Commit 53364f98 authored by Kenneth Nielsen's avatar Kenneth Nielsen

Updated Danish translation

parent 5770b5b3
......@@ -12,14 +12,14 @@
#
# Konventioner:
#
# Når man multitasker mellem flere vinduer, vises der (afhængigt af indstillingerne) et popup-vindue med ikoner for de forskellige programmer. Dette vindue kaldes navigationsvinduet.
# Når man multitasker mellem flere vinduer, vises der (afhængigt af indstillingerne) et pop op-vindue med ikoner for de forskellige programmer. Dette vindue kaldes navigationsvinduet.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-20 22:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-18 00:07+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-19 09:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-19 09:48+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -83,12 +83,12 @@ msgstr "_Vent"
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tving til at afslutte"
#: ../src/core/display.c:361
#: ../src/core/display.c:387
#, c-format
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Manglende %s-udvidelse som kræves til komposition"
#: ../src/core/display.c:427
#: ../src/core/display.c:453
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke åbne X Window System-terminalen \"%s\"\n"
......@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr "Vis version"
msgid "Comma-separated list of compositor plugins"
msgstr "Kommaadskilt liste af komposit-udvidelsesmoduler"
#: ../src/core/prefs.c:1069
#: ../src/core/prefs.c:1077
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
......@@ -169,13 +169,13 @@ msgstr ""
"Omgåelser for ødelagte programmer deaktiveret. Nogle programmer opfører sig "
"måske ikke korrekt.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1144
#: ../src/core/prefs.c:1152
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n"
msgstr ""
"Kunne ikke fortolke skrifttypebeskrivelsen \"%s\" fra GSettings-nøglen %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1210
#: ../src/core/prefs.c:1218
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
......@@ -184,7 +184,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" fundet i konfigurationsdatabasen er ikke en gyldig værdi som "
"museknapsmodifikation\n"
#: ../src/core/prefs.c:1722
#: ../src/core/prefs.c:1739
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -193,7 +193,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" fundet i konfigurationsdatabasen er ikke en gyldig værdi for "
"tastebindingen \"%s\"\n"
#: ../src/core/prefs.c:1819
#: ../src/core/prefs.c:1836
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbejdsområde %d"
......@@ -323,7 +323,7 @@ msgid "Window manager error: "
msgstr "Vindueshåndteringsfejl: "
#. first time through
#: ../src/core/window.c:7224
#: ../src/core/window.c:7266
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -339,7 +339,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:7887
#: ../src/core/window.c:7931
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
......@@ -435,16 +435,26 @@ msgstr ""
"eller kun for vinduer på den primære skærm."
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
"Determines whether workspaces are managed dynamically or whether there's a "
"static number of workspaces (determined by the num-workspaces key in org."
"gnome.desktop.wm.preferences)."
msgstr ""
"Afgør om arbejdsområderne håndteres dynamisk, eller om der er et statisk "
"antal arbejdsområder (angivet med nøglen num-workspaces i org.gnome.desktop."
"wm.preferences)."
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:7
msgid "Draggable border width"
msgstr "Bredde af den trækbare kant"
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:7
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:8
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
msgstr ""
"Aktivér maksimering eller halvmaksimering når vinduer slippes over "
"skærmranden"
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:8
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:9
msgid ""
"If enabled, dropping windows on vertical screen edges maximizes them "
"vertically and resizes them horizontally to cover half of the available "
......@@ -455,23 +465,23 @@ msgstr ""
"tilgængelige område. Vinduer, der slippes på øverste skærmrand, maksimeres "
"helt."
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:9
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:10
msgid "Live Hidden Windows"
msgstr "Levende skjulte vinduer"
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:10
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:11
msgid "Modifier to use for extended window management operations"
msgstr "Modifikationstast til brug for udvidede vindueshåndteringsoperationer"
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:11
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:12
msgid "No tab popup"
msgstr "Ingen tab-pop-op"
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:12
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:13
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Vælg vindue fra tab-pop-op"
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:13
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"The amount of total draggable borders. If the theme's visible borders are "
"not enough, invisible borders will be added to meet this value."
......@@ -479,7 +489,7 @@ msgstr ""
"Samlet mængde kant der kan trækkes. Hvis temaets synlige grænser ikke er "
"nok, så vil usynlige kanter blive tilføjet for at møde denne værdi."
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:15
msgid ""
"This key will initiate the \"overlay\", which is a combination window "
"overview and application launching system. The default is intended to be the "
......@@ -491,7 +501,7 @@ msgstr ""
"\"Windows\"-tasten. Det forventes at denne binding enten har "
"standardværdien, eller er sat til den tomme streng."
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:15
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
"attached to the titlebar of the parent window and are moved together with "
......@@ -501,7 +511,11 @@ msgstr ""
"ophavsvinduet og flyttes sammen med dette, frem for at have uafhængige "
"titellinjer."
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:16
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:17
msgid "Workspaces are managed dynamically"
msgstr "Arbejdsområder håndteres dynamisk"
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:18
msgid "Workspaces only on primary"
msgstr "Arbejdsområder kun på primær skærm"
......@@ -510,51 +524,6 @@ msgstr "Arbejdsområder kun på primær skærm"
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Brug: %s\n"
#: ../src/ui/frames.c:1157
msgid "Close Window"
msgstr "Luk vindue"
#: ../src/ui/frames.c:1160
msgid "Window Menu"
msgstr "Vinduesmenu"
#: ../src/ui/frames.c:1163
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimér vindue"
#: ../src/ui/frames.c:1166
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maksimér vindue"
#: ../src/ui/frames.c:1169
msgid "Restore Window"
msgstr "Gendan vindue"
# roll up = sørg for at kun vindues-headeren er synlig.
#: ../src/ui/frames.c:1172
msgid "Roll Up Window"
msgstr "Rul vinduet op"
#: ../src/ui/frames.c:1175
msgid "Unroll Window"
msgstr "Rul vinduet ned"
#: ../src/ui/frames.c:1178
msgid "Keep Window On Top"
msgstr "Behold vinduet øverst"
#: ../src/ui/frames.c:1181
msgid "Remove Window From Top"
msgstr "Fjern vinduet fra toppen"
#: ../src/ui/frames.c:1184
msgid "Always On Visible Workspace"
msgstr "Altid på synligt arbejdsområde"
#: ../src/ui/frames.c:1187
msgid "Put Window On Only One Workspace"
msgstr "Vis vindue på kun ét arbejdsområde"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:69
msgid "Mi_nimize"
......@@ -1621,6 +1590,40 @@ msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d koordinatudtryk fortolket på %g sekunder (%g sekunder i gennemsnit)\n"
#~ msgid "Close Window"
#~ msgstr "Luk vindue"
#~ msgid "Window Menu"
#~ msgstr "Vinduesmenu"
#~ msgid "Minimize Window"
#~ msgstr "Minimér vindue"
#~ msgid "Maximize Window"
#~ msgstr "Maksimér vindue"
#~ msgid "Restore Window"
#~ msgstr "Gendan vindue"
# roll up = sørg for at kun vindues-headeren er synlig.
#~ msgid "Roll Up Window"
#~ msgstr "Rul vinduet op"
#~ msgid "Unroll Window"
#~ msgstr "Rul vinduet ned"
#~ msgid "Keep Window On Top"
#~ msgstr "Behold vinduet øverst"
#~ msgid "Remove Window From Top"
#~ msgstr "Fjern vinduet fra toppen"
#~ msgid "Always On Visible Workspace"
#~ msgstr "Altid på synligt arbejdsområde"
#~ msgid "Put Window On Only One Workspace"
#~ msgstr "Vis vindue på kun ét arbejdsområde"
#~ msgid "Switch to workspace 1"
#~ msgstr "Skift til arbejdsområde 1"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment