sk.po 49.5 KB
Newer Older
1 2 3 4
# Slovak translation for mutter.
# Copyright (C) 2001-2003, 2005, 2007-2010, 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the mutter package.
# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001-2003.
5
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003.
6
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
7
# Peter Tuharsky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
8
# Pavol Šimo <palo.simo@gmail.com>, 2007-2010.
9
# Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>, 2013.
10
# Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>, 2013.
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
11
#
12 13
msgid ""
msgstr ""
14
"Project-Id-Version: mutter\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
15 16 17
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-06 04:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-17 21:52+0100\n"
18
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
19
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
20
"Language: sk\n"
21
"MIME-Version: 1.0\n"
Stanislav Visnovsky's avatar
Stanislav Visnovsky committed
22
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
24
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
25
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
26

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
27
#: data/50-mutter-navigation.xml:6
28 29
msgid "Navigation"
msgstr "Navigácia"
30

31
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
32
#: data/50-mutter-navigation.xml:9
33 34 35
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Presunúť okno na pracovný priestor č. 1"

36
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
37
#: data/50-mutter-navigation.xml:12
38 39 40
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Presunúť okno na pracovný priestor č. 2"

41
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
42
#: data/50-mutter-navigation.xml:15
43 44 45
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Presunúť okno na pracovný priestor č. 3"

46
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
47
#: data/50-mutter-navigation.xml:18
48 49 50
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Presunúť okno na pracovný priestor č. 4"

51
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
52
#: data/50-mutter-navigation.xml:21
53 54 55 56
msgid "Move window to last workspace"
msgstr "Presunúť okno na posledný pracovný priestor"

# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
57
#: data/50-mutter-navigation.xml:24
58 59 60
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Presunúť okno o jeden pracovný priestor hore"

61
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
62
#: data/50-mutter-navigation.xml:27
63 64 65
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Presunúť okno o jeden pracovný priestor dolu"

66
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
67
#: data/50-mutter-navigation.xml:30
68 69 70 71
msgid "Move window one monitor to the left"
msgstr "Presunúť okno o jeden monitor vľavo"

# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
72
#: data/50-mutter-navigation.xml:33
73 74 75 76
msgid "Move window one monitor to the right"
msgstr "Presunúť okno o jeden monitor vpravo"

# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
77
#: data/50-mutter-navigation.xml:36
78 79 80 81
msgid "Move window one monitor up"
msgstr "Presunúť okno o jeden monitor hore"

# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
82
#: data/50-mutter-navigation.xml:39
83 84 85 86
msgid "Move window one monitor down"
msgstr "Presunúť okno o jeden monitor dolu"

# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
87
#: data/50-mutter-navigation.xml:43
88 89 90
msgid "Switch applications"
msgstr "Prepnúť aplikácie"

91
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
92
#: data/50-mutter-navigation.xml:48
93 94 95 96
msgid "Switch to previous application"
msgstr "Prepnúť na predchádzajúcu aplikáciu"

# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
97
#: data/50-mutter-navigation.xml:52
98 99 100
msgid "Switch windows"
msgstr "Prepnúť okná"

101
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
102
#: data/50-mutter-navigation.xml:57
103 104 105 106
msgid "Switch to previous window"
msgstr "Prepnúť na predchádzajúce okno"

# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
107
#: data/50-mutter-navigation.xml:61
108 109 110
msgid "Switch windows of an application"
msgstr "Prepnúť okná aplikácie"

111
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
112
#: data/50-mutter-navigation.xml:66
113 114 115
msgid "Switch to previous window of an application"
msgstr "Prepnúť na predchádzajúce okno aplikácie"

116
# PK: predpokladam ze to prepisane medzi tlacidlami
117
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
118
#: data/50-mutter-navigation.xml:70
119
msgid "Switch system controls"
120
msgstr "Prepnúť medzi ovládacími prvkami systému"
121

122 123
# PK: predpokladam ze to prepisane medzi tlacidlami
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
124
#: data/50-mutter-navigation.xml:75
125 126 127
msgid "Switch to previous system control"
msgstr "Prepnúť na predchádzajúci ovládací prvok systému"

128
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
129
#: data/50-mutter-navigation.xml:79
130 131 132
msgid "Switch windows directly"
msgstr "Prepnúť okná priamo"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
133
#: data/50-mutter-navigation.xml:84
134 135 136
msgid "Switch directly to previous window"
msgstr "Priamo prepnúť na predchádzajúce okno"

137
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
138
#: data/50-mutter-navigation.xml:88
139 140 141
msgid "Switch windows of an app directly"
msgstr "Prepnúť okná aplikácie priamo"

142
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
143
#: data/50-mutter-navigation.xml:93
144 145 146 147
msgid "Switch directly to previous window of an app"
msgstr "Priamo prepnúť na predchádzajúce okno aplikácie"

# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
148
#: data/50-mutter-navigation.xml:97
149
msgid "Switch system controls directly"
150
msgstr "Prepnúť medzi ovládacími prvkami systému priamo"
151

152 153
# PK: predpokladam ze to prepisane medzi tlacidlami
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
154
#: data/50-mutter-navigation.xml:102
155 156 157
msgid "Switch directly to previous system control"
msgstr "Priamo prepnúť na predchádzajúci ovládací prvok systému"

158
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
159
#: data/50-mutter-navigation.xml:105
160 161 162
msgid "Hide all normal windows"
msgstr "Skryť všetky normálne okná"

163
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
164
#: data/50-mutter-navigation.xml:108
165 166 167
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Prepnúť na pracovný priestor č. 1"

168
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
169
#: data/50-mutter-navigation.xml:111
170 171 172
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Prepnúť na pracovný priestor č. 2"

173
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
174
#: data/50-mutter-navigation.xml:114
175 176 177
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Prepnúť na pracovný priestor č. 3"

178
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
179
#: data/50-mutter-navigation.xml:117
180 181 182
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Prepnúť na pracovný priestor č. 4"

183
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
184
#: data/50-mutter-navigation.xml:120
185 186 187 188
msgid "Switch to last workspace"
msgstr "Prepnúť na posledný pracovný priestor"

# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
189
#: data/50-mutter-navigation.xml:123
190 191 192
msgid "Move to workspace above"
msgstr "Presunúť na pracovný priestor hore"

193
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
194
#: data/50-mutter-navigation.xml:126
195 196 197
msgid "Move to workspace below"
msgstr "Presunúť na pracovný priestor dole"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
198
#: data/50-mutter-system.xml:6 data/50-mutter-wayland.xml:6
199 200 201
msgid "System"
msgstr "Systém"

202
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
203
#: data/50-mutter-system.xml:8
204
msgid "Show the run command prompt"
205
msgstr "Zobraziť riadok pre spustenie príkazu"
206

207
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
208
#: data/50-mutter-system.xml:10
209
msgid "Show the activities overview"
210
msgstr "Zobraziť prehľad aktivít"
211

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
212 213 214 215
#: data/50-mutter-wayland.xml:8
msgid "Restore the keyboard shortcuts"
msgstr "Obnoviť klávesové skratky"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
216
#: data/50-mutter-windows.xml:6
217 218 219
msgid "Windows"
msgstr "Okná"

220
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
221
#: data/50-mutter-windows.xml:8
222 223 224
msgid "Activate the window menu"
msgstr "Aktivovať ponuku okna"

225
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
226
#: data/50-mutter-windows.xml:10
227
msgid "Toggle fullscreen mode"
228
msgstr "Prepnúť režim na celú obrazovku"
229

230
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
231
#: data/50-mutter-windows.xml:12
232 233 234
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Prepnúť stav maximalizácie"

235
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
236
#: data/50-mutter-windows.xml:14
237 238 239
msgid "Maximize window"
msgstr "Maximalizovať okno"

240
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
241
#: data/50-mutter-windows.xml:16
242 243 244
msgid "Restore window"
msgstr "Obnoviť okno"

245
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
246
#: data/50-mutter-windows.xml:18
247 248 249
msgid "Close window"
msgstr "Zatvoriť okno"

250
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
251
#: data/50-mutter-windows.xml:20
252 253 254
msgid "Hide window"
msgstr "Skryť okno"

255
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
256
#: data/50-mutter-windows.xml:22
257 258 259
msgid "Move window"
msgstr "Presunúť okno"

260
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
261
#: data/50-mutter-windows.xml:24
262 263 264
msgid "Resize window"
msgstr "Zmeniť veľkosť okna"

265
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
266
#: data/50-mutter-windows.xml:27
267 268 269
msgid "Toggle window on all workspaces or one"
msgstr "Prepnúť okno na všetky pracovné priestory alebo len na jeden"

270
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
271
#: data/50-mutter-windows.xml:29
272 273 274
msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
msgstr "Presunúť okno dopredu ak je zakryté, inak presunúť dozadu"

275
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
276
#: data/50-mutter-windows.xml:31
277 278 279
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Presunúť okno nad ostatné okná"

280
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
281
#: data/50-mutter-windows.xml:33
282 283
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Presunúť okno pod ostatné okná"
284

285
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
286
#: data/50-mutter-windows.xml:35
287 288 289
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maximalizovať okno zvisle"

290
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
291
#: data/50-mutter-windows.xml:37
292 293 294 295
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maximalizovať okno vodorovne"

# Description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
296
#: data/50-mutter-windows.xml:41
297
msgid "View split on left"
298
msgstr "Zobraziť rozdelenie naľavo"
299 300

# Description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
301
#: data/50-mutter-windows.xml:45
302
msgid "View split on right"
303
msgstr "Zobraziť rozdelenie napravo"
304

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
305
#: data/mutter.desktop.in:4
306 307
msgid "Mutter"
msgstr "Mutter"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
308

309
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
310
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:7
311 312
msgid "Modifier to use for extended window management operations"
msgstr "Modifikátor pre rozšírené operácie správcu okien"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
313

314
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
315
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:8
316
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
317 318 319 320
"This key will initiate the “overlay”, which is a combination window overview "
"and application launching system. The default is intended to be the “Windows "
"key” on PC hardware. It’s expected that this binding either the default or "
"set to the empty string."
321
msgstr ""
322
"Tento kláves spustí „prekrytie“, čo znamená kombináciu náhľadu okna a "
323
"systému na spustenie aplikácií. Štandardne nastavená je na osobných "
324
"počítačoch „kláves Windows“. Očakáva sa štandardné nastavenie alebo "
325
"nastavenie na prázdny reťazec."
326

327
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
328
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:20
329 330
msgid "Attach modal dialogs"
msgstr "Pripojiť modálne dialógové okná"
331

332
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
333
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:21
334
msgid ""
335 336 337
"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
"attached to the titlebar of the parent window and are moved together with "
"the parent window."
338
msgstr ""
339 340 341
"Ak je nastavené na true, namiesto nezávislých titulkov okien sa modálnym "
"dialógovým oknám pripojí titulok z okna rodiča. Súčasne budú aj presúvané "
"spolu s oknom rodiča."
342

343
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
344
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:30
345
msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
346
msgstr "Povoliť natiahnutie k okraju pri pustení okien na okrajoch obrazovky"
347

348
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
349
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:31
350
msgid ""
351 352 353
"If enabled, dropping windows on vertical screen edges maximizes them "
"vertically and resizes them horizontally to cover half of the available "
"area. Dropping windows on the top screen edge maximizes them completely."
354
msgstr ""
355 356 357
"Ak je povolené, upustenie okien pri zvislých okrajoch obrazovky ich zvislo "
"maximalizuje a vodorovná veľkosť sa zmení na polovicu dostupnej plochy. "
"Upustenie okien pri vrchnom okraji obrazovky ich maximalizuje úplne."
358

359
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
360
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:40
361 362
msgid "Workspaces are managed dynamically"
msgstr "Pracovné priestory sú spravované dynamicky"
363

364
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
365
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:41
366
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
367
"Determines whether workspaces are managed dynamically or whether there’s a "
368 369
"static number of workspaces (determined by the num-workspaces key in org."
"gnome.desktop.wm.preferences)."
370
msgstr ""
371
"Určuje, či pracovné priestory sú spravované dynamicky alebo ich počet je "
372
"pevný (určený kľúčom num-workspaces v org.gnome.desktop.wm.preferences)."
373

374
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
375
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:50
376
msgid "Workspaces only on primary"
377
msgstr "Pracovné priestory len na hlavnom monitore"
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
378

379
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
380
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:51
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
381
msgid ""
382 383
"Determines whether workspace switching should happen for windows on all "
"monitors or only for windows on the primary monitor."
384
msgstr ""
385 386
"Určuje, či sa má pracovný priestor prepínať medzi oknami na všetkých "
"monitoroch alebo iba medzi oknami na hlavnom monitore."
387

388
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
389
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:59
390
msgid "No tab popup"
391
msgstr "Bez vyvolávania tabulátorom"
392

393
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
394
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:60
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
395
msgid ""
396 397
"Determines whether the use of popup and highlight frame should be disabled "
"for window cycling."
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
398
msgstr ""
399
"Určuje, či sa má používať rozbaľovacia ponuka a zvýraznenie rámcom sa má "
400
"vypnúť pri prepínaní okien."
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
401

402
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
403
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:68
404 405
msgid "Delay focus changes until the pointer stops moving"
msgstr "Odložiť zmeny zamerania až po zastavení pohybu ukazovateľa"
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
406

407
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
408
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:69
409
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
410 411 412
"If set to true, and the focus mode is either “sloppy” or “mouse” then the "
"focus will not be changed immediately when entering a window, but only after "
"the pointer stops moving."
413
msgstr ""
414 415 416
"Ak je nastavené na true, a režim aktivácie okien je buď „sloppy“ (nedbalý) "
"alebo „mouse“ (myš), potom sa záber nezmení okamžite ale až po vstupe do "
"okna a zastavení ukazovateľa."
417

418
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
419
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:79
420
msgid "Draggable border width"
421
msgstr "Šírka posúvateľného okraja"
422

423
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
424
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:80
425
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
426
"The amount of total draggable borders. If the theme’s visible borders are "
427
"not enough, invisible borders will be added to meet this value."
428
msgstr ""
429 430
"Celkový počet preťahovateľných okrajov. Ak nestačia viditeľné okraje, "
"nastavené témou, budú pridané neviditeľné okraje až do požadovanej hodnoty."
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
431

432
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
433
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:89
434
msgid "Auto maximize nearly monitor sized windows"
435
msgstr "Automaticky maximalizovať okná podobnej veľkosti ako je monitor"
436

437
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
438
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:90
439
msgid ""
440 441
"If enabled, new windows that are initially the size of the monitor "
"automatically get maximized."
442
msgstr ""
443 444
"Ak je povolené, nové okná inicializované na veľkosť monitora budú "
"automaticky maximalizované."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
445

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
446
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:98
447 448 449
msgid "Place new windows in the center"
msgstr "Umiestniť nové okná do stredu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
450
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:99
451 452 453 454 455 456 457
msgid ""
"When true, the new windows will always be put in the center of the active "
"screen of the monitor."
msgstr ""
"Ak je nastavené na true, budú nové okná vždy umiestnené v strede aktívnej "
"obrazovky monitoru."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:107
msgid "Enable experimental features"
msgstr "Povoliť experimentálne funkcie"

#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:108
msgid ""
"To enable experimental features, add the feature keyword to the list. "
"Whether the feature requires restarting the compositor depends on the given "
"feature. Any experimental feature is not required to still be available, or "
"configurable. Don’t expect adding anything in this setting to be future "
"proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-framebuffer” — makes "
"mutter default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate "
"space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
471 472 473 474
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart. • “remote-desktop” — "
"enables remote desktop support. To support remote desktop with screen "
"sharing, “screen-cast” must also be enabled. • “screen-cast” — enables "
"screen cast support."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
475 476
msgstr ""

477
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
478
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:145
479
msgid "Select window from tab popup"
480
msgstr "Vybrať okno z rozbaľovacej ponuky tabulátora"
481

482
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
483
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:150
484
msgid "Cancel tab popup"
485
msgstr "Zrušit rozbaľovaciu ponuku tabulátora"
486

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
487 488
# PK: predpokladam ze to prepisane medzi tlacidlami
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
489
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:155
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
490 491 492
msgid "Switch monitor configurations"
msgstr "Prepnúť nastavenia monitorov"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
493
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:160
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
494 495 496
msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
msgstr "Otočí nastavenie vstavaného monitora"

497
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
498
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:6
499 500
msgid "Switch to VT 1"
msgstr "Prepnúť na VT č. 1"
501

502
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
503
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:10
504 505
msgid "Switch to VT 2"
msgstr "Prepnúť na VT č. 2"
506

507
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
508
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:14
509 510
msgid "Switch to VT 3"
msgstr "Prepnúť na VT č. 3"
511

512
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
513
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:18
514 515
msgid "Switch to VT 4"
msgstr "Prepnúť na VT č. 4"
516

517
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
518
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:22
519 520
msgid "Switch to VT 5"
msgstr "Prepnúť na VT č. 5"
521

522
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
523
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:26
524 525
msgid "Switch to VT 6"
msgstr "Prepnúť na VT č. 6"
526

527
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
528
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:30
529 530
msgid "Switch to VT 7"
msgstr "Prepnúť na VT č. 7"
531

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
532
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:34
533 534 535
msgid "Switch to VT 8"
msgstr "Prepnúť na VT č. 8"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
536
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:38
537 538 539
msgid "Switch to VT 9"
msgstr "Prepnúť na VT č. 9"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
540
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:42
541 542 543
msgid "Switch to VT 10"
msgstr "Prepnúť na VT č. 10"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
544
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:46
545 546 547
msgid "Switch to VT 11"
msgstr "Prepnúť na VT č. 11"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
548
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:50
549 550 551
msgid "Switch to VT 12"
msgstr "Prepnúť na VT č. 12"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
552 553 554 555
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:54
msgid "Re-enable shortcuts"
msgstr "Znovu povoliť klávesové skratky"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:64
msgid "Allow grabs with Xwayland"
msgstr ""

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:65
msgid ""
"Allow keyboard grabs issued by X11 applications running in Xwayland to be "
"taken into account. For a X11 grab to be taken into account under Wayland, "
"the client must also either send a specific X11 ClientMessage to the root "
"window or be among the applications white-listed in key “xwayland-grab-"
"access-rules”."
msgstr ""

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:77
msgid "Xwayland applications allowed to issue keyboard grabs"
msgstr ""

#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:78
msgid ""
"List the resource names or resource class of X11 windows either allowed or "
"not allowed to issue X11 keyboard grabs under Xwayland. The resource name or "
"resource class of a given X11 window can be obtained using the command "
"“xprop WM_CLASS”. Wildcards “*” and jokers “?” in the values are supported. "
"Values starting with “!” are blacklisted, which has precedence over the "
"whitelist, to revoke applications from the default system list. The default "
"system list includes the following applications: "
"“@XWAYLAND_GRAB_DEFAULT_ACCESS_RULES@” Users can break an existing grab by "
"using the specific keyboard shortcut defined by the keybinding key “restore-"
"shortcuts”."
msgstr ""

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
587 588 589
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
590
#: src/backends/meta-input-settings.c:2260
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
591 592 593 594
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Prepínač režimu (skupina č. %d)"

595 596
# PK: predpokladam ze to prepisane medzi tlacidlami
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
597 598 599
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
600
#: src/backends/meta-input-settings.c:2283
601 602 603
msgid "Switch monitor"
msgstr "Prepnúť monitor"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
604
#: src/backends/meta-input-settings.c:2285
605 606 607
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Zobraziť pomocníka na obrazovke"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
608
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:900
609 610
msgid "Built-in display"
msgstr "Vstavaný displej"
611

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
612
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:923
613 614
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"
615

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
616
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:925
617 618
msgid "Unknown Display"
msgstr "Neznámy displej"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
619

620 621 622
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
623
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:933
624
#, c-format
625 626
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
627

628 629
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
630
#: src/compositor/compositor.c:481
631
#, c-format
632
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
633
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
634 635
msgstr ""
"Pre obrazovku č. %i na displeji „%s“ je spustený už iný správca rozloženia."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
636

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
637
#: src/core/bell.c:194
638 639
msgid "Bell event"
msgstr "Udalosť zvončeka"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
640

641
# X window system preloz, napr. system na spravu okien X
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
642
#: src/core/display.c:608
643
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
644
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
645 646 647
msgstr "Zlyhalo otvorenie displeja systému na správu okien X „%s“\n"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
648
#: src/core/main.c:190
649 650 651 652
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Zakáže pripojenia k správcovi relácií"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
653
#: src/core/main.c:196
654 655 656 657
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Nahradí bežiaceho správcu okien"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
658
#: src/core/main.c:202
659 660 661
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Zadá identifikátor správy relácií"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
662
#: src/core/main.c:207
663 664 665 666
msgid "X Display to use"
msgstr "X displej, ktorý bude použitý"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
667
#: src/core/main.c:213
668 669 670 671
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicializuje reláciu z uloženého súboru"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
672
#: src/core/main.c:219
673 674 675 676
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Použije synchrónne volania X"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
677
#: src/core/main.c:226
678 679
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Spustí ako kompozitor protokolu wayland"
680

681
# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
682
#: src/core/main.c:232
683 684 685
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Spustí ako kompozitor s vnoreným režimom"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
686
#: src/core/main.c:240
687 688 689
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Spustí ako plnohodnotný zobrazovací server, namiesto vnoreného režimu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
690 691 692 693
#: src/core/main.c:246
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Spustí s obslužným programom X11"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
# %s is a window title
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:147
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "„%s“ neodpovedá."

#: src/core/meta-close-dialog-default.c:149
msgid "Application is not responding."
msgstr "Aplikácia neodpovedá."

#: src/core/meta-close-dialog-default.c:154
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
"Môžete chvíľu počkať na pokračovanie aplikácie, alebo ju môžete ukončiť."

#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Vynútiť ukončenie"

#: src/core/meta-close-dialog-default.c:161
msgid "_Wait"
msgstr "_Počkať"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
720
#: src/core/mutter.c:39
721
#, c-format
722
msgid ""
723
"mutter %s\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
724
"Copyright © 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
725 726 727
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
728
msgstr ""
729
"mutter %s\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
730
"Autorské práva © 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., a ostatní\n"
731 732 733 734 735
"Toto je slobodný softvér; pozrite podmienky kopírovania v zdrojových "
"kódoch.\n"
"Záruka sa NEPOSKYTUJE; ani na PREDAJNOSŤ alebo VHODNOSŤ PRE URČITÝ ÚČEL.\n"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
736
#: src/core/mutter.c:53
737 738
msgid "Print version"
msgstr "Zobrazí verziu"
739

740
# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
741
#: src/core/mutter.c:59
742 743 744
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Použije zásuvný modul Mutter"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
745
#: src/core/prefs.c:1997
746
#, c-format
747 748
msgid "Workspace %d"
msgstr "Pracovný priestor č. %d"
749

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
750
#: src/core/screen.c:583
751 752
#, c-format
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
753 754
"Display “%s” already has a window manager; try using the --replace option to "
"replace the current window manager."
755
msgstr ""
756 757
"Displej „%s“ už má správcu okien. Skúste použiť prepínač --replace, aby sa "
"aktuálny správca nahradil."
758

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
759
#: src/core/screen.c:668
760
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
761
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
762
msgstr "Obrazovka č. %d na displeji „%s“ nie je platná\n"
763

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
764
#: src/core/util.c:120
765 766
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter bol skompilovaný bez výpisu podrobností pri behu\n"
767

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
768
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:563
769 770 771 772
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Prepínač režimu: Režim č. %d"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
773
#: src/x11/session.c:1818
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
774
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
775 776
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
777
msgstr ""
778 779
"Tieto okná nepodporujú „uloženie aktuálnych nastavení“ a pri budúcom "
"prihlásení ich budete musieť znovu spustiť ručne."
780

781
# window title; wm_client_machine
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
782
#: src/x11/window-props.c:559
783
#, c-format
784 785
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (na %s)"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
786

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806
# description
#~ msgid "Move window one workspace to the left"
#~ msgstr "Presunúť okno o jeden pracovný priestor vľavo"

# description
#~ msgid "Move window one workspace to the right"
#~ msgstr "Presunúť okno o jeden pracovný priestor vpravo"

# description
#~ msgid "Move to workspace left"
#~ msgstr "Presunúť na pracovný priestor vľavo"

# description
#~ msgid "Move to workspace right"
#~ msgstr "Presunúť na pracovný priestor vpravo"

# description
#~ msgid "Toggle shaded state"
#~ msgstr "Prepnúť stav zatienenia"

807 808
#~ msgid "background texture could not be created from file"
#~ msgstr "nepodarilo sa vytvoriť textúru pozadia zo súboru"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
809

810 811
#~ msgid "Unknown window information request: %d"
#~ msgstr "Neznáma požiadavka na informácie o okne: %d"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
812

813 814
#~ msgid "Missing %s extension required for compositing"
#~ msgstr "Rozšírenie %s, potrebné pre kompozitné prostredie, chýba"
Glynn Foster's avatar
Glynn Foster committed
815

816 817 818 819 820 821
#~ msgid ""
#~ "Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
#~ "binding\n"
#~ msgstr ""
#~ "Iný program už používa kláves %s s modifikátormi %x ako klávesovú "
#~ "skratku\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
822

823 824
#~ msgid "\"%s\" is not a valid accelerator\n"
#~ msgstr "„%s“ nie je platný akcelerátor\n"
825

826 827
#~ msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
#~ msgstr "Zlyhalo prehľadanie adresára s témami: %s\n"
828

829 830 831 832 833
#~ msgid ""
#~ "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa nájsť tému! Overte, že %s existuje a obsahuje obvyklé "
#~ "témy.\n"
834

835 836 837 838 839 840
#~ msgid ""
#~ "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
#~ "behave properly.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Náhradné riešenia pre chybné aplikácie nie sú povolené. Niektoré "
#~ "aplikácie sa nemusia správať správne.\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
841

842 843
#~ msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n"
#~ msgstr "Nepodarilo sa spracovať popis písma „%s“ z kľúča GSettings %s\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
844

845 846 847 848 849 850
#~ msgid ""
#~ "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse "
#~ "button modifier\n"
#~ msgstr ""
#~ "V konfiguračnej databáze sa našlo „%s“, čo nie je platná hodnota pre "
#~ "modifikátor tlačidla myši\n"
851

852 853 854 855 856 857
#~ msgid ""
#~ "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for "
#~ "keybinding \"%s\"\n"
#~ msgstr ""
#~ "V konfiguračnej databáze sa našlo „%s“, čo nie je platná hodnota pre "
#~ "klávesovú skratku „%s“\n"
858

859 860 861 862 863
#~ msgid ""
#~ "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa získať výber správcu okien pre obrazovku č. %d na displeji "
#~ "„%s“\n"
864

865 866
#~ msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
#~ msgstr "Obrazovka č. %d na displeji „%s“ už má správcu okien\n"
867

868 869
#~ msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
#~ msgstr "Nepodarilo sa uvoľniť obrazovku č. %d na displeji „%s“\n"
870

871 872
#~ msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
#~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár „%s“: %s\n"
873

874 875
#~ msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
#~ msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor relácie „%s“ pre zápis: %s\n"
876

877 878
#~ msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
#~ msgstr "Chyba pri zápise súboru relácie „%s“: %s\n"
879

880 881
#~ msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
#~ msgstr "Chyba pri zatváraní súboru relácie „%s“: %s\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
882

883 884
#~ msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
#~ msgstr "Zlyhalo spracovanie uloženého súboru relácie: %s\n"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
885

886 887 888 889
#~ msgid "<mutter_session> attribute seen but we already have the session ID"
#~ msgstr ""
#~ "Našiel sa atribút <mutter_session>, ale identifikátor relácie už je "
#~ "nastavený"
890

891 892
#~ msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
#~ msgstr "Neznámy atribút %s v prvku <%s>"
893

894 895
#~ msgid "nested <window> tag"
#~ msgstr "vnorená značka <window>"
896

897 898
#~ msgid "Unknown element %s"
#~ msgstr "Neznámy prvok %s"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
899

900 901
#~ msgid "Failed to open debug log: %s\n"
#~ msgstr "Zlyhalo otvorenie záznamu pre ladenie: %s\n"
902

903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250
#~ msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
#~ msgstr "Zlyhalo otvorenie súboru so záznamom pomocou fdopen() %s: %s\n"

#~ msgid "Opened log file %s\n"
#~ msgstr "Otvorený súbor so záznamom %s\n"

#  * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=698123
#~ msgid "Window manager: "
#~ msgstr "Správca okien: "

# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=698123
#~ msgid "Bug in window manager: "
#~ msgstr "Chyba v správcovi okien: "

#  * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=698123
#~ msgid "Window manager warning: "
#~ msgstr "Varovanie správcu okien: "

#  * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=698123
#~ msgid "Window manager error: "
#~ msgstr "Chyba správcu okien: "

#~ msgid ""
#~ "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
#~ "window as specified in the ICCCM.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Okno %s nastavuje SM_CLIENT_ID na seba a nie na WM_CLIENT_LEADER, ako je "
#~ "uvedené v ICCCM.\n"

#~ msgid ""
#~ "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min "
#~ "size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Okno %s nastavuje radu MWM, že nie je možné zmeniť jeho veľkosť, ale "
#~ "nastavuje minimálnu veľkosť %d x %d a maximálnu veľkosť %d x %d. To "
#~ "nedáva zmysel.\n"

#~ msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
#~ msgstr "Aplikácia nastavila neplatné _NET_WM_PID %lu\n"

#~ msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
#~ msgstr "Neplatné WM_TRANSIENT_FOR okno 0x%lx nastavené pre %s.\n"

# MČ: zacykliť sa, alebo vytvoriť slučku.
#~ msgid "WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx for %s would create loop.\n"
#~ msgstr "WM_TRANSIENT_FOR okno 0x%lx pre %s môže vytvoriť slučku.\n"

#~ msgid ""
#~ "Window 0x%lx has property %s\n"
#~ "that was expected to have type %s format %d\n"
#~ "and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
#~ "This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
#~ "The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
#~ msgstr ""
#~ "Okno 0x%lx má vlastnosť %s,\n"
#~ "ktorá by mala mať typ %s, formát %d,\n"
#~ "a v skutočnosti má typ %s a formát %d, počet položiek %d.\n"
#~ "Asi sa jedná o chybu aplikácie, a nie správcu okien.\n"
#~ "Okno má titulok „%s“, triedu „%s“ a názov „%s“\n"

# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=697989
#~ msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
#~ msgstr "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8\n"

# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=697989
#~ msgid ""
#~ "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the "
#~ "list\n"
#~ msgstr ""
#~ "Vlastnosť %s pre okno 0x%lx obsahuje neplatné UTF-8 pre položku č. %d v "
#~ "zozname\n"

#~ msgid "Mi_nimize"
#~ msgstr "Mi_nimalizovať"

#~ msgid "Ma_ximize"
#~ msgstr "Ma_ximalizovať"

#~ msgid "Unma_ximize"
#~ msgstr "Zrušiť ma_ximalizáciu"

#~ msgid "Roll _Up"
#~ msgstr "_Zabaliť"

#~ msgid "_Unroll"
#~ msgstr "_Rozbaliť"

#~ msgid "_Move"
#~ msgstr "Pre_miestniť"

#~ msgid "_Resize"
#~ msgstr "Zmeniť veľko_sť"

#~ msgid "Move Titlebar On_screen"
#~ msgstr "Presunúť titulok na _obrazovku"

#~ msgid "Always on _Top"
#~ msgstr "Vždy na_vrchu"

#~ msgid "_Always on Visible Workspace"
#~ msgstr "Vž_dy na viditeľnom pracovnom priestore"

#~ msgid "_Only on This Workspace"
#~ msgstr "_Len na tomto pracovnom priestore"

#~ msgid "Move to Workspace _Left"
#~ msgstr "Presunúť na pracovný priestor vľav_o"

#~ msgid "Move to Workspace R_ight"
#~ msgstr "Presunúť na pracovný priestor v_pravo"

#~ msgid "Move to Workspace _Up"
#~ msgstr "Presunúť na pracovný priestor _hore"

#~ msgid "Move to Workspace _Down"
#~ msgstr "Presunúť na pracovný priestor _dole"

#~ msgid "_Close"
#~ msgstr "_Zavrieť"

#~ msgid "Workspace %d%n"
#~ msgstr "Pracovný priestor %d%n"

#~ msgid "Workspace 1_0"
#~ msgstr "Pracovný priestor 1_0"

#~ msgid "Workspace %s%d"
#~ msgstr "Pracovný priestor %s%d"

#~ msgid "Move to Another _Workspace"
#~ msgstr "P_resunúť na iný pracovný priestor"

#~ msgid "Shift"
#~ msgstr "Shift"

#~ msgid "Ctrl"
#~ msgstr "Ctrl"

#~ msgid "Alt"
#~ msgstr "Alt"

#~ msgid "Meta"
#~ msgstr "Meta"

#~ msgid "Super"
#~ msgstr "Super"

#~ msgid "Hyper"
#~ msgstr "Hyper"

#~ msgid "Mod2"
#~ msgstr "Mod2"

#~ msgid "Mod3"
#~ msgstr "Mod3"

#~ msgid "Mod4"
#~ msgstr "Mod4"

#~ msgid "Mod5"
#~ msgstr "Mod5"

#~ msgid "%d x %d"
#~ msgstr "%d x %d"

#~ msgid "top"
#~ msgstr "hore"

#~ msgid "bottom"
#~ msgstr "dole"

#~ msgid "left"
#~ msgstr "vľavo"

#~ msgid "right"
#~ msgstr "vpravo"

#~ msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
#~ msgstr "geometria rámca neurčuje rozmer „%s“"

#~ msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
#~ msgstr "geometria rámca neurčuje rozmer „%s“ pre okraj „%s“"

#~ msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
#~ msgstr "Pomer strán tlačidla %g nedáva zmysel"

#~ msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
#~ msgstr "Geometria rámca neurčuje rozmer tlačidiel"

#~ msgid "Gradients should have at least two colors"
#~ msgstr "Prechody by mali mať aspoň dve farby"

#~ msgid ""
#~ "GTK custom color specification must have color name and fallback in "
#~ "parentheses, e.g. gtk:custom(foo,bar); could not parse \"%s\""
#~ msgstr ""
#~ "Špecifikácia používateľskej farby GTK musí mať názov a náhradnú hodnotu "
#~ "uzavretú v okrúhlych zátvorkách, napr. gtk:custom(foo,bar). Nepodarilo sa "
#~ "spracovať „%s“"

#~ msgid ""
#~ "Invalid character '%c' in color_name parameter of gtk:custom, only A-Za-"
#~ "z0-9-_ are valid"
#~ msgstr ""
#~ "V parametri color_name (názov farby) pre gtk:custom je neplatný znak "
#~ "„%c“, platné sú len znaky A-Za-z0-9-_"

#~ msgid ""
#~ "Gtk:custom format is \"gtk:custom(color_name,fallback)\", \"%s\" does not "
#~ "fit the format"
#~ msgstr ""
#~ "Formát Gtk:custom je  „gtk:custom(color_name,fallback)“, „%s“ tomu "
#~ "nezodpovedá"

#~ msgid ""
#~ "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:"
#~ "fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
#~ msgstr ""
#~ "Špecifikácia farby GTK musí mať stav v hranatých zátvorkách, napr. gtk:"
#~ "fg[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať „%s“"

#~ msgid ""
#~ "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. "
#~ "gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
#~ msgstr ""
#~ "Špecifikácia farby GTK musí mať za stavom pravú hranatú zátvorku, napr. "
#~ "gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav. Nepodarilo sa spracovať „%s“"

#~ msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
#~ msgstr "V špecifikácii farby je nerozpoznaný stav „%s“"

#~ msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
#~ msgstr "V špecifikácii farby je nerozpoznaný komponent „%s“"

#~ msgid ""
#~ "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit "
#~ "the format"
#~ msgstr ""
#~ "Formát miešania je „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ tomu neodpovedá"

#~ msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
#~ msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu alfa „%s“ v miešanej farbe"

#~ msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
#~ msgstr "Hodnota alfa „%s“ v miešanej farbe nie je medzi 0.0 a 1.0"

#~ msgid ""
#~ "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the "
#~ "format"
#~ msgstr "Formát tieňa je „shade/base_color/factor“, „%s“ tomu neodpovedá"

#~ msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
#~ msgstr "Nepodarilo sa spracovať hodnotu tieňa „%s“ v tieňovanej farbe"

#~ msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
#~ msgstr "Faktor tieňa „%s“ v tieňovanej farbe je záporný"

#~ msgid "Could not parse color \"%s\""
#~ msgstr "Nepodarilo sa spracovať farbu „%s“"

#~ msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
#~ msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje znak „%s“, ktorý nie je povolený"

#~ msgid ""
#~ "Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not "
#~ "be parsed"
#~ msgstr ""
#~ "Výraz umiestnenia obsahuje číslo s pohyblivou rádovou čiarkou „%s“, ktoré "
#~ "nie je možné spracovať"

#~ msgid ""
#~ "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
#~ msgstr ""
#~ "Výraz umiestnenia obsahuje celé číslo „%s“, ktoré nie je možné spracovať"

#~ msgid ""
#~ "Coordinate expression contained unknown operator at the start of this "
#~ "text: \"%s\""
#~ msgstr ""
#~ "Výraz umiestnenia obsahuje neznámy operátor na začiatku tohto textu: „%s“"

#~ msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
#~ msgstr "Výraz umiestnenia je prázdny alebo nerozpoznaný"

#~ msgid "Coordinate expression results in division by zero"
#~ msgstr "Výsledok výrazu umiestnenia je delenie nulou"

#~ msgid ""
#~ "Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
#~ msgstr ""
#~ "Výraz umiestnenia sa snaží použiť operátor modulo na číslo s pohyblivou "
#~ "rádovou čiarkou"

#~ msgid ""
#~ "Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
#~ msgstr ""
#~ "Výraz umiestnenia obsahuje operátor „%s“ tam, kde sa očakáva operand"

#~ msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
#~ msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje operand tam, kde sa očakáva operátor"

#~ msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
#~ msgstr "Výraz umiestnenia skončil operátorom namiesto operandom"

#~ msgid ""
#~ "Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with "
#~ "no operand in between"
#~ msgstr ""
#~ "Výraz umiestnenia obsahuje operátor „%c“ za operátorom „%c“ bez operandov "
#~ "medzi nimi"

#~ msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
#~ msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje neznámu premennú alebo konštantu „%s“"

#~ msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
#~ msgstr ""
#~ "Výraz umiestnenia spôsobil pretečenie vyrovnávacej pamäte analyzátora."

#~ msgid ""
#~ "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
#~ msgstr "Výraz umiestnenia obsahuje pravú zátvorku bez ľavej zátvorky"

#~ msgid ""
#~ "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
#~ msgstr "Výraz umiestnenia má ľavú zátvorku bez pravej zátvorky"

#~ msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
#~ msgstr "Výraz umiestnenia asi neobsahuje žiadne operátory ani operandy"

#~ msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
#~ msgstr "Téma obsahuje výraz, ktorý spôsobil chybu: %s\n"

#~ msgid ""
#~ "<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
#~ "specified for this frame style"
#~ msgstr ""
#~ "Pre tento štýl rámca musí byť uvedené <button function=\"%s\" state=\"%s"
#~ "\" draw_ops=\"whatever\"/>"

#~ msgid ""
#~ "Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/"
#~ ">"
#~ msgstr ""
#~ "Chýbajúce <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever"
#~ "\"/>"

#~ msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
#~ msgstr "Zlyhalo načítanie témy „%s“: %s\n"
1251

1252
# JK: XML značka (XML tag)
1253 1254
#~ msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
#~ msgstr "Pre tému „%s“ nie je nastavená <%s>"
1255

1256 1257 1258 1259 1260 1261
#~ msgid ""
#~ "No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
#~ "type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
#~ msgstr ""
#~ "Pre typ okna „%s“ nie je sada štýlov v téme „%s“, pridajte prvok <window "
#~ "type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>"
1262

1263 1264 1265 1266
#~ msgid ""
#~ "User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
#~ msgstr ""
#~ "Používateľské konštanty musia začínať veľkým písmenom, „%s“ nezačína"
1267

1268 1269
#~ msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
#~ msgstr "Konštanta „%s“ už je definovaná"
1270

1271 1272
#~ msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
#~ msgstr "Chýbajúci atribút „%s“ v prvku <%s>"
1273

1274 1275
#~ msgid "Line %d character %d: %s"
#~ msgstr "Riadok č. %d znak č. %d: %s"
1276

1277 1278
#~ msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
#~ msgstr "Atribút „%s“ je uvedený dvakrát v jednom prvku <%s>"
1279

1280 1281
#~ msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
#~ msgstr "Atribút „%s“ je neplatný v tomto kontexte v prvku <%s>"
1282

1283 1284
#~ msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
#~ msgstr "Nepodarilo sa spracovať „%s“ ako celé číslo"
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
1285

1286 1287
#~ msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
#~ msgstr "Nerozpoznané znaky na konci „%s“ v reťazci „%s“"
Pavol Šimo's avatar
Pavol Šimo committed
1288

1289 1290
#~ msgid "Integer %ld must be positive"
#~ msgstr "Celé číslo %ld musí byť kladné"
1291

1292 1293
#~ msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
#~ msgstr "Celé číslo %ld je príliš veľké, maximum je %d"
1294

1295 1296
#~ msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
#~ msgstr "Nepodarilo sa spracovať „%s“ ako číslo s pohyblivou rádovou čiarkou"
1297

1298 1299
#~ msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
#~ msgstr "Pravdivostná hodnota musí byť „true“ alebo „false“, nie „%s“"
1300

1301 1302
#~ msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
#~ msgstr "Uhol musí byť medzi 0.0 a 360.0, a teraz je %g\n"
1303

1304 1305 1306 1307
#~ msgid ""
#~ "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
#~ msgstr ""
#~ "Alfa musí byť medzi 0.0 (priehľadné) a 1.0 (nepriehľadné), a je %g\n"
1308

1309 1310 1311 1312 1313 1314
#~ msgid ""
#~ "Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
#~ "large,x-large,xx-large)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Neplatná mierka titulku „%s“ (musí byť xx-small, x-small, small, medium, "
#~ "large, x-large, xx-large)\n"
1315

1316 1317
#~ msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
#~ msgstr "Názov <%s> pre „%s“ použitý dvakrát"
1318

1319 1320
#~ msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
#~ msgstr "Nedefinovaný rodič <%s> pre „%s“"
1321

1322 1323
#~ msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
#~ msgstr "Nedefinovaná geometria <%s> pre „%s“"
1324

1325 1326
#~ msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
#~ msgstr "<%s> musí uviesť, buď geometriu alebo rodiča, ktorý má geometriu"
1327

1328 1329
#~ msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
#~ msgstr "Ak má byť hodnota alfa zmysluplná, tak musíte vybrať nejaké pozadie"
1330

1331
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=698123
1332 1333
#~ msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
#~ msgstr "Neznámy typ „%s“ v prvku <%s>"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1334

1335
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=698123
1336 1337
#~ msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
#~ msgstr "Neznámy style_set „%s“ v prvku <%s>"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1338

1339 1340 1341 1342 1343
#~ msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
#~ msgstr "Typ okna „%s“ už má priradenú sadu štýlov"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
#~ msgstr "Prvok <%s> nie je povolený pod <%s>"
1344

1345
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=698123
1346 1347 1348 1349 1350 1351
#~ msgid ""
#~ "Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio"
#~ "\" for buttons"
#~ msgstr ""
#~ "Pre tlačidlá nie je možné zadať zároveň „button_width“/„button_height“ "
#~ "spolu s „aspect_ratio“"
1352

1353 1354
#~ msgid "Distance \"%s\" is unknown"
#~ msgstr "Vzdialenosť „%s“ je neznáma"
1355

1356 1357
#~ msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
#~ msgstr "Pomer strán „%s“ je neznámy"
1358

1359 1360
#~ msgid "Border \"%s\" is unknown"
#~ msgstr "Okraj „%s“ je neznámy"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1361

1362 1363 1364 1365
#~ msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
#~ msgstr ""
#~ "Chýba atribút „start_angle“ (počiatočný uhol) alebo „from“ (od) v prvku <"
#~ "%s>"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1366

1367 1368 1369
#~ msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
#~ msgstr ""
#~ "Chýba atribút „extent_angle“ (rozsah uhla) alebo „to“ (do) v prvku <%s>"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1370

1371 1372
#~ msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
#~ msgstr "Nerozpoznaná hodnota „%s“ pre typ prechodu"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1373

1374 1375
#~ msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
#~ msgstr "Nerozpoznaný typ výplne „%s“ pre prvok <%s>"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1376

1377 1378
#~ msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
#~ msgstr "Nerozpoznaný stav „%s“ pre prvok <%s>"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1379

1380 1381
#~ msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
#~ msgstr "Nerozpoznaný tieň „%s“ pre prvok <%s>"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1382

1383 1384
#~ msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
#~ msgstr "Nerozpoznaná šípka „%s“ pre prvok <%s>"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1385

1386 1387
#~ msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
#~ msgstr "Nebola definovaná <draw_ops> nazvaná „%s“"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1388

1389
# PK: asi ako v strukturach v C
1390 1391
#~ msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
#~ msgstr "Pridaním draw_ops „%s“ na tomto mieste vznikne cyklická referencia"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1392

1393 1394
#~ msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
#~ msgstr "Neznáma pozícia „%s“ pre časť rámca"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1395

1396 1397
#~ msgid "Frame style already has a piece at position %s"
#~ msgstr "Štýl rámca už má časť na pozícii %s"
1398

1399 1400
#~ msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
#~ msgstr "Nebola definovaná <draw_ops> nazvaná „%s“"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1401

1402 1403
#~ msgid "Unknown function \"%s\" for button"
#~ msgstr "Neznáma funkcia „%s“ pre tlačidlo"
1404

1405 1406
#~ msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
#~ msgstr "Funkcia tlačidla „%s“ v tejto verzii neexistuje (%d, potrebná %d)"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1407

1408 1409
#~ msgid "Unknown state \"%s\" for button"
#~ msgstr "Neznámy stav „%s“ pre tlačidlo"
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
1410

1411 1412
#~ msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
#~ msgstr "Štýl rámca už má tlačidlo pre funkciu %s stav %s"
Havoc Pennington's avatar