Commit 0210b951 authored by Марко М. Костић (Marko M. Kostić)'s avatar Марко М. Костић (Marko M. Kostić) Committed by Administrator

Update Serbian translation

parent 68ec9ac0
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-06 04:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-21 21:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-06 15:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-29 12:05+0200\n"
"Last-Translator: Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com>\n"
"Language-Team: српски <gnome-sr@googlegroups.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -397,10 +397,7 @@ msgid ""
"proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-framebuffer” — makes "
"mutter default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate "
"space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart. • “remote-desktop” — "
"enables remote desktop support. To support remote desktop with screen "
"sharing, “screen-cast” must also be enabled. • “screen-cast” — enables "
"screen cast support."
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart."
msgstr ""
"Да укључите пробне функције, додајте кључну реч функције на списак. Да ли "
"функција захтева поновно покретање састављача зависи од дате функције. Није "
......@@ -410,24 +407,21 @@ msgstr ""
"да матер подразумевано распоређује логичке екране у логичком координантном "
"простору пиксела, приликом промене величине спремишта кадрова екрана уместо "
"садржаја прозора, зарад управљања екранима високе резолуције. Не захтева "
"поновно покретање. • “remote-desktop” — омогућава удаљену техничку подршку. "
"Да бисте подржали удаљену техничку подршку са дељењем екрана, “screen-cast” "
"такође мора бити омогућен. • “screen-cast” — омогућава подршку за "
"пројектовање екрана."
"поновно покретање."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:145
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:141
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Бира прозор из језичка искакања"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:150
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:146
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Отказивање језичка искакања"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:155
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:151
msgid "Switch monitor configurations"
msgstr "Мења подешавања монитора"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:160
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:156
msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
msgstr "Заокреће уграђена подешавања монитора"
......@@ -531,7 +525,7 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2260
#: src/backends/meta-input-settings.c:2325
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Режим прекидача (група %d)"
......@@ -539,30 +533,30 @@ msgstr "Режим прекидача (група %d)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2283
#: src/backends/meta-input-settings.c:2348
msgid "Switch monitor"
msgstr "Промени монитор"
#: src/backends/meta-input-settings.c:2285
#: src/backends/meta-input-settings.c:2350
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Прикажи помоћ на екрану"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:900
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:886
msgid "Built-in display"
msgstr "Уграђени дисплеј"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:923
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:909
msgid "Unknown"
msgstr "Непознато"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:925
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:911
msgid "Unknown Display"
msgstr "Непознат дисплеј"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:933
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:919
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
......@@ -574,68 +568,67 @@ msgstr "%s %s"
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
msgstr ""
"Неки други композитни управник је већ покренут на приказу %i еркана „%s“."
"Неки други композитни управник је већ покренут на приказу %i екрана „%s“."
#: src/core/bell.c:194
#: src/core/bell.c:254
msgid "Bell event"
msgstr "Звонца"
#: src/core/display.c:608
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Нисам успео да отворим екран „%s“ Икс система прозора\n"
#: src/core/main.c:190
#: src/core/main.c:191
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Искључује везу са управником сесије"
#: src/core/main.c:196
#: src/core/main.c:197
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Мења текућег управника прозорима"
#: src/core/main.c:202
#: src/core/main.c:203
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Наводи ИБ управника сесије"
#: src/core/main.c:207
#: src/core/main.c:208
msgid "X Display to use"
msgstr "Икс екран који ће бити коришћен"
#: src/core/main.c:213
#: src/core/main.c:214
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Покреће сесију из датотеке чувања"
#: src/core/main.c:219
#: src/core/main.c:220
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Чини Икс позиве усклађеним"
#: src/core/main.c:226
#: src/core/main.c:227
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Ради као вајландов саставник"
msgstr "Ради као вејлендов композитор"
#: src/core/main.c:232
#: src/core/main.c:233
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Ради као угнеждени саставник"
msgstr "Ради као угнежђени композитор"
#: src/core/main.c:240
#: src/core/main.c:239
msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
msgstr "Ради као вејлендов композитор без покретања Икс-вејленда"
#: src/core/main.c:247
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Ради као пуни сервер приказа, уместо као угнеждени"
#: src/core/main.c:246
#: src/core/main.c:253
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Покрени на Икс11 позадинцу"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:147
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:148
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "„%s“ не даје одзив."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:149
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
msgid "Application is not responding."
msgstr "Програм не даје одзив."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:154
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:155
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
......@@ -643,11 +636,11 @@ msgstr ""
"Можете мало сачекати док се програм не сабере или приморати програм да "
"комплетно прекине са радом."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Приморај излаз"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
msgid "_Wait"
msgstr "_Сачекај"
......@@ -674,12 +667,21 @@ msgstr "Исписује издање"
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Прикључци Матера за коришћење"
#: src/core/prefs.c:1997
#: src/core/prefs.c:1787
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "%d. радни простор"
#: src/core/screen.c:583
#: src/core/util.c:120
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Матер је преведен без подршке за опширан режим\n"
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:567
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Режим прекидача: Режим %d"
#: src/x11/meta-x11-display.c:666
#, c-format
msgid ""
"Display “%s” already has a window manager; try using the --replace option to "
......@@ -688,21 +690,21 @@ msgstr ""
"Приказ „%s“ већ има управника прозора; пробајте да користите опцију „--"
"replace“ да замените тренутног управника прозора."
#: src/core/screen.c:668
#, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Приказ „%d“ на екрану „%s“ није исправан\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1010
msgid "Failed to initialize GDK\n"
msgstr "Нисам успео да покренем ГДК\n"
#: src/core/util.c:120
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Матер је преведен без подршке за опширан режим\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1034
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Нисам успео да отворим екран „%s“ Икс система прозора\n"
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:563
#: src/x11/meta-x11-display.c:1117
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Режим прекидача: Режим %d"
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Приказ „%d“ на екрану „%s“ није исправан\n"
#: src/x11/session.c:1818
#: src/x11/session.c:1819
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -710,7 +712,7 @@ msgstr ""
"Ови прозори не подржавају могућност „сачувај тренутна подешавања“ па ћете "
"морати ручно да их поново покренете када се следећи пут пријавите."
#: src/x11/window-props.c:559
#: src/x11/window-props.c:565
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (на %s)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment