Commit a50c7cd5 authored by Mətin Əmirov's avatar Mətin Əmirov Committed by Metin Amirov

Translation updated.

2004-03-06  Mətin Əmirov  <metin@karegen.com>

	* az.po: Translation updated.
parent 3a7ce7d1
2004-03-06 Mətin Əmirov <metin@karegen.com>
* az.po: Translation updated.
2004-03-07 Funda Wang <fundawang@linux.net.cn>
* zh_CN.po: Updated Simplified Chinese translation.
......
# translation of metacity.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# translation of metacity.HEAD.po to Azerbaijani Turkish
# metacity.HEAD.az.po faylının Azərbaycan dilinə tərcüməsi
# Metacity faylının Azərbaycan dilinə tərcüməsi.
# Copyright (C) 2002,2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2002,2003, 2004.
#
......@@ -9,10 +6,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-27 20:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-05 15:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 21:58+0200\n"
"Last-Translator: Mətin Əmirov <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <gnome@azitt.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -52,7 +49,8 @@ msgstr "Dialoq ekran gedişatından oxuma xətası: %s\n"
#: src/delete.c:338
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Tə'minatı sonlandırma haqqında metacity-dialoqu başlatma xətası: %s\n"
#: src/delete.c:446
......@@ -60,7 +58,7 @@ msgstr "Tə'minatı sonlandırma haqqında metacity-dialoqu başlatma xətası:
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Verici adı alına bilmədi: %s\n"
#: src/display.c:291
#: src/display.c:297
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "X Window System displeyi '%s' açıla bilmədi\n"
......@@ -101,21 +99,20 @@ msgstr "Pəncərəni Böyüt"
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Pəncərəni Balacalaşdır"
#: src/keybindings.c:987
#: src/keybindings.c:989
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Başqa bir proqram hazırda %s açarını %x modifayrlı bağlayıcı olaraq "
"işlədir\n"
"Başqa bir proqram hazırda %s açarını %x modifayrlı bağlayıcı olaraq işlədir\n"
#: src/keybindings.c:2554
#: src/keybindings.c:2518
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr "Əmr haqqında xəta metacity-dialoqu başlatma xətası: %s\n"
#: src/keybindings.c:2627
#: src/keybindings.c:2591
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "%d əmri tə'yin edilməyib.\n"
......@@ -147,7 +144,8 @@ msgstr "Örtük qovluğu oxuna bilmədi: %s\n"
#: src/main.c:459
#, c-format
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Örtük tapıla bilmədi! %s'in yerində olduğundanə əyani örtüklər daxil "
"etdiyindən əmin olun."
......@@ -157,83 +155,83 @@ msgstr ""
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Yenidən başladıla bilmədi: %s\n"
#: src/menu.c:53
#: src/menu.c:54
msgid "Mi_nimize"
msgstr "_Kiçilt"
#: src/menu.c:54
#: src/menu.c:55
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Bö_yüt"
#: src/menu.c:55
#: src/menu.c:56
msgid "Unma_ximize"
msgstr "_Balacalaşdır"
#: src/menu.c:56
#: src/menu.c:57
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Üstə Bur"
#: src/menu.c:57
#: src/menu.c:58
msgid "_Unroll"
msgstr "_Geri bur"
#: src/menu.c:58 src/menu.c:59
#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
msgid "On _Top"
msgstr "Ü_stdə"
#: src/menu.c:60
#: src/menu.c:61
msgid "_Move"
msgstr "_Daşı"
#: src/menu.c:61
#: src/menu.c:62
msgid "_Resize"
msgstr "_Böyüklüyünü Dəyişdir"
#. separator
#: src/menu.c:63
#: src/menu.c:64
msgid "_Close"
msgstr "_Bağla"
#. separator
#: src/menu.c:65
#: src/menu.c:66
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "_Bütün İş Sahələrinə Qoy"
#: src/menu.c:66
#: src/menu.c:67
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Ancaq _Bu İş Sahəsinə"
#: src/menu.c:67
#: src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "S_oldakı İş Sahəsinə Daşı"
#: src/menu.c:68
#: src/menu.c:69
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "S_ağdakı İş Sahəsinə Daşı"
#: src/menu.c:69
#: src/menu.c:70
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Ü_stdəki İş Sahəsinə Daşı"
#: src/menu.c:70
#: src/menu.c:71
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "_Altdakı İş Sahəsinə Daşı"
#: src/menu.c:159 src/prefs.c:1854
#: src/menu.c:160 src/prefs.c:1854
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "İş Sahəsi %d"
#: src/menu.c:168
#: src/menu.c:169
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "İş Sahəsi 1_0"
#: src/menu.c:170
#: src/menu.c:171
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "İş Sahəsi %s%d"
#: src/menu.c:365
#: src/menu.c:366
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "_Başqa İş Sahəsinə Daşı"
......@@ -333,7 +331,8 @@ msgid "The window \"%s\" is not responding."
msgstr "\"%s\" pəncərəsi cavab vermir."
#: src/metacity-dialog.c:93
msgid "Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
msgstr ""
"Bu tə'minatı çıxışa məcbur etmək qeyd edilməmiş mə'lumatları itirməyə səbəb "
"olacaq."
......@@ -655,8 +654,9 @@ msgid ""
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
"workspaces)."
msgstr ""
"İş sahəsi ədədi. Sıfırdan böyük olmalıdır və maksimal ədədi də müəyyən edilib "
"(səhvən 34 miliyon iş sahəsi istəyərək masa üstünüzü dağıtmamanıq üçün)."
"İş sahəsi ədədi. Sıfırdan böyük olmalıdır və maksimal ədədi də müəyyən "
"edilib (səhvən 34 miliyon iş sahəsi istəyərək masa üstünüzü dağıtmamanıq "
"üçün)."
#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
......@@ -1886,7 +1886,8 @@ msgstr "GConf açarı \"%s\" hökmsüz növlə tə'yin edilib\n"
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
msgstr "Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\" hökmlü siçan sür'ətləndiricisi deyil\n"
msgstr ""
"Quraşdırma bazasında tapılan \"%s\" hökmlü siçan sür'ətləndiricisi deyil\n"
#: src/prefs.c:820 src/prefs.c:1230
#, c-format
......@@ -1904,8 +1905,8 @@ msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr ""
"%d GConf %s açarında iş sahəsi ədədini düzgün bildirmir, hazırkı "
"maksimal qiymət %d-dır\n"
"%d GConf %s açarında iş sahəsi ədədini düzgün bildirmir, hazırkı maksimal "
"qiymət %d-dır\n"
#: src/prefs.c:1192
msgid ""
......@@ -1944,12 +1945,12 @@ msgstr "%d iş sahəsinin adı \"%s\" ilə dəyişdirilirkən xəta: %s\n"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
#: src/screen.c:413
#: src/screen.c:399
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "%d ekranı '%s' displeyində hökmsüzdür\n"
#: src/screen.c:429
#: src/screen.c:415
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
......@@ -1958,17 +1959,19 @@ msgstr ""
"%d ekranı \"%s\" displeyində onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir; hazırkı "
"pəncərə idarəçisini əvəz etmək üçün --replace seçimini işlətməyi sınayın.\n"
#: src/screen.c:453
#: src/screen.c:439
#, c-format
msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "%d ekranı \"%s\" displeyi üstündə pəncərə idarəçisi seçimi alına bilmədi\n"
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"%d ekranı \"%s\" displeyi üstündə pəncərə idarəçisi seçimi alına bilmədi\n"
#: src/screen.c:511
#: src/screen.c:497
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "%d ekranı \"%s\" displeyində onsuz da pəncərə idarəçisinə malikdir\n"
#: src/screen.c:702
#: src/screen.c:688
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
......@@ -2014,7 +2017,8 @@ msgstr "Qeyd edilmiş iclas faylı darana bilmədi: %s\n"
#: src/session.c:1221
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session> atribut görüldü yalnız onsuzda iclas ID'miz mövcuddur"
msgstr ""
"<metacity_session> atribut görüldü yalnız onsuzda iclas ID'miz mövcuddur"
#: src/session.c:1234
#, c-format
......@@ -2198,7 +2202,8 @@ msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "<%s> elementinin \"value\" atributu yoxdur"
#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Düymələr üçün button_width/button_height və görünüş nisbətinin ikisi də "
"verilə bilməz"
......@@ -2461,7 +2466,8 @@ msgstr ""
#: src/theme-parser.c:3464
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Tərz onsuzda %s vəziyyəti, %s ölçüləndirməsi və %s fokusu üçün tə'yin edilib"
msgstr ""
"Tərz onsuzda %s vəziyyəti, %s ölçüləndirməsi və %s fokusu üçün tə'yin edilib"
#: src/theme-parser.c:3475 src/theme-parser.c:3486 src/theme-parser.c:3497
#, c-format
......@@ -2493,8 +2499,10 @@ msgstr "Örtükdəki outermost elementi <%s> yox <metacity_theme> olmalıdır"
#: src/theme-parser.c:3679
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "<%s> elementi name/author/date/description elementinin içində yer ala bilməz"
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"<%s> elementi name/author/date/description elementinin içində yer ala bilməz"
#: src/theme-parser.c:3684
#, c-format
......@@ -2503,8 +2511,10 @@ msgstr "<%s> elementi <constant> elementinin içində yer ala bilməz"
#: src/theme-parser.c:3696
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "<%s> elementi distance/border/aspect_ratio elementinin içində yer ala bilməz"
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"<%s> elementi distance/border/aspect_ratio elementinin içində yer ala bilməz"
#: src/theme-parser.c:3718
#, c-format
......@@ -2719,9 +2729,9 @@ msgid ""
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""
"%d çərçivə %g alıcı-tərəfli saniyədə göstərildi (çərçivə başına %g millisaniyə) və "
"X vericisi mənbələri də daxil edilərək %g divar saadı saniyəsi (çərçivə başına "
" %g millisaniyə)\n"
"%d çərçivə %g alıcı-tərəfli saniyədə göstərildi (çərçivə başına %g "
"millisaniyə) və X vericisi mənbələri də daxil edilərək %g divar saadı "
"saniyəsi (çərçivə başına %g millisaniyə)\n"
#: src/theme-viewer.c:1227
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
......@@ -2758,7 +2768,8 @@ msgstr "y qiyməti %d oldu, %d gözlənirdi"
#: src/theme-viewer.c:1310
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d koordinat ifadəsi %g saniyə içində oxundu (ortalama olaraq %g saniyə)\n"
msgstr ""
"%d koordinat ifadəsi %g saniyə içində oxundu (ortalama olaraq %g saniyə)\n"
#: src/theme.c:202
msgid "top"
......@@ -2848,8 +2859,10 @@ msgstr "Alfa qiyməti \"%s\" 0.0 ilə 1.0 arasında deyil"
#: src/theme.c:1111
#, c-format
msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Bükmə formatı \"shade/base_color/factor\"dır, \"%s\" formata uyğun gəlmir"
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Bükmə formatı \"shade/base_color/factor\"dır, \"%s\" formata uyğun gəlmir"
#: src/theme.c:1122
#, c-format
......@@ -2899,12 +2912,15 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Birgə ifadə sıfıra bölmə ilə nəticələnir"
#: src/theme.c:1779
msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Birgə ifadə üzən-nöqtə ədədi üstündə mod idarəçisini işlətməyə cəhd edir"
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Birgə ifadə üzən-nöqtə ədədi üstündə mod idarəçisini işlətməyə cəhd edir"
#: src/theme.c:1836
#, c-format
msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Birgə ifadə operand gözlənildiyi yerdə \"%s\" idarəçisinə malikdir"
#: src/theme.c:1845
......@@ -2963,8 +2979,10 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:4362 src/theme.c:4394
#, c-format
msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "Əksik <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Əksik <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
#: src/theme.c:4445
#, c-format
......@@ -2997,8 +3015,10 @@ msgstr ""
#: src/theme.c:5040 src/theme.c:5102
#, c-format
msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "İstifadəçi tə'yinli sabitlər böyük hərflə başlamalıdır; \"%s\" isə başlamır"
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"İstifadəçi tə'yinli sabitlər böyük hərflə başlamalıdır; \"%s\" isə başlamır"
#: src/theme.c:5048 src/theme.c:5110
#, c-format
......@@ -3070,7 +3090,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Proqram tə'minatı xətalı _NET_WM_PID %ld tə'yin etdi\n"
#. first time through
#: src/window.c:4689
#: src/window.c:4743
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -3086,7 +3106,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: src/window.c:5351
#: src/window.c:5405
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......@@ -3118,6 +3138,7 @@ msgstr "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
#: src/xprops.c:482
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment