PID %lu\n"
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (na %s)"
#: ../src/core/window-props.c:1478
#: ../src/core/window-props.c:1479
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr ""
......@@ -500,330 +754,20 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr ""
"Własność %s odnosząca się do okna 0x%lx zawiera nieprawidłową sekwencję UTF-"
"8\n"
"Własność %s odnosząca się do okna 0x%lx zawiera nieprawidłową sekwencję "
"UTF-8\n"
#: ../src/core/xprops.c:494
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Własność %s odnosząca się do okna 0x%lx zawiera nieprawidłową sekwencję UTF-"
"8 w %d. elemencie listy\n"
#: ../src/include/all-keybindings.h:88
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Przełączenie na 1. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:90
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Przełączenie na 2. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:92
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Przełączenie na 3. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:94
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Przełączenie na 4. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:96
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Przełączenie na 5. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:98
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Przełączenie na 6. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:100
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Przełączenie na 7. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:102
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Przełączenie na 8. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:104
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Przełączenie na 9. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:106
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Przełączenie na 10. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:108
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Przełączenie na 11. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:110
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Przełączenie na 12. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:122
msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy po lewej"
#: ../src/include/all-keybindings.h:126
msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy po prawej"
#: ../src/include/all-keybindings.h:130
msgid "Switch to workspace above the current workspace"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy powyżej"
#: ../src/include/all-keybindings.h:134
msgid "Switch to workspace below the current workspace"
msgstr "Przełączenie na obszar roboczy poniżej"