tr.po 130 KB
Newer Older
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1 2
# translation of metacity.tr.po to Turkish
# translation of metacity.HEAD.tr.po to Turkish
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
3
# Turkish translation of metacity.
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
4 5 6
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation.
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
# Sinan İmamoğlu <sinan@myrealbox.com>, 2003.
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
7
# Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>, 2004.
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
11
"Project-Id-Version: metacity.tr\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
13
"POT-Creation-Date: 2004-08-15 10:32-0700\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
14 15
"PO-Revision-Date: 2004-03-06 20:56+0200\n"
"Last-Translator: Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>\n"
16 17
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
20
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
21

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
22 23 24 25 26
#: src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Kullanım: %s\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
27
#: src/tools/metacity-message.c:176 src/util.c:128
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
28 29 30
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Metacity, ayrıntılı kip desteği olmadan derlenmiş\n"

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
31
#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
32
#: src/theme-parser.c:467
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
33 34
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
35
msgstr "\"%s\" bir tamsayı olarak ayrıştırılamadı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
36

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
37
#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
38
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
39 40
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
41
msgstr "\"%2$s\" dizgisinin sonundaki \"%1$s\" karakterleri anlaşılmadı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
42

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
43
#: src/delete.c:127
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
44 45
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
46
msgstr "İletişim kutusu işleminden gelen \"%s\" iletisi ayrıştırılamadı\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
47

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
48
#: src/delete.c:262
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
49 50
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
51
msgstr "İletişim kutusu gösteren işlemde okuma hatası: %s\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
52

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
53
#: src/delete.c:338
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
54
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
55 56
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
57 58 59
msgstr ""
"metacity-dialog'u bir uygulamanın öldürülmesiyle ilgili soru sormak amacıyla "
"başlatırken hata: %s\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
60

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
61
#: src/delete.c:446
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
62 63
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
64
msgstr "Makine adı alınamadı: %s\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
65

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
66
#: src/display.c:303
67 68
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
69
msgstr "X Pencere Sistemi '%s' ekranı açılamadı\n"
70

Glynn Foster's avatar
Glynn Foster committed
71
#: src/errors.c:231
72 73 74 75 76 77
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
78 79 80
"'%s' ekranıyla bağlantı kayboldu;\n"
"büyük olasılıkla ya X sunucusu kapandı veya pencere yöneticisini\n"
"öldürdünüz ya da yok ettiniz.\n"
81

Glynn Foster's avatar
Glynn Foster committed
82
#: src/errors.c:238
83 84
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
85
msgstr "Ölümcül G/Ç hatası %d (%s); '%s' ekranında.\n"
86

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
87
#: src/frames.c:1016
88
msgid "Close Window"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
89
msgstr "Pencereyi Kapat"
90

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
91
#: src/frames.c:1019
92
msgid "Window Menu"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
93
msgstr "Pencere Menüsü"
94

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
95
#: src/frames.c:1022
96
msgid "Minimize Window"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
97
msgstr "Pencereyi Küçült"
98

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
99
#: src/frames.c:1025
100
msgid "Maximize Window"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
101
msgstr "Pencereyi Büyült"
102

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
103
#: src/frames.c:1028
104
msgid "Unmaximize Window"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
105
msgstr "Pencereyi Büyültmeyi Geri Al"
106

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
107
#: src/keybindings.c:989
108
#, c-format
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
109 110 111 112
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
113 114
"%s tuşu %x değiştiricileriyle birlikte başka bir uygulama tarafından tuş "
"bağıolarak kullanılıyor\n"
115

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
116
#: src/keybindings.c:2518
117
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
118
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
119 120 121
msgstr ""
"Bir komutla ilgili hatayı göstermek için metacity-dialog başlatılırken hata: "
"%s\n"
122

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
123
#: src/keybindings.c:2591
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
124 125
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
126
msgstr "%d komutu tanımlanmamış.\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
127

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
128
#: src/main.c:69
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
129
msgid ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
130 131
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
"display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
132
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
133 134
"metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=DOSYAADI] [--"
"display=EKRAN] [--replace] [--version]\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
135

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
136
#: src/main.c:76
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
137 138
#, c-format
msgid ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
139 140 141
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
142 143
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
144
msgstr ""
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
145 146 147 148
"metacity %s\n"
"Telif Hakkı (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., ve başkaları\n"
"Bu, özgür yazılımdır; telif koşullarını öğrenmek için kaynak koda bakın.\n"
"Hiç bir garantisi, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU için dahi, YOKTUR.\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
149

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
150
#: src/main.c:443
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
151
#, c-format
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
152
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
153
msgstr "Tema dizini taranırken hata oluştu: %s\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
154 155

#: src/main.c:459
156
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
157 158
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
159 160 161
msgstr ""
"Hiç tema bulunamadı! %s dizininin var olduğundan ve bildiğimiz temaları "
"içerdiğinden emin olun."
162

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
163
#: src/main.c:521
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
164 165
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
166
msgstr "Yeniden başlatılamadı: %s\n"
167

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
168
#: src/menu.c:54
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
169
msgid "Mi_nimize"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
170
msgstr "_Küçült"
171

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
172
#: src/menu.c:55
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
173
msgid "Ma_ximize"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
174
msgstr "_Büyült"
175

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
176
#: src/menu.c:56
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
177
msgid "Unma_ximize"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
178
msgstr "Büyült_meyi Geri Al"
179

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
180
#: src/menu.c:57
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
181
msgid "Roll _Up"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
182
msgstr "Yukarı _Sar"
183

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
184
#: src/menu.c:58
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
185
msgid "_Unroll"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
186
msgstr "_Sarmayı geri al"
187

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
188
#: src/menu.c:59 src/menu.c:60
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
189
msgid "On _Top"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
190
msgstr "En Ü_ste"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
191

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
192
#: src/menu.c:61
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
193
msgid "_Move"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
194
msgstr "_Taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
195

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
196
#: src/menu.c:62
197
msgid "_Resize"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
198
msgstr "_Yeniden Boyutlandır"
199

200
#. separator
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
201
#: src/menu.c:64
202
msgid "_Close"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
203
msgstr "_Kapat"
204

205
#. separator
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
206
#: src/menu.c:66
207
msgid "Put on _All Workspaces"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
208
msgstr "Tüm Çalışma _Alanlarına Yerleştir"
209

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
210
#: src/menu.c:67
211
msgid "Only on _This Workspace"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
212
msgstr "Yalnız _Bu Çalışma Alanında"
213

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
214
#: src/menu.c:68
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
215
msgid "Move to Workspace _Left"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
216
msgstr "_Soldaki Çalışma Alanına Taşı"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
217

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
218
#: src/menu.c:69
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
219
msgid "Move to Workspace R_ight"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
220
msgstr "Sağ_daki Çalışma Alanına Taşı"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
221

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
222
#: src/menu.c:70
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
223
msgid "Move to Workspace _Up"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
224
msgstr "_Yukarıdaki Çalışma Alanına Taşı"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
225

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
226
#: src/menu.c:71
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
227
msgid "Move to Workspace _Down"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
228
msgstr "_Aşağıdaki Çalışma Alanına Taşı"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
229

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
230
#: src/menu.c:162 src/prefs.c:1868
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
231
#, c-format
Glynn Foster's avatar
Glynn Foster committed
232
msgid "Workspace %d"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
233
msgstr "Çalışma Alanı %d"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
234

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
235
#: src/menu.c:171
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
236
msgid "Workspace 1_0"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
237
msgstr "Çalışma Alanı 1_0"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
238

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
239
#: src/menu.c:173
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
240 241
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
242
msgstr "Çalışma Alanı %s%d"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
243

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
244
#: src/menu.c:368
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
245
msgid "Move to Another _Workspace"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
246
msgstr "Başka Bir Çalışma Ala_nına Taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
247

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
248 249 250 251 252 253 254
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:105
msgid "Shift"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
255
msgstr "Shift"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
256 257 258 259 260 261 262 263

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:111
msgid "Ctrl"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
264
msgstr "Ctrl"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
265 266 267 268 269 270 271 272

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:117
msgid "Alt"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
273
msgstr "Alt"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
274 275 276 277 278 279 280 281

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:123
msgid "Meta"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
282
msgstr "Meta"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
283 284 285 286 287 288 289 290

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:129
msgid "Super"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
291
msgstr "Super"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
292 293 294 295 296 297 298 299

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:135
msgid "Hyper"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
300
msgstr "Hyper"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
301 302 303 304 305 306 307 308

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:141
msgid "Mod2"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
309
msgstr "Mod2"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
310 311 312 313 314 315 316 317

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:147
msgid "Mod3"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
318
msgstr "Mod3"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
319 320 321 322 323 324 325 326

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:153
msgid "Mod4"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
327
msgstr "Mod4"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
328 329 330 331 332 333 334 335

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: src/metaaccellabel.c:159
msgid "Mod5"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
336
msgstr "Mod5"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
337

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
338
#: src/metacity-dialog.c:85
339
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
340
msgid "The window \"%s\" is not responding."
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
341
msgstr "\"%s\" penceresi cevap vermiyor."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
342

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
343
#: src/metacity-dialog.c:93
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
344 345
msgid ""
"Forcing this application to quit will cause you to lose any unsaved changes."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
346
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
347 348
"Bu uygulamayı sonlandırmak kaydetmediğiniz değişikliklerin kaybolmasına "
"sebep olacaktır."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
349

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
350
#: src/metacity-dialog.c:103
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
351
msgid "_Force Quit"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
352
msgstr "_Sonlandır"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
353

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
354
#: src/metacity-dialog.c:197
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
355
msgid "Title"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
356
msgstr "Başlık"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
357

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
358
#: src/metacity-dialog.c:209
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
359
msgid "Class"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
360
msgstr "Sınıf"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
361

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
362
#: src/metacity-dialog.c:233
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
363 364 365 366
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
367 368
"Bu pencereler, \"geçerli durumu kaydet\" özelliğini desteklemiyorlar ve bir "
"dahaki girişte kendiniz yeniden başlatmalısınız."
369

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
370
#: src/metacity-dialog.c:290
371
#, c-format
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
372 373
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
374
"%s."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
375 376
msgstr ""
"\"%s\" çalıştırılırken bir hata oldu:\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
377 378 379 380
"%s."

#: src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
381
msgstr "Metacity"
382

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
383
#: src/metacity.schemas.in.h:1
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
384
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
385 386
msgstr ""
"(Henüz uygulanmamış) Gezinme, pencerelere göre değil uygulamalara göre işler"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
387 388

#: src/metacity.schemas.in.h:2
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
389 390 391 392 393 394 395 396
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
"titlebar_uses_desktop_font is false."
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
397 398
"Pencere başlık çubuklarının yazıtipini tanımlayan yazıtipi tanımlama satırı. "
"Bu tanımın boyut kısmı yalnızca titlebar_font_size (başlık çubuğu yazıtipi "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
399 400
"boyutu) seçeneği 0'a ayarlıysa kullanılacaktır. Ayrıca eğer "
"titlebar_uses_desktop_font (başlık çubuğu masaüstü yazıtipini kullanır) "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
401 402 403 404
"seçeneği seçilmişse bu seçenek kapalı kabul edilir. Öntanımlı olarak, "
"titlebar_font anahtarına değer atanmaz, böylece titlebar_uses_desktop_font "
"seçeneği seçili değilse bile Metacity masaüstü yazıtipini yedek olarak "
"kullanacaktır."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
405 406

#: src/metacity.schemas.in.h:3
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
407
msgid "Action on title bar double-click"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
408
msgstr "Başlık çubuğuna çift tıklandığındaki eylem"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
409 410

#: src/metacity.schemas.in.h:4
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
411
msgid "Activate window menu"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
412
msgstr "Pencere menüsünü etkinleştir"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
413 414

#: src/metacity.schemas.in.h:5
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
415
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
416
msgstr "Başlık çubuğundaki düğmelerin düzeni"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
417 418

#: src/metacity.schemas.in.h:6
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
419 420 421 422 423 424 425 426
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
"older versions."
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
427
"Başlık çubuğundaki düğmelerin düzeni. Dizgi türünde bir değer alır, örneğin "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
428 429 430 431
"\"menu:minimize,maximize,close\"; pencerenin sol köşesindekilerle sağ "
"köşesindekileri iki noktayla, düğme adlarını virgülle ayırın. Bir düğme "
"birden çok kez kullanılamaz. Gelecek metacity sürümlerinde eski sürümlerde "
"soruna yol açmadan yeni düğmeler eklenebilmesi için bilinmeyen düğme adları "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
432
"hata vermeden göz ardı edilecektir."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
433 434

#: src/metacity.schemas.in.h:7
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
435
msgid "Automatically raises the focused window"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
436
msgstr "Odaklanılan pencereyi kendiliğinden yükseltir"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
437 438

#: src/metacity.schemas.in.h:8
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
439 440 441 442 443 444
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
"for example."
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
445 446 447 448
"Bu değiştirici tuş basılıyken pencereye tıklamak (sol tuşla) pencereyi "
"taşır, (orta tuşla) pencereyi boyutlandırır, ya da (sağ tuşla) pencere "
"menüsünü gösterir. Değiştirici, \"&lt;Alt&gt;\" ya da \"&lt;Super&gt;\" "
"örneklerindeki gibi gösterilir."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
449 450

#: src/metacity.schemas.in.h:9
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
451 452
#, fuzzy
msgid "Close window"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
453
msgstr "Pencereyi kapat"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
454 455

#: src/metacity.schemas.in.h:10
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
456
msgid "Commands to run in response to keybindings"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
457
msgstr "Tuş bağlarına yanıt olarak çalıştırılacak komutlar"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
458 459

#: src/metacity.schemas.in.h:11
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
460
msgid "Current theme"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
461
msgstr "Geçerli tema"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
462 463

#: src/metacity.schemas.in.h:12
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
464
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
465
msgstr "Kendiliğinden yükseltme seçeneği için milisaniye olarak gecikme"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
466 467

#: src/metacity.schemas.in.h:13
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
468 469 470 471
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
472 473
"Uygulamaların veya sistemin sesli zil çıkarıp çıkartamayacaklarını belirler, "
"sessiz zil sesleri için 'görzel zil' ile ilişkili de kullanılabilir."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
474 475

#: src/metacity.schemas.in.h:14
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
476
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
477
msgstr "Eski ya da hatalı uygulamaların gerektirdiği hatalı özellikleri kapat"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
478 479 480

#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Enable Visual Bell"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
481
msgstr "Görsel Zili Etkinleştir"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
482 483

#: src/metacity.schemas.in.h:16
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
484
msgid "Hide all windows and focus desktop"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
485
msgstr "Tüm pencereleri gizleyip masaüstüne odaklan"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
486

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
487
#: src/metacity.schemas.in.h:17
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
488 489 490 491 492
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
"specified by the auto_raise_delay key)."
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
493
"Eğer seçiliyse, ve odaklama kipi \"sloppy\" ya da \"mouse\" ise odaklanan "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
494 495
"pencere belirli bir süre sonra kendiliğinden üste çıkar (bu süre "
"auto_raise_delay anahtarıyla belirlenir)."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
496

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
497
#: src/metacity.schemas.in.h:18
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
498 499 500 501
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
502 503
"Eğer seçiliyse, titlebar_font seçeneğini göz ardı edip pencere başlıklarında "
"standart uygulama yazıtipi kullanılır."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
504

Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
505
#: src/metacity.schemas.in.h:19
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
506
msgid ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
507 508 509 510 511 512
"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
"\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
"means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
"allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
"otherwise be impractical."
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
513 514 515 516 517 518
"Eğer seçiliyse, metacity tel çerçeveleri kullanarak, canlandırma "
"kullanmayarak ve diğer şekillerde, kullanıcıya daha az geri bildirim verip "
"daha az \"doğrudan işlem\"e imkan verir. Bu bir çok kullanıcı için "
"kullanılabilirlikte belirgin biz azalmaya neden olur, ancak aksi halde "
"kullanışsız olacak terminal sunucuları ve diğer eskiuygulamalar için "
"işleyebilirlik sağlayabilir."
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
519 520 521

#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid ""
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
522 523 524 525 526 527 528 529 530 531
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
"Eğer seçiliyse, Metacity'nin pencerelere değil uygulamalara yönelik "
"çalışmasını sağlar. Bu kavram biraz soyuttur, kısacası uygulama temelli "
"çalışma Windows'tan çok Mac'takine benzer. Uygulama temelli kipte bir "
"pencereye odaklandığınızda o uygulamanın bütün pencereleri yükseltilir. "
"Ayrıca bu kipte odaklama amaçlı tıklamalar odaklamadan sonra bir de "
"uygulamaya geçilmez. Böyle bir ayarın varlığı sorgulamaya açıktır; ama "
"böylesi, uygulama tabanlı ve pencere tabanlı kiplerin her biri için bütün "
"ayrıntıları için teker teker ayarlara (örn: tıklamalar uygulamaya geçilsin "
"mi?) sahip olmaktan iyidir. Uygulama tabanlı kipin büyük bölümü henüz "
"tamamlanmadı."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
542

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
543 544
#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
545 546
msgstr ""
"Eğer seçiliyse, daha az kaynak kullanımı için kullanılabilirliği azaltır"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
547 548

#: src/metacity.schemas.in.h:22
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
549
msgid "Lower window below other windows"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
550
msgstr "Pencereyi diğerlerinin altına gönder"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
551

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
552
#: src/metacity.schemas.in.h:23
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
553 554
#, fuzzy
msgid "Maximize window"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
555
msgstr "Bencereyi büyült"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
556

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
557
#: src/metacity.schemas.in.h:24
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
558
msgid "Maximize window horizontally"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
559
msgstr "Pencereyi yatay olarak büyült"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
560

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
561
#: src/metacity.schemas.in.h:25
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
562
msgid "Maximize window vertically"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
563
msgstr "Pencereyi dikey olarak büyült"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
564

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
565
#: src/metacity.schemas.in.h:26
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
566 567
#, fuzzy
msgid "Minimize window"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
568
msgstr "Pencereyi küçült"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
569

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
570
#: src/metacity.schemas.in.h:27
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
571
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
572
msgstr "Değiştirilmiş pencere tıklama işlemleri için kullanılacak değiştirici"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
573

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
574
#: src/metacity.schemas.in.h:28
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
575
msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
576
msgstr "Panellerle masaüstü arasındaki geri geçişi anında yap"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
577

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
578
#: src/metacity.schemas.in.h:29
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
579
msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
580
msgstr "Panellerle masaüstü arasındaki geri geçişi beliren pencere ile yap"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
581

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
582
#: src/metacity.schemas.in.h:30
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
583
msgid "Move backwards between windows immediately"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
584
msgstr "Pencereler arası geri geçişi anında yap"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
585

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
586
#: src/metacity.schemas.in.h:31
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
587
msgid "Move between panels and the desktop immediately"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
588
msgstr "Panellerle masaüstü arasındaki geçişi anında yap"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
589

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
590
#: src/metacity.schemas.in.h:32
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
591
msgid "Move between panels and the desktop with popup"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
592
msgstr "Panellerle masaüstü arasındaki geçişi beliren pencere ile yap"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
593

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
594
#: src/metacity.schemas.in.h:33
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
595
msgid "Move between windows immediately"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
596
msgstr "Pencereler arası geçişi anında yap"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
597

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
598
#: src/metacity.schemas.in.h:34
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
599
msgid "Move between windows with popup"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
600
msgstr "Pencereler arası geçişi beliren pencere ile yap"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
601

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
602
#: src/metacity.schemas.in.h:35
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
603
msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
604
msgstr "Odağı pencereler arasında beliren pencere aracılığıyla taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
605

Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
606 607 608 609 610
#: src/metacity.schemas.in.h:36
#, fuzzy
msgid "Move window"
msgstr "Pencere taşı"

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
611
#: src/metacity.schemas.in.h:37
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
612
msgid "Move window one workspace down"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
613
msgstr "Pencereyi alttaki çalışma alanına taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
614

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
615
#: src/metacity.schemas.in.h:38
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
616
msgid "Move window one workspace to the left"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
617
msgstr "Pencereyi soldaki çalışma alanına taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
618

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
619
#: src/metacity.schemas.in.h:39
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
620
msgid "Move window one workspace to the right"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
621
msgstr "Pencereyi sağdaki çalışma alanına taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
622

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
623
#: src/metacity.schemas.in.h:40
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
624
msgid "Move window one workspace up"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
625
msgstr "Pencereyi üstteki çalışma alanına taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
626

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
627
#: src/metacity.schemas.in.h:41
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
628
msgid "Move window to workspace 1"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
629
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 1'e taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
630

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
631
#: src/metacity.schemas.in.h:42
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
632
msgid "Move window to workspace 10"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
633
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 2'ye taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
634

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
635
#: src/metacity.schemas.in.h:43
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
636
msgid "Move window to workspace 11"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
637
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 11'e taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
638

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
639
#: src/metacity.schemas.in.h:44
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
640
msgid "Move window to workspace 12"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
641
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 12'ye taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
642

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
643
#: src/metacity.schemas.in.h:45
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
644
msgid "Move window to workspace 2"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
645
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 2'ye taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
646

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
647
#: src/metacity.schemas.in.h:46
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
648
msgid "Move window to workspace 3"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
649
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 3'e taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
650

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
651
#: src/metacity.schemas.in.h:47
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
652
msgid "Move window to workspace 4"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
653
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 4'e taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
654

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
655
#: src/metacity.schemas.in.h:48
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
656
msgid "Move window to workspace 5"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
657
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 5'e taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
658

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
659
#: src/metacity.schemas.in.h:49
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
660
msgid "Move window to workspace 6"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
661
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 6'ya taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
662

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
663
#: src/metacity.schemas.in.h:50
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
664
msgid "Move window to workspace 7"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
665
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 7'ye taşı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
666

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
667
#: src/metacity.schemas.in.h:51
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
668
msgid "Move window to workspace 8"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
669
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 8'e taşı"
670

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
671
#: src/metacity.schemas.in.h:52
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
672
msgid "Move window to workspace 9"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
673
msgstr "Pencereyi çalışma alanı 9'a taşı"
Glynn Foster's avatar
Glynn Foster committed
674

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
675
#: src/metacity.schemas.in.h:53
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
676
msgid "Name of workspace"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
677
msgstr "Çalışma alanının adı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
678

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
679
#: src/metacity.schemas.in.h:54
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
680
msgid "Number of workspaces"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
681
msgstr "Çalışma alanlarının sayısı"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
682

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
683
#: src/metacity.schemas.in.h:55
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
684 685 686 687 688 689
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
"workspaces)."
msgstr ""
"Çalışma alanlarının sayısı. Sıfırdan büyük olmalıdır ve bir üst sınırı "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
690 691
"vardır (ki yanlışlıkla 34 milyon çalışma alanı talep edip masaüstünüze zarar "
"vermenizi önleyebilsin)."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
692

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
693
#: src/metacity.schemas.in.h:56
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
694
msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
695
msgstr "Pencere tam görünmüyorsa en üste al, yoksa aşağı gönder"
696

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
697
#: src/metacity.schemas.in.h:57
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
698
msgid "Raise window above other windows"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
699
msgstr "Pencereyi diğerlerinin üstüne çıkar"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
700

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
701
#: src/metacity.schemas.in.h:58
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
702 703
#, fuzzy
msgid "Resize window"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
704
msgstr "Pencereyi yeniden boyutlandır"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
705

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
706
#: src/metacity.schemas.in.h:59
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
707
msgid "Run a defined command"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
708
msgstr "Tanımlanmış bir komutu çalıştır"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
709

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
710
#: src/metacity.schemas.in.h:60
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
711
msgid "Show the panel menu"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
712
msgstr "Panel menüsünü göster"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
713

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
714
#: src/metacity.schemas.in.h:61
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
715 716
#, fuzzy
msgid "Show the panel run application dialog"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
717
msgstr "Panel çalıştır penceresini göster"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
718

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
719
#: src/metacity.schemas.in.h:62
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
"consistent position with respect to their parent window. This requires "
"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
msgstr ""
"Bazı uygulamalar belirtimlere uymayarak pencere yöneticisini yanlış işlemek "
"durumunda bırakır. Örneğin, ideal koşullarda Metacity tüm iletişim "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
736
"kutularını üst pencerelerine göre tutarlı bir biçimde yerleştirir. Bunun "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
737 738 739 740
"için uygulamaların iletişim kutularına yönelik belirttikleri konumları "
"gözardı etmesi gerekir. Ancak Java/Swing'in bazı sürümleri beliren "
"menülerini iletişim kutusu gibi tanıtıyor, bu yüzden Metacity bu hatalı Java "
"uygulamalarının çalışabilmesi için iletişim kutusu konumlandırmasını "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
741 742
"geçersiz kılmak durumunda kalıyor. Bu seçenek Metacity'i tümüyle doğru "
"çalışacağı kipe geçirir, böylece eğer hatalı uygulamaları kullanmanız "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
743 744
"gerekmiyorsa biraz daha hoş bir arabirime kavuşmuş olursunuz. Ne yazık ki bu "
"incelikli çözümler öntanımlı olarak açık olmak zorunda; çünkü gerçek dünya o "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
745
"kadar toz pembe değil. Bu incelikli çözümlerin bir kısmı belirtimlerin kendi "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
746 747
"eksikliklerine yöneliktir, yani bazen tam doğru kipteki bir hata yeni bir "
"belirtim olmadan çözülemez."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
748

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
749
#: src/metacity.schemas.in.h:63
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
750
msgid "Switch to workspace 1"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
751
msgstr "Çalışma alanı 1'e geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
752

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
753
#: src/metacity.schemas.in.h:64
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
754
msgid "Switch to workspace 10"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
755
msgstr "Çalışma alanı 10'a geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
756

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
757
#: src/metacity.schemas.in.h:65
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
758
msgid "Switch to workspace 11"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
759
msgstr "Çalışma alanı 11'e geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
760

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
761
#: src/metacity.schemas.in.h:66
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
762
msgid "Switch to workspace 12"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
763
msgstr "Çalışma alanı 12'ye geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
764

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
765
#: src/metacity.schemas.in.h:67
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
766
msgid "Switch to workspace 2"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
767
msgstr "Çalışma alanı 2'ye geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
768

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
769
#: src/metacity.schemas.in.h:68
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
770
msgid "Switch to workspace 3"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
771
msgstr "Çalışma alanı 3'e geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
772

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
773
#: src/metacity.schemas.in.h:69
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
774
msgid "Switch to workspace 4"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
775
msgstr "Çalışma alanı 4'e geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
776

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
777
#: src/metacity.schemas.in.h:70
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
778
msgid "Switch to workspace 5"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
779
msgstr "Çalışma alanı 5'e geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
780

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
781
#: src/metacity.schemas.in.h:71
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
782
msgid "Switch to workspace 6"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
783
msgstr "Çalışma alanı 6'ya geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
784

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
785
#: src/metacity.schemas.in.h:72
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
786
msgid "Switch to workspace 7"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
787
msgstr "Çalışma alanı 7'ye geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
788

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
789
#: src/metacity.schemas.in.h:73
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
790
msgid "Switch to workspace 8"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
791
msgstr "Çalışma alanı 8'e geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
792

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
793
#: src/metacity.schemas.in.h:74
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
794
msgid "Switch to workspace 9"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
795
msgstr "Çalışma alanı 9'a geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
796

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
797
#: src/metacity.schemas.in.h:75
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
798
msgid "Switch to workspace above this one"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
799
msgstr "Yukarıdaki çalışma alanına geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
800

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
801
#: src/metacity.schemas.in.h:76
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
802
msgid "Switch to workspace below this one"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
803
msgstr "Aşağıdaki çalışma alanına geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
804

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
805
#: src/metacity.schemas.in.h:77
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
806
msgid "Switch to workspace on the left"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
807
msgstr "Soldaki çalışma alanına geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
808

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
809
#: src/metacity.schemas.in.h:78
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
810
msgid "Switch to workspace on the right"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
811
msgstr "Sağdaki çalışma alanına geç"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
812

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
813
#: src/metacity.schemas.in.h:79
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
814
msgid "System Bell is Audible"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
815
msgstr "Sistem Zili Duyulabilir"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
816

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
817
#: src/metacity.schemas.in.h:80
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
818
msgid "Take a screenshot"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
819
msgstr "Ekran görüntüsü al"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
820

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
821
#: src/metacity.schemas.in.h:81
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
822
msgid "Take a screenshot of a window"
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
823
msgstr "Pencerenin ekran görüntüsünü al"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
824

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
825
#: src/metacity.schemas.in.h:82
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
826 827 828 829 830 831 832 833 834
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
835 836 837 838 839 840 841
"Metacity'e sistem zilinin veya diğer uygulama zil belirticilerinin "
"kullanacağı görsel uyarıcı şeklini belirtir. Şu an için iki geçerli değer "
"vardır, tüm ekranın siyah-beyaz flaşlaması için \"fullscreen\", ve "
"uygulamanın başlık çubuğunun, zil sinyali ile flaşlaması için \"frame_flash"
"\". Eğer zil sinyalini gönderen uygulama bilinmiyorsa (ön tanımlı \"sistem "
"zili\" için geçerli olan durum), güncel odaklanmış pencerenin başlık çubuğu "
"flaşlanır."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
842

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
843
#: src/metacity.schemas.in.h:83
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
844 845 846 847 848 849
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
msgstr ""
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_N anahtarları bu komutlara "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
850 851
"karşılık gelen tuş bağlarını tanımlar. run_command_N için tuş bağına basınca "
"command_N çalışır."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
852

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
853
#: src/metacity.schemas.in.h:84
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
854 855 856 857
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
858 859
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot anahtarı bu ayara "
"atanmış komutun çalıştırılması için gereken tuş bağını tanımlar."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
860

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
861
#: src/metacity.schemas.in.h:85
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
862 863 864 865 866
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
867 868
"/apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot anahtarı bu "
"ayara atanmış komutun çalıştırılması için gereken tuş bağını tanımlar."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
869

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
870
#: src/metacity.schemas.in.h:86
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
871
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
872 873 874
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
875 876 877 878
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
879
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
880
"/apps/metacity/keybinding_commands içinde ilgili numaraya sahip komutu "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
881 882 883 884 885
"çalıştırmak üzere atanmış tuş bağlarını tanımlar. Biçimi şunun gibi "
"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
"dizgisini değer olarakatarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
886

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
887
#: src/metacity.schemas.in.h:87
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
888
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
889 890
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
891 892
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
893 894 895 896 897
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Geçerli çalışma alanının üstündeki çalışma alanına geçmeyi sağlamak üzere "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
898 899 900 901 902
"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara "
"daizin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o "
"eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
903

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
904
#: src/metacity.schemas.in.h:88
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
905
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
906 907
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
908 909
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
910 911 912 913 914
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Geçerli çalışma alanının altındaki çalışma alanına geçmeyi sağlamak üzere "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
915 916 917 918 919
"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara "
"daizin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o "
"eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
920

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
921
#: src/metacity.schemas.in.h:89
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
922
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
923 924 925
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
926 927 928
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
929 930 931
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Geçerli çalışma alanının solundaki çalışma alanına geçmeyi sağlamak üzere "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
932 933 934 935 936
"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara "
"daizin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o "
"eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
937

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
938
#: src/metacity.schemas.in.h:90
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
939
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
940 941 942
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
943 944 945
"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
946 947 948
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Geçerli çalışma alanının sağındaki çalışma alanına geçmeyi sağlamak üzere "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
949 950 951 952 953
"atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı "
"gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara "
"daizin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel dizgisini değer olarak atarsanız, o "
"eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
954

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
955
#: src/metacity.schemas.in.h:91
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
956
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
957 958
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
959 960 961
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
962 963
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
964 965 966 967
"Çalışma alanı 1'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
968
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
969

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
970
#: src/metacity.schemas.in.h:92
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
971
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
972 973
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
974 975 976
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
977 978
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
979 980
"Çalışma alanı 10'a geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
981 982
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
983
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
984

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
985
#: src/metacity.schemas.in.h:93
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
986
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
987 988
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
989 990 991
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
992 993
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
994 995
"Çalışma alanı 11'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
996 997
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
998
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
999

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1000
#: src/metacity.schemas.in.h:94
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1001
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1002 1003
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1004 1005 1006
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1007 1008
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1009 1010
"Çalışma alanı 12'ye geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1011 1012
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1013
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1014

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1015
#: src/metacity.schemas.in.h:95
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1016
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1017 1018
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1019 1020 1021
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1022 1023
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1024
"Çalışma alanı 2'ye geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1025
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1026 1027
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1028
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1029

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1030
#: src/metacity.schemas.in.h:96
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1031
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1032 1033
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1034 1035 1036
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1037 1038
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1039 1040 1041 1042
"Çalışma alanı 3'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1043
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1044

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1045
#: src/metacity.schemas.in.h:97
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1046
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1047 1048
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1049 1050 1051
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1052 1053
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1054 1055 1056 1057
"Çalışma alanı 4'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1058
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1059

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1060
#: src/metacity.schemas.in.h:98
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1061
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1062 1063
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1064 1065 1066
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1067 1068
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1069 1070 1071 1072
"Çalışma alanı 5'e geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun gibi "
"olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1073
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1074

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1075
#: src/metacity.schemas.in.h:99
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1076
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1077 1078
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1079 1080 1081
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1082 1083
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1084
"Çalışma alanı 6'ya geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1085
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1086 1087
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1088
"dizgisini değer olarak atarsanız, o eylem için tuş bağı yapılmamış olur."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1089

Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1090
#: src/metacity.schemas.in.h:100
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1091
#, fuzzy
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1092 1093
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
Rob Adams's avatar
Rob Adams committed
1094 1095 1096
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1097 1098
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
Görkem Çetin's avatar
Görkem Çetin committed
1099
"Çalışma alanı 7'ye geçmeyi sağlamak üzere atanmış tuş bağı. Biçimi şunun "
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1100
"gibi olmalıdır: \"&lt;Control&gt;a\" ya da \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1101 1102
"Ayrıştırıcı büyük veya küçük harf farkı gözetmez; ayrıca \"&lt;Ctl&gt;\" ya "
"da \"&lt;Ctrl&gt;\" gibi kısaltmalara izin verir. Seçeneğe \"disabled\" özel "