Commit 1e00cd29 authored by Balázs Meskó's avatar Balázs Meskó Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 3daa2d27
......@@ -11,15 +11,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-07 18:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-23 23:53+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-07 09:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-31 13:00+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <mesko.balazs@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.8\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: data/50-mutter-navigation.xml:6
......@@ -395,10 +395,7 @@ msgid ""
"proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-framebuffer” — makes "
"mutter default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate "
"space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart. • “remote-desktop” — "
"enables remote desktop support. To support remote desktop with screen "
"sharing, “screen-cast” must also be enabled. • “screen-cast” — enables "
"screen cast support."
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart."
msgstr ""
"A kísérleti funkciók engedélyezéséhez adja hozzá a funkció kulcsszavát a "
"listához. A funkció a betűszedő újraindítását igényelheti az adott "
......@@ -409,24 +406,21 @@ msgstr ""
"teszi a mutter programot a logikai monitorok elrendezéséhez egy logikai "
"képpontkoordináta-térben, miközben átméretezi a monitor keretpufferét az "
"ablaktartalom helyett azért, hogy kezelje a HiDPI monitorokat. Nem igényel "
"újraindítást. • „remote-desktop” — engedélyezi a távoli asztal támogatást. A "
"távoli asztal képernyőmegosztással való támogatásához a „screen-cast” "
"funkciónak is engedélyezve kell lennie. • „screen-cast” — engedélyezi a "
"képernyőrögzítés támogatását."
"újraindítást."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:145
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:141
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Ablakok kiválasztása tab billentyűre felugró ablakból"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:150
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:146
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Tab felugró kikapcsolása"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:155
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:151
msgid "Switch monitor configurations"
msgstr "Monitorkonfiguráció átváltása"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:160
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:156
msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
msgstr "Cserélgeti a beépített monitorkonfigurációkat"
......@@ -531,7 +525,7 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2260
#: src/backends/meta-input-settings.c:2325
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Módkapcsoló (%d. csoport)"
......@@ -539,30 +533,30 @@ msgstr "Módkapcsoló (%d. csoport)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2283
#: src/backends/meta-input-settings.c:2348
msgid "Switch monitor"
msgstr "Monitorváltás"
#: src/backends/meta-input-settings.c:2285
#: src/backends/meta-input-settings.c:2350
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Képernyősúgó megjelenítése"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:900
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:907
msgid "Built-in display"
msgstr "Beépített kijelző"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:923
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:930
msgid "Unknown"
msgstr "Ismeretlen"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:925
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:932
msgid "Unknown Display"
msgstr "Ismeretlen kijelző"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:933
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:940
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
......@@ -577,67 +571,66 @@ msgstr ""
"Már fut egy másik kompozitálás-kezelő a(z) %i. képernyőn a(z) „%s” "
"megjelenítőn."
#: src/core/bell.c:194
#: src/core/bell.c:254
msgid "Bell event"
msgstr "Csengetés esemény"
#: src/core/display.c:608
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Nem sikerült megnyitni a(z) „%s” X Window rendszer képernyőt\n"
#: src/core/main.c:190
#: src/core/main.c:191
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "A munkamenet-kezelőhöz való csatlakozás tiltása"
#: src/core/main.c:196
#: src/core/main.c:197
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "A futó ablakkezelő helyettesítése"
#: src/core/main.c:202
#: src/core/main.c:203
msgid "Specify session management ID"
msgstr "A munkamenet-kezelő azonosítójának megadása"
#: src/core/main.c:207
#: src/core/main.c:208
msgid "X Display to use"
msgstr "A használandó X megjelenítő"
#: src/core/main.c:213
#: src/core/main.c:214
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "A munkamenet előkészítése a mentési fájlból"
#: src/core/main.c:219
#: src/core/main.c:220
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Az X-hívások szinkronná tétele"
#: src/core/main.c:226
#: src/core/main.c:227
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Futtatás wayland betűszedőként"
#: src/core/main.c:232
#: src/core/main.c:233
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Futtatás beágyazott betűszedőként"
#: src/core/main.c:240
#: src/core/main.c:239
msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
msgstr "Wayland kompozitáló futtatása az Xwayland elíntása nélkül"
#: src/core/main.c:247
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr ""
"Futtatás teljes megjelenítő kiszolgálóként az egymásba ágyazott helyett"
#: src/core/main.c:246
#: src/core/main.c:253
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Futtatás X11 háttérprogrammal"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:147
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:148
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "„%s” nem válaszol."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:149
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
msgid "Application is not responding."
msgstr "Az alkalmazás nem válaszol."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:154
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:155
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
......@@ -645,11 +638,11 @@ msgstr ""
"Várhat egy kicsit a folytatódására, vagy kikényszerítheti az alkalmazás "
"teljes kilépését."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Erőltetett kilépés"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Wait"
msgstr "Vá_rakozás"
......@@ -676,12 +669,21 @@ msgstr "Verzió kiírása"
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Használandó Mutter bővítmény"
#: src/core/prefs.c:1997
#: src/core/prefs.c:1915
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "%d. munkaterület"
#: src/core/screen.c:583
#: src/core/util.c:120
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "A Mutter ablakkezelőt a részletes mód támogatása nélkül fordították\n"
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:567
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Módkapcsoló: %d. mód"
#: src/x11/meta-x11-display.c:666
#, c-format
msgid ""
"Display “%s” already has a window manager; try using the --replace option to "
......@@ -690,21 +692,21 @@ msgstr ""
"A(z) „%s” kijelző már rendelkezik ablakkezelővel; próbálja a --replace "
"kapcsolóval helyettesíteni a jelenlegi ablakkezelőt."
#: src/core/screen.c:668
#, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "A(z) %d. képernyő a(z) „%s” megjelenítőn érvénytelen\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1010
msgid "Failed to initialize GDK\n"
msgstr "A GDK előkészítése meghiúsult\n"
#: src/core/util.c:120
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "A Mutter ablakkezelőt a részletes mód támogatása nélkül fordították\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1034
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Nem sikerült megnyitni a(z) „%s” X Window rendszer képernyőt\n"
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:563
#: src/x11/meta-x11-display.c:1117
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Módkapcsoló: %d. mód"
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "A(z) %d. képernyő a(z) „%s” megjelenítőn érvénytelen\n"
#: src/x11/session.c:1818
#: src/x11/session.c:1819
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -712,8 +714,7 @@ msgstr ""
"Az alábbi ablakok nem támogatják az „aktuális beállítások mentését”, emiatt "
"ezeket a legközelebbi bejelentkezéskor manuálisan újra kell indítania."
#: src/x11/window-props.c:559
#: src/x11/window-props.c:565
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (ezen: %s)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment