Commit 4841c1b1 authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Administrator

Update Latvian translation

parent 1e00cd29
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-06 04:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-25 15:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-07 09:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-31 20:55+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
......@@ -388,6 +388,18 @@ msgid "Enable experimental features"
msgstr "Ieslēgt eksperimentālās iespējas"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:108
#| msgid ""
#| "To enable experimental features, add the feature keyword to the list. "
#| "Whether the feature requires restarting the compositor depends on the "
#| "given feature. Any experimental feature is not required to still be "
#| "available, or configurable. Don’t expect adding anything in this setting "
#| "to be future proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-"
#| "framebuffer” — makes mutter default to layout logical monitors in a "
#| "logical pixel coordinate space, while scaling monitor framebuffers "
#| "instead of window content, to manage HiDPI monitors. Does not require a "
#| "restart. • “remote-desktop” — enables remote desktop support. To support "
#| "remote desktop with screen sharing, “screen-cast” must also be enabled. • "
#| "“screen-cast” — enables screen cast support."
msgid ""
"To enable experimental features, add the feature keyword to the list. "
"Whether the feature requires restarting the compositor depends on the given "
......@@ -396,36 +408,31 @@ msgid ""
"proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-framebuffer” — makes "
"mutter default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate "
"space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart. • “remote-desktop” — "
"enables remote desktop support. To support remote desktop with screen "
"sharing, “screen-cast” must also be enabled. • “screen-cast” — enables "
"screen cast support."
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart."
msgstr ""
"Lai ieslēgtu eksperimentālās iespējas, pievienojiet iespējas atslēgvārdu "
"sarakstam. Vai iespējai būs nepieciešama kompozitora pārstartēšana, būs "
"atkarīga no dotās iespējas. Jebkura eksperimentāla iespēja var būt "
"nepieejama vai nekonfigurējama. Negaidiet, ka jebkura no šīm iespējām "
"nākotnē strādās. Pašlaik pieejamie atslēgvārdi: • “scale-monitor-"
"framebuffer” — liek mutter pēc noklusējuma izkārtot loģiskos monitorus "
"loģisko pikseļu koordināšu telpā, kamēr mērogo monitora kadru buferus, nevis "
"loga saturu, lai pārvaldītu HiDPI monitorus. Pārstartēšana nav nepieciešama. "
"• “remote-desktop” — ieslēdz attālinātās darbvirsmas atbalstu. Lai "
"atbalstītu attālināto darbvirsmu ar ekrāna koplietošanu, jābūt arī ieslēgtam "
"“screen-cast”. • “screen-cast” — ieslēdz ekrānraides atbalstu."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:145
"Lai ieslēgtu eksperimentālās iespējas, pievienojiet iespējas atslēgvārdu"
" sarakstam. Vai iespējai būs nepieciešama kompozitora pārstartēšana, būs"
" atkarīga no dotās iespējas. Jebkura eksperimentāla iespēja var būt"
" nepieejama vai nekonfigurējama. Negaidiet, ka jebkura no šīm iespējām"
" nākotnē strādās. Pašlaik pieejamie atslēgvārdi: •"
" “scale-monitor-framebuffer” — liek mutter pēc noklusējuma izkārtot loģiskos"
" monitorus loģisko pikseļu koordināšu telpā, kamēr mērogo monitora kadru"
" buferus, nevis loga saturu, lai pārvaldītu HiDPI monitorus. Pārstartēšana"
" nav nepieciešama."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:141
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Izvēlēties logu no tabulatora izvēlnes"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:150
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:146
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Atcelt logu rādīšanu"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:155
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:151
msgid "Switch monitor configurations"
msgstr "Pārslēgt monitoru konfigurācijas"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:160
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:156
msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
msgstr "Pagriež iebūvētā monitora konfigurāciju"
......@@ -493,10 +500,10 @@ msgid ""
"window or be among the applications white-listed in key “xwayland-grab-"
"access-rules”."
msgstr ""
"Atļaut ņemt vērā tastatūras satveršanu, ko pieprasa X11 lietotnes, kas"
" darbojas Xwayland vidē. Lai ņemtu vērā X11 tvērienus Wayland vidē, klientam"
" arī jāsūta specifisks X11 ClientMessage uz root (saknes) logu, vai arī jābūt"
" lietotņu baltajā sarakstā atslēgā “xwayland-grab-access-rules”."
"Atļaut ņemt vērā tastatūras satveršanu, ko pieprasa X11 lietotnes, kas "
"darbojas Xwayland vidē. Lai ņemtu vērā X11 tvērienus Wayland vidē, klientam "
"arī jāsūta specifisks X11 ClientMessage uz root (saknes) logu, vai arī jābūt "
"lietotņu baltajā sarakstā atslēgā “xwayland-grab-access-rules”."
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:77
msgid "Xwayland applications allowed to issue keyboard grabs"
......@@ -515,21 +522,21 @@ msgid ""
"using the specific keyboard shortcut defined by the keybinding key “restore-"
"shortcuts”."
msgstr ""
"Saraksts ar resursu nosaukumiem vai resursu klasi X11 logiem, kuri vai nu"
" drīkst, vai nedrīkst pieprasīt X11 tastatūras satveršanu zem Xwayland."
" Resursa nosaukumu vai resursa klasi dotajam X11 logam var iegūt, izmantojot"
" komandu “xprop WM_CLASS”. Vērtībās ir atbalstītas aizstājējzīmes “*” un “?”."
" Vērtības, ka sākas ar “!”, ir melnajā sarakstā, kam ir prioritāte pār balto"
" sarakstu, kad atsauc lietotnes no noklusējuma sistēmas saraksta. Noklusējuma"
" sistēmas sarakstā iekļauj sekojošās lietotnes: "
"“@XWAYLAND_GRAB_DEFAULT_ACCESS_RULES@” Lietotāji var pārtraukt esošo"
" tvērienu, izmantojot noteiktus tastatūras īsinājumtaustiņus, kas ir noteikti"
" “restore-shortcuts” atslēgā."
"Saraksts ar resursu nosaukumiem vai resursu klasi X11 logiem, kuri vai nu "
"drīkst, vai nedrīkst pieprasīt X11 tastatūras satveršanu zem Xwayland. "
"Resursa nosaukumu vai resursa klasi dotajam X11 logam var iegūt, izmantojot "
"komandu “xprop WM_CLASS”. Vērtībās ir atbalstītas aizstājējzīmes “*” un “?”. "
"Vērtības, ka sākas ar “!”, ir melnajā sarakstā, kam ir prioritāte pār balto "
"sarakstu, kad atsauc lietotnes no noklusējuma sistēmas saraksta. Noklusējuma "
"sistēmas sarakstā iekļauj sekojošās lietotnes: "
"“@XWAYLAND_GRAB_DEFAULT_ACCESS_RULES@” Lietotāji var pārtraukt esošo "
"tvērienu, izmantojot noteiktus tastatūras īsinājumtaustiņus, kas ir noteikti "
"“restore-shortcuts” atslēgā."
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2260
#: src/backends/meta-input-settings.c:2325
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Režīma slēdzis (grupa %d)"
......@@ -537,30 +544,30 @@ msgstr "Režīma slēdzis (grupa %d)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2283
#: src/backends/meta-input-settings.c:2348
msgid "Switch monitor"
msgstr "Pārslēgt monitoru"
#: src/backends/meta-input-settings.c:2285
#: src/backends/meta-input-settings.c:2350
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Rādīt palīdzību uz ekrāna"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:900
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:907
msgid "Built-in display"
msgstr "Iebūvēts displejs"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:923
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:930
msgid "Unknown"
msgstr "Nezināms"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:925
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:932
msgid "Unknown Display"
msgstr "Nezināms displejs"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:933
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:940
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
......@@ -573,66 +580,65 @@ msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
msgstr "Cits kompozīcijas pārvaldnieks jau darbojas ekrānā %d displejā “%s”."
#: src/core/bell.c:194
#: src/core/bell.c:254
msgid "Bell event"
msgstr "Zvana notikums"
#: src/core/display.c:608
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Neizdevās atvērt X logu sistēmas displeju “%s”\n"
#: src/core/main.c:190
#: src/core/main.c:191
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Deaktivēt savienojumu ar sesiju pārvaldnieku"
#: src/core/main.c:196
#: src/core/main.c:197
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Aizvietot darbojošos logu pārvaldnieku"
#: src/core/main.c:202
#: src/core/main.c:203
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Norādiet sesiju pārvaldības ID"
#: src/core/main.c:207
#: src/core/main.c:208
msgid "X Display to use"
msgstr "Lietojamais X displejs"
#: src/core/main.c:213
#: src/core/main.c:214
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicializēt sesiju no saglabātās datnes"
#: src/core/main.c:219
#: src/core/main.c:220
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Padarīt X izsaukumus sinhronus"
#: src/core/main.c:226
#: src/core/main.c:227
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Palaist kā wayland kompozitoru"
#: src/core/main.c:232
#: src/core/main.c:233
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Palaist kā ligzdotu kompozitoru"
#: src/core/main.c:240
#: src/core/main.c:239
msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
msgstr "Palaist wayland kompozitoru nestartējot Xwayland"
#: src/core/main.c:247
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Palaist kā pilnu attēlošanas serveri, nevis iegultu"
#: src/core/main.c:246
#: src/core/main.c:253
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Palaist ar X11 aizmuguri"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:147
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:148
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "“%s” nereaģē."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:149
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
msgid "Application is not responding."
msgstr "Lietotne nereaģē."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:154
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:155
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
......@@ -640,11 +646,11 @@ msgstr ""
"Var uzgaidīt neilgu brīdi, līdz tā atgūstas, vai arī aizvērt to piespiedu "
"kārtā."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Force Quit"
msgstr "Aizvērt _piespiedu kārtā"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Wait"
msgstr "_Gaidīt"
......@@ -671,12 +677,21 @@ msgstr "Parādīt versiju"
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Izmantojamais mutter spraudnis"
#: src/core/prefs.c:1997
#: src/core/prefs.c:1915
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Darbvieta %d"
#: src/core/screen.c:583
#: src/core/util.c:120
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter tika kompilēts bez detalizētas izvades režīma atbalsta\n"
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:567
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Režīma slēdzis: režīms %d"
#: src/x11/meta-x11-display.c:666
#, c-format
msgid ""
"Display “%s” already has a window manager; try using the --replace option to "
......@@ -685,21 +700,21 @@ msgstr ""
"Displejam “%s” jau ir logu pārvaldnieks; mēģiniet lietot --replace iespēju, "
"lai aizvietotu pašreizējo logu pārvaldnieku."
#: src/core/screen.c:668
#, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Ekrāna %d displejs “%s“ nav derīgs\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1010
msgid "Failed to initialize GDK\n"
msgstr "Neizdevās inicializēt GDK\n"
#: src/core/util.c:120
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter tika kompilēts bez detalizētas izvades režīma atbalsta\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1034
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Neizdevās atvērt X logu sistēmas displeju “%s”\n"
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:563
#: src/x11/meta-x11-display.c:1117
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Režīma slēdzis: režīms %d"
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Ekrāna %d displejs “%s“ nav derīgs\n"
#: src/x11/session.c:1818
#: src/x11/session.c:1819
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -707,7 +722,8 @@ msgstr ""
"Šie logi neatbalsta “saglabāt pašreizējos iestatījumus” un būs jāpārstartē "
"pašrocīgi nākamreiz, kad ierakstīsities."
#: src/x11/window-props.c:559
#: src/x11/window-props.c:565
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (uz %s)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment