Commit d411e363 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent c4da66e6
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Stephen Kennedy <stevek@gnome.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-15 21:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-15 21:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-03 15:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-03 15:57+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -157,10 +157,10 @@ msgstr "Wybór elementów do porównania"
#: ../data/ui/meldapp.ui.h:2
msgid ""
"Copyright &#xA9; 2002-2009 Stephen Kennedy\n"
"Copyright &#xA9; 2009-2010 Kai Willadsen"
"Copyright &#xA9; 2009-2011 Kai Willadsen"
msgstr ""
"Copyright &#xA9; 2002-2009 Stephen Kennedy\n"
"Copyright &#xA9; 2009-2010 Kai Willadsen"
"Copyright &#xA9; 2009-2011 Kai Willadsen"
#: ../data/ui/meldapp.ui.h:4
msgid "Directory"
......@@ -389,118 +389,118 @@ msgstr "Etykieta"
msgid "VC Log"
msgstr "Dziennik zmian"
#: ../meld/dirdiff.py:227 ../meld/vcview.py:118
#: ../meld/dirdiff.py:226 ../meld/vcview.py:118
msgid "_Compare"
msgstr "P_orównaj"
#: ../meld/dirdiff.py:227 ../meld/vcview.py:118
#: ../meld/dirdiff.py:226 ../meld/vcview.py:118
msgid "Compare selected"
msgstr "Porównuje wybrane elementy"
#: ../meld/dirdiff.py:228
#: ../meld/dirdiff.py:227
msgid "Copy _Left"
msgstr "Kopiuj w _lewo"
#: ../meld/dirdiff.py:228
#: ../meld/dirdiff.py:227
msgid "Copy to left"
msgstr "Kopiuje element na lewo"
#: ../meld/dirdiff.py:229
#: ../meld/dirdiff.py:228
msgid "Copy _Right"
msgstr "Kopiuj w p_rawo"
#: ../meld/dirdiff.py:229
#: ../meld/dirdiff.py:228
msgid "Copy to right"
msgstr "Kopiuje element na prawo"
#: ../meld/dirdiff.py:230
#: ../meld/dirdiff.py:229
msgid "Delete selected"
msgstr "Usuwa zaznaczone"
#: ../meld/dirdiff.py:231 ../meld/filediff.py:1161
#: ../meld/dirdiff.py:230 ../meld/filediff.py:1157
msgid "Hide"
msgstr "Ukryj"
#: ../meld/dirdiff.py:231
#: ../meld/dirdiff.py:230
msgid "Hide selected"
msgstr "Ukrywa zaznaczone"
#: ../meld/dirdiff.py:235
#: ../meld/dirdiff.py:234
msgid "Case"
msgstr "Wielkość liter"
#: ../meld/dirdiff.py:235
#: ../meld/dirdiff.py:234
msgid "Ignore case of entries"
msgstr "Ignoruje wielkość liter"
#: ../meld/dirdiff.py:236
#: ../meld/dirdiff.py:235
msgid "Same"
msgstr "Takie same"
#: ../meld/dirdiff.py:236
#: ../meld/dirdiff.py:235
msgid "Show identical"
msgstr "Wyświetla identyczne"
#: ../meld/dirdiff.py:237
#: ../meld/dirdiff.py:236
msgid "New"
msgstr "Nowe"
#: ../meld/dirdiff.py:237
#: ../meld/dirdiff.py:236
msgid "Show new"
msgstr "Wyświetla nowe"
#: ../meld/dirdiff.py:238
#: ../meld/dirdiff.py:237
msgid "Modified"
msgstr "Zmodyfikowane"
#: ../meld/dirdiff.py:238 ../meld/vcview.py:131
#: ../meld/dirdiff.py:237 ../meld/vcview.py:131
msgid "Show modified"
msgstr "Wyświetla zmodyfikowane"
#: ../meld/dirdiff.py:240
#: ../meld/dirdiff.py:239
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"
#: ../meld/dirdiff.py:240
#: ../meld/dirdiff.py:239
msgid "Set active filters"
msgstr "Pozwala wybrać aktywne filtry"
#: ../meld/dirdiff.py:357
#: ../meld/dirdiff.py:355
#, python-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Ukryj %s"
#: ../meld/dirdiff.py:460 ../meld/dirdiff.py:473 ../meld/vcview.py:304
#: ../meld/dirdiff.py:458 ../meld/dirdiff.py:471 ../meld/vcview.py:304
#: ../meld/vcview.py:332
#, python-format
msgid "[%s] Scanning %s"
msgstr "[%s] Skanowanie %s"
#: ../meld/dirdiff.py:572
#: ../meld/dirdiff.py:570
#, python-format
msgid "[%s] Done"
msgstr "[%s] Ukończono"
#: ../meld/dirdiff.py:576
#: ../meld/dirdiff.py:574
msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
msgstr "Wystąpiło wiele błędów podczas skanowania tego katalogu"
#: ../meld/dirdiff.py:577
#: ../meld/dirdiff.py:575
msgid "Files with invalid encodings found"
msgstr "Odnaleziono pliki z nieprawidłowym kodowaniem znaków"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:579
#: ../meld/dirdiff.py:577
msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
msgstr ""
"Niektóre pliki mają nieprawidłowe kodowanie znaków. Nazwy tych plików to:"
#: ../meld/dirdiff.py:581
#: ../meld/dirdiff.py:579
msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
msgstr "Pliku ukryte przez porównywanie bez uwzględniania wielkości liter"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:583
#: ../meld/dirdiff.py:581
msgid ""
"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
"filesystem. The following files in this folder are hidden:"
......@@ -509,16 +509,16 @@ msgstr ""
"systemie plików, który rozróżnia wielkość liter. Następujące pliki w tym "
"katalogu zostały ukryte:"
#: ../meld/dirdiff.py:594
#: ../meld/dirdiff.py:592
#, python-format
msgid "'%s' hidden by '%s'"
msgstr "\"%s\" ukryty przez \"%s\""
#: ../meld/dirdiff.py:619 ../meld/filediff.py:1012 ../meld/filediff.py:1165
#: ../meld/dirdiff.py:617 ../meld/filediff.py:1008 ../meld/filediff.py:1161
msgid "Hi_de"
msgstr "_Ukryj"
#: ../meld/dirdiff.py:669
#: ../meld/dirdiff.py:667
#, python-format
msgid ""
"'%s' exists.\n"
......@@ -527,7 +527,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" istnieje.\n"
"Zastąpić ten plik?"
#: ../meld/dirdiff.py:676
#: ../meld/dirdiff.py:674
#, python-format
msgid ""
"Error copying '%s' to '%s'\n"
......@@ -538,7 +538,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s."
#: ../meld/dirdiff.py:694 ../meld/vcview.py:504
#: ../meld/dirdiff.py:692 ../meld/vcview.py:504
#, python-format
msgid ""
"'%s' is a directory.\n"
......@@ -547,7 +547,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" jest katalogiem.\n"
"Usunąć łącznie z katalogami podrzędnymi?"
#: ../meld/dirdiff.py:701 ../meld/vcview.py:509
#: ../meld/dirdiff.py:699 ../meld/vcview.py:509
#, python-format
msgid ""
"Error removing %s\n"
......@@ -558,7 +558,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s."
#: ../meld/dirdiff.py:713
#: ../meld/dirdiff.py:711
#, python-format
msgid "%i second"
msgid_plural "%i seconds"
......@@ -566,7 +566,7 @@ msgstr[0] "%i sekunda"
msgstr[1] "%i sekundy"
msgstr[2] "%i sekund"
#: ../meld/dirdiff.py:714
#: ../meld/dirdiff.py:712
#, python-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
......@@ -574,7 +574,7 @@ msgstr[0] "%i minuta"
msgstr[1] "%i minuty"
msgstr[2] "%i minut"
#: ../meld/dirdiff.py:715
#: ../meld/dirdiff.py:713
#, python-format
msgid "%i hour"
msgid_plural "%i hours"
......@@ -582,7 +582,7 @@ msgstr[0] "%i godzina"
msgstr[1] "%i godziny"
msgstr[2] "%i godzin"
#: ../meld/dirdiff.py:716
#: ../meld/dirdiff.py:714
#, python-format
msgid "%i day"
msgid_plural "%i days"
......@@ -590,7 +590,7 @@ msgstr[0] "%i dzień"
msgstr[1] "%i dni"
msgstr[2] "%i dni"
#: ../meld/dirdiff.py:717
#: ../meld/dirdiff.py:715
#, python-format
msgid "%i week"
msgid_plural "%i weeks"
......@@ -598,7 +598,7 @@ msgstr[0] "%i tydzień"
msgstr[1] "%i tygodnie"
msgstr[2] "%i tygodni"
#: ../meld/dirdiff.py:718
#: ../meld/dirdiff.py:716
#, python-format
msgid "%i month"
msgid_plural "%i months"
......@@ -606,7 +606,7 @@ msgstr[0] "%i miesiąc"
msgstr[1] "%i miesiące"
msgstr[2] "%i miesięcy"
#: ../meld/dirdiff.py:719
#: ../meld/dirdiff.py:717
#, python-format
msgid "%i year"
msgid_plural "%i years"
......@@ -614,159 +614,159 @@ msgstr[0] "%i rok"
msgstr[1] "%i lata"
msgstr[2] "%i lat"
#: ../meld/filediff.py:298
#: ../meld/filediff.py:294
msgid "Format as patch..."
msgstr "Utwórz poprawkę..."
#: ../meld/filediff.py:298
#: ../meld/filediff.py:294
msgid "Create a patch using differences between files"
msgstr "Tworzy plik poprawki (patch) na podstawie różnic między plikami"
#: ../meld/filediff.py:299
#: ../meld/filediff.py:295
msgid "Previous conflict"
msgstr "Poprzedni konflikt"
#: ../meld/filediff.py:299
#: ../meld/filediff.py:295
msgid "Go to the previous conflict"
msgstr "Przechodzi do poprzedniego konfliktu"
#: ../meld/filediff.py:300
#: ../meld/filediff.py:296
msgid "Next conflict"
msgstr "Następny konflikt"
#: ../meld/filediff.py:300
#: ../meld/filediff.py:296
msgid "Go to the next conflict"
msgstr "Przechodzi do następnego konfliktu"
#: ../meld/filediff.py:301
#: ../meld/filediff.py:297
msgid "Push to left"
msgstr "Przenieś w lewo"
#: ../meld/filediff.py:301
#: ../meld/filediff.py:297
msgid "Push current change to the left"
msgstr "Przenosi bieżącą zmianę na lewo"
#: ../meld/filediff.py:302
#: ../meld/filediff.py:298
msgid "Push to right"
msgstr "Przenieś w prawo"
#: ../meld/filediff.py:302
#: ../meld/filediff.py:298
msgid "Push current change to the right"
msgstr "Przenosi bieżącą zmianę na prawo"
#. FIXME: using LAST and FIRST is terrible and unreliable icon abuse
#: ../meld/filediff.py:304
#: ../meld/filediff.py:300
msgid "Pull from left"
msgstr "Wprowadź z lewej"
#: ../meld/filediff.py:304
#: ../meld/filediff.py:300
msgid "Pull change from the left"
msgstr "Wprowadza zmianę z lewej"
#: ../meld/filediff.py:305
#: ../meld/filediff.py:301
msgid "Pull from right"
msgstr "Wprowadź z prawej"
#: ../meld/filediff.py:305
#: ../meld/filediff.py:301
msgid "Pull change from the right"
msgstr "Wprowadza zmianę z prawej"
#: ../meld/filediff.py:306
#: ../meld/filediff.py:302
msgid "Copy above left"
msgstr "Skopiuj powyżej lewej"
#: ../meld/filediff.py:306
#: ../meld/filediff.py:302
msgid "Copy change above the left chunk"
msgstr "Kopiuje zmianę powyżej fragmentu po lewej"
#: ../meld/filediff.py:307
#: ../meld/filediff.py:303
msgid "Copy below left"
msgstr "Skopiuj poniżej lewej"
#: ../meld/filediff.py:307
#: ../meld/filediff.py:303
msgid "Copy change below the left chunk"
msgstr "Kopiuje zmianę poniżej fragmentu po lewej"
#: ../meld/filediff.py:308
#: ../meld/filediff.py:304
msgid "Copy above right"
msgstr "Skopiuj powyżej prawej"
#: ../meld/filediff.py:308
#: ../meld/filediff.py:304
msgid "Copy change above the right chunk"
msgstr "Kopiuje zmianę powyżej fragmentu po prawej"
#: ../meld/filediff.py:309
#: ../meld/filediff.py:305
msgid "Copy below right"
msgstr "Skopiuj poniżej prawej"
#: ../meld/filediff.py:309
#: ../meld/filediff.py:305
msgid "Copy change below the right chunk"
msgstr "Kopiuje zmianę poniżej fragmentu po prawej"
#: ../meld/filediff.py:310
#: ../meld/filediff.py:306
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: ../meld/filediff.py:310
#: ../meld/filediff.py:306
msgid "Delete change"
msgstr "Usuwa zmianę"
#: ../meld/filediff.py:311
#: ../meld/filediff.py:307
msgid "Merge all changes from left"
msgstr "Scal wszystkie zmiany z lewej"
#: ../meld/filediff.py:311
#: ../meld/filediff.py:307
msgid "Merge all non-conflicting changes from the left"
msgstr "Scala wszystkie zmiany bez konfliktów z lewej"
#: ../meld/filediff.py:312
#: ../meld/filediff.py:308
msgid "Merge all changes from right"
msgstr "Scal wszystkie zmiany z prawej"
#: ../meld/filediff.py:312
#: ../meld/filediff.py:308
msgid "Merge all non-conflicting changes from the right"
msgstr "Scala wszystkie zmiany bez konfliktów z prawej"
#: ../meld/filediff.py:313
#: ../meld/filediff.py:309
msgid "Merge all non-conflicting"
msgstr "Scal wszystkie bez konfliktów"
#: ../meld/filediff.py:313
#: ../meld/filediff.py:309
msgid "Merge all non-conflicting changes from left and right panes"
msgstr "Scala wszystkie zmiany bez konfliktów z lewej oraz z prawej strony"
#: ../meld/filediff.py:314
#: ../meld/filediff.py:310
msgid "Cycle through documents"
msgstr "Następny dokument"
#: ../meld/filediff.py:314
#: ../meld/filediff.py:310
msgid "Move keyboard focus to the next document in this comparison"
msgstr "Przechodzi do następnego dokumentu w porównywanym zestawie"
#: ../meld/filediff.py:318
#: ../meld/filediff.py:314
msgid "Lock scrolling"
msgstr "Synchronizuj przewijanie"
#: ../meld/filediff.py:319
#: ../meld/filediff.py:315
msgid "Lock scrolling of all panes"
msgstr "Synchronizuje przewijanie wszystkich paneli"
#. Abbreviations for insert and overwrite that fit in the status bar
#: ../meld/filediff.py:400
#: ../meld/filediff.py:396
msgid "INS"
msgstr "WST"
#: ../meld/filediff.py:400
#: ../meld/filediff.py:396
msgid "OVR"
msgstr "ZAS"
#. Abbreviation for line, column so that it will fit in the status bar
#: ../meld/filediff.py:402
#: ../meld/filediff.py:398
#, python-format
msgid "Ln %i, Col %i"
msgstr "Wrsz %i, kol %i"
#: ../meld/filediff.py:726
#: ../meld/filediff.py:722
#, python-format
msgid ""
"Filter '%s' changed the number of lines in the file. Comparison will be "
......@@ -776,46 +776,46 @@ msgstr ""
"Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika."
#. TRANSLATORS: this is the name of a new file which has not yet been saved
#: ../meld/filediff.py:813
#: ../meld/filediff.py:809
msgid "<unnamed>"
msgstr "<bez nazwy>"
#: ../meld/filediff.py:1000
#: ../meld/filediff.py:996
#, python-format
msgid "[%s] Set num panes"
msgstr "[%s] Ustawianie liczby paneli"
#: ../meld/filediff.py:1006
#: ../meld/filediff.py:1002
#, python-format
msgid "[%s] Opening files"
msgstr "[%s] Otwieranie plików"
#: ../meld/filediff.py:1030 ../meld/filediff.py:1039 ../meld/filediff.py:1051
#: ../meld/filediff.py:1057
#: ../meld/filediff.py:1026 ../meld/filediff.py:1035 ../meld/filediff.py:1047
#: ../meld/filediff.py:1053
msgid "Could not read file"
msgstr "Nie można odczytać pliku"
#: ../meld/filediff.py:1031
#: ../meld/filediff.py:1027
#, python-format
msgid "[%s] Reading files"
msgstr "[%s] Odczytywanie plików"
#: ../meld/filediff.py:1040
#: ../meld/filediff.py:1036
#, python-format
msgid "%s appears to be a binary file."
msgstr "%s wygląda na plik binarny."
#: ../meld/filediff.py:1052
#: ../meld/filediff.py:1048
#, python-format
msgid "%s is not in encodings: %s"
msgstr "%s nie jest zakodowany z użyciem: %s"
#: ../meld/filediff.py:1082 ../meld/filemerge.py:67
#: ../meld/filediff.py:1078 ../meld/filemerge.py:67
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Analizowanie różnic"
#: ../meld/filediff.py:1152
#: ../meld/filediff.py:1148
msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?"
......@@ -823,15 +823,15 @@ msgstr ""
"Filtry tekstowe są aktywne i mogą ukrywać różnice między plikami. Porównać "
"pliki bez uwzględniania filtrów?"
#: ../meld/filediff.py:1158
#: ../meld/filediff.py:1154
msgid "Files are identical"
msgstr "Pliki są identyczne"
#: ../meld/filediff.py:1168
#: ../meld/filediff.py:1164
msgid "Show without filters"
msgstr "Wyświetl bez filtrów"
#: ../meld/filediff.py:1358
#: ../meld/filediff.py:1354
#, python-format
msgid ""
"\"%s\" exists!\n"
......@@ -840,7 +840,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" istnieje.\n"
"Zastąpić?"
#: ../meld/filediff.py:1371
#: ../meld/filediff.py:1367
#, python-format
msgid ""
"Error writing to %s\n"
......@@ -851,12 +851,12 @@ msgstr ""
"\n"
"%s."
#: ../meld/filediff.py:1380
#: ../meld/filediff.py:1376
#, python-format
msgid "Choose a name for buffer %i."
msgstr "Proszę wybrać nazwę dla bufora %i."
#: ../meld/filediff.py:1395
#: ../meld/filediff.py:1391
#, python-format
msgid ""
"This file '%s' contains a mixture of line endings.\n"
......@@ -867,7 +867,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Który format ma zostać użyty?"
#: ../meld/filediff.py:1411
#: ../meld/filediff.py:1407
#, python-format
msgid ""
"'%s' contains characters not encodable with '%s'\n"
......@@ -876,7 +876,7 @@ msgstr ""
"\"%s\" zawiera znaki, których nie można zakodować przy pomocy \"%s\"\n"
"Zapisać używając kodowania UTF-8?"
#: ../meld/filediff.py:1470
#: ../meld/filediff.py:1466
#, python-format
msgid ""
"Reloading will discard changes in:\n"
......@@ -960,7 +960,7 @@ msgstr "zbyt wiele parametrów (powinno być 0-4, jest %d)"
msgid "can't compare more than three directories"
msgstr "porównanie więcej niż trzech katalogów nie jest możliwe"
#: ../meld/melddoc.py:51 ../meld/melddoc.py:52
#: ../meld/melddoc.py:49 ../meld/melddoc.py:50
msgid "untitled"
msgstr "bez nazwy"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment