az.po 127 KB
Newer Older
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
1
# translation of metacity.HEAD.az.po to Azerbaijani
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
2 3 4
# translation of metacity.HEAD.az.po to Azerbaijani Turkish
# Copyright (C) 2002,2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Mətin Əmirov <metin@karegen.com>, 2002,2003, 2004.
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
5
# Metin Amiroff <metin@karegen.com>, 2004.
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
9
"Project-Id-Version: metacity.HEAD.az\n"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11
"POT-Creation-Date: 2005-09-19 12:30+0200\n"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
12 13 14
"PO-Revision-Date: 2004-08-17 21:53+0300\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
15
"Language: az\n"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
19
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
21

22
#: ../src/tools/metacity-message.c:150
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
23 24
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
25
msgstr "İstifadə Qaydası: %s\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
26

27
#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:128
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
28
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
29
msgstr "Metacity interaaktiv mod dəstəyi olmadan dərlənib\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
30

31 32
#: ../src/delete.c:63 ../src/delete.c:90 ../src/metacity-dialog.c:70
#: ../src/theme-parser.c:467
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
33 34
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
35
msgstr "\"%s\" integer olaraq oxuna bilmədi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
36

37 38
#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
#: ../src/theme-parser.c:476 ../src/theme-parser.c:530
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
39 40
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
41
msgstr "\"%s\" qatarının sonundakı \"%s\" hərfləri başa düşülmədi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
42

43
#: ../src/delete.c:128
44
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
45
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
46
msgstr "Dialoq prosesindən gələn \"%s\" ismarışı oxuna bilmədi\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
47

48
#: ../src/delete.c:263
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
49 50
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
51
msgstr "Dialoq ekran gedişatından oxuma xətası: %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52

53
#: ../src/delete.c:344
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
54
#, c-format
Elijah Newren's avatar
Elijah Newren committed
55 56
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
57
msgstr "Tə'minatı sonlandırma haqqında metacity-dialoqu başlatma xətası: %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
58

59
#: ../src/delete.c:452
60
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
61
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
62
msgstr "Verici adı alına bilmədi: %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
63

64
#: ../src/display.c:319
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
65 66
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
67
msgstr "X Window System displeyi '%s' açıla bilmədi\n"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
68

69
#: ../src/errors.c:231
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
70 71 72 73 74 75
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
76 77 78
"'%s' displeyi ilə bağlantı itirildi;\n"
"böyük ehtimalla X verici pəncərə idarəçisini ya söndürdü\n"
"ya da öldürdü/dağıtdı.\n"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
79

80
#: ../src/errors.c:238
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
81 82
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
83
msgstr "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
84

85
#: ../src/frames.c:1125
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
86
msgid "Close Window"
87
msgstr "Pəncərəni Bağla"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
88

89
#: ../src/frames.c:1128
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
90
msgid "Window Menu"
91
msgstr "Pəncərə Menyusu"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
92

93
#: ../src/frames.c:1131
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
94
msgid "Minimize Window"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
95
msgstr "Pəncərəni Kiçilt"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
96

97
#: ../src/frames.c:1134
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
98
msgid "Maximize Window"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
99
msgstr "Pəncərəni Böyüt"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
100

101
#: ../src/frames.c:1137
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
102
msgid "Unmaximize Window"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
103
msgstr "Pəncərəni Balacalaşdır"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
104

105
#: ../src/keybindings.c:994
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
106
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
107 108 109
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
Elijah Newren's avatar
Elijah Newren committed
110 111
msgstr ""
"Başqa bir proqram hazırda %s açarını %x modifayrlı bağlayıcı olaraq işlədir\n"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
112

113
#: ../src/keybindings.c:2620
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
114
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
115
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
116
msgstr "Əmr haqqında xəta metacity-dialoqu başlatma xətası: %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
117

118
#: ../src/keybindings.c:2725
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
119 120
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
121
msgstr "%d əmri tə'yin edilməyib.\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
122

123
#: ../src/keybindings.c:3570
124 125 126 127
#, fuzzy
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "%d əmri tə'yin edilməyib.\n"

128
#: ../src/main.c:69
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
129 130 131 132 133
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
134 135
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
136
msgstr ""
137
"metacity %s\n"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
138
"Müəllif Hüququ (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc. və başqaları\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
139

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
#: ../src/main.c:257
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr ""

#: ../src/main.c:263
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr ""

#: ../src/main.c:269
msgid "Specify session management ID"
msgstr ""

#: ../src/main.c:274
msgid "X Display to use"
msgstr ""

#: ../src/main.c:280
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr ""

#: ../src/main.c:286
msgid "Print version"
msgstr ""

#: ../src/main.c:440
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
165
#, c-format
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
166 167 168
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Örtük qovluğu oxuna bilmədi: %s\n"

169
#: ../src/main.c:456
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
170
#, c-format
Elijah Newren's avatar
Elijah Newren committed
171 172
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
173 174 175
msgstr ""
"Örtük tapıla bilmədi! %s'in yerində olduğundanə əyani örtüklər daxil "
"etdiyindən əmin olun."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
176

177
#: ../src/main.c:518
178
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
179
msgid "Failed to restart: %s\n"
180
msgstr "Yenidən başladıla bilmədi: %s\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181

182
#: ../src/menu.c:54
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
183
msgid "Mi_nimize"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
184 185
msgstr "_Kiçilt"

186
#: ../src/menu.c:55
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
187 188 189
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Bö_yüt"

190
#: ../src/menu.c:56
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
191
msgid "Unma_ximize"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
192 193
msgstr "_Balacalaşdır"

194
#: ../src/menu.c:57
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
195
msgid "Roll _Up"
196
msgstr "_Üstə Bur"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
197

198
#: ../src/menu.c:58
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
199
msgid "_Unroll"
200
msgstr "_Geri bur"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
201

202
#: ../src/menu.c:59 ../src/menu.c:60
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
203 204 205
msgid "On _Top"
msgstr "Ü_stdə"

206
#: ../src/menu.c:61
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
207
msgid "_Move"
208
msgstr "_Daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
209

210
#: ../src/menu.c:62
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
211 212 213 214
msgid "_Resize"
msgstr "_Böyüklüyünü Dəyişdir"

#. separator
215
#: ../src/menu.c:64
216
msgid "_Close"
217
msgstr "_Bağla"
218 219

#. separator
220
#: ../src/menu.c:66
Elijah Newren's avatar
Elijah Newren committed
221 222 223
#, fuzzy
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "Ancaq _Bu İş Sahəsinə"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
224

225
#: ../src/menu.c:67
Elijah Newren's avatar
Elijah Newren committed
226 227
#, fuzzy
msgid "_Only on This Workspace"
228
msgstr "Ancaq _Bu İş Sahəsinə"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
229

230
#: ../src/menu.c:68
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
231 232 233
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "S_oldakı İş Sahəsinə Daşı"

234
#: ../src/menu.c:69
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
235 236 237
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "S_ağdakı İş Sahəsinə Daşı"

238
#: ../src/menu.c:70
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
239 240 241
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Ü_stdəki İş Sahəsinə Daşı"

242
#: ../src/menu.c:71
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
243 244 245
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "_Altdakı İş Sahəsinə Daşı"

246
#: ../src/menu.c:162 ../src/prefs.c:2106
247
#, c-format
Glynn Foster's avatar
Glynn Foster committed
248
msgid "Workspace %d"
249
msgstr "İş Sahəsi %d"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
250

251
#: ../src/menu.c:171
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
252 253 254
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "İş Sahəsi 1_0"

255
#: ../src/menu.c:173
256
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
257
msgid "Workspace %s%d"
258
msgstr "İş Sahəsi %s%d"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
259

260
#: ../src/menu.c:368
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
261 262
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "_Başqa İş Sahəsinə Daşı"
Vasif Ismailoglu MD's avatar
Vasif Ismailoglu MD committed
263

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
264 265 266 267 268
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
269
#: ../src/metaaccellabel.c:105
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
270
msgid "Shift"
271
msgstr "Shift"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
272 273 274 275 276 277

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
278
#: ../src/metaaccellabel.c:111
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
279
msgid "Ctrl"
280
msgstr "Ctrl"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
281 282 283 284 285 286

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
287
#: ../src/metaaccellabel.c:117
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
288
msgid "Alt"
289
msgstr "Alt"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
290 291 292 293 294 295

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
296
#: ../src/metaaccellabel.c:123
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
297
msgid "Meta"
298
msgstr "Meta"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
299 300 301 302 303 304

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
305
#: ../src/metaaccellabel.c:129
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
306
msgid "Super"
307
msgstr "Super"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
308 309 310 311 312 313

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
314
#: ../src/metaaccellabel.c:135
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
315
msgid "Hyper"
316
msgstr "Hyper"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
317 318 319 320 321 322

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
323
#: ../src/metaaccellabel.c:141
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
324
msgid "Mod2"
325
msgstr "Mod2"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
326 327 328 329 330 331

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
332
#: ../src/metaaccellabel.c:147
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
333
msgid "Mod3"
334
msgstr "Mod3"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
335 336 337 338 339 340

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
341
#: ../src/metaaccellabel.c:153
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
342
msgid "Mod4"
343
msgstr "Mod4"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
344 345 346 347 348 349

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
350
#: ../src/metaaccellabel.c:159
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
351
msgid "Mod5"
352
msgstr "Mod5"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
353

354
#: ../src/metacity-dialog.c:110
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
355
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
356
msgid "The window \"%s\" is not responding."
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
357
msgstr "\"%s\" pəncərəsi cavab vermir."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
358

359
#: ../src/metacity-dialog.c:118
Elijah Newren's avatar
Elijah Newren committed
360 361
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
362 363 364
msgstr ""
"Bu tə'minatı çıxışa məcbur etmək qeyd edilməmiş mə'lumatları itirməyə səbəb "
"olacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
365

366
#: ../src/metacity-dialog.c:129
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
367
msgid "_Force Quit"
368
msgstr "Çixmağa _Məcbur Et"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
369

370
#: ../src/metacity-dialog.c:226
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
371
msgid "Title"
372
msgstr "Başlıq"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
373

374
#: ../src/metacity-dialog.c:238
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
375
msgid "Class"
376
msgstr "Sinif"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
377

378
#: ../src/metacity-dialog.c:264
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
379 380 381
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
382 383 384
msgstr ""
"Bu pəncərələr \"hazırkı iclası qeyd et\" xassəsini dəstəkləmir və növbəti "
"girişdə əllə başladılmalıdır."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
385

386
#: ../src/metacity-dialog.c:330
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
387
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
388 389
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
390 391
"%s."
msgstr ""
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
392 393
"\"%s\" icra edilərkən xəta yarandı:\n"
"%s."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
394

395
#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
396
msgid "Metacity"
397
msgstr "Metacity"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
398

399
#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
400
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
401 402 403
msgstr ""
"(Yazılmayıb) Naviqasiya tə'minatlar qaydasında işləyir, pəncərələr "
"qaydasında yox"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
404

405
#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
406 407 408 409 410 411 412
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
"titlebar_uses_desktop_font is false."
413
msgstr "Pəncərələrin etiket çubuğunun yazı növünü izah edən qatar."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
414

415
#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
416
msgid "Action on title bar double-click"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
417
msgstr "Başlıq çubuğuna cüt tıqlama gedişatı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
418

419
#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
420
msgid "Activate window menu"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
421
msgstr "Pəncərə menyusunu fəallaşdır"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
422

423
#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
424
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
425
msgstr "Başlıq çubuğundakı düymələrin ardıcıllığı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
426

427
#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
428 429 430 431 432 433 434
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
435
msgstr ""
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
436
"Başlıq çubuğundakı düymələrin ardıcıllığı. Bu qiymət buna bənzər olmalıdır: "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
437 438 439
"\"menu:minimize,maximize,close\"; İki nöqtə üst üstə pəncərənin sağ tərəfi "
"ilə sol tərəfi ayırır. Və düymə adlarının arasında vergül yer alır. Eyni "
"düymə birdən çox dəfə yer ala bilməz. Namə'lum düymə adları göstərilməyəcək."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
440

441
#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
442
msgid "Automatically raises the focused window"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
443
msgstr "Fokus sahibi olan pəncərəni avtomatik olaraq üstə gətirir"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
444

445
#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
446 447 448 449 450
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
451
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
452 453 454 455
"Bu düymə basılı ikən siçanın sol düyməsi ilə pəncərələr daşına bilər, orta "
"düyməsi ilə ölçüləndirilə bilər, sağ düyməsi ilə isə pəncərə menyusu "
"göstərilə bilər. Bu misal üçün \"&lt;Alt&gt;\" ya da \"&lt;Super&gt;\" ola "
"bilər."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
456

457
#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
458
msgid "Close window"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
459
msgstr "Pəncərəni bağla"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
460

461
#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
462
msgid "Commands to run in response to keybindings"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
463
msgstr "Klaviatura qısa yollarına cavabla icra ediləcək əmrlər"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
464

465
#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
466
msgid "Current theme"
467
msgstr "Hazırkı örtük"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
468

469
#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
470
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
471
msgstr "Avtomatik üstə gəlmə xassəsi üçün millisaniyə olaraq gecikmə"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
472

473
#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
474 475 476
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
477
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
478 479 480
"Eşidilən bip səslərini proqramların ya da sistemin çala bilməsinini müəyyən "
"edir; 'sakit bipləri' fəallaşdırmaq üçün 'əyani zəng' ilə bərabər istifadə "
"edilə bilər."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
481

482
#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
483
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
484
msgstr "Köhnə pozulmuş tə'minatların pis xassələrini qeyri-fəallaşdırır"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
485

486
#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
487
msgid "Enable Visual Bell"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
488
msgstr "Əyani Zəngi Fəallaşdır"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
489

490
#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
491
msgid "Hide all windows and focus desktop"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
492
msgstr "Bütün pəncərələri gizlət və masa üstünü fokusa al"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
493

494
#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
495 496 497 498
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
"specified by the auto_raise_delay key)."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
499
msgstr ""
500 501 502
"Seçilidirsə, və fokus modu \"sloppy\" ya da \"mouse\" isə, fokusa malik olan "
"pəncərə gecikmədən sonra üstə gətiriləcək (gecikmə vaxtını auto_raise_delay "
"açarından dəyişdirə bilərsiniz(."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
503

504
#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
505 506 507
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
508
msgstr ""
509 510
"Seçilidirsə, titlebar_font seçimini rədd et və pəncərə başlıqları üçün "
"proqramların standart yazı növünü işlət."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
511

512
#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
Elijah Newren's avatar
Elijah Newren committed
513
#, fuzzy
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
514
msgid ""
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
515 516 517 518
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
Elijah Newren's avatar
Elijah Newren committed
519 520
"otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
"accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
521 522 523 524 525 526 527
msgstr ""
"Əgər true isə, metacity istifadəçiyə daha az animasiya və başqa ehtiyat "
"alıcı gedişatlar göstərərək daha az ehtiyat/mənbə işlədəcəkdir. Bu, bəziləri "
"üçün yaxşı, bəziləri üçün isə xoş olmayan nəticələrə səbəb ola bilər. Amma "
"bunun köməyi ilə daha öncə işləməyən köhnə proqramlar, terminal xidmətləri "
"kimi tə'minatlar da istifadə edilə biləcəkdir."

528
#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
529
msgid ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
530 531 532 533 534 535 536 537 538
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
539
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
540 541
"Seçilidirsə, Metacity pəncərə təməlli deyil, proqram təməlli işləyəcək. Bu "
"xassə hələlik hazır deyil."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
542

543
#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
544 545 546
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Əgər true isə, daha az ehtiyat/mənbə işlət"

547
#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
548
msgid "Lower window below other windows"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
549
msgstr "Pəncərənin digər pəncərələrin arxasına qoy"
550

551
#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
552
msgid "Maximize window"
553
msgstr "Pəncərəni böyüt"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
554

555
#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
556
msgid "Maximize window horizontally"
557
msgstr "Pəncərəni üfqi istiqamətdə böyüt"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
558

559
#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
560
msgid "Maximize window vertically"
561
msgstr "Pəncərəni şaquli istiqamətdə böyüt"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
562

563
#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
564
msgid "Minimize window"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
565
msgstr "Pəncərəni kiçilt"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
566

567
#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
568
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
569
msgstr "Dəyişdirilmiş pəncərə tıqlama gedişatları üçün istifadə ediləcək düymə"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
570

571
#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
572
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
573
msgstr "Panellər və masa üstü arasında cəld geri hərəkət et"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
574

575
#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
576
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
577
msgstr "Panellər və masa üstü arasında popup ilə geri hərəkət et"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
578

579
#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
580
msgid "Move backwards between windows immediately"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
581
msgstr "Pəncərələr arasında cəld geri hərəkət et"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
582

583
#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
584
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
585
msgstr "Panellər və masa üstü arasında cəld hərəkət et"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
586

587
#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
588
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
589
msgstr "Panellər və masa üstü arasında popup ilə hərəkət et"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
590

591
#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
592
msgid "Move between windows immediately"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
593
msgstr "Pəncərələr arasında cəld hərəkət et"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
594

595
#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
596
msgid "Move between windows with popup"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
597
msgstr "Pəncərələr arasında popup ilə hərəkət et"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
598

599
#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
600
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
601
msgstr "Popup displeyi göstərərək pəncərələr arasında fokusu arxaya doğru daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
602

603
#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
604
msgid "Move window"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
605
msgstr "Pəncərəni daşı"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
606

607
#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
608
msgid "Move window one workspace down"
609
msgstr "Pəncərəni bir iş sahəsi aşağı daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
610

611
#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
612
msgid "Move window one workspace to the left"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
613
msgstr "Pəncərəni bir iş sahəsi sola daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
614

615
#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
616
msgid "Move window one workspace to the right"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
617
msgstr "Pəncərəni bir iş sahəsi sağa daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
618

619
#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
620
msgid "Move window one workspace up"
621
msgstr "Pəncərəni bir iş sahəsi yuxarı daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
622

623
#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
624
msgid "Move window to workspace 1"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
625
msgstr "Pəncərəni 1-ci iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
626

627
#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
628
msgid "Move window to workspace 10"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
629
msgstr "Pəncərəni 10-cu iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
630

631
#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
632
msgid "Move window to workspace 11"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
633
msgstr "Pəncərəni 11-ci iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
634

635
#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
636
msgid "Move window to workspace 12"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
637
msgstr "Pəncərəni 12-ci iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
638

639
#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
640
msgid "Move window to workspace 2"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
641
msgstr "Pəncərəni 2-ci iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
642

643
#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
644
msgid "Move window to workspace 3"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
645
msgstr "Pəncərəni 3-cü iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
646

647
#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
648
msgid "Move window to workspace 4"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
649
msgstr "Pəncərəni 4-cü iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
650

651
#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
652
msgid "Move window to workspace 5"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
653
msgstr "Pəncərəni 5-ci iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
654

655
#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
656
msgid "Move window to workspace 6"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
657
msgstr "Pəncərəni 6-cı iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
658

659
#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
660
msgid "Move window to workspace 7"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
661
msgstr "Pəncərəni 7-ci iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
662

663
#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
664
msgid "Move window to workspace 8"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
665
msgstr "Pəncərəni 8-ci iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
666

667
#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
668
msgid "Move window to workspace 9"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
669
msgstr "Pəncərəni 9-cu iş sahəsinə daşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
670

671
#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
Glynn Foster's avatar
Glynn Foster committed
672
msgid "Name of workspace"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
673
msgstr "İş sahəsinin adı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
674

675
#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
Glynn Foster's avatar
Glynn Foster committed
676
msgid "Number of workspaces"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
677
msgstr "İş sahələri ədədi"
Glynn Foster's avatar
Glynn Foster committed
678

679
#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
680 681 682 683
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
"workspaces)."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
684
msgstr ""
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
685 686 687
"İş sahəsi ədədi. Sıfırdan böyük olmalıdır və maksimal ədədi də müəyyən "
"edilib (səhvən 34 miliyon iş sahəsi istəyərək masa üstünüzü dağıtmamanıq "
"üçün)."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
688

689
#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
690
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
691
msgstr "Tünd pəncərəni üstə gətir, əks halda alta apar"
692

693
#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
694
msgid "Raise window above other windows"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
695
msgstr "Pəncərəni digər pəncərələrin üstünə gətir"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
696

697
#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
698
msgid "Resize window"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
699
msgstr "Pəncərəni ölçüləndir"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
700

701
#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
702
msgid "Run a defined command"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
703
msgstr "Tə'yin edilmiş əmri icra et"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
704

705
#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
706 707 708
msgid "Run a terminal"
msgstr ""

709
#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
710
msgid "Show the panel menu"
711
msgstr "Panel menyusunu göstər"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
712

713
#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
714
msgid "Show the panel run application dialog"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
715
msgstr "Panel icra dialoqunu göstər"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
716

717
#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
"consistent position with respect to their parent window. This requires "
"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
731
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
732 733 734 735 736 737
"Bə'zi proqramlar pəncərə idarəçisinin pəncərələri yerləşdirmə yöntəmini ləğv "
"edərək öz xassələrinə görə yerləşdirirlər. Ona görə də onların bunu etməsini "
"buradan bağlamaq lazımdır. Ancaq misal üçün Java/Swing popup menyularını "
"dialoq olaraq işarələyir və ona görə də Metacity Java proqramlarında "
"menyuların göstərilə bilməsi üçün dialoq yerləşdirilməsinin qeyri-"
"fəallaşdırmalıdır."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
738

739
#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
740
msgid "Switch to workspace 1"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
741
msgstr "1-ci iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
742

743
#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
744
msgid "Switch to workspace 10"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
745
msgstr "10-cu iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
746

747
#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
748
msgid "Switch to workspace 11"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
749
msgstr "11-ci iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
750

751
#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
752
msgid "Switch to workspace 12"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
753
msgstr "12-ci iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
754

755
#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
756
msgid "Switch to workspace 2"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
757
msgstr "2-ci iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
758

759
#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
760
msgid "Switch to workspace 3"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
761
msgstr "3-cü iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
762

763
#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
764
msgid "Switch to workspace 4"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
765
msgstr "4-cü iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
766

767
#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
768
msgid "Switch to workspace 5"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
769
msgstr "5-ci iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
770

771
#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
772
msgid "Switch to workspace 6"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
773
msgstr "6-cı iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
774

775
#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
776
msgid "Switch to workspace 7"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
777
msgstr "7-ci iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
778

779
#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
780
msgid "Switch to workspace 8"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
781
msgstr "8-ci iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
782

783
#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
784
msgid "Switch to workspace 9"
Mətin Əmirov's avatar
Mətin Əmirov committed
785
msgstr "9-cu iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
786

787
#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
788
msgid "Switch to workspace above this one"
789
msgstr "Üstdəki iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
790

791
#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
792
msgid "Switch to workspace below this one"
793
msgstr "Altdakı iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
794

795
#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
796
msgid "Switch to workspace on the left"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
797
msgstr "Soldakı iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
798

799
#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
800
msgid "Switch to workspace on the right"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
801
msgstr "Sağdakı iş sahəsinə keç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
802

803
#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
804
msgid "System Bell is Audible"
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
805
msgstr "Sistem Zəngi Eşidilsin"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
806

807
#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
808
msgid "Take a screenshot"
809
msgstr "Ekran görüntüsünü al"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
810

811
#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
812
msgid "Take a screenshot of a window"
813
msgstr "Pəncərənin görüntüsünü al"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
814

815
#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
816 817 818 819 820 821 822 823
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
824
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
825 826 827 828 829 830
"Metacity'yə sistem ya da başqa proqramın səsinin çaldığını əyani şəkildə "
"necə bildiriləcəyini müəyyən edir. Hazırda iki qiymət mümkündür. \"fullscreen"
"\" tam ekran modunda ikən proqramın yanıb sönməyə məcbur edir. \"frame_flash"
"\" isə siqnalı göndərən proqramın etiket çubuğunu yanıb sönməyə məcbur edir. "
"Əgər səsi çalan proqram mə'lum deyilsə, hazırda fokusa malik olan pəncərənin "
"etiket çubuğu yanıb sönəcək."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
831

832
#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
833 834 835 836
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
837
msgstr ""
838 839 840
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_N açarları bu əmrlərə uyğun "
"gələn qısa yolları müəyyən edir. run_command_N üçün klaviatura qısa yoluna "
"basaraq command_N icra edilə bilər."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
841

842
#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
843 844 845
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
846
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
847 848
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot açarı, buaçar ilə "
"müəyyən edilən əmri icra edən qısa yolu müəyyən edir."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
849

850
#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
851 852 853 854
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
855
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
856 857
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot açarı, "
"buaçar ilə müəyyən edilən əmri icra edən qısa yolu müəyyən edir."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
858

859
#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
860 861 862
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
863 864 865 866
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
867
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
868 869 870 871 872 873
"/apps/metacity/keybinding_command içindəki uyğun olaraq nömrələnmiş əmri "
"icra edən qısa yol. Format belədir: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Oxuyucu liberaldır və kiçik və böyük hərf arasında "
"fərqi nəzərə almır, eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi "
"qısaltmaları istifadə etmə icazəsi də verir. Əgər bu seçimi \"disabled\" "
"olaraq seçsəniz, bu əmr üçün heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
874

875
#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
876 877
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
878 879
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
880 881 882
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
883
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
884 885 886 887 888
"Üstdəki iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər, və eyni "
"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
889

890
#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
891 892
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
893 894
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
895 896 897
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
898
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
899 900 901 902 903
"Altdakı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və "
"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
904

905
#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
906 907 908
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
909 910 911
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
912
"keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
913
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
914 915 916 917 918
"Soldakı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
919

920
#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
921 922 923
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
924 925 926
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
927
"keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
928
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
929 930 931
"Sağdakı iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və "
"eyni zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da "
Metin Amiroff's avatar
Metin Amiroff committed
932 933
"işlədilə bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə "
"əlaqəli heç bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
934

935
#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
936 937
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
938 939 940
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
941
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
942
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
943 944 945 946 947
"1ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
948

949
#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
950 951
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
952 953 954
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
955
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
956
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
957 958 959 960 961
"10cu iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
962

963
#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
964 965
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
966 967 968
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
969
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
970
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
971 972 973 974 975
"11ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
976

977
#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
978 979
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
980 981 982
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
983
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
984
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
985 986 987 988 989
"12ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
990

991
#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
992 993
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
994 995 996
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
997
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
998
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
999 1000 1001 1002 1003
"2ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1004

1005
#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1006 1007
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1008 1009 1010
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1011
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1012
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1013 1014 1015 1016 1017
"3cü iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1018

1019
#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1020 1021
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1022 1023 1024
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1025
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1026
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1027 1028 1029 1030 1031
"4cü iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1032

1033
#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1034 1035
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1036 1037 1038
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1039
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1040
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1041 1042 1043 1044 1045
"5ci iş sahəsinə keçiş qısa yolu. Format \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Kiçik ya da böyük hərf istifadə edilə bilər və eyni "
"zamanda \"&lt;Ctl&gt;\" və \"&lt;Ctrl&gt;\" kimi qısaltmalar da işlədilə "
"bilər. Əgər bu qiymətə \"disabled\" versəniz , bu gedişat ilə əlaqəli heç "
"bir qısa yol mövcud olmayacaq."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1046

1047
#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1048 1049
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1050 1051 1052
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1053
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."