Commit 8d0a3358 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac

Updated Czech translation by Petr Tomeš.

2006-03-12  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation by Petr Tomeš.
parent 20c9efaf
2006-03-12 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation by Petr Tomeš.
2006-03-12 Roozbeh Pournader <roozbeh@farsiweb.info>
* fa.po: Updated Persian translation by Meelad Zakaria,
......
......@@ -2,14 +2,15 @@
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2002 - 2006.
# Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>, 2002 - 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-25 15:31+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-11 06:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-25 23:51+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Last-Translator: Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -62,7 +63,7 @@ msgstr "Nemohu získat jméno počítače: %s\n"
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Nemohu otevřít displej X Window System '%s'\n"
#: ../src/errors.c:233
#: ../src/errors.c:269
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
......@@ -73,7 +74,7 @@ msgstr ""
"Pravděpodobně byl ukončen X server nebo jste zabili/zničili\n"
"manažera oken.\n"
#: ../src/errors.c:240
#: ../src/errors.c:276
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatální chyba IO %d (%s) na displeji '%s'.\n"
......@@ -84,7 +85,7 @@ msgstr "Zavřít okno"
#: ../src/frames.c:1100
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
msgstr "Nabídka okna"
#: ../src/frames.c:1103
msgid "Minimize Window"
......@@ -163,14 +164,14 @@ msgstr "Vypsat verzi"
#: ../src/main.c:439
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Nemohu prohledat adresář témat: %s\n"
msgstr "Nemohu prohledat adresář motivů: %s\n"
#: ../src/main.c:455
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Nemohu najít téma! Ujistěte se, že %s existuje a obsahuje obvyklá témata."
"Nemohu najít motiv! Ujistěte se, že %s existuje a obsahuje obvyklé motivy."
#: ../src/main.c:527
#, c-format
......@@ -243,7 +244,7 @@ msgstr "Přesunout na plochu _nahoře"
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Přesunout na plochu _dole"
#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2004 ../src/prefs.c:2305
#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2004 ../src/prefs.c:2367
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Plocha %d"
......@@ -420,7 +421,7 @@ msgstr "Akce při dvojitém kliknutí na nadpis okna"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Activate window menu"
msgstr "Aktivovat menu okna"
msgstr "Aktivovat nabídku okna"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
......@@ -435,7 +436,7 @@ msgid ""
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
msgstr ""
"Uspořádání tlačítek na nadpisu okna. Hodnota by měla být řetězec jako \"menu:"
"Uspořádání tlačítek na nadpisu okna. Hodnota by měla být řetězec jako \"nabídka:"
"minimize,maximize,close\"; dvojtečka odděluje levý a pravý roh okna a jména "
"tlačítek jsou oddělena čárkami. Opakování tlačítka není dovoleno. Neznámá "
"jména tlačítek jsou tiše ignorována, aby mohly být v budoucích verzích "
......@@ -453,7 +454,7 @@ msgid ""
"for example."
msgstr ""
"Kliknutí na okno při tomto modifikátoru stisknutém okno přesune (levým "
"tlačítkem), změní jeho velikost (prostředním tlačítkem), nebo zobrazí menu "
"tlačítkem), změní jeho velikost (prostředním tlačítkem), nebo zobrazí nabídku "
"okna (pravým tlačítkem). Modifikátor je vyjádřen např. jako \\\"&lt;Alt&gt;\\"
"\" nebo \\\"&lt;Super&gt;\\\"."
......@@ -471,7 +472,7 @@ msgstr "Manažer skládání"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
msgid "Current theme"
msgstr "Aktuální téma"
msgstr "Aktuální motiv"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
......@@ -760,7 +761,7 @@ msgstr "Spustit terminál"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
msgid "Show the panel menu"
msgstr "Zobrazit menu panelu"
msgstr "Zobrazit nabídku panelu"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
msgid "Show the panel run application dialog"
......@@ -785,8 +786,8 @@ msgstr ""
"pavlastnosti. Metacity by například v ideálním případě umísťoval všechny "
"dialog v konzistentní pozici vzhledem k jejich rodičovskému oknu. K tomu je "
"potřeba ignorovat pozice dialogů určené aplikacím. Ale některé verze Javy/"
"Swing označují svá kontextová menu jako dialogy, takže Metacity musí zakázat "
"umísťování dialogů, aby menu v chybných aplikacích v Javě mohla fungovat. "
"Swing označují své kontextové nabídky jako dialogy, takže Metacity musí zakázat "
"umísťování dialogů, aby nabídky v chybných aplikacích v Javě mohly fungovat. "
"Takových příkladů existuje více. Tato volba nastaví Metacity do úplně "
"správného módu, který možná poskytuje mírně hezčí UI, pokud nepotřebujete "
"spouštět chybné aplikace. Obcházení chyb musí být bohužel implicitně "
......@@ -1170,7 +1171,7 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Klávesová zkratka pro aktivaci menu okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a"
"Klávesová zkratka pro aktivaci nabídky okna. Formát je jako \"&lt;Control&gt;a"
"\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně liberální a dovoluje "
"malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a \"&lt;Ctrl&gt;\". "
"Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", tak pro tuto akci "
......@@ -1780,7 +1781,7 @@ msgid ""
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Klávesová zkratka, která zobrazí hlavní menu panelu. Formát je jako \"&lt;"
"Klávesová zkratka, která zobrazí hlavní nabídku panelu. Formát je jako \"&lt;"
"Control&gt;a\" nebo \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Parser je poměrně "
"liberální a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"&lt;Ctl&gt;\" a "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", "
......@@ -1798,7 +1799,7 @@ msgstr "Příkaz pro zachycení obrazovky"
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Téma určuje vzhled okrajů okna, lišty s nadpisem atd."
msgstr "Motiv určuje vzhled okrajů okna, lišty s nadpisem atd."
#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
msgid ""
......@@ -2045,7 +2046,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" nalezené v konfigurační databázi není platná hodnota pro klávesovou "
"zkratku \"%s\"\n"
#: ../src/prefs.c:2386
#: ../src/prefs.c:2448
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Chyba při nastavování jména plochy %d na \"%s\": %s\n"
......@@ -2264,17 +2265,17 @@ msgstr "Typu okna \"%s\" již byla přiřazena sada stylů"
#: ../src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr "Neznámá funkce \"%s\" pro ikonu menu"
msgstr "Neznámá funkce \"%s\" pro ikonu nabídky"
#: ../src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr "Neznámý stav \"%s\" pro ikonu menu"
msgstr "Neznámý stav \"%s\" pro ikonu nabídky"
#: ../src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "Téma již má ikonu menu pro funkci %s stavu %s"
msgstr "Motiv již má ikonu nabídky pro funkci %s stavu %s"
#: ../src/theme-parser.c:1177 ../src/theme-parser.c:3244
#: ../src/theme-parser.c:3323
......@@ -2589,7 +2590,7 @@ msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Nemohu mít dvě draw_ops pro element <piece> (téma definovalo atribut "
"Nemohu mít dvě draw_ops pro element <piece> (motiv definoval atribut "
"draw_ops i element <draw_ops>, nebo definovalo dva elementy)"
#: ../src/theme-parser.c:3574
......@@ -2597,7 +2598,7 @@ msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Nemohu mít dvě draw_ops pro element <button> (téma definovalo atribut "
"Nemohu mít dvě draw_ops pro element <button> (motiv definoval atribut "
"draw_ops i element <draw_ops>, nebo definovalo dva elementy)"
#: ../src/theme-parser.c:3612
......@@ -2605,13 +2606,13 @@ msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Nemohu mít dvě draw_ops pro element <menu_icon> (téma definovalo atribut "
"Nemohu mít dvě draw_ops pro element <menu_icon> (motiv definoval atribut "
"draw_ops i element <draw_ops>, nebo definovalo dva elementy)"
#: ../src/theme-parser.c:3659
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Vnější element tématu musí být <metacity_theme>, ne <%s>"
msgstr "Vnější element motivu musí být <metacity_theme>, ne <%s>"
#: ../src/theme-parser.c:3679
#, c-format
......@@ -2651,7 +2652,7 @@ msgstr "Pro tlačítko neposkytnuty draw_ops"
#: ../src/theme-parser.c:4014
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Pro ikonu menu neposkytnuty draw_ops"
msgstr "Pro ikonu nabídky neposkytnuty draw_ops"
#: ../src/theme-parser.c:4054
#, c-format
......@@ -2660,33 +2661,33 @@ msgstr "V elementu <%s> není dovolen žádný text"
#: ../src/theme-parser.c:4109
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<name> pro toto téma definováno dvakrát"
msgstr "<name> pro tento motiv definováno dvakrát"
#: ../src/theme-parser.c:4120
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> pro toto téma definováno dvakrát"
msgstr "<author> pro tento motiv definováno dvakrát"
#: ../src/theme-parser.c:4131
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> pro toto téma definováno dvakrát"
msgstr "<copyright> pro tento motiv definováno dvakrát"
#: ../src/theme-parser.c:4142
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> pro toto téma definováno dvakrát"
msgstr "<date> pro tento motiv definováno dvakrát"
#: ../src/theme-parser.c:4153
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> pro toto téma definováno dvakrát"
msgstr "<description> pro tento motiv definováno dvakrát"
#: ../src/theme-parser.c:4348
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Nemohu číst téma ze souboru %s: %s\n"
msgstr "Nemohu číst motiv ze souboru %s: %s\n"
#: ../src/theme-parser.c:4403
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Soubor tématu %s neobsahoval kořenový element <metacity_theme>"
msgstr "Soubor motivu %s neobsahoval kořenový element <metacity_theme>"
#: ../src/theme-viewer.c:72
msgid "/_Windows"
......@@ -2755,7 +2756,7 @@ msgstr "Toto je ukázková zpráva v ukázkovém dialogu"
#: ../src/theme-viewer.c:322
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Falešná položka menu %d\n"
msgstr "Falešná položka nabídky %d\n"
#: ../src/theme-viewer.c:356
msgid "Border-only window"
......@@ -2783,7 +2784,7 @@ msgstr "Paleta nástrojů"
#: ../src/theme-viewer.c:391
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Odtržení menu"
msgstr "Odtržení nabídky"
#: ../src/theme-viewer.c:395
msgid "Border"
......@@ -2801,17 +2802,17 @@ msgstr "%g milisekund na nakreslení jednoho rámu okna"
#: ../src/theme-viewer.c:795
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Použití: metacity-theme-viewer [NÁZEVTÉMATU]\n"
msgstr "Použití: metacity-theme-viewer [NÁZEVMOTIVU]\n"
#: ../src/theme-viewer.c:802
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Chyba při načítání tématu: %s\n"
msgstr "Chyba při načítání motivu: %s\n"
#: ../src/theme-viewer.c:808
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Načteno téma \"%s\" za %g sekund\n"
msgstr "Načten motiv \"%s\" za %g sekund\n"
#: ../src/theme-viewer.c:831
msgid "Normal Title Font"
......@@ -3087,7 +3088,7 @@ msgstr "Souřadnicový výraz zřejmě nemá žádné operátory nebo operandy"
#: ../src/theme.c:2381 ../src/theme.c:2403 ../src/theme.c:2424
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Téma obsahuje výraz \"%s\", který způsobil chybu: %s\n"
msgstr "Motiv obsahuje výraz \"%s\", který způsobil chybu: %s\n"
#: ../src/theme.c:3910
#, c-format
......@@ -3108,13 +3109,13 @@ msgstr ""
#: ../src/theme.c:4443
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Nemohu načíst téma \"%s\": %s\n"
msgstr "Nemohu načíst motiv \"%s\": %s\n"
#: ../src/theme.c:4597 ../src/theme.c:4604 ../src/theme.c:4611
#: ../src/theme.c:4618 ../src/theme.c:4625
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Není nastaveno <%s> pro téma \"%s\""
msgstr "Není nastaveno <%s> pro motiv \"%s\""
#: ../src/theme.c:4635
#, c-format
......@@ -3122,7 +3123,7 @@ msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
"Pro typ okna \"%s\" tématu \"%s\" není nastaven typ rámu, přidejte element "
"Pro typ okna \"%s\" motivu \"%s\" není nastaven typ rámu, přidejte element "
"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
#: ../src/theme.c:4657
......@@ -3131,7 +3132,7 @@ msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this theme"
msgstr ""
"Pro toto téma musí být definováno <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
"Pro tento motiv musí být definováno <menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" "
"draw_ops=\"whatever\"/>"
#: ../src/theme.c:5046 ../src/theme.c:5108
......@@ -3184,7 +3185,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Aplikace nastavila neplatný _NET_WM_PID %lu\n"
#. first time through
#: ../src/window.c:5409
#: ../src/window.c:5411
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -3200,7 +3201,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/window.c:6028
#: ../src/window.c:6039
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment