Commit b9f4e100 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 16b5da4f
......@@ -2,20 +2,23 @@
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of meld.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the meld package.
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2010, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Stephen Kennedy <stevek@gnome.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-05 18:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-05 18:53+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=meld&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-20 20:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-11-07 18:49+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
......@@ -162,7 +165,7 @@ msgstr ""
#: ../data/ui/meldapp.ui.h:4
msgid "Directory"
msgstr "Adresář"
msgstr "Složka"
#. Refers to version of the file being compared
#: ../data/ui/meldapp.ui.h:7
......@@ -181,11 +184,11 @@ msgstr "Jiné"
#: ../data/ui/meldapp.ui.h:12
msgid "Select VC Directory"
msgstr "Vybrat adresář správy verzí"
msgstr "Vybrat složku správy verzí"
#: ../data/ui/meldapp.ui.h:13
msgid "_Directory Comparison"
msgstr "Porovnávání _adresářů"
msgstr "Porovnávání _složek"
#: ../data/ui/meldapp.ui.h:14
msgid "_File Comparison"
......@@ -315,7 +318,7 @@ msgid ""
"directories by name. Each pattern is a list of shell style wildcards "
"separated by spaces."
msgstr ""
"Při porovnávání adresářů můžete odfiltrovat soubory a adresáře podle názvu. "
"Při porovnávání složek můžete odfiltrovat soubory a složky podle názvu. "
"Každý vzorek je seznamem zástupných znaků ve stylu shellu oddělovaný "
"mezerami."
......@@ -412,7 +415,7 @@ msgstr "Kopírovat doprava"
msgid "Delete selected"
msgstr "Odstranit vybrané"
#: ../meld/dirdiff.py:231 ../meld/filediff.py:1146
#: ../meld/dirdiff.py:231 ../meld/filediff.py:1158
msgid "Hide"
msgstr "Skrýt"
......@@ -508,7 +511,7 @@ msgstr ""
msgid "'%s' hidden by '%s'"
msgstr "„%s“ skryto v „%s“"
#: ../meld/dirdiff.py:619 ../meld/filediff.py:1009 ../meld/filediff.py:1150
#: ../meld/dirdiff.py:619 ../meld/filediff.py:1009 ../meld/filediff.py:1162
msgid "Hi_de"
msgstr "_Skrýt"
......@@ -538,7 +541,7 @@ msgid ""
"'%s' is a directory.\n"
"Remove recursively?"
msgstr ""
"„%s“ je adresářem.\n"
"„%s“ je složkou.\n"
"Odstranit rekurzivně?"
#: ../meld/dirdiff.py:701 ../meld/vcview.py:509
......@@ -809,7 +812,7 @@ msgstr "%s není v kódováních: %s"
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Počítají se rozdíly"
#: ../meld/filediff.py:1137
#: ../meld/filediff.py:1149
msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?"
......@@ -817,15 +820,15 @@ msgstr ""
"Jsou používány textové filtry a může dojít k zamaskování rozdílů mezi "
"soubory. Chcete porovnat nefiltrované soubory?"
#: ../meld/filediff.py:1143
#: ../meld/filediff.py:1155
msgid "Files are identical"
msgstr "Soubory jsou stejné"
#: ../meld/filediff.py:1153
#: ../meld/filediff.py:1165
msgid "Show without filters"
msgstr "Zobrazit bez filtrů"
#: ../meld/filediff.py:1343
#: ../meld/filediff.py:1355
#, python-format
msgid ""
"\"%s\" exists!\n"
......@@ -834,7 +837,7 @@ msgstr ""
"„%s“ existuje!\n"
"Přepsat?"
#: ../meld/filediff.py:1356
#: ../meld/filediff.py:1368
#, python-format
msgid ""
"Error writing to %s\n"
......@@ -845,12 +848,12 @@ msgstr ""
"\n"
"%s."
#: ../meld/filediff.py:1365
#: ../meld/filediff.py:1377
#, python-format
msgid "Choose a name for buffer %i."
msgstr "Zvolte název vyrovnávací paměti %i."
#: ../meld/filediff.py:1380
#: ../meld/filediff.py:1392
#, python-format
msgid ""
"This file '%s' contains a mixture of line endings.\n"
......@@ -861,7 +864,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Jaký formát chcete používat?"
#: ../meld/filediff.py:1396
#: ../meld/filediff.py:1408
#, python-format
msgid ""
"'%s' contains characters not encodable with '%s'\n"
......@@ -870,7 +873,7 @@ msgstr ""
"„%s“ obsahuje znaky, které nelze kódovat v „%s“\n"
"Chcete uložit jako UTF-8?"
#: ../meld/filediff.py:1455
#: ../meld/filediff.py:1467
#, python-format
msgid ""
"Reloading will discard changes in:\n"
......@@ -914,15 +917,15 @@ msgstr "Spustit dvojcestné nebo trojcestné porovnání souborů"
#: ../meld/meldapp.py:156
msgid "Start a 2- or 3-way directory comparison"
msgstr "Spustit dvojcestné nebo trojcestné porovnání adresářů"
msgstr "Spustit dvojcestné nebo trojcestné porovnání složek"
#: ../meld/meldapp.py:157
msgid "Start a comparison between file and dir/file"
msgstr "Spustit porovnání souboru a adresáře/souboru"
msgstr "Spustit porovnání souboru a složky/souboru"
#: ../meld/meldapp.py:163
msgid "Meld is a file and directory comparison tool."
msgstr "Meld je nástroj porovnávající soubory a adresáře."
msgstr "Meld je nástroj porovnávající soubory a složky."
#: ../meld/meldapp.py:166
msgid "Set label to use instead of file name"
......@@ -943,7 +946,7 @@ msgstr ""
#: ../meld/meldapp.py:176
msgid "Creates a diff tab for up to 3 supplied files or directories."
msgstr "Vytvoří kartu s rozdílem až pro tři poskytnuté soubory nebo adresáře."
msgstr "Vytvoří kartu s rozdílem až pro tři zadané soubory nebo složky."
#: ../meld/meldapp.py:179
#, python-format
......@@ -952,7 +955,7 @@ msgstr "příliš mnoho argumentů (požadováno 0 – 4, obdrženo %d)"
#: ../meld/meldapp.py:181 ../meld/meldapp.py:185
msgid "can't compare more than three directories"
msgstr "nelze porovnávat více jak tři adresáře"
msgstr "nelze porovnávat více jak tři složky"
#: ../meld/melddoc.py:51 ../meld/melddoc.py:52
msgid "untitled"
......@@ -1064,7 +1067,7 @@ msgstr "Otevřít externě"
#: ../meld/meldwindow.py:147
msgid "Open selected file or directory in the default external application"
msgstr "Otevřít vybraný soubor nebo adresář ve výchozí externí aplikaci"
msgstr "Otevřít vybraný soubor nebo složku ve výchozí externí aplikaci"
#: ../meld/meldwindow.py:149
msgid "_View"
......@@ -1189,7 +1192,7 @@ msgstr "Přepnout na tuto kartu"
#. exit at first non found directory + file
#: ../meld/meldwindow.py:629
msgid "Cannot compare a mixture of files and directories.\n"
msgstr "Nelze porovnávat kombinaci souborů a adresářů.\n"
msgstr "Nelze porovnávat kombinaci souborů a složek.\n"
#. no common path. empty names get changed to "[None]"
#: ../meld/misc.py:174
......@@ -1219,47 +1222,56 @@ msgstr "Zálohy\t1\t#*# .#* ~* *~ *.{orig,bak,swp}\n"
#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
#: ../meld/preferences.py:235
msgid ""
"OS-specific metadata\t0\t.DS_Store ._* .Spotlight-V100 .Trashes Thumbs.db "
"Desktop.ini\n"
msgstr ""
"Metadata závislá na OS\t0\t.DS_Store ._* .Spotlight-V100 .Trashes Thumbs.db "
"Desktop.ini\n"
#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
#: ../meld/preferences.py:237
#, python-format
msgid "Version Control\t1\t%s\n"
msgstr "Správa verzí\t1\t%s\n"
#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
#: ../meld/preferences.py:237
#: ../meld/preferences.py:239
msgid "Binaries\t1\t*.{pyc,a,obj,o,so,la,lib,dll}\n"
msgstr "Binární soubory\t1\t*.{pyc,a,obj,o,so,la,lib,dll}\n"
#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
#: ../meld/preferences.py:239
#: ../meld/preferences.py:241
msgid "Media\t0\t*.{jpg,gif,png,wav,mp3,ogg,xcf,xpm}"
msgstr "Multimédia\t0\t*.{jpg,gif,png,wav,mp3,ogg,xcf,xpm}"
#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
#: ../meld/preferences.py:241
#: ../meld/preferences.py:243
msgid "CVS keywords\t0\t\\$\\w+(:[^\\n$]+)?\\$\n"
msgstr "Klíčová slova CVS\t0\t\\$\\w+(:[^\\n$]+)?\\$\n"
#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
#: ../meld/preferences.py:243
#: ../meld/preferences.py:245
msgid "C++ comment\t0\t//.*\n"
msgstr "Komentář C++\t0\t//.*\n"
#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
#: ../meld/preferences.py:245
#: ../meld/preferences.py:247
msgid "C comment\t0\t/\\*.*?\\*/\n"
msgstr "Komentář C\t0\t/\\*.*?\\*/\n"
#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
#: ../meld/preferences.py:247
#: ../meld/preferences.py:249
msgid "All whitespace\t0\t[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
msgstr "Všechny mezery\t0\t[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
#: ../meld/preferences.py:249
#: ../meld/preferences.py:251
msgid "Leading whitespace\t0\t^[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
msgstr "Počáteční mezery\t0\t^[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
#: ../meld/preferences.py:251
#: ../meld/preferences.py:253
msgid "Script comment\t0\t#.*"
msgstr "Komentář skriptu\t0\t#.*"
......@@ -1317,7 +1329,7 @@ msgstr "Z_ploštit"
#: ../meld/vcview.py:130
msgid "Flatten directories"
msgstr "Zploštit adresáře"
msgstr "Zploštit složky"
#: ../meld/vcview.py:131
msgid "_Modified"
......@@ -1369,7 +1381,7 @@ msgstr "Vyberte jednu správu verzí"
#: ../meld/vcview.py:233
msgid "Only one Version Control in this directory"
msgstr "V tomto adresáři pouze jedna správa verzí"
msgstr "V této složce pouze jedna správa verzí"
#. TRANSLATORS: this is an error message when a version control
#. application isn't installed or can't be found
......@@ -1489,7 +1501,7 @@ msgstr "Zobrazit dialog výběru souboru umožňující zvolit soubor"
#: ../meld/ui/historyentry.py:441
msgid "Select directory"
msgstr "Vybrat adresář"
msgstr "Vybrat složku"
#: ../meld/ui/historyentry.py:445
msgid "Select file"
......@@ -1515,5 +1527,4 @@ msgid ""
msgstr ""
"Chyba při převodu na regulární výraz\n"
"Vzorkem byl „%s“\n"
"Chyba byla následující: „%s“"
"Chyba byla následující: „%s“"
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment