Commit 6203be64 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen Committed by KennethNielsen

Updated Danish translation

parent d6669169
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: clutter-1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=clutter\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-16 02:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-13 20:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-17 14:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-16 17:45+0100\n"
"Last-Translator: Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
"Language: da\n"
......@@ -26,669 +26,669 @@ msgstr ""
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-09-09 09:57+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 13900)\n"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6125
#: ../clutter/clutter-actor.c:6175
msgid "X coordinate"
msgstr "X-koordinat"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6126
#: ../clutter/clutter-actor.c:6176
msgid "X coordinate of the actor"
msgstr "Aktørens X-koordinat"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6144
#: ../clutter/clutter-actor.c:6194
msgid "Y coordinate"
msgstr "Y-koordinat"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6145
#: ../clutter/clutter-actor.c:6195
msgid "Y coordinate of the actor"
msgstr "Aktørens Y-koordinat"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6167
#: ../clutter/clutter-actor.c:6217
msgid "Position"
msgstr "Position"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6168
#: ../clutter/clutter-actor.c:6218
msgid "The position of the origin of the actor"
msgstr "Positionen for aktørens ankerpunkt"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6185 ../clutter/clutter-canvas.c:215
#: ../clutter/clutter-actor.c:6235 ../clutter/clutter-canvas.c:215
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1238
#: ../clutter/deprecated/clutter-behaviour-ellipse.c:481
msgid "Width"
msgstr "Bredde"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6186
#: ../clutter/clutter-actor.c:6236
msgid "Width of the actor"
msgstr "Aktørens bredde"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6204 ../clutter/clutter-canvas.c:231
#: ../clutter/clutter-actor.c:6254 ../clutter/clutter-canvas.c:231
#: ../clutter/clutter-grid-layout.c:1245
#: ../clutter/deprecated/clutter-behaviour-ellipse.c:497
msgid "Height"
msgstr "Højde"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6205
#: ../clutter/clutter-actor.c:6255
msgid "Height of the actor"
msgstr "Aktørens højde"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6226
#: ../clutter/clutter-actor.c:6276
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6227
#: ../clutter/clutter-actor.c:6277
msgid "The size of the actor"
msgstr "Aktørens størrelse"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6245
#: ../clutter/clutter-actor.c:6295
msgid "Fixed X"
msgstr "Låst X"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6246
#: ../clutter/clutter-actor.c:6296
msgid "Forced X position of the actor"
msgstr "Tvungen X-postion for aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6263
#: ../clutter/clutter-actor.c:6313
msgid "Fixed Y"
msgstr "Låst Y"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6264
#: ../clutter/clutter-actor.c:6314
msgid "Forced Y position of the actor"
msgstr "Låst Y-position for aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6279
#: ../clutter/clutter-actor.c:6329
msgid "Fixed position set"
msgstr "Position fastlåst"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6280
#: ../clutter/clutter-actor.c:6330
msgid "Whether to use fixed positioning for the actor"
msgstr "Hvorvidt låst aktørposition bruges"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6298
#: ../clutter/clutter-actor.c:6348
msgid "Min Width"
msgstr "Min. bredde"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6299
#: ../clutter/clutter-actor.c:6349
msgid "Forced minimum width request for the actor"
msgstr "Forespørgsel om tvungen minimumsbredde for aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6317
#: ../clutter/clutter-actor.c:6367
msgid "Min Height"
msgstr "Min. højde"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6318
#: ../clutter/clutter-actor.c:6368
msgid "Forced minimum height request for the actor"
msgstr "Forespørgsel om tvungen minimumshøjde for aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6336
#: ../clutter/clutter-actor.c:6386
msgid "Natural Width"
msgstr "Naturlig bredde"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6337
#: ../clutter/clutter-actor.c:6387
msgid "Forced natural width request for the actor"
msgstr "Forespørgsel om tvungen naturlig bredde for aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6355
#: ../clutter/clutter-actor.c:6405
msgid "Natural Height"
msgstr "Naturlig højde"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6356
#: ../clutter/clutter-actor.c:6406
msgid "Forced natural height request for the actor"
msgstr "Forespørgsel om tvungen naturlig højde for aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6371
#: ../clutter/clutter-actor.c:6421
msgid "Minimum width set"
msgstr "Minimumsbredde sat"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6372
#: ../clutter/clutter-actor.c:6422
msgid "Whether to use the min-width property"
msgstr "Om værdien for minimumsbredde bruges"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6386
#: ../clutter/clutter-actor.c:6436
msgid "Minimum height set"
msgstr "Minimumshøjde sat"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6387
#: ../clutter/clutter-actor.c:6437
msgid "Whether to use the min-height property"
msgstr "Om værdien for minimumshøjde bruges"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6401
#: ../clutter/clutter-actor.c:6451
msgid "Natural width set"
msgstr "Naturlig bredde sat"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6402
#: ../clutter/clutter-actor.c:6452
msgid "Whether to use the natural-width property"
msgstr "Om værdien for naturlig bredde bruges"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6416
#: ../clutter/clutter-actor.c:6466
msgid "Natural height set"
msgstr "Naturlig højde sat"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6417
#: ../clutter/clutter-actor.c:6467
msgid "Whether to use the natural-height property"
msgstr "Om værdien for naturlig højde bruges"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6433
#: ../clutter/clutter-actor.c:6483
msgid "Allocation"
msgstr "Allokering"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6434
#: ../clutter/clutter-actor.c:6484
msgid "The actor's allocation"
msgstr "Aktørens allokering"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6491
#: ../clutter/clutter-actor.c:6541
msgid "Request Mode"
msgstr "Forespørgselstilstand"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6492
#: ../clutter/clutter-actor.c:6542
msgid "The actor's request mode"
msgstr "Aktørens forespørgselstilstand"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6516
#: ../clutter/clutter-actor.c:6566
msgid "Depth"
msgstr "Dybde"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6517
#: ../clutter/clutter-actor.c:6567
msgid "Position on the Z axis"
msgstr "Position på Z-aksen"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6544
#: ../clutter/clutter-actor.c:6594
msgid "Z Position"
msgstr "Z-position"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6545
#: ../clutter/clutter-actor.c:6595
msgid "The actor's position on the Z axis"
msgstr "Aktørens position på Z-aksen"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6562
#: ../clutter/clutter-actor.c:6612
msgid "Opacity"
msgstr "Ugennemsigtighed"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6563
#: ../clutter/clutter-actor.c:6613
msgid "Opacity of an actor"
msgstr "En aktørs ugennemsigtighed"
# ?
#: ../clutter/clutter-actor.c:6583
#: ../clutter/clutter-actor.c:6633
msgid "Offscreen redirect"
msgstr "Omstilling uden for skærmen"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6584
#: ../clutter/clutter-actor.c:6634
msgid "Flags controlling when to flatten the actor into a single image"
msgstr "Flag der styrer hvornår aktøren fladgøres til et enkelt billede"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6598
#: ../clutter/clutter-actor.c:6648
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6599
#: ../clutter/clutter-actor.c:6649
msgid "Whether the actor is visible or not"
msgstr "Aktør synlig eller ej"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6613
#: ../clutter/clutter-actor.c:6663
msgid "Mapped"
msgstr "Afbildet"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6614
#: ../clutter/clutter-actor.c:6664
msgid "Whether the actor will be painted"
msgstr "Hvorvidt aktøren farvelægges"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6627
#: ../clutter/clutter-actor.c:6677
msgid "Realized"
msgstr "Realiseret"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6628
#: ../clutter/clutter-actor.c:6678
msgid "Whether the actor has been realized"
msgstr "Hvorvidt aktøren er blevet realiseret"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6643
#: ../clutter/clutter-actor.c:6693
msgid "Reactive"
msgstr "Reaktiv"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6644
#: ../clutter/clutter-actor.c:6694
msgid "Whether the actor is reactive to events"
msgstr "Hvorvidt aktøren er reaktiv"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6655
#: ../clutter/clutter-actor.c:6705
msgid "Has Clip"
msgstr "Har klip"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6656
#: ../clutter/clutter-actor.c:6706
msgid "Whether the actor has a clip set"
msgstr "Om aktøren har klip angivet"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6669
#: ../clutter/clutter-actor.c:6719
msgid "Clip"
msgstr "Klip"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6670
#: ../clutter/clutter-actor.c:6720
msgid "The clip region for the actor"
msgstr "Udklipsregionen for aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6689
#: ../clutter/clutter-actor.c:6739
msgid "Clip Rectangle"
msgstr "Beskær rektangel"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6690
#: ../clutter/clutter-actor.c:6740
msgid "The visible region of the actor"
msgstr "Den synlige region for aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6704 ../clutter/clutter-actor-meta.c:207
#: ../clutter/clutter-actor.c:6754 ../clutter/clutter-actor-meta.c:207
#: ../clutter/clutter-binding-pool.c:319 ../clutter/clutter-input-device.c:258
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6705
#: ../clutter/clutter-actor.c:6755
msgid "Name of the actor"
msgstr "Aktørens navn"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6726
#: ../clutter/clutter-actor.c:6776
msgid "Pivot Point"
msgstr "Omdrejningspunkt"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6727
#: ../clutter/clutter-actor.c:6777
msgid "The point around which the scaling and rotation occur"
msgstr "Punktet omkring hvilket der foretages skalering og rotation"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6745
#: ../clutter/clutter-actor.c:6795
msgid "Pivot Point Z"
msgstr "Z-værdi for omdrejningspunkt"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6746
#: ../clutter/clutter-actor.c:6796
msgid "Z component of the pivot point"
msgstr "Z-koordinat for omdrejningspunkt"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6764
#: ../clutter/clutter-actor.c:6814
msgid "Scale X"
msgstr "X-skalering"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6765
#: ../clutter/clutter-actor.c:6815
msgid "Scale factor on the X axis"
msgstr "X-aksens skaleringsfaktor"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6783
#: ../clutter/clutter-actor.c:6833
msgid "Scale Y"
msgstr "Y-skalering"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6784
#: ../clutter/clutter-actor.c:6834
msgid "Scale factor on the Y axis"
msgstr "Y-aksens skaleringsfaktor"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6802
#: ../clutter/clutter-actor.c:6852
msgid "Scale Z"
msgstr "Skalér Z"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6803
#: ../clutter/clutter-actor.c:6853
msgid "Scale factor on the Z axis"
msgstr "Skaleringsfaktoren på Z-aksen"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6821
#: ../clutter/clutter-actor.c:6871
msgid "Scale Center X"
msgstr "Skaleringscenter X"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6822
#: ../clutter/clutter-actor.c:6872
msgid "Horizontal scale center"
msgstr "Horisontalt skaleringscenter"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6840
#: ../clutter/clutter-actor.c:6890
msgid "Scale Center Y"
msgstr "Skaleringscenter Y"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6841
#: ../clutter/clutter-actor.c:6891
msgid "Vertical scale center"
msgstr "Vertikalt skaleringscenter"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6859
#: ../clutter/clutter-actor.c:6909
msgid "Scale Gravity"
msgstr "Skalér tyngdekraft"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6860
#: ../clutter/clutter-actor.c:6910
msgid "The center of scaling"
msgstr "Skaleringens centrum"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6878
#: ../clutter/clutter-actor.c:6928
msgid "Rotation Angle X"
msgstr "Rotationsvinkel X"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6879
#: ../clutter/clutter-actor.c:6929
msgid "The rotation angle on the X axis"
msgstr "X-aksens rotationsvinkel"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6897
#: ../clutter/clutter-actor.c:6947
msgid "Rotation Angle Y"
msgstr "Rotationsvinkel Y"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6898
#: ../clutter/clutter-actor.c:6948
msgid "The rotation angle on the Y axis"
msgstr "Y-aksens rotationsvinkel"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6916
#: ../clutter/clutter-actor.c:6966
msgid "Rotation Angle Z"
msgstr "Rotationsvinkel Z"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6917
#: ../clutter/clutter-actor.c:6967
msgid "The rotation angle on the Z axis"
msgstr "Z-aksens rotationsvinkel"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6935
#: ../clutter/clutter-actor.c:6985
msgid "Rotation Center X"
msgstr "Rotationscentrum X"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6936
#: ../clutter/clutter-actor.c:6986
msgid "The rotation center on the X axis"
msgstr "X-aksens rotationscentrum"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6953
#: ../clutter/clutter-actor.c:7003
msgid "Rotation Center Y"
msgstr "Rotationscentrum Y"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6954
#: ../clutter/clutter-actor.c:7004
msgid "The rotation center on the Y axis"
msgstr "Y-aksens rotationscentrum"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6971
#: ../clutter/clutter-actor.c:7021
msgid "Rotation Center Z"
msgstr "Rotationscentrum Z"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6972
#: ../clutter/clutter-actor.c:7022
msgid "The rotation center on the Z axis"
msgstr "Z-aksens rotationscentrum"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6989
#: ../clutter/clutter-actor.c:7039
msgid "Rotation Center Z Gravity"
msgstr "Rotationscentrum Z-tyngde"
#: ../clutter/clutter-actor.c:6990
#: ../clutter/clutter-actor.c:7040
msgid "Center point for rotation around the Z axis"
msgstr "Centrumpunkt for rotation omkring Z-aksen"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7018
#: ../clutter/clutter-actor.c:7068
msgid "Anchor X"
msgstr "Forankring X"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7019
#: ../clutter/clutter-actor.c:7069
msgid "X coordinate of the anchor point"
msgstr "X-koordinat for forankring"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7047
#: ../clutter/clutter-actor.c:7097
msgid "Anchor Y"
msgstr "Forankring Y"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7048
#: ../clutter/clutter-actor.c:7098
msgid "Y coordinate of the anchor point"
msgstr "Y-koordinat for forankring"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7075
#: ../clutter/clutter-actor.c:7125
msgid "Anchor Gravity"
msgstr "Forankrings tyngde"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7076
#: ../clutter/clutter-actor.c:7126
msgid "The anchor point as a ClutterGravity"
msgstr "Forankring som ClutterGravity"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7095
#: ../clutter/clutter-actor.c:7145
msgid "Translation X"
msgstr "Forskydning X"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7096
#: ../clutter/clutter-actor.c:7146
msgid "Translation along the X axis"
msgstr "Forskydning langs X-aksen"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7115
#: ../clutter/clutter-actor.c:7165
msgid "Translation Y"
msgstr "Forskydning Y"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7116
#: ../clutter/clutter-actor.c:7166
msgid "Translation along the Y axis"
msgstr "Forskydning langs Y-aksen"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7135
#: ../clutter/clutter-actor.c:7185
msgid "Translation Z"
msgstr "Forskydning Z"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7136
#: ../clutter/clutter-actor.c:7186
msgid "Translation along the Z axis"
msgstr "Forskydning langs Z-aksen"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7166
#: ../clutter/clutter-actor.c:7216
msgid "Transform"
msgstr "Transformér"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7167
#: ../clutter/clutter-actor.c:7217
msgid "Transformation matrix"
msgstr "Transformationsmatrix"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7182
#: ../clutter/clutter-actor.c:7232
msgid "Transform Set"
msgstr "Transformation angivet"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7183
#: ../clutter/clutter-actor.c:7233
msgid "Whether the transform property is set"
msgstr "Om transformeringsegenskaben (transform) er angivet"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7204
#: ../clutter/clutter-actor.c:7254
msgid "Child Transform"
msgstr "Undertransformation"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7205
#: ../clutter/clutter-actor.c:7255
msgid "Children transformation matrix"
msgstr "Transformationsmatrix for undertransformationer"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7220
#: ../clutter/clutter-actor.c:7270
msgid "Child Transform Set"
msgstr "Undertransformation angivet"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7221
#: ../clutter/clutter-actor.c:7271
msgid "Whether the child-transform property is set"
msgstr "Om undertransformationsegenskaben (child-transform) er angivet"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7238
#: ../clutter/clutter-actor.c:7288
msgid "Show on set parent"
msgstr "Vis på angivet ophavselement"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7239
#: ../clutter/clutter-actor.c:7289
msgid "Whether the actor is shown when parented"
msgstr "Om aktøren vises når den har et ophavselement"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7256
#: ../clutter/clutter-actor.c:7306
msgid "Clip to Allocation"
msgstr "Klip til allokation"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7257
#: ../clutter/clutter-actor.c:7307
msgid "Sets the clip region to track the actor's allocation"
msgstr "Sætter udklipsregionen til at overvåge aktørens allokering"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7270
#: ../clutter/clutter-actor.c:7320
msgid "Text Direction"
msgstr "Tekstretning"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7271
#: ../clutter/clutter-actor.c:7321
msgid "Direction of the text"
msgstr "Tekstens retning"
# ?
#: ../clutter/clutter-actor.c:7286
#: ../clutter/clutter-actor.c:7336
msgid "Has Pointer"
msgstr "Har pointer"
# ?
#: ../clutter/clutter-actor.c:7287
#: ../clutter/clutter-actor.c:7337
msgid "Whether the actor contains the pointer of an input device"
msgstr "Om aktøren indeholder pointeren til en inputenhed"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7300
#: ../clutter/clutter-actor.c:7350
msgid "Actions"
msgstr "Handlinger"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7301
#: ../clutter/clutter-actor.c:7351
msgid "Adds an action to the actor"
msgstr "Tilføjer en handling til aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7314
#: ../clutter/clutter-actor.c:7364
msgid "Constraints"
msgstr "Begrænsninger"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7315
#: ../clutter/clutter-actor.c:7365
msgid "Adds a constraint to the actor"
msgstr "Tilføjer en begrænsning til aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7328
#: ../clutter/clutter-actor.c:7378
msgid "Effect"
msgstr "Effekt"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7329
#: ../clutter/clutter-actor.c:7379
msgid "Add an effect to be applied on the actor"
msgstr "Tilføj en effekt som skal anvendes på aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7343
#: ../clutter/clutter-actor.c:7393
msgid "Layout Manager"
msgstr "Layout-manager"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7344
#: ../clutter/clutter-actor.c:7394
msgid "The object controlling the layout of an actor's children"
msgstr "Objektet som kontrollerer layoutet af en aktørs underelementer"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7358
#: ../clutter/clutter-actor.c:7408
msgid "X Expand"
msgstr "Udvid i X"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7359
#: ../clutter/clutter-actor.c:7409
msgid "Whether extra horizontal space should be assigned to the actor"
msgstr "Om der skal tildeles ekstra vandret plads til aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7374
#: ../clutter/clutter-actor.c:7424
msgid "Y Expand"
msgstr "Udvid Y"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7375
#: ../clutter/clutter-actor.c:7425
msgid "Whether extra vertical space should be assigned to the actor"
msgstr "Om der skal tildeles ekstra lodret plads til aktøren"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7391
#: ../clutter/clutter-actor.c:7441
msgid "X Alignment"
msgstr "X-justering"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7392
#: ../clutter/clutter-actor.c:7442
msgid "The alignment of the actor on the X axis within its allocation"
msgstr "Justeringen af aktøren på X-aksen inden for dens allokering"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7407
#: ../clutter/clutter-actor.c:7457
msgid "Y Alignment"
msgstr "Y-justering"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7408
#: ../clutter/clutter-actor.c:7458
msgid "The alignment of the actor on the Y axis within its allocation"
msgstr "Justeringen af aktøren på Y-aksen inden for dens allokering"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7427
#: ../clutter/clutter-actor.c:7477
msgid "Margin Top"
msgstr "Topmargin"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7428
#: ../clutter/clutter-actor.c:7478
msgid "Extra space at the top"
msgstr "Ekstra plads i toppen"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7449
#: ../clutter/clutter-actor.c:7499
msgid "Margin Bottom"
msgstr "Bundmargin"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7450
#: ../clutter/clutter-actor.c:7500
msgid "Extra space at the bottom"
msgstr "Ekstra plads ved bunden"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7471
#: ../clutter/clutter-actor.c:7521
msgid "Margin Left"
msgstr "Venstremargin"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7472
#: ../clutter/clutter-actor.c:7522
msgid "Extra space at the left"
msgstr "Ekstra plads til venstre"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7493
#: ../clutter/clutter-actor.c:7543
msgid "Margin Right"
msgstr "Højremargin"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7494
#: ../clutter/clutter-actor.c:7544
msgid "Extra space at the right"
msgstr "Ekstra plads til højre"
# Fra koden:
# Whether the #ClutterActor:background-color property has been set.
#: ../clutter/clutter-actor.c:7510
#: ../clutter/clutter-actor.c:7560
msgid "Background Color Set"
msgstr "Baggrundsfarve indstillet"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7511 ../clutter/deprecated/clutter-box.c:275
#: ../clutter/clutter-actor.c:7561 ../clutter/deprecated/clutter-box.c:275
msgid "Whether the background color is set"
msgstr "Om baggrundsfarven er angivet"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7527
#: ../clutter/clutter-actor.c:7577
msgid "Background color"
msgstr "Baggrundsfarve"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7528
#: ../clutter/clutter-actor.c:7578
msgid "The actor's background color"
msgstr "Aktørens baggrundsfarve"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7543
#: ../clutter/clutter-actor.c:7593
msgid "First Child"
msgstr "Første underelement"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7544
#: ../clutter/clutter-actor.c:7594
msgid "The actor's first child"
msgstr "Aktørens første underelement"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7557
#: ../clutter/clutter-actor.c:7607
msgid "Last Child"
msgstr "Sidste underelement"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7558
#: ../clutter/clutter-actor.c:7608
msgid "The actor's last child"
msgstr "Aktørens sidste underelement"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7572
#: ../clutter/clutter-actor.c:7622
msgid "Content"
msgstr "Indhold"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7573
#: ../clutter/clutter-actor.c:7623
msgid "Delegate object for painting the actor's content"
msgstr "Delegeringsobjekt til optegning af aktørens indhold"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7598
#: ../clutter/clutter-actor.c:7648
msgid "Content Gravity"
msgstr "Indholdstyngdekraft"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7599
#: ../clutter/clutter-actor.c:7649
msgid "Alignment of the actor's content"
msgstr "Justering af aktørens indhold"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7619
#: ../clutter/clutter-actor.c:7669
msgid "Content Box"
msgstr "Indholdsboks"
#: ../clutter/clutter-actor.c:7620
#: ../clutter/clutter-actor.c:7670
msgid "The bounding box of the actor's content"