Commit 9ea9352c authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 817a76a7
......@@ -12,10 +12,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=mutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-21 04:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-23 19:50+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-06 04:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-17 21:52+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -23,7 +22,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: data/50-mutter-navigation.xml:6
msgid "Navigation"
......@@ -56,167 +55,147 @@ msgstr "Presunúť okno na posledný pracovný priestor"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:24
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Presunúť okno o jeden pracovný priestor vľavo"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:27
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Presunúť okno o jeden pracovný priestor vpravo"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:30
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Presunúť okno o jeden pracovný priestor hore"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:33
#: data/50-mutter-navigation.xml:27
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Presunúť okno o jeden pracovný priestor dolu"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:36
#: data/50-mutter-navigation.xml:30
msgid "Move window one monitor to the left"
msgstr "Presunúť okno o jeden monitor vľavo"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:39
#: data/50-mutter-navigation.xml:33
msgid "Move window one monitor to the right"
msgstr "Presunúť okno o jeden monitor vpravo"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:42
#: data/50-mutter-navigation.xml:36
msgid "Move window one monitor up"
msgstr "Presunúť okno o jeden monitor hore"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:45
#: data/50-mutter-navigation.xml:39
msgid "Move window one monitor down"
msgstr "Presunúť okno o jeden monitor dolu"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:49
#: data/50-mutter-navigation.xml:43
msgid "Switch applications"
msgstr "Prepnúť aplikácie"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:54
#: data/50-mutter-navigation.xml:48
msgid "Switch to previous application"
msgstr "Prepnúť na predchádzajúcu aplikáciu"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:58
#: data/50-mutter-navigation.xml:52
msgid "Switch windows"
msgstr "Prepnúť okná"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:63
#: data/50-mutter-navigation.xml:57
msgid "Switch to previous window"
msgstr "Prepnúť na predchádzajúce okno"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:67
#: data/50-mutter-navigation.xml:61
msgid "Switch windows of an application"
msgstr "Prepnúť okná aplikácie"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:72
#: data/50-mutter-navigation.xml:66
msgid "Switch to previous window of an application"
msgstr "Prepnúť na predchádzajúce okno aplikácie"
# PK: predpokladam ze to prepisane medzi tlacidlami
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:76
#: data/50-mutter-navigation.xml:70
msgid "Switch system controls"
msgstr "Prepnúť medzi ovládacími prvkami systému"
# PK: predpokladam ze to prepisane medzi tlacidlami
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:81
#: data/50-mutter-navigation.xml:75
msgid "Switch to previous system control"
msgstr "Prepnúť na predchádzajúci ovládací prvok systému"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:85
#: data/50-mutter-navigation.xml:79
msgid "Switch windows directly"
msgstr "Prepnúť okná priamo"
#: data/50-mutter-navigation.xml:90
#: data/50-mutter-navigation.xml:84
msgid "Switch directly to previous window"
msgstr "Priamo prepnúť na predchádzajúce okno"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:94
#: data/50-mutter-navigation.xml:88
msgid "Switch windows of an app directly"
msgstr "Prepnúť okná aplikácie priamo"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:99
#: data/50-mutter-navigation.xml:93
msgid "Switch directly to previous window of an app"
msgstr "Priamo prepnúť na predchádzajúce okno aplikácie"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:103
#: data/50-mutter-navigation.xml:97
msgid "Switch system controls directly"
msgstr "Prepnúť medzi ovládacími prvkami systému priamo"
# PK: predpokladam ze to prepisane medzi tlacidlami
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:108
#: data/50-mutter-navigation.xml:102
msgid "Switch directly to previous system control"
msgstr "Priamo prepnúť na predchádzajúci ovládací prvok systému"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:111
#: data/50-mutter-navigation.xml:105
msgid "Hide all normal windows"
msgstr "Skryť všetky normálne okná"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:114
#: data/50-mutter-navigation.xml:108
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Prepnúť na pracovný priestor č. 1"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:117
#: data/50-mutter-navigation.xml:111
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Prepnúť na pracovný priestor č. 2"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:120
#: data/50-mutter-navigation.xml:114
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Prepnúť na pracovný priestor č. 3"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:123
#: data/50-mutter-navigation.xml:117
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Prepnúť na pracovný priestor č. 4"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:126
#: data/50-mutter-navigation.xml:120
msgid "Switch to last workspace"
msgstr "Prepnúť na posledný pracovný priestor"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:129
msgid "Move to workspace left"
msgstr "Presunúť na pracovný priestor vľavo"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:132
msgid "Move to workspace right"
msgstr "Presunúť na pracovný priestor vpravo"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:135
#: data/50-mutter-navigation.xml:123
msgid "Move to workspace above"
msgstr "Presunúť na pracovný priestor hore"
# description
#: data/50-mutter-navigation.xml:138
#: data/50-mutter-navigation.xml:126
msgid "Move to workspace below"
msgstr "Presunúť na pracovný priestor dole"
#: data/50-mutter-system.xml:6
#: data/50-mutter-system.xml:6 data/50-mutter-wayland.xml:6
msgid "System"
msgstr "Systém"
......@@ -230,6 +209,10 @@ msgstr "Zobraziť riadok pre spustenie príkazu"
msgid "Show the activities overview"
msgstr "Zobraziť prehľad aktivít"
#: data/50-mutter-wayland.xml:8
msgid "Restore the keyboard shortcuts"
msgstr "Obnoviť klávesové skratky"
#: data/50-mutter-windows.xml:6
msgid "Windows"
msgstr "Okná"
......@@ -261,66 +244,61 @@ msgstr "Obnoviť okno"
# description
#: data/50-mutter-windows.xml:18
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Prepnúť stav zatienenia"
# description
#: data/50-mutter-windows.xml:20
msgid "Close window"
msgstr "Zatvoriť okno"
# description
#: data/50-mutter-windows.xml:22
#: data/50-mutter-windows.xml:20
msgid "Hide window"
msgstr "Skryť okno"
# description
#: data/50-mutter-windows.xml:24
#: data/50-mutter-windows.xml:22
msgid "Move window"
msgstr "Presunúť okno"
# description
#: data/50-mutter-windows.xml:26
#: data/50-mutter-windows.xml:24
msgid "Resize window"
msgstr "Zmeniť veľkosť okna"
# description
#: data/50-mutter-windows.xml:29
#: data/50-mutter-windows.xml:27
msgid "Toggle window on all workspaces or one"
msgstr "Prepnúť okno na všetky pracovné priestory alebo len na jeden"
# description
#: data/50-mutter-windows.xml:31
#: data/50-mutter-windows.xml:29
msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
msgstr "Presunúť okno dopredu ak je zakryté, inak presunúť dozadu"
# description
#: data/50-mutter-windows.xml:33
#: data/50-mutter-windows.xml:31
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Presunúť okno nad ostatné okná"
# description
#: data/50-mutter-windows.xml:35
#: data/50-mutter-windows.xml:33
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Presunúť okno pod ostatné okná"
# description
#: data/50-mutter-windows.xml:37
#: data/50-mutter-windows.xml:35
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maximalizovať okno zvisle"
# description
#: data/50-mutter-windows.xml:39
#: data/50-mutter-windows.xml:37
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maximalizovať okno vodorovne"
# Description
#: data/50-mutter-windows.xml:43
#: data/50-mutter-windows.xml:41
msgid "View split on left"
msgstr "Zobraziť rozdelenie naľavo"
# Description
#: data/50-mutter-windows.xml:47
#: data/50-mutter-windows.xml:45
msgid "View split on right"
msgstr "Zobraziť rozdelenie napravo"
......@@ -490,26 +468,29 @@ msgid ""
"proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-framebuffer” — makes "
"mutter default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate "
"space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart."
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart. • “remote-desktop” — "
"enables remote desktop support. To support remote desktop with screen "
"sharing, “screen-cast” must also be enabled. • “screen-cast” — enables "
"screen cast support."
msgstr ""
# summary
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:141
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:145
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Vybrať okno z rozbaľovacej ponuky tabulátora"
# summary
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:146
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:150
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Zrušit rozbaľovaciu ponuku tabulátora"
# PK: predpokladam ze to prepisane medzi tlacidlami
# description
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:151
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:155
msgid "Switch monitor configurations"
msgstr "Prepnúť nastavenia monitorov"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:156
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:160
msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
msgstr "Otočí nastavenie vstavaného monitora"
......@@ -572,10 +553,41 @@ msgstr "Prepnúť na VT č. 12"
msgid "Re-enable shortcuts"
msgstr "Znovu povoliť klávesové skratky"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:64
msgid "Allow grabs with Xwayland"
msgstr ""
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:65
msgid ""
"Allow keyboard grabs issued by X11 applications running in Xwayland to be "
"taken into account. For a X11 grab to be taken into account under Wayland, "
"the client must also either send a specific X11 ClientMessage to the root "
"window or be among the applications white-listed in key “xwayland-grab-"
"access-rules”."
msgstr ""
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:77
msgid "Xwayland applications allowed to issue keyboard grabs"
msgstr ""
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:78
msgid ""
"List the resource names or resource class of X11 windows either allowed or "
"not allowed to issue X11 keyboard grabs under Xwayland. The resource name or "
"resource class of a given X11 window can be obtained using the command "
"“xprop WM_CLASS”. Wildcards “*” and jokers “?” in the values are supported. "
"Values starting with “!” are blacklisted, which has precedence over the "
"whitelist, to revoke applications from the default system list. The default "
"system list includes the following applications: "
"“@XWAYLAND_GRAB_DEFAULT_ACCESS_RULES@” Users can break an existing grab by "
"using the specific keyboard shortcut defined by the keybinding key “restore-"
"shortcuts”."
msgstr ""
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2151
#: src/backends/meta-input-settings.c:2260
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Prepínač režimu (skupina č. %d)"
......@@ -585,37 +597,37 @@ msgstr "Prepínač režimu (skupina č. %d)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2174
#: src/backends/meta-input-settings.c:2283
msgid "Switch monitor"
msgstr "Prepnúť monitor"
#: src/backends/meta-input-settings.c:2176
#: src/backends/meta-input-settings.c:2285
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Zobraziť pomocníka na obrazovke"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:903
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:900
msgid "Built-in display"
msgstr "Vstavaný displej"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:926
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:923
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:928
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:925
msgid "Unknown Display"
msgstr "Neznámy displej"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:936
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:933
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: src/compositor/compositor.c:476
#: src/compositor/compositor.c:481
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
......@@ -633,48 +645,52 @@ msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Zlyhalo otvorenie displeja systému na správu okien X „%s“\n"
# cmd desc
#: src/core/main.c:189
#: src/core/main.c:190
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Zakáže pripojenia k správcovi relácií"
# cmd desc
#: src/core/main.c:195
#: src/core/main.c:196
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Nahradí bežiaceho správcu okien"
# cmd desc
#: src/core/main.c:201
#: src/core/main.c:202
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Zadá identifikátor správy relácií"
#: src/core/main.c:206
#: src/core/main.c:207
msgid "X Display to use"
msgstr "X displej, ktorý bude použitý"
# cmd desc
#: src/core/main.c:212
#: src/core/main.c:213
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicializuje reláciu z uloženého súboru"
# cmd desc
#: src/core/main.c:218
#: src/core/main.c:219
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Použije synchrónne volania X"
# cmd desc
#: src/core/main.c:225
#: src/core/main.c:226
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Spustí ako kompozitor protokolu wayland"
# cmd desc
#: src/core/main.c:231
#: src/core/main.c:232
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Spustí ako kompozitor s vnoreným režimom"
#: src/core/main.c:239
#: src/core/main.c:240
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Spustí ako plnohodnotný zobrazovací server, namiesto vnoreného režimu"
#: src/core/main.c:246
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Spustí s obslužným programom X11"
# %s is a window title
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:147
......@@ -731,7 +747,7 @@ msgstr "Použije zásuvný modul Mutter"
msgid "Workspace %d"
msgstr "Pracovný priestor č. %d"
#: src/core/screen.c:580
#: src/core/screen.c:583
#, c-format
msgid ""
"Display “%s” already has a window manager; try using the --replace option to "
......@@ -740,7 +756,7 @@ msgstr ""
"Displej „%s“ už má správcu okien. Skúste použiť prepínač --replace, aby sa "
"aktuálny správca nahradil."
#: src/core/screen.c:665
#: src/core/screen.c:668
#, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Obrazovka č. %d na displeji „%s“ nie je platná\n"
......@@ -754,7 +770,7 @@ msgstr "Mutter bol skompilovaný bez výpisu podrobností pri behu\n"
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Prepínač režimu: Režim č. %d"
#: src/x11/session.c:1815
#: src/x11/session.c:1818
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -768,6 +784,26 @@ msgstr ""
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (na %s)"
# description
#~ msgid "Move window one workspace to the left"
#~ msgstr "Presunúť okno o jeden pracovný priestor vľavo"
# description
#~ msgid "Move window one workspace to the right"
#~ msgstr "Presunúť okno o jeden pracovný priestor vpravo"
# description
#~ msgid "Move to workspace left"
#~ msgstr "Presunúť na pracovný priestor vľavo"
# description
#~ msgid "Move to workspace right"
#~ msgstr "Presunúť na pracovný priestor vpravo"
# description
#~ msgid "Toggle shaded state"
#~ msgstr "Prepnúť stav zatienenia"
#~ msgid "background texture could not be created from file"
#~ msgstr "nepodarilo sa vytvoriť textúru pozadia zo súboru"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment