Commit 38295e82 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen Committed by Kenneth Nielsen

Updated Danish translation

parent fe57f757
......@@ -18,8 +18,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-16 13:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-16 01:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-15 06:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-12 17:24+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -58,16 +58,16 @@ msgstr "Bip-hændelse"
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Ukendt forespørgsel efter vinduesinformation: %d"
#: ../src/core/delete.c:114
#: ../src/core/delete.c:113
#, c-format
msgid "%s is not responding."
msgstr "%s svarer ikke."
#: ../src/core/delete.c:118
#: ../src/core/delete.c:117
msgid "Application is not responding."
msgstr "Program svarer ikke."
#: ../src/core/delete.c:123
#: ../src/core/delete.c:122
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
......@@ -75,20 +75,20 @@ msgstr ""
"Du kan vælge at vente et lille stykke tid på at programmet fortsætter, eller "
"du kan tvinge programmet til at afslutte fuldstændigt."
#: ../src/core/delete.c:130
#: ../src/core/delete.c:129
msgid "_Wait"
msgstr "_Vent"
#: ../src/core/delete.c:130
#: ../src/core/delete.c:129
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tving til at afslutte"
#: ../src/core/display.c:380
#: ../src/core/display.c:396
#, c-format
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Manglende %s-udvidelse som kræves til komposition"
#: ../src/core/display.c:446
#: ../src/core/display.c:492
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke åbne X Window System-terminalen \"%s\"\n"
......@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr "Vis version"
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Mutter-udvidelsesmodul der skal bruges"
#: ../src/core/prefs.c:1071
#: ../src/core/prefs.c:1079
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
......@@ -169,13 +169,13 @@ msgstr ""
"Omgåelser for ødelagte programmer deaktiveret. Nogle programmer opfører sig "
"måske ikke korrekt.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1146
#: ../src/core/prefs.c:1154
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n"
msgstr ""
"Kunne ikke fortolke skrifttypebeskrivelsen \"%s\" fra GSettings-nøglen %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1212
#: ../src/core/prefs.c:1220
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
......@@ -184,7 +184,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" fundet i konfigurationsdatabasen er ikke en gyldig værdi som "
"museknapsmodifikation\n"
#: ../src/core/prefs.c:1736
#: ../src/core/prefs.c:1747
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
......@@ -193,7 +193,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" fundet i konfigurationsdatabasen er ikke en gyldig værdi for "
"tastebindingen \"%s\"\n"
#: ../src/core/prefs.c:1833
#: ../src/core/prefs.c:1844
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbejdsområde %d"
......@@ -323,7 +323,7 @@ msgid "Window manager error: "
msgstr "Vindueshåndteringsfejl: "
#. first time through
#: ../src/core/window.c:7234
#: ../src/core/window.c:7237
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
......@@ -339,7 +339,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:7899
#: ../src/core/window.c:7902
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
......@@ -349,23 +349,23 @@ msgstr ""
"ændres, men angiver den mindste størrelse %d x %d og den maksimale størrelse "
"%d x %d; dette giver ikke mening.\n"
#: ../src/core/window-props.c:310
#: ../src/core/window-props.c:274
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Program angav en ugyldig _NET_WM_PID %lu\n"
# Lad os håbe dette er rigtigt
#: ../src/core/window-props.c:429
#: ../src/core/window-props.c:393
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (på %s)"
#: ../src/core/window-props.c:1484
#: ../src/core/window-props.c:1448
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr "Ugyldig WM_TRANSIENT_FOR vindue 0x%lx specificeret for %s.\n"
#: ../src/core/window-props.c:1495
#: ../src/core/window-props.c:1459
#, c-format
msgid "WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx for %s would create loop.\n"
msgstr "WM_TRANSIENT_FOR vindue 0x%lx for %s vil oprette løkke.\n"
......@@ -488,10 +488,24 @@ msgstr ""
"vinduesskifte."
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:13
msgid "Delay focus changes until the pointer stops moving"
msgstr "Lad fokusændringer vente indtil markøren holder op med at bevæge sig"
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
"the focus will not be changed immediately when entering a window, but only "
"after the pointer stops moving."
msgstr ""
"Hvis sat til sand, og fokustilstanden er enten \"sloppy\" eller \"mouse\", "
"vil fokus ikke blive ændret omgående når man går ind i et nyt vindue, men "
"først efter markøren holder op med at bevæge sig."
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:15
msgid "Draggable border width"
msgstr "Bredde af den trækbare kant"
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:14
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:16
msgid ""
"The amount of total draggable borders. If the theme's visible borders are "
"not enough, invisible borders will be added to meet this value."
......@@ -499,11 +513,11 @@ msgstr ""
"Samlet mængde kant der kan trækkes. Hvis temaets synlige grænser ikke er "
"nok, så vil usynlige kanter blive tilføjet for at møde denne værdi."
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:15
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:17
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Vælg vindue fra tab-pop-op"
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:16
#: ../src/org.gnome.mutter.gschema.xml.in.h:18
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Annullér faneblads-pop-op"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment