Commit 2ee754dd authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2007-01-22  Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz> 

  * cs.po: Updated Czech translation.


svn path=/trunk/; revision=3049
parent f7a45f10
2007-01-22 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2007-01-16 Hendrik Richter <hendrikr@gnome.org>
* de.po: Updated German translation.
......
# translation of cs.po to Czech
# translation of cs.po to
# Czech translation of Metacity
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
......@@ -10,10 +10,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-05 13:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-05 13:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-23 13:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-23 13:10+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -53,7 +53,8 @@ msgstr "Chyba při čtení z procesu zobrazení dialogu: %s\n"
#: ../src/delete.c:348
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr "Chyba při spouštění metacity-dialog pro dotaz o zabití aplikace: %s\n"
#: ../src/delete.c:456
......@@ -131,7 +132,8 @@ msgstr "Okno jen na jednu plochu"
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr "Klávesu %s s modifikátory %x již jako zkratku používá nějaký jiný program\n"
msgstr ""
"Klávesu %s s modifikátory %x již jako zkratku používá nějaký jiný program\n"
#: ../src/keybindings.c:2713
#, c-format
......@@ -194,8 +196,10 @@ msgstr "Nemohu prohledat adresář motivů: %s\n"
#: ../src/main.c:368
#, c-format
msgid "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr "Nemohu najít motiv! Ujistěte se, že existuje %s a obsahuje obvyklé motivy.\n"
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr ""
"Nemohu najít motiv! Ujistěte se, že existuje %s a obsahuje obvyklé motivy.\n"
#: ../src/main.c:428
#, c-format
......@@ -540,7 +544,8 @@ msgstr ""
# misfeatures?
#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr "Zakázat pavlastnosti, které jsou potřeba pro staré nebo chybné aplikace"
msgstr ""
"Zakázat pavlastnosti, které jsou potřeba pro staré nebo chybné aplikace"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
msgid "Enable Visual Bell"
......@@ -610,7 +615,8 @@ msgstr ""
#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Je-li true, dávat přednost menšímu používání prostředků před použitelností"
msgstr ""
"Je-li true, dávat přednost menšímu používání prostředků před použitelností"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Lower window below other windows"
......@@ -669,14 +675,12 @@ msgid "Move backwards between windows immediately"
msgstr "Přepínat zpět mezi okny okamžitě"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
#, fuzzy
msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
msgstr "Přepínat zpět mezi okny okamžitě"
msgstr "Přepínat zpět mezi okny aplikace okamžitě"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
#, fuzzy
msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
msgstr "Přepínat zpět mezi panely a pracovní plochou s pomocným oknem"
msgstr "Přepínat zpět mezi okny aplikace s vyskakovacím oknem"
#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
......@@ -2349,7 +2353,8 @@ msgstr ""
#: ../src/screen.c:446
#, c-format
msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "Nemohu získat výběr manažera oken na obrazovce %d displeje \"%s\"\n"
#: ../src/screen.c:504
......@@ -2477,7 +2482,8 @@ msgstr "Úhel musí být mezi 0.0 a 360.0, byl %g\n"
#: ../src/theme-parser.c:688
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr "Alfa musí být mezi 0.0 (neviditelný) a 1.0 (úplně neprůhledný), byla %g\n"
msgstr ""
"Alfa musí být mezi 0.0 (neviditelný) a 1.0 (úplně neprůhledný), byla %g\n"
#: ../src/theme-parser.c:753
#, c-format
......@@ -2569,7 +2575,8 @@ msgstr "Chybí atribut \"value\" v elementu <%s>"
#: ../src/theme-parser.c:1414 ../src/theme-parser.c:1428
#: ../src/theme-parser.c:1487
msgid "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr "Pro tlačítka nelze zadat button_width/button_height i poměr stran"
#: ../src/theme-parser.c:1437
......@@ -2801,7 +2808,7 @@ msgstr "Neznámá funkce tlačítka \"%s\""
#: ../src/theme-parser.c:3436
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr ""
msgstr "Funkce tlačítka \"%s\" v této verzi neexistuje (%d, potřeba je %d)"
#: ../src/theme-parser.c:3448
#, c-format
......@@ -2859,7 +2866,8 @@ msgstr ""
#: ../src/theme-parser.c:3639
#, fuzzy, c-format
msgid "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
"Neměli bychom mít atribut \"resize\" elementu <%s> pro maximalizovaný/"
"zarolovaný stav"
......@@ -2905,7 +2913,8 @@ msgstr "Vnější element motivu musí být <metacity_theme>, ne <%s>"
#: ../src/theme-parser.c:3869
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Element <%s> není dovolen v elementu name/author/date/description"
#: ../src/theme-parser.c:3874
......@@ -2915,7 +2924,8 @@ msgstr "Element <%s> není dovolen v elementu <constant>"
#: ../src/theme-parser.c:3886
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Element <%s> není dovolen v elementu distance/border/aspect_ratio"
#: ../src/theme-parser.c:3908
......@@ -3256,8 +3266,10 @@ msgstr "Hodnota alfa \"%s\" v prolínané barvě není mezi 0.0 a 1.0"
#: ../src/theme.c:1190
#, c-format
msgid "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr "Formát stínu je \"shade/base_color_factor\", \"%s\" tomuto formátu neodpovídá"
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Formát stínu je \"shade/base_color_factor\", \"%s\" tomuto formátu neodpovídá"
#: ../src/theme.c:1201
#, c-format
......@@ -3298,7 +3310,8 @@ msgstr "Souřadnicový výraz obsahuje celé číslo '%s', které nemohu parsova
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr "Souřadnicový výraz obsahuje na začátku textu neznámý operátor: \"%s\": "
msgstr ""
"Souřadnicový výraz obsahuje na začátku textu neznámý operátor: \"%s\": "
#: ../src/theme.c:1664
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
......@@ -3309,15 +3322,18 @@ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Souřadnicový výraz způsobil dělení nulou"
#: ../src/theme.c:1853
msgid "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Souřadnicový výraz chce použít operátor mod na číslo s pohyblivou řádovou "
"čárkou"
#: ../src/theme.c:1909
#, c-format
msgid "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Souřadnicový výraz má na místě, kde byl očekáván operand, operátor \"%s\""
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr ""
"Souřadnicový výraz má na místě, kde byl očekáván operand, operátor \"%s\""
#: ../src/theme.c:1918
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
......@@ -3337,9 +3353,8 @@ msgstr ""
"nimi"
#: ../src/theme.c:2054
#, fuzzy
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Souřadnicový výraz byl prázdný nebo mu nerozumím"
msgstr "Analyzátor souřadnicových výrazů přeplnil svůj buffer."
#: ../src/theme.c:2083
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
......@@ -3374,8 +3389,10 @@ msgstr ""
#: ../src/theme.c:4425 ../src/theme.c:4450
#, c-format
msgid "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr "Chybí <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Chybí <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
#: ../src/theme.c:4496
#, c-format
......@@ -3399,7 +3416,8 @@ msgstr ""
#: ../src/theme.c:5009 ../src/theme.c:5071 ../src/theme.c:5134
#, c-format
msgid "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Uživatelem-definované konstanty musí začínat velkým písmenem; \"%s\" toto "
"nesplňuje"
......@@ -3453,7 +3471,7 @@ msgstr "%s (na %s)"
#: ../src/window-props.c:1186
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr ""
msgstr "Neplatné WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specifikováno pro %s.\n"
#. first time through
#: ../src/window.c:5401
......@@ -3503,6 +3521,7 @@ msgstr "Vlastnost %s okna 0x%lx obsahovala neplatné UTF-8\n"
#: ../src/xprops.c:484
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr "Vlastnost %s okna 0x%lx obsahovala neplatné UTF-8 pro položku %d seznamu\n"
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Vlastnost %s okna 0x%lx obsahovala neplatné UTF-8 pro položku %d seznamu\n"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment