Commit a17f73a0 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

Updated Swedish translation

parent 6ff9cae2
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-24 16:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-24 16:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-03 08:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-03 08:48+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -16,6 +16,13 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: ../src/compositor/compositor.c:509
#, c-format
msgid "Another compositing manager is already running on screen %i on display \"%s\"."
msgstr "En annan compositing-hanterare körs redan på skärm %i på display \"%s\"."
#: ../src/core/all-keybindings.h:88
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Växla till arbetsyta 1"
......@@ -333,21 +340,24 @@ msgstr "Ljudsignalhändelse"
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Okänd fråga efter fönsterinformation: %d"
#. Translators: %s is a window title
#: ../src/core/delete.c:94
#: ../src/core/delete.c:111
#, c-format
msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
msgstr "<tt>%s</tt> svarar inte."
#: ../src/core/delete.c:99
#: ../src/core/delete.c:114
msgid "Application is not responding."
msgstr "Programmet svarar inte."
#: ../src/core/delete.c:119
msgid "You may choose to wait a short while for it to continue or force the application to quit entirely."
msgstr "Du kan välja att vänta en kort stund på det för att fortsätta eller tvinga programmet att helt avslutas."
#: ../src/core/delete.c:108
#: ../src/core/delete.c:126
msgid "_Wait"
msgstr "_Vänta"
#: ../src/core/delete.c:108
#: ../src/core/delete.c:126
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tvinga avslut"
......@@ -369,7 +379,7 @@ msgstr "Ett annat program använder redan tangenten %s med modifierarna %x som e
#. Displayed when a keybinding which is
#. * supposed to launch a program fails.
#.
#: ../src/core/keybindings.c:2468
#: ../src/core/keybindings.c:2523
#, c-format
msgid ""
"There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
......@@ -380,12 +390,12 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../src/core/keybindings.c:2558
#: ../src/core/keybindings.c:2613
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Inget kommando %d har definierats.\n"
#: ../src/core/keybindings.c:3570
#: ../src/core/keybindings.c:3625
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Inget terminalkommando har definierats.\n"
......@@ -414,12 +424,12 @@ msgstr "Initiera session från sparandefil"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gör X-anrop synkrona"
#: ../src/core/main.c:506
#: ../src/core/main.c:504
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att genomsöka temakatalogen: %s\n"
#: ../src/core/main.c:522
#: ../src/core/main.c:520
#, c-format
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr "Kunde inte hitta ett tema! Försäkra dig om att %s finns och innehåller vanliga teman.\n"
......@@ -505,115 +515,115 @@ msgstr "Kunde inte tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" från GConf-nyckeln %s\n"
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button modifier\n"
msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för musknappsmodifierare\n"
#: ../src/core/prefs.c:2016
#: ../src/core/prefs.c:2018
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av antalet arbetsytor till %d: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:2200
#: ../src/core/prefs.c:2702
#: ../src/core/prefs.c:2202
#: ../src/core/prefs.c:2704
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbetsyta %d"
#: ../src/core/prefs.c:2232
#: ../src/core/prefs.c:2410
#: ../src/core/prefs.c:2234
#: ../src/core/prefs.c:2412
#, c-format
msgid "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding \"%s\"\n"
msgstr "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen är inte ett giltigt värde för tangentbindningen \"%s\"\n"
#: ../src/core/prefs.c:2783
#: ../src/core/prefs.c:2785
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av namnet på arbetsyta %d till \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:2997
#: ../src/core/prefs.c:2999
#, c-format
msgid "Error setting live hidden windows status status: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av status för levande, dolda fönster: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:3032
#: ../src/core/prefs.c:3034
#, c-format
msgid "Error setting no tab popup status: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av status för ingen flik-popup: %s\n"
#: ../src/core/screen.c:624
#: ../src/core/screen.c:663
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Skärm %d på display \"%s\" är ogiltig\n"
#: ../src/core/screen.c:640
#: ../src/core/screen.c:679
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan --replace för att ersätta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
#: ../src/core/screen.c:667
#: ../src/core/screen.c:706
#, c-format
msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte få tag i fönsterhanterarval på skärm %d display \"%s\"\n"
#: ../src/core/screen.c:722
#: ../src/core/screen.c:761
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Skärm %d på display \"%s\" har redan en fönsterhanterare\n"
#: ../src/core/screen.c:907
#: ../src/core/screen.c:946
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte släppa skärm %d på display \"%s\"\n"
#: ../src/core/session.c:837
#: ../src/core/session.c:844
#: ../src/core/session.c:843
#: ../src/core/session.c:850
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:854
#: ../src/core/session.c:860
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna sessionsfilen \"%s\" för skrivning: %s\n"
#: ../src/core/session.c:995
#: ../src/core/session.c:1001
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid skrivning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:1000
#: ../src/core/session.c:1006
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid stängning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:1130
#: ../src/core/session.c:1136
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka sparad sessionsfil: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1179
#: ../src/core/session.c:1185
#, c-format
msgid "<mutter_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<mutter_session>-attribut hittat men vi har redan sessions-ID"
# SUN CHANGED MESSAGE
#: ../src/core/session.c:1192
#: ../src/core/session.c:1267
#: ../src/core/session.c:1299
#: ../src/core/session.c:1371
#: ../src/core/session.c:1431
#: ../src/core/session.c:1198
#: ../src/core/session.c:1273
#: ../src/core/session.c:1305
#: ../src/core/session.c:1377
#: ../src/core/session.c:1437
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Okänt attribut %s i <%s>-element"
#: ../src/core/session.c:1209
#: ../src/core/session.c:1215
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "nästlad <window>-tagg"
#: ../src/core/session.c:1451
#: ../src/core/session.c:1457
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Okänt element %s"
#: ../src/core/session.c:1803
#: ../src/core/session.c:1809
msgid "These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to be restarted manually next time you log in."
msgstr "Dessa fönster saknar stöd för &quot;spara nuvarande inställningar&quot; och kommer att behöva startas om manuellt nästa gång du loggar in."
......@@ -655,14 +665,14 @@ msgid "Window manager error: "
msgstr "Fönsterhanterarfel: "
#. Translators: This is the title used on dialog boxes
#: ../src/core/util.c:615
#: ../src/core/util.c:632
#: ../src/mutter.desktop.in.h:1
#: ../src/mutter-wm.desktop.in.h:1
msgid "Mutter"
msgstr "Mutter"
#. first time through
#: ../src/core/window.c:6795
#: ../src/core/window.c:6903
#, c-format
msgid "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på WM_CLIENT_LEADER-fönstret som är angivet i ICCCM.\n"
......@@ -674,7 +684,7 @@ msgstr "Fönstret %s ställer in SM_CLIENT_ID på sig själv, istället för på
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:7458
#: ../src/core/window.c:7566
#, c-format
msgid "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr "Fönstret %s ställer in ett MWM-tips som anger att det inte går att ändra storlek på, men ställer in minsta storleken %d × %d och största storleken %d × %d; detta verkar inte vettigt.\n"
......@@ -689,11 +699,16 @@ msgstr "Programmet ställde in ett felaktigt _NET_WM_PID %lu\n"
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (på %s)"
#: ../src/core/window-props.c:1479
#: ../src/core/window-props.c:1488
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Ogiltigt WM_TRANSIENT_FOR-fönster 0x%lx angivet för %s.\n"
#: ../src/core/window-props.c:1500
#, c-format
msgid "WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx for %s would create loop.\n"
msgstr "WM_TRANSIENT_FOR-fönstret 0x%lx för %s skulle skapa en loop.\n"
#: ../src/core/xprops.c:155
#, c-format
msgid ""
......@@ -756,47 +771,47 @@ msgstr "Arbetsytor endast på primär"
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Användning: %s\n"
#: ../src/ui/frames.c:1099
#: ../src/ui/frames.c:1289
msgid "Close Window"
msgstr "Stäng fönster"
#: ../src/ui/frames.c:1102
#: ../src/ui/frames.c:1292
msgid "Window Menu"
msgstr "Fönstermeny"
#: ../src/ui/frames.c:1105
#: ../src/ui/frames.c:1295
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimera fönster"
#: ../src/ui/frames.c:1108
#: ../src/ui/frames.c:1298
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximera fönster"
#: ../src/ui/frames.c:1111
#: ../src/ui/frames.c:1301
msgid "Restore Window"
msgstr "Återställ fönster"
#: ../src/ui/frames.c:1114
#: ../src/ui/frames.c:1304
msgid "Roll Up Window"
msgstr "Rulla upp fönstret"
#: ../src/ui/frames.c:1117
#: ../src/ui/frames.c:1307
msgid "Unroll Window"
msgstr "Rulla tillbaka fönstret"
#: ../src/ui/frames.c:1120
#: ../src/ui/frames.c:1310
msgid "Keep Window On Top"
msgstr "Behåll fönstret överst"
#: ../src/ui/frames.c:1123
#: ../src/ui/frames.c:1313
msgid "Remove Window From Top"
msgstr "Ta bort överliggande fönster"
#: ../src/ui/frames.c:1126
#: ../src/ui/frames.c:1316
msgid "Always On Visible Workspace"
msgstr "Alltid på synlig arbetsyta"
#: ../src/ui/frames.c:1129
#: ../src/ui/frames.c:1319
msgid "Put Window On Only One Workspace"
msgstr "Placera fönstret på endast en arbetsyta"
......@@ -1000,232 +1015,247 @@ msgstr "Mod5"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d × %d"
#: ../src/ui/theme.c:255
#: ../src/ui/theme.c:252
msgid "top"
msgstr "överkant"
#: ../src/ui/theme.c:257
#: ../src/ui/theme.c:254
msgid "bottom"
msgstr "nederkant"
#: ../src/ui/theme.c:259
#: ../src/ui/theme.c:256
msgid "left"
msgstr "vänster"
#: ../src/ui/theme.c:261
#: ../src/ui/theme.c:258
msgid "right"
msgstr "höger"
#: ../src/ui/theme.c:288
#: ../src/ui/theme.c:285
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "ramgeometrin anger inte \"%s\"-dimension"
#: ../src/ui/theme.c:307
#: ../src/ui/theme.c:304
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "ramgeometrin anger inte dimensionen \"%s\" för ramen \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:344
#: ../src/ui/theme.c:341
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Knappförhållandet %g är inte rimligt"
#: ../src/ui/theme.c:356
#: ../src/ui/theme.c:353
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "ramgeometrin anger inte storlek på knappar"
#: ../src/ui/theme.c:1064
#: ../src/ui/theme.c:1061
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Toningarna bör ha minst två färger"
#: ../src/ui/theme.c:1202
#: ../src/ui/theme.c:1206
#, c-format
msgid "GTK custom color specification must have color name and fallback in parentheses, e.g. gtk:custom(foo,bar); could not parse \"%s\""
msgstr "Anpassad GTK-färgspecifikationen måste ha färgnamn och fallback inom paranteser, t.ex. gtk:custom(foo,bar); kunde inte tolka \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1222
#, c-format
msgid "Invalid character '%c' in color_name parameter of gtk:custom, only A-Za-z0-9-_ are valid"
msgstr "Ogiltigt tecken \"%c\" i parametern color_name för gtk:custom, endast A-Za-z0-9-_ är giltiga"
#: ../src/ui/theme.c:1236
#, c-format
msgid "Gtk:custom format is \"gtk:custom(color_name,fallback)\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Gtk:custom format är \"gtk:custom(color_name,fallback)\", \"%s\" passar inte formatet"
#: ../src/ui/theme.c:1272
#, c-format
msgid "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha tillståndet inom klamrar, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1216
#: ../src/ui/theme.c:1286
#, c-format
msgid "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr "GTK-färgspecifikationen måste ha en stängningsklammer efter tillståndet, t.ex. gtk:fg[NORMAL], där NORMAL är tillståndet; kunde inte tolka \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1227
#: ../src/ui/theme.c:1297
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Förstod inte tillståndet \"%s\" i färgspecifikation"
#: ../src/ui/theme.c:1240
#: ../src/ui/theme.c:1310
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Förstod inte färgkomponenten \"%s\" i färgspecifikation"
#: ../src/ui/theme.c:1270
#: ../src/ui/theme.c:1340
#, c-format
msgid "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Blandningsformatet är \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" passar inte med formatet"
#: ../src/ui/theme.c:1281
#: ../src/ui/theme.c:1351
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Kunde inte tolka alfavärdet \"%s\" i blandad färg"
#: ../src/ui/theme.c:1291
#: ../src/ui/theme.c:1361
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Alfavärdet \"%s\" i blandad färg är inte mellan 0,0 och 1,0"
#: ../src/ui/theme.c:1338
#: ../src/ui/theme.c:1408
#, c-format
msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Skuggformatet är \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"
#: ../src/ui/theme.c:1349
#: ../src/ui/theme.c:1419
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Kunde inte tolka skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg"
#: ../src/ui/theme.c:1359
#: ../src/ui/theme.c:1429
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Skuggfaktorn \"%s\" i skuggad färg är negativ"
#: ../src/ui/theme.c:1388
#: ../src/ui/theme.c:1458
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunde inte tolka färgen \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1646
#: ../src/ui/theme.c:1769
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller tecknet \"%s\" vilket inte är tillåtet"
#: ../src/ui/theme.c:1673
#: ../src/ui/theme.c:1796
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller flyttalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
#: ../src/ui/theme.c:1687
#: ../src/ui/theme.c:1810
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehåller heltalet \"%s\" som inte kunde tolkas"
#: ../src/ui/theme.c:1809
#: ../src/ui/theme.c:1932
#, c-format
msgid "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd operand vid början av denna text: \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1866
#: ../src/ui/theme.c:1989
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrycket var tomt eller förstods inte"
#: ../src/ui/theme.c:1977
#: ../src/ui/theme.c:1987
#: ../src/ui/theme.c:2021
#: ../src/ui/theme.c:2100
#: ../src/ui/theme.c:2110
#: ../src/ui/theme.c:2144
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrycket resulterar i division med noll"
#: ../src/ui/theme.c:2029
#: ../src/ui/theme.c:2152
#, c-format
msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrycket försöker använda mod-operator på ett flyttal"
#: ../src/ui/theme.c:2085
#: ../src/ui/theme.c:2208
#, c-format
msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%s\" där en operand förväntades"
#: ../src/ui/theme.c:2094
#: ../src/ui/theme.c:2217
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en operand där en operator förväntades"
#: ../src/ui/theme.c:2102
#: ../src/ui/theme.c:2225
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrycket slutade med en operator istället för en operand"
#: ../src/ui/theme.c:2112
#: ../src/ui/theme.c:2235
#, c-format
msgid "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no operand in between"
msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%c\" som följer på operatorn \"%c\" utan någon operand imellan"
#: ../src/ui/theme.c:2263
#: ../src/ui/theme.c:2308
#: ../src/ui/theme.c:2386
#: ../src/ui/theme.c:2431
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrycket hade en okänd variabel eller konstant \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:2362
#: ../src/ui/theme.c:2485
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Koordinatuttryckstolkaren överflödade sin buffert."
#: ../src/ui/theme.c:2391
#: ../src/ui/theme.c:2514
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en stängningsparentes utan någon öppningsparentes"
#: ../src/ui/theme.c:2455
#: ../src/ui/theme.c:2578
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en öppningsparentes utan någon stängningsparentes"
#: ../src/ui/theme.c:2466
#: ../src/ui/theme.c:2589
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Koordinatuttrycket verkar inte ha några operatorer eller operander"
#: ../src/ui/theme.c:2676
#: ../src/ui/theme.c:2696
#: ../src/ui/theme.c:2716
#: ../src/ui/theme.c:2801
#: ../src/ui/theme.c:2821
#: ../src/ui/theme.c:2841
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Temat innehöll ett uttryck som resulterade i ett fel: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:4410
#: ../src/ui/theme.c:4512
#, c-format
msgid "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be specified for this frame style"
msgstr "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> måste anges för denna ramtyp"
#: ../src/ui/theme.c:4940
#: ../src/ui/theme.c:4965
#: ../src/ui/theme.c:5042
#: ../src/ui/theme.c:5067
#, c-format
msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"
#: ../src/ui/theme.c:5013
#: ../src/ui/theme.c:5115
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Misslyckades med att läsa in temat \"%s\": %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:5149
#: ../src/ui/theme.c:5156
#: ../src/ui/theme.c:5163
#: ../src/ui/theme.c:5170
#: ../src/ui/theme.c:5177
#: ../src/ui/theme.c:5251
#: ../src/ui/theme.c:5258
#: ../src/ui/theme.c:5265
#: ../src/ui/theme.c:5272
#: ../src/ui/theme.c:5279
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <%s> angivet för temat \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:5185
#: ../src/ui/theme.c:5287
#, c-format
msgid "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr "Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lägg till ett <window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"
#: ../src/ui/theme.c:5635
#: ../src/ui/theme.c:5697
#: ../src/ui/theme.c:5760
#: ../src/ui/theme.c:5737
#: ../src/ui/theme.c:5799
#: ../src/ui/theme.c:5862
#, c-format
msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr "Användardefinierade konstanter måste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör det inte"
#: ../src/ui/theme.c:5643
#: ../src/ui/theme.c:5705
#: ../src/ui/theme.c:5768
#: ../src/ui/theme.c:5745
#: ../src/ui/theme.c:5807
#: ../src/ui/theme.c:5870
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"
......@@ -1676,129 +1706,129 @@ msgstr "Detta är ett exempelmeddelande i en exempelkatalog"
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Falskt menyobjekt %d\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:370
#: ../src/ui/theme-viewer.c:371
msgid "Border-only window"
msgstr "Fönster med endast ram"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:372
#: ../src/ui/theme-viewer.c:373
msgid "Bar"
msgstr "Rad"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:389
#: ../src/ui/theme-viewer.c:390
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Normalt programfönster"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:393
#: ../src/ui/theme-viewer.c:394
msgid "Dialog Box"
msgstr "Dialogruta"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:397
#: ../src/ui/theme-viewer.c:398
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modalt dialogfönster"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:401
#: ../src/ui/theme-viewer.c:402
msgid "Utility Palette"
msgstr "Verktygspalett"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:405
#: ../src/ui/theme-viewer.c:406
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Avtagen meny"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:409
#: ../src/ui/theme-viewer.c:410
msgid "Border"
msgstr "Ram"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:413
#: ../src/ui/theme-viewer.c:414
msgid "Attached Modal Dialog"
msgstr "Bifogat modalt dialogfönster"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:744
#: ../src/ui/theme-viewer.c:747
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Test %d av knapplayout"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:773
#: ../src/ui/theme-viewer.c:776
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g millisekunder för att rita en fönsterram"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:818
#: ../src/ui/theme-viewer.c:821
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Användning: metacity-theme-viewer [TEMANAMN]\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:825
#: ../src/ui/theme-viewer.c:828
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Fel vid inläsning av tema: %s\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:831
#: ../src/ui/theme-viewer.c:834
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Läste in temat \"%s\" på %g sekunder\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:875
#: ../src/ui/theme-viewer.c:878
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Normalt titeltypsnitt"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:881
#: ../src/ui/theme-viewer.c:884
msgid "Small Title Font"
msgstr "Litet titeltypsnitt"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:887
#: ../src/ui/theme-viewer.c:890
msgid "Large Title Font"
msgstr "Stort titeltypsnitt"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:892
#: ../src/ui/theme-viewer.c:895
msgid "Button Layouts"
msgstr "Knapplayouter"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:897
#: ../src/ui/theme-viewer.c:900
msgid "Benchmark"
msgstr "Prestandatest"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:949
#: ../src/ui/theme-viewer.c:952
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Fönstertitel hamnar här"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1055
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1058
#, c-format
msgid "Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per frame)\n"
msgstr "Ritade %d ramar på %g sekunder på klientsidan (%g millisekunder per ram) och %g sekunder väggklockstid inklusive X-serverresurser (%g millisekunder per ram)\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1274
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1277
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test av positionsuttryck returnerade SANT men satte fel"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1276
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1279
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test av positionsuttryck returnerade FALSKT men satte inte fel"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1280
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1283
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Fel förväntades men gavs inte"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1282
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1285
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Fel %d förväntades men %d givet"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1288
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1291
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Fel förväntades inte men ett returnerades: %s"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1292
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1295
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "x-värdet var %d, %d förväntades"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1295
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1298
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "y-värdet var %d, %d förväntades"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1360
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1363
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr "%d koordinatuttryck tolkades på %g sekunder (%g sekunder i medelvärde)\n"
......@@ -1809,16 +1839,22 @@ msgstr "%d koordinatuttryck tolkades på %g sekunder (%g sekunder i medelvärde)
#, fuzzy
#~ msgid "Error setting clutter plugin list: %s\n"
#~ msgstr "Fel vid inställning av status för compositor: %s\n"
#~ msgid "Clutter Plugins"
#~ msgstr "Clutter-insticksmoduler"