Commit e7b4ba9e authored by David Planella's avatar David Planella

Updated Catalan translation

parent dedc3f9e
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Stephen Kennedy <stevek@gnome.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-03 23:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-02 15:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-01 00:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-25 21:51+0200\n"
"Last-Translator: David Planella <david.planella@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "Compara el text seleccionat"
msgid "Left"
msgstr "Esquerra"
#: ../dirdiff.py:174 ../filediff.py:120
#: ../dirdiff.py:174 ../filediff.py:125
msgid "Copy To Left"
msgstr "Copia a l'esquerra"
......@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr "Copia a l'esquerra"
msgid "Right"
msgstr "Dreta"
#: ../dirdiff.py:175 ../filediff.py:121
#: ../dirdiff.py:175 ../filediff.py:126
msgid "Copy To Right"
msgstr "Copia a la dreta"
......@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr "Oculta"
msgid "Hide selected"
msgstr "Oculta la selecció"
#: ../dirdiff.py:179 ../filediff.py:118 ../vcview.py:126
#: ../dirdiff.py:179 ../filediff.py:123 ../vcview.py:126
msgid "Open selected"
msgstr "Obre la selecció"
......@@ -130,12 +130,12 @@ msgstr ""
"són visibles:\n"
"%s"
#: ../dirdiff.py:501
#: ../dirdiff.py:505
#, python-format
msgid "[%s] Done"
msgstr "[%s] Fet"
#: ../dirdiff.py:547
#: ../dirdiff.py:551
#, python-format
msgid ""
"'%s' exists.\n"
......@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr ""
"«%s» ja existeix.\n"
"Voleu sobreescriure'l?"
#: ../dirdiff.py:554
#: ../dirdiff.py:558
#, python-format
msgid ""
"Error copying '%s' to '%s'\n"
......@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s."
#: ../dirdiff.py:572 ../vcview.py:464
#: ../dirdiff.py:576 ../vcview.py:464
#, python-format
msgid ""
"'%s' is a directory.\n"
......@@ -164,7 +164,7 @@ msgstr ""
"«%s» és un directori.\n"
"Voleu suprimir-lo recursivament?"
#: ../dirdiff.py:579 ../vcview.py:469
#: ../dirdiff.py:583 ../vcview.py:469
#, python-format
msgid ""
"Error removing %s\n"
......@@ -175,85 +175,85 @@ msgstr ""
"\n"
"%s."
#: ../dirdiff.py:590
#: ../dirdiff.py:594
#, python-format
msgid "%i second"
msgid_plural "%i seconds"
msgstr[0] "%i segon"
msgstr[1] "%i segons"
#: ../dirdiff.py:591
#: ../dirdiff.py:595
#, python-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
msgstr[0] "%i minut"
msgstr[1] "%i minuts"
#: ../dirdiff.py:592
#: ../dirdiff.py:596
#, python-format
msgid "%i hour"
msgid_plural "%i hours"
msgstr[0] "%i hora"
msgstr[1] "%i hores"
#: ../dirdiff.py:593
#: ../dirdiff.py:597
#, python-format
msgid "%i day"
msgid_plural "%i days"
msgstr[0] "%i dia"
msgstr[1] "%i dies"
#: ../dirdiff.py:594
#: ../dirdiff.py:598
#, python-format
msgid "%i week"
msgid_plural "%i weeks"
msgstr[0] "%i setmana"
msgstr[1] "%i setmanes"
#: ../dirdiff.py:595
#: ../dirdiff.py:599
#, python-format
msgid "%i month"
msgid_plural "%i months"
msgstr[0] "%i mes"
msgstr[1] "%i mesos"
#: ../dirdiff.py:596
#: ../dirdiff.py:600
#, python-format
msgid "%i year"
msgid_plural "%i years"
msgstr[0] "%i any"
msgstr[1] "%i anys"
#: ../filediff.py:119 ../glade2/filediff.glade.h:4
#: ../filediff.py:124 ../glade2/filediff.glade.h:4
msgid "Create Patch"
msgstr "Crea un pedaç"
#: ../filediff.py:119
#: ../filediff.py:124
msgid "Create a patch"
msgstr "Crea un pedaç"
#: ../filediff.py:120
#: ../filediff.py:125
msgid "Copy all changes from right pane to left pane"
msgstr ""
"Copia tots els canvis de la subfinestra dreta a la subfinestra esquerra"
#: ../filediff.py:121
#: ../filediff.py:126
msgid "Copy all changes from left pane to right pane"
msgstr ""
"Copia tots els canvis de la subfinestra esquerra a la subfinestra dreta"
#. Abbreviation for insert,overwrite so that it will fit in the status bar
#: ../filediff.py:174
#: ../filediff.py:179
msgid "INS,OVR"
msgstr "INS,SOB"
#. Abbreviation for line, column so that it will fit in the status bar
#: ../filediff.py:176
#: ../filediff.py:181
#, python-format
msgid "Ln %i, Col %i"
msgstr "Ln %i, Col %i"
#: ../filediff.py:234
#: ../filediff.py:238
#, python-format
msgid ""
"Regular expression '%s' changed the number of lines in the file. Comparison "
......@@ -262,31 +262,36 @@ msgstr ""
"L'expressió regular «%s» ha canviat el nombre de línies del fitxer. La "
"comparació serà incorrecta. Vegeu el manual d'usuari per a més detalls."
#: ../filediff.py:503
#. TRANSLATORS: this is the name of a new file which has not yet been saved
#: ../filediff.py:335
msgid "<unnamed>"
msgstr "<sensenom>"
#: ../filediff.py:508
#, python-format
msgid "[%s] Set num panes"
msgstr "[%s] Estableix el nombre de subfinestres"
#: ../filediff.py:509
#: ../filediff.py:514
#, python-format
msgid "[%s] Opening files"
msgstr "[%s] S'estan obrint els fitxers"
#: ../filediff.py:527 ../filediff.py:541 ../filediff.py:557 ../filediff.py:564
#: ../filediff.py:532 ../filediff.py:546 ../filediff.py:562 ../filediff.py:569
#, python-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "No s'ha pogut llegir de «%s»"
#: ../filediff.py:528 ../filediff.py:565
#: ../filediff.py:533 ../filediff.py:570
msgid "The error was:"
msgstr "L'error ha estat:"
#: ../filediff.py:533
#: ../filediff.py:538
#, python-format
msgid "[%s] Reading files"
msgstr "[%s] S'estan llegint els fitxers"
#: ../filediff.py:542
#: ../filediff.py:547
msgid ""
"It contains ascii nulls.\n"
"Perhaps it is a binary file."
......@@ -294,17 +299,17 @@ msgstr ""
"Conté el caràcter nul de l'ASCII.\n"
"Potser és un fitxer binari."
#: ../filediff.py:558
#: ../filediff.py:563
#, python-format
msgid "I tried encodings %s."
msgstr "S'han provat les codificacions %s."
#: ../filediff.py:585
#: ../filediff.py:590
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] S'estan calculant les diferències"
#: ../filediff.py:712
#: ../filediff.py:719
#, python-format
msgid ""
"\"%s\" exists!\n"
......@@ -313,7 +318,7 @@ msgstr ""
"«%s» ja existeix.\n"
"Voleu sobreescriure'l?"
#: ../filediff.py:725
#: ../filediff.py:732
#, python-format
msgid ""
"Error writing to %s\n"
......@@ -324,12 +329,12 @@ msgstr ""
"\n"
"%s."
#: ../filediff.py:734
#: ../filediff.py:741
#, python-format
msgid "Choose a name for buffer %i."
msgstr "Escolliu un nom per a la memòria intermèdia %i."
#: ../filediff.py:748
#: ../filediff.py:755
#, python-format
msgid ""
"This file '%s' contains a mixture of line endings.\n"
......@@ -340,7 +345,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Quin format voleu emprar?"
#: ../filediff.py:764
#: ../filediff.py:771
#, python-format
msgid ""
"'%s' contains characters not encodable with '%s'\n"
......@@ -350,11 +355,11 @@ msgstr ""
"Voleu desar-lo com a UTF-8?"
#. save as
#: ../filediff.py:804
#: ../filediff.py:811
msgid "Save patch as..."
msgstr "Anomena i desa el pedaç..."
#: ../filediff.py:871
#: ../filediff.py:878
#, python-format
msgid ""
"Reloading will discard changes in:\n"
......@@ -367,7 +372,7 @@ msgstr ""
"\n"
"No podreu desfer aquesta operació."
#: ../findbar.py:120
#: ../findbar.py:119
#, python-format
msgid ""
"Regular expression error\n"
......@@ -428,7 +433,7 @@ msgstr "_Següent"
msgid "_Previous"
msgstr "_Anterior"
#: ../glade2/findbar.glade.h:8 ../meldapp.py:522
#: ../glade2/findbar.glade.h:8 ../meldapp.py:525
msgid "_Replace"
msgstr "_Reemplaça"
......@@ -670,19 +675,19 @@ msgstr "Etiqueta"
msgid "VC Log"
msgstr "Registre del control de versions"
#: ../historyentry.py:247
#: ../historyentry.py:248
msgid "_Browse..."
msgstr "_Navega..."
#: ../historyentry.py:255
#: ../historyentry.py:256
msgid "Path"
msgstr "Camí"
#: ../historyentry.py:256
#: ../historyentry.py:257
msgid "Path to file"
msgstr "Camí al fitxer"
#: ../historyentry.py:257
#: ../historyentry.py:258
msgid "Pop up a file selector to choose a file"
msgstr "Mostra un selector de fitxers per a escollir un fitxer"
......@@ -796,177 +801,229 @@ msgstr "Espais en blanc a l'inici\t0\t^[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
msgid "Script comment\t0\t#.*"
msgstr "Comentari d'script\t0\t#.*"
#: ../meldapp.py:508
#: ../meldapp.py:510
msgid "_File"
msgstr "_Fitxer"
#: ../meldapp.py:511
msgid "_New..."
msgstr "_Nova..."
#: ../meldapp.py:508
#: ../meldapp.py:511
msgid "Start a new comparison"
msgstr "Inicia una comparació nova"
#: ../meldapp.py:509
#: ../meldapp.py:512
msgid "Save the current file"
msgstr "Desa el fitxer actual"
#: ../meldapp.py:511
#: ../meldapp.py:514
msgid "Close the current file"
msgstr "Tanca el fitxer actual"
#: ../meldapp.py:512
#: ../meldapp.py:515
msgid "Quit the program"
msgstr "Surt del programa"
#: ../meldapp.py:515
#: ../meldapp.py:517
msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"
#: ../meldapp.py:518
msgid "Undo the last action"
msgstr "Desfés la darrera acció"
#: ../meldapp.py:516
#: ../meldapp.py:519
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Refés la darrera acció desfeta"
#: ../meldapp.py:517
#: ../meldapp.py:520
msgid "Cut the selection"
msgstr "Retalla la selecció"
#: ../meldapp.py:518
#: ../meldapp.py:521
msgid "Copy the selection"
msgstr "Copia la selecció"
#: ../meldapp.py:519
#: ../meldapp.py:522
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Enganxa el porta-retalls"
#: ../meldapp.py:520
#: ../meldapp.py:523
msgid "Search for text"
msgstr "Cerca text"
#: ../meldapp.py:521
#: ../meldapp.py:524
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Cerca el _següent"
#: ../meldapp.py:521
#: ../meldapp.py:524
msgid "Search forwards for the same text"
msgstr "Cerca el mateix text cap endavant"
#: ../meldapp.py:522
#: ../meldapp.py:525
msgid "Find and replace text"
msgstr "Cerca i reemplaça text"
#: ../meldapp.py:523
#: ../meldapp.py:526
msgid "Go to the next difference"
msgstr "Vés a la diferència següent"
#: ../meldapp.py:524
#: ../meldapp.py:527
msgid "Go to the previous difference"
msgstr "Vés a la diferència anterior"
#: ../meldapp.py:525
#: ../meldapp.py:528
msgid "Prefere_nces"
msgstr "Preferè_ncies"
#: ../meldapp.py:525
#: ../meldapp.py:528
msgid "Configure the application"
msgstr "Configura l'aplicació"
#: ../meldapp.py:530
msgid "_View"
msgstr "_Visualitza"
#: ../meldapp.py:531
msgid "File status"
msgstr "Estatus del fitxer"
#: ../meldapp.py:532
msgid "Version status"
msgstr "Estat de la versió"
#: ../meldapp.py:533
msgid "File filters"
msgstr "Filtres de fitxer"
#: ../meldapp.py:534
msgid "Stop the current action"
msgstr "Atura l'acció actual"
#: ../meldapp.py:532
#: ../meldapp.py:535
msgid "Refresh the view"
msgstr "Actualitza la visualització"
#: ../meldapp.py:533
#: ../meldapp.py:536
msgid "Reload"
msgstr "Torna a carregar"
#: ../meldapp.py:533
#: ../meldapp.py:536
msgid "Reload the comparison"
msgstr "Torna a carregar la comparació"
#: ../meldapp.py:536
#: ../meldapp.py:538
msgid "_Help"
msgstr "A_juda"
#: ../meldapp.py:539
msgid "_Contents"
msgstr "_Continguts"
#: ../meldapp.py:536
#: ../meldapp.py:539
msgid "Open the Meld manual"
msgstr "Obre el manual del Meld"
#: ../meldapp.py:537
#: ../meldapp.py:540
msgid "Report _Bug"
msgstr "In_formeu d'un error"
#: ../meldapp.py:537
#: ../meldapp.py:540
msgid "Report a bug in Meld"
msgstr "Informeu d'un error en el Meld"
#: ../meldapp.py:538
#: ../meldapp.py:541
msgid "About this program"
msgstr "Quant a aquest programa"
#: ../meldapp.py:866
#: ../meldapp.py:546
msgid "Full Screen"
msgstr "Pantalla completa"
#: ../meldapp.py:546
msgid "View the comparison in full screen"
msgstr "Visualitza la comparació a pantalla completa"
#: ../meldapp.py:547
msgid "_Toolbar"
msgstr "Ba_rra d'eines"
#: ../meldapp.py:547
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Mostra o oculta la barra d'eines"
#: ../meldapp.py:548
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Barra d'estat"
#: ../meldapp.py:548
msgid "Show or hide the statusbar"
msgstr "Mostra o oculta la barra d'estat"
#: ../meldapp.py:890
msgid "Cannot compare a mixture of files and directories.\n"
msgstr "No es pot comparar una mescla de fitxers i directoris.\n"
#: ../meldapp.py:909 ../meldapp.py:917
#: ../meldapp.py:933 ../meldapp.py:941
msgid "file"
msgstr "fitxer"
#: ../meldapp.py:910 ../meldapp.py:916
#: ../meldapp.py:934 ../meldapp.py:940
msgid "dir"
msgstr "directori"
#: ../meldapp.py:915
#: ../meldapp.py:939
msgid "Start with no window open"
msgstr "Inicia sense obrir cap finestra"
#: ../meldapp.py:916
#: ../meldapp.py:940
#, python-format
msgid "Start with Version Control browser in '%s'"
msgstr "Inicia amb el navegador del control de versions a «%s»"
#: ../meldapp.py:917
#: ../meldapp.py:941
#, python-format
msgid "Start with Version Control diff of '%s'"
msgstr ""
"Inicia amb el navegador del control de versions mostrant les diferències de «%"
"s»"
#: ../meldapp.py:918
#: ../meldapp.py:942
msgid "Start with 2 or 3 way file comparison"
msgstr "Inicia amb una comparació de 2 o 3 fitxers"
#: ../meldapp.py:919
#: ../meldapp.py:943
msgid "Start with 2 or 3 way directory comparison"
msgstr "Inicia una comparació de 2 o 3 directoris"
#: ../meldapp.py:926
#: ../meldapp.py:950
msgid "Meld is a file and directory comparison tool."
msgstr "El Meld és una eina de comparació de fitxers i directoris."
#: ../meldapp.py:929
#: ../meldapp.py:953
msgid "Set label to use instead of file name"
msgstr "Estableix l'etiqueta a emprar en lloc del nom del fitxer"
#: ../meldapp.py:931
#: ../meldapp.py:955
msgid "Automatically compare all differing files on startup"
msgstr "Compara tots els fitxers diferents en iniciar el programa"
#: ../meldapp.py:932 ../meldapp.py:933 ../meldapp.py:934 ../meldapp.py:935
#: ../meldapp.py:956 ../meldapp.py:957 ../meldapp.py:958 ../meldapp.py:959
msgid "Ignored for compatibility"
msgstr "Ignorat per compatibilitat"
#: ../meldapp.py:938
#: ../meldapp.py:962
msgid "Creates a diff tab for up to 3 supplied files or directories."
msgstr ""
"Crea una pestanya de diferències per a un màxim de 3 fitxers o directoris "
"especificats."
#: ../meldapp.py:942
#: ../meldapp.py:966
msgid "Invalid number of arguments supplied for --diff."
msgstr "S'ha especificat un nombre d'arguments incorrecte per a --diff."
#: ../meldapp.py:945
#: ../meldapp.py:969
#, python-format
msgid "Wrong number of arguments (Got %i)"
msgstr "Nombre d'arguments incorrecte (se n'han rebut %i)"
......@@ -976,7 +1033,7 @@ msgid "untitled"
msgstr "sense títol"
#. no common path. empty names get changed to "[None]"
#: ../misc.py:191
#: ../misc.py:190
msgid "[None]"
msgstr "[Cap]"
......@@ -1166,7 +1223,7 @@ msgstr ""
" "
#. These are the possible states of files. Be sure to get the colons correct.
#: ../vc/_vc.py:39
#: ../vc/_vc.py:40
msgid ""
"Ignored:Unversioned:::Error::Newly added:Modified:<b>Conflict</b>:Removed:"
"Missing"
......@@ -1374,15 +1431,6 @@ msgstr ""
#~ msgid "_Down"
#~ msgstr "_Avall"
#~ msgid "_Edit"
#~ msgstr "_Edita"
#~ msgid "_File"
#~ msgstr "_Fitxer"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "A_juda"
#~ msgid "_Logo"
#~ msgstr "_Logotip"
......@@ -1395,9 +1443,6 @@ msgstr ""
#~ msgid "_Up"
#~ msgstr "A_munt"
#~ msgid "_View"
#~ msgstr "_Visualitza"
#~ msgid "Remove _Locally"
#~ msgstr "Suprimeix _localment"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment