Commit fc8aa1cd authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 7049b2f2
Pipeline #120000 failed with stages
in 3 minutes and 27 seconds
# Danish translation of Mutter.
# Copyright (C) 2002-2009, 2012-2018.
# Copyright (C) 2002-2009, 2012-2019.
# This file is distributed under the same license as the metacity package.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2002
# Keld simonsen <keld@dkuug.dk>, 2002
......@@ -8,7 +8,7 @@
# Lasse Bang Mikkelsen <lbm@fatalerror.dk>, 2006.
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2008.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
#
# Ordliste:
#
......@@ -20,8 +20,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-04 17:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 19:50+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-06 06:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-02 05:46+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -404,32 +404,34 @@ msgid ""
"proof. Currently possible keywords: • “scale-monitor-framebuffer” — makes "
"mutter default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate "
"space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart."
msgstr ""
"For at slå eksperimentelle funktioner til, skal du tilføje "
"funktionsnøgleordet til listen. Om funktionen kræver genstart af "
"kompositoren afhænger af den givne funktion. Der er ingen garanti for at "
"eksperimentelle funktion forbliver tilgængelige eller mulige at konfigurere. "
"Forvent ikke at noget i denne indstilling nødvendigvis fungerer i fremtiden. "
"Mulige nøgleord i øjeblikket: • “scale-monitor-framebuffer” — får mutter til "
"som standard at arrangere logiske skærme i et logisk pixelkoordinatrum, mens "
"skærmes framebuffere skaleres frem for vinduesindholdet for at håndtere "
"HiDPI-skærme. Kræver ikke genstart."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:141
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart. • “rt-scheduler” — makes "
"mutter request a low priority real-time scheduling. The executable or user "
"must have CAP_SYS_NICE. Requires a restart. • “autostart-xwayland” — "
"initializes Xwayland lazily if there are X11 clients. Requires restart."
msgstr "For at slå eksperimentelle funktioner til, skal du tilføje funktionsnøgleordet til listen. Om funktionen kræver genstart af kompositoren afhænger af den givne funktion. Der er ingen garanti for at eksperimentelle funktion forbliver tilgængelige eller mulige at konfigurere. Forvent ikke at noget i denne indstilling nødvendigvis fungerer i fremtiden. Mulige nøgleord i øjeblikket: • “scale-monitor-framebuffer” — får mutter til som standard at arrangere logiske skærme i et logisk pixelkoordinatrum, mens skærmes framebuffere skaleres frem for vinduesindholdet for at håndtere HiDPI-skærme. Kræver ikke genstart. • “rt-scheduler” — får mutter til at anmode om en lav prioritet til realtids-prioritetstildeling. Den eksekverbare fil eller brugeren skal have CAP_SYS_NICE. Kræver genstart. • “autostart-xwayland” — venter med at initialisere Xwayland indtil det er nødvendigt, hvis der er X11-klienter. Kræver genstart."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:134
msgid "Modifier to use to locate the pointer"
msgstr "Modifikationstast til at finde markøren"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:135
msgid "This key will initiate the “locate pointer” action."
msgstr "Denne tast starter handlingen “find markør”."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:155
msgid "Select window from tab popup"
msgstr "Vælg vindue fra tab-pop-op"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:146
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:160
msgid "Cancel tab popup"
msgstr "Annullér faneblads-pop-op"
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:151
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:165
msgid "Switch monitor configurations"
msgstr "Skift skærmkonfiguration"
# Mærkelig ting at rotere. De mener nok at skifte cyclisk mellem nogle stykker, men "built-in"?
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:156
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:170
msgid "Rotates the built-in monitor configuration"
msgstr "Roterer den indbyggede skærmkonfiguration"
......@@ -486,27 +488,27 @@ msgid "Re-enable shortcuts"
msgstr "Genaktivér genveje"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:64
msgid "Allow grabs with Xwayland"
msgstr "Tillad indfangelse med Xwayland"
msgid "Allow X11 grabs to lock keyboard focus with Xwayland"
msgstr "Tillad X11-indfangelse at låse tastaturfokus med Xwayland"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:65
msgid ""
"Allow keyboard grabs issued by X11 applications running in Xwayland to be "
"taken into account. For a X11 grab to be taken into account under Wayland, "
"the client must also either send a specific X11 ClientMessage to the root "
"window or be among the applications white-listed in key “xwayland-grab-"
"access-rules”."
msgstr ""
"Tillad tastaturindfangelse af X11-programmer, som kører i Xwayland. For at "
"en X11-tastaturindfangelse behandles i Wayland, skal klienten også enten "
"sende en specifik X11-ClientMessage til rodvinduet eller være blandt de "
"godkendte programmer i nøglen “xwayland-grab-access-rules”."
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:77
"Allow all keyboard events to be routed to X11 “override redirect” windows "
"with a grab when running in Xwayland. This option is to support X11 clients "
"which map an “override redirect” window (which do not receive keyboard "
"focus) and issue a keyboard grab to force all keyboard events to that "
"window. This option is seldom used and has no effect on regular X11 windows "
"which can receive keyboard focus under normal circumstances. For a X11 grab "
"to be taken into account under Wayland, the client must also either send a "
"specific X11 ClientMessage to the root window or be among the applications "
"white-listed in key “xwayland-grab-access-rules”."
msgstr "Tillad at alle tastaturbegivenheder sendes til X11-vinduer med “override redirect” via indfangelse ved kørsel i Xwayland. Denne indstilling er der for at understøtte X11-klienter, som afbilder et “override redirect”-vindue (som ikke modtager tastaturfokus) og udsende en tastaturindfangelse, som tvinger alle tastaturbegivenheder til dét vindue. Denne indstilling bruges sjældent, og har ingen virkning på normale X11-vinduer, som kan modtage tastaturfokus under normale omstændigheder. For at en X11-tastaturindfangelse behandles i Wayland, skal klienten også enten sende en specifik X11-ClientMessage til rodvinduet eller være blandt de godkendte programmer i nøglen “xwayland-grab-access-rules”."
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:84
msgid "Xwayland applications allowed to issue keyboard grabs"
msgstr "Xwayland-programmer, som må indfange tastatur"
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:78
#: data/org.gnome.mutter.wayland.gschema.xml.in:85
msgid ""
"List the resource names or resource class of X11 windows either allowed or "
"not allowed to issue X11 keyboard grabs under Xwayland. The resource name or "
......@@ -533,7 +535,7 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2423
#: src/backends/meta-input-settings.c:2531
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Tilstandsskift (Gruppe %d)"
......@@ -541,110 +543,113 @@ msgstr "Tilstandsskift (Gruppe %d)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2446
#: src/backends/meta-input-settings.c:2554
msgid "Switch monitor"
msgstr "Skift skærm"
#: src/backends/meta-input-settings.c:2448
#: src/backends/meta-input-settings.c:2556
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Vis integreret hjælp"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:954
#: src/backends/meta-monitor.c:223
msgid "Built-in display"
msgstr "Indbygget terminal"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:986
#: src/backends/meta-monitor.c:252
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:988
#: src/backends/meta-monitor.c:254
msgid "Unknown Display"
msgstr "Ukendt terminal"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:996
#: src/backends/meta-monitor.c:262
#, c-format
msgctxt ""
"This is a monitor vendor name, followed by a size in inches, like 'Dell 15\"'"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:1004
#: src/backends/meta-monitor.c:270
#, c-format
#| msgid "%s %s"
msgctxt ""
"This is a monitor vendor name followed by product/model name where size in "
"inches could not be calculated, e.g. Dell U2414H"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. Translators: this string will appear in Sysprof
#: src/backends/meta-profiler.c:82
msgid "Compositor"
msgstr "Kompositor"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: src/compositor/compositor.c:482
#: src/compositor/compositor.c:509
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
msgstr ""
"En anden komposithåndtering kører allerede på skærm %i på terminal “%s”."
msgstr "Der kører allerede en anden kompositor på skærm %i på terminal “%s”."
#: src/core/bell.c:252
#: src/core/bell.c:192
msgid "Bell event"
msgstr "Bip-hændelse"
#: src/core/main.c:185
#: src/core/main.c:186
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Deaktivér forbindelse til sessionshåndtering"
#: src/core/main.c:191
#: src/core/main.c:192
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Erstat den kørende vindueshåndtering"
#: src/core/main.c:197
#: src/core/main.c:198
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Angiv sessionhåndterings-id"
#: src/core/main.c:202
#: src/core/main.c:203
msgid "X Display to use"
msgstr "X-terminal som bruges"
#: src/core/main.c:208
#: src/core/main.c:209
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Initialisér session fra gemt fil"
#: src/core/main.c:214
#: src/core/main.c:215
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gør kald til X synkrone"
#: src/core/main.c:221
#: src/core/main.c:222
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Kør som en wayland-kompositor"
#: src/core/main.c:227
#: src/core/main.c:228
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Kør som en indlejret kompositor"
#: src/core/main.c:233
#: src/core/main.c:234
msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
msgstr "Kør wayland-kompositoren uden at starte Xwayland"
#: src/core/main.c:241
#: src/core/main.c:242
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Kør som fuld terminalserver, frem for indlejret"
#: src/core/main.c:247
#: src/core/main.c:248
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Kør med X11-motor"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:151
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "“%s” svarer ikke."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:152
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:153
msgid "Application is not responding."
msgstr "Program svarer ikke."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:157
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:158
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
......@@ -652,11 +657,11 @@ msgstr ""
"Du kan vælge at vente et lille stykke tid på at programmet fortsætter, eller "
"du kan tvinge programmet til at afslutte fuldstændigt."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:164
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:165
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tving til at afslutte"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:164
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:165
msgid "_Wait"
msgstr "_Vent"
......@@ -683,21 +688,21 @@ msgstr "Vis version"
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Mutter-udvidelsesmodul der skal bruges"
#: src/core/prefs.c:1786
#: src/core/prefs.c:1849
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbejdsområde %d"
#: src/core/util.c:121
#: src/core/util.c:122
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter blev kompileret uden understøttelse for uddybende tilstand\n"
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:567
#: src/wayland/meta-wayland-tablet-pad.c:568
#, c-format
msgid "Mode Switch: Mode %d"
msgstr "Tilstandsskift: Tilstand %d"
#: src/x11/meta-x11-display.c:666
#: src/x11/meta-x11-display.c:679
#, c-format
msgid ""
"Display “%s” already has a window manager; try using the --replace option to "
......@@ -706,20 +711,25 @@ msgstr ""
"Terminalen “%s” har allerede en vindueshåndtering; prøv tilvalget --replace "
"for at erstatte den aktuelle vindueshåndtering."
#: src/x11/meta-x11-display.c:1008
#: src/x11/meta-x11-display.c:1040
msgid "Failed to initialize GDK\n"
msgstr "Kunne ikke klargøre GDK\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1032
#: src/x11/meta-x11-display.c:1064
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Kunne ikke åbne X Window System-terminalen “%s”\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1115
#: src/x11/meta-x11-display.c:1147
#, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Skærm %d på terminal “%s” er ugyldig\n"
#: src/x11/meta-x11-selection-input-stream.c:445
#, c-format
msgid "Format %s not supported"
msgstr "Formatet %s understøttes ikke"
#: src/x11/session.c:1821
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
......@@ -729,7 +739,7 @@ msgstr ""
"manuelt næste gang, du logger på."
# Lad os håbe dette er rigtigt
#: src/x11/window-props.c:568
#: src/x11/window-props.c:569
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (på %s)"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment