Commit 595c86f4 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac

Updated Czech translation.

2005-01-31  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent a7c2bacd
2005-01-31 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-01-31 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-28 12:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-29 15:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-31 06:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-31 10:56+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -200,12 +200,12 @@ msgstr "_Zavřít"
#. separator
#: src/menu.c:66
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Na _všechny plochy"
msgid "_Always on Current Workspace"
msgstr "_Vždy na aktuální ploše"
#: src/menu.c:67
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Jen na _tuto plochu"
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Jen na této ploše"
#: src/menu.c:68
msgid "Move to Workspace _Left"
......@@ -362,7 +362,7 @@ msgstr ""
"Tyto okna nepodporují \"uložit aktuální nastavení\" a po vašem příštím "
"přihlášení je budete muset spustit ručně."
#: src/metacity-dialog.c:323
#: src/metacity-dialog.c:325
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
......@@ -501,7 +501,14 @@ msgid ""
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
"accessibility is on to avoid weird desktop breakages"
msgstr "Je-li true, bude metacity dávat uživateli méně zpětné vazby a pocitu \"přímé manipulace\" používáním drátových rámů, nepoužíváním animací nebo jinými způsoby. To je pro mnoho uživatelů výrazné snížení použitelnosti, ale může umožnit fungování starých aplikací a terminálových serverů v situacích, kde by jindy byly nepraktické. Funkce drátových rámů je ale zakázána, když je povoleno zpřístupnění, abychom se vyhnuli divným chybám prostředí pracovní plochy"
msgstr ""
"Je-li true, bude metacity dávat uživateli méně zpětné vazby a pocitu \"přímé "
"manipulace\" používáním drátových rámů, nepoužíváním animací nebo jinými "
"způsoby. To je pro mnoho uživatelů výrazné snížení použitelnosti, ale může "
"umožnit fungování starých aplikací a terminálových serverů v situacích, kde "
"by jindy byly nepraktické. Funkce drátových rámů je ale zakázána, když je "
"povoleno zpřístupnění, abychom se vyhnuli divným chybám prostředí pracovní "
"plochy"
#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
......@@ -3084,7 +3091,7 @@ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Aplikace nastavila neplatný _NET_WM_PID %ld\n"
#. first time through
#: src/window.c:4916
#: src/window.c:4911
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -3100,7 +3107,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: src/window.c:5587
#: src/window.c:5582
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
......@@ -3136,6 +3143,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Vlastnost %s okna 0x%lx obsahovala neplatné UTF-8 pro položku %d seznamu\n"
#~ msgid "Put on _All Workspaces"
#~ msgstr "Na _všechny plochy"
#~ msgid "Select how to give focus to windows"
#~ msgstr "Zvolit, jak aktivovat okna"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment