Commit 76bfdcf0 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem

Dutch translation updated by Tino Meinen.

2003-01-09  Vincent van Adrighem  <V.vanAdrighem@dirck.mine.nu>

	* nl.po: Dutch translation updated by Tino Meinen.
parent 8e14da17
2003-01-09 Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem@dirck.mine.nu>
* nl.po: Dutch translation updated by Tino Meinen.
2003-01-08 Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>
* fi.po: Fixed a string that had an invalid printf format.
......
......@@ -3,12 +3,13 @@
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
# Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>, 2003.
# Reinout van Schouwen <reinout@cs.vu.nl>, 2003.
# Uitrollen of afrollen?
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 2.2\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-03 06:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-05 20:57+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-07 06:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-08 23:51+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -57,9 +58,9 @@ msgstr ""
#: src/delete.c:429
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Verkrijgen hostname mislukt: %s\n"
msgstr "Ophalen hostname mislukt: %s\n"
#: src/display.c:273
#: src/display.c:279
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Openen van X Window System display, mislukt: '%s'\n"
......@@ -80,23 +81,23 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Fatale IO-fout %d (%s) op display '%s'.\n"
#: src/frames.c:900
#: src/frames.c:1010
msgid "Close Window"
msgstr "Venster sluiten"
#: src/frames.c:903
#: src/frames.c:1013
msgid "Window Menu"
msgstr "Venster-menu"
#: src/frames.c:906
#: src/frames.c:1016
msgid "Minimize Window"
msgstr "Venster minimaliseren"
#: src/frames.c:909
#: src/frames.c:1019
msgid "Maximize Window"
msgstr "Venster maximaliseren"
#: src/frames.c:912
#: src/frames.c:1022
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Venster herstellen"
......@@ -156,7 +157,7 @@ msgstr ""
#: src/main.c:374
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Herstarten: %s mislukt\n"
msgstr "Herstarten mislukt: %s\n"
#: src/menu.c:52
msgid "Mi_nimize"
......@@ -200,7 +201,7 @@ msgstr "Op _alle werkbladen tonen"
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Alleen op dit _werkblad"
#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1644
#: src/menu.c:152 src/prefs.c:1649
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Werkblad %d"
......@@ -458,7 +459,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Indien waar, en de aandachtsmodus is ofwel \"slap\" of \"muis\", zal het "
"aandachtsvenster na een bepaalde tijd automatisch worden verhoogd (de "
"vertraging wordt gespecificieerd met de auto_raise_deley-toets)."
"vertraging wordt gespecificieerd met de auto_raise_delay-toets)."
#: src/metacity.schemas.in.h:16
msgid ""
......@@ -524,16 +525,16 @@ msgstr "Een venster verplaatsen"
# mij ongestraft weggelaten worden
#: src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
msgstr "Achterwaards bewegen tussen panelen en het bureaublad"
msgstr "Achterwaarts bewegen tussen panelen en het bureaublad"
#: src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
msgstr ""
"Achterwaards bewegen tussen vensters en het bureaublad middels een popup"
"Achterwaarts bewegen tussen vensters en het bureaublad middels een popup"
#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Achterwaards bewegen tussen vensters"
msgstr "Achterwaarts bewegen tussen vensters"
#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
......@@ -554,7 +555,7 @@ msgstr "Bewegen tussen vensters middels een popup"
#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
msgstr ""
"Achterwaards de aandacht verplaatsen tussen vensters middels een popup-"
"Achterwaarts de aandacht verplaatsen tussen vensters middels een popup-"
"venster"
#: src/metacity.schemas.in.h:33
......@@ -639,7 +640,6 @@ msgstr ""
"te voorkomen dat u per ongeluk uw bureablad vernietigt, door te vragen om 34 "
"miljoen werkbladen)."
#. 'Raise' zou ook vertaald kunnen worden als 'naar voren halen'
#: src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
msgstr "Bedekt venster verhogen, anders verlagen"
......@@ -656,7 +656,6 @@ msgstr "Venstergrootte veranderen"
msgid "Run a defined command"
msgstr "Voorgedefineerde opdracht uitvoeren"
#. 'Workaround' vertaald als '(omzeil)truc'
#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
......@@ -1380,8 +1379,6 @@ msgstr ""
"Ctrl&gt;\". Indien u de optie instelt op de speciale tekenreeks "
"\"uitgeschakeld\", dan zal deze actie geen toetskoppeling kennen."
#. 'move backwards' vertaald als 'terugverplaatsen', misschien is
#. 'achterwaarts verplaatsen' duidelijker?
#: src/metacity.schemas.in.h:116
msgid ""
"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
......@@ -1584,8 +1581,6 @@ msgstr ""
"De wachttijd alvorens een venster te verhogen als auto_raise op 'true' "
"staat. De wachttijd is gegeven in duizendsten van seconden."
#. 'sloppy' (focus) vertaald als 'slap' (denk aan "aandacht verslapt")
#. Letterlijker zou het ook 'slordig', 'slonzig' of 'achteloos' kunnen zijn
#: src/metacity.schemas.in.h:130
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
......@@ -1693,7 +1688,6 @@ msgstr ""
"afrollen, en 'toggle_maximized' welke het venster zal maximaliseren/"
"herstellen."
#. ''Fullscreen' vertaald als Volledig scherm', 'Schermvullend' kan evt ook
#: src/metacity.schemas.in.h:137
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Volledig scherm-modus omschakelen"
......@@ -1718,7 +1712,6 @@ msgstr "Vensterformaat herstellen"
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Standaard systeemlettertype gebruiken in venstertitels"
#. 'focus' vertaald als 'aandacht', overeenkomstig sawfish
#: src/metacity.schemas.in.h:143
msgid "Window focus mode"
msgstr "Vensteraandacht-modus"
......@@ -1744,7 +1737,7 @@ msgstr ""
"\"%s\", gevonden in de configuratiedatabase, is geen geldige waarde voor de "
"muisknop-optietoets\n"
#: src/prefs.c:736 src/prefs.c:1098
#: src/prefs.c:736 src/prefs.c:1103
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "GConf-sleutel '%s' is ingesteld op een ongeldige waarde\n"
......@@ -1753,6 +1746,7 @@ msgstr "GConf-sleutel '%s' is ingesteld op een ongeldige waarde\n"
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr ""
"Kon lettertypebeschrijving \"%s\" niet verwerken van Gconf-sleutel %s\n"
#: src/prefs.c:1005
#, c-format
......@@ -1760,44 +1754,50 @@ msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr ""
"%d opgeslagen in GConf-sleutel %s is geen redelijk aantal werkbladen, "
"huidige maximum is %d\n"
#: src/prefs.c:1060
#: src/prefs.c:1065
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
"Werkoplossing voor gebroken toepassingen uitgezet. Bepaalde toepassingen "
"zullen niet naar behoren functioneren.\n"
#: src/prefs.c:1125
#: src/prefs.c:1130
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr ""
msgstr "%d opgeslagen in GConf-sleutel %s valt buiten het bereik 0 %d\n"
#: src/prefs.c:1217
#: src/prefs.c:1222
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr ""
msgstr "Fout bij het instellen van het aantal werkbladen op %d: %s\n"
#: src/prefs.c:1435
#: src/prefs.c:1440
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
msgstr ""
"\"%s\" in de configuratiedatabase is geen geldige waarde voor toetsbinding "
"\"%s\"\n"
#: src/prefs.c:1725
#: src/prefs.c:1730
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr ""
msgstr "Fout bij het instellen van de naam voor werkblad %d op \"%s\": %s\n"
#: src/resizepopup.c:127
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr ""
msgstr "%d x %d"
#: src/screen.c:392
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr ""
msgstr "Scherm %d op display '%s' is ongeldig\n"
#: src/screen.c:408
#, c-format
......@@ -1805,22 +1805,25 @@ msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
"Scherm %d op display \"%s\" heeft al een windowmanager; probeer de optie: --"
"replace te gebruiken om de huidige windowmanager te vervangen.\n"
#: src/screen.c:449
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Kon windowmanager-selectie niet verkrijgen op scherm %d display \"%s\"\n"
#: src/screen.c:505
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr ""
msgstr "Scherm %d op display \"%s\" heeft al een windowmanager\n"
#: src/screen.c:673
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr ""
msgstr "Kon scherm %d op display \"%s\" niet vrijmaken\n"
#: src/session.c:274
#, c-format
......@@ -1828,69 +1831,72 @@ msgid ""
"Failed to a open connection to a session manager, so window positions will "
"not be saved: %s\n"
msgstr ""
"Kon geen verbinding maken met een sessiemanager, dus vensterposities zullen "
"niet worden opgeslagen: %s\n"
#: src/session.c:881 src/session.c:888
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr ""
msgstr "Kon map '%s' niet aanmaken: %s\n"
#: src/session.c:898
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr ""
msgstr "Kon sessiebestand '%s' niet openen voor schrijven: %s\n"
#: src/session.c:1057
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr ""
msgstr "Fout bij schrijven sessiebestand '%s': %s\n"
#: src/session.c:1062
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr ""
msgstr "Fout bij sluiten sessiebestand '%s': %s\n"
#: src/session.c:1137
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr ""
msgstr "Lezen van opgeslagen sessiebestand %s mislukt: %s\n"
#: src/session.c:1172
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr ""
msgstr "Verwerken van opgeslagen sessiebestand mislukt: %s\n"
#: src/session.c:1221
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"<metacity_session> attribuut opgemerkt maar we hebben reeds de sessie-ID"
#: src/session.c:1234
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr ""
msgstr "Onbekend attribuut %s op <metacity_session> element"
#: src/session.c:1251
msgid "nested <window> tag"
msgstr ""
msgstr "ingebedde <window> markering"
#: src/session.c:1309 src/session.c:1341
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr ""
msgstr "Onbekend attribuut %s op <window> element"
#: src/session.c:1413
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
msgstr ""
msgstr "Onbekend attribuut %s op <maximized> element"
#: src/session.c:1473
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr ""
msgstr "Onbekend attribuut %s op <geometry> element"
#: src/session.c:1493
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr ""
msgstr "Onbekend element %s"
#: src/session.c:1921
#, c-format
......@@ -1902,47 +1908,49 @@ msgstr ""
#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr ""
msgstr "Regel %d teken %d: %s"
#: src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr ""
msgstr "Attribuut \"%s\" twee keer herhaald op hetzelfde <%s> element"
#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr ""
msgstr "Attribuut \"%s\" is ongeldig op een <%s> element in deze context"
#: src/theme-parser.c:485
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr ""
msgstr "Geheel getal %ld moet positief zijn"
#: src/theme-parser.c:493
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr ""
msgstr "Geheel getal %ld is te groot, huidige maximum is %d"
#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr ""
msgstr "Kon \"%s niet als 'floating-point'-getal verwerken"
#: src/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Boolse waarde moet \"true\" of \"false\" zijn, niet \"%s\""
#: src/theme-parser.c:572
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr ""
msgstr "Hoek moet liggen tussen 0.0 en 360.0, maar was %g\n"
#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Alpha moet liggen tussen 0.0 (onzichtbaar) an 1.0 (volledig ondoorzichtig), "
"maar was %g\n"
#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
......@@ -1950,70 +1958,73 @@ msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
"Ongeldige titel-schaal \"%s\" (u kunt kiezen uit: xx-small, x-small, small, "
"medium, large, x-large, xx-large)\n"
#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2936
#: src/theme-parser.c:3025 src/theme-parser.c:3032 src/theme-parser.c:3039
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr ""
msgstr "Geen \"%s\" attribuut op element <%s>"
#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr ""
msgstr "Geen \"%s\" attribuut op <%s> element"
#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
#: src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr ""
msgstr "<%s> naam \"%s\" een tweede keer gebruikt"
#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr ""
msgstr "<%s> ouder \"%s\" is niet gedefinieerd"
#: src/theme-parser.c:968
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr ""
msgstr "<%s> geometrie \"%s\" is niet gedefinieerd"
#: src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr ""
"<%s> moet ofwel een geometrie specificeren, of een ouder met een geometrie"
#: src/theme-parser.c:1080
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr ""
msgstr "Onbekend type \"%s\" op <%s> element"
#: src/theme-parser.c:1091
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr ""
msgstr "Onbekende stijl_set \"%s\" op <%s> element"
#: src/theme-parser.c:1099
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr ""
msgstr "Venstertype \"%s\" heeft reeds een stijlset toegewezen gekregen"
#: src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr ""
msgstr "Onbekende functie \"%s\" voor menu-pictogram"
#: src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr ""
msgstr "Onbekende toestand \"%s\" voor menu-pictogram"
#: src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr ""
msgstr "Thema heeft reeds een menu-pictogram voor functie %s status %s"
#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3244 src/theme-parser.c:3323
#, c-format
......@@ -2686,15 +2697,15 @@ msgstr ""
msgid "Window manager: "
msgstr ""
#: src/util.c:345
#: src/util.c:347
msgid "Bug in window manager: "
msgstr ""
#: src/util.c:374
#: src/util.c:376
msgid "Window manager warning: "
msgstr ""
#: src/util.c:398
#: src/util.c:400
msgid "Window manager error: "
msgstr ""
......@@ -2704,7 +2715,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr ""
#. first time through
#: src/window.c:4863
#: src/window.c:4893
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -2718,7 +2729,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: src/window.c:5423
#: src/window.c:5453
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment