Commit b73a4fe0 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 7cda816b
......@@ -4,15 +4,15 @@
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: meld\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=meld&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-22 16:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-22 19:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-13 17:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-14 04:20+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -44,7 +44,8 @@ msgstr ""
"Nelze načíst CSS určené pro Meld (%s)\n"
"%s"
#: ../data/meld.desktop.in.h:1 ../data/ui/meldapp.ui.h:1
#: ../data/meld.desktop.in.h:1 ../data/meld.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/ui/meldapp.ui.h:1
msgid "Meld"
msgstr "Meld"
......@@ -56,7 +57,7 @@ msgstr "Prohlížeč rozdílů"
msgid "Meld Diff Viewer"
msgstr "Prohlížeč rozdílů Meld"
#: ../data/meld.desktop.in.h:4
#: ../data/meld.desktop.in.h:4 ../data/meld.appdata.xml.in.h:2
msgid "Compare and merge your files"
msgstr "Porovnává a slučuje soubory"
......@@ -67,7 +68,7 @@ msgstr ""
"rozdíl;odlišnosti;diff;porovnání;porovnávání;srovnání;srovnávání;slučování;"
"sloučení;"
#: ../data/meld.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/meld.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Meld is a visual diff and merge tool targeted at developers. Meld helps you "
"compare files, directories, and version controlled projects. It provides "
......@@ -80,7 +81,7 @@ msgstr ""
"tak složek a podporuje řadu systémů pro správu verzí, včetně Git, Mercurial, "
"Bazaar a Subversion."
#: ../data/meld.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/meld.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Meld helps you review code changes, understand patches, and makes enormous "
"merge conflicts slightly less painful."
......@@ -117,7 +118,6 @@ msgid "If true, the window statusbar is visible."
msgstr "Když je zapnuto, je stavová lišta v okně viditelná."
#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:7
#| msgid "Automatically detected text encodings"
msgid "Additional automatically detected text encodings"
msgstr "Doplňková kódování textu pro automatickou detekci"
......@@ -528,10 +528,14 @@ msgid "_Help"
msgstr "Nápo_věda"
#: ../data/ui/application.ui.h:8
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
#: ../data/ui/application.ui.h:9
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../data/ui/application.ui.h:9
#: ../data/ui/application.ui.h:10
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
......@@ -563,7 +567,7 @@ msgstr "Kopírovat doprava"
msgid "Delete selected"
msgstr "Odstranit vybrané"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:856 ../meld/filediff.py:1379
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:858 ../meld/filediff.py:1381
msgid "Hide"
msgstr "Skrýt"
......@@ -599,7 +603,7 @@ msgstr "Nové"
msgid "Show new"
msgstr "Zobrazovat nové"
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:16 ../meld/vc/_vc.py:73
#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:16 ../meld/vc/_vc.py:74
msgid "Modified"
msgstr "Změněné"
......@@ -724,19 +728,19 @@ msgstr "Přejít na následující konflikt"
#: ../data/ui/filediff.ui.h:14
msgid "Push to Left"
msgstr "Zatlačit doleva"
msgstr "Vnutit doleva"
#: ../data/ui/filediff.ui.h:15
msgid "Push current change to the left"
msgstr "Zatlačit aktuální změnu doleva"
msgstr "Vnutit aktuální změnu doleva"
#: ../data/ui/filediff.ui.h:16
msgid "Push to Right"
msgstr "Zatlačit doprava"
msgstr "Vnutit doprava"
#: ../data/ui/filediff.ui.h:17
msgid "Push current change to the right"
msgstr "Zatlačit aktuální změnu doprava"
msgstr "Vnutit aktuální změnu doprava"
#: ../data/ui/filediff.ui.h:18
msgid "Pull from Left"
......@@ -854,8 +858,8 @@ msgstr "Pokud se změny neuloží, budou trvale ztraceny."
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Zavřít _bez uložení"
#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:938 ../meld/filediff.py:1445
#: ../meld/filediff.py:1513
#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:940 ../meld/filediff.py:1447
#: ../meld/filediff.py:1515
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
......@@ -892,7 +896,7 @@ msgstr "Vrátit stav před neuložené změny v dokumentu?"
msgid "Changes made to the following documents will be permanently lost:\n"
msgstr "Změny provedené v následujících dokumentech budou trvale ztraceny:\n"
#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:939 ../meld/filediff.py:1446
#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:941 ../meld/filediff.py:1448
msgid "_Replace"
msgstr "Nahradi_t"
......@@ -1130,7 +1134,7 @@ msgstr ""
"Každý vzorek je seznamem zástupných znaků ve stylu shellu oddělovaný "
"mezerami."
#: ../data/ui/preferences.ui.h:44 ../meld/meldwindow.py:103
#: ../data/ui/preferences.ui.h:44 ../meld/meldwindow.py:104
msgid "File Filters"
msgstr "Filtry souborů"
......@@ -1164,7 +1168,252 @@ msgstr ""
msgid "Text Filters"
msgstr "Filtry textu"
#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:651
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "New comparison"
msgstr "Nové porovnání"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Close a comparison"
msgstr "Zavřít porovnání"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit Meld"
msgstr "Ukončit Meld"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Stop the current action"
msgstr "Zastavit aktuální činnost"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Refresh comparison"
msgstr "Aktualizovat porovnání"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:7
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:8
msgctxt "shortcut window"
msgid "Tabs"
msgstr "Karty"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:9
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to previous tab"
msgstr "Přejít na předchozí kartu"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:10
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to next tab"
msgstr "Přejít na následující kartu"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:11
msgctxt "shortcut window"
msgid "Switch to tab"
msgstr "Přepnout na kartu"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move tab left"
msgstr "Přesunout kartu doleva"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move tab right"
msgstr "Přesunout kartu doprava"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "Changes"
msgstr "Změny"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:15
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to previous change"
msgstr "Přejít na předchozí změnu"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:16
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to next change"
msgstr "Přejít na následující změnu"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Editing"
msgstr "Úpravy"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Undo"
msgstr "Zpět"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:19
msgctxt "shortcut window"
msgid "Redo"
msgstr "Znovu"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:20
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:21
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovat"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:22
msgctxt "shortcut window"
msgid "Paste"
msgstr "Vložit"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find"
msgstr "Hledat"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find Next"
msgstr "Najít následující"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find Previous"
msgstr "Najít předchozí"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:26
msgctxt "shortcut window"
msgid "Replace"
msgstr "Nahradit"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:27
msgctxt "shortcut window"
msgid "File comparison"
msgstr "Porovnávání souborů"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:28
msgctxt "shortcut window"
msgid "Save current file"
msgstr "Uložit aktuální soubor"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:29
msgctxt "shortcut window"
msgid "Save current file to new path"
msgstr "Uložit aktuální soubor do nové cesty"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:30
msgctxt "shortcut window"
msgid "Save all files in comparison"
msgstr "Uložit všechny soubory v porovnání"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous conflict"
msgstr "Předchozí konflikt"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next conflict"
msgstr "Následující konflikt"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:33
msgctxt "shortcut window"
msgid "Push change to left"
msgstr "Vnutit aktuální změnu doleva"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:34
msgctxt "shortcut window"
msgid "Push change to right"
msgstr "Vnutit aktuální změnu doprava"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:35
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pull change from left"
msgstr "Vytáhnout změnu zleva"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:36
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pull change from right"
msgstr "Vytáhnout změnu zprava"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:37
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change above left"
msgstr "Kopírovat změnu nad levým blokem"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change below left"
msgstr "Kopírovat změnu pod levým blokem"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:39
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change above right"
msgstr "Kopírovat změnu nad pravým blokem"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:40
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy change below right"
msgstr "Kopírovat změnu pod pravým blokem"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:41
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete change"
msgstr "Smazat změnu"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:42
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous comparison pane"
msgstr "Předchozí panel s porovnáním"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:43
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next comparison pane"
msgstr "Následující panel s porovnáním"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:44
msgctxt "shortcut window"
msgid "Folder comparison"
msgstr "Porovnávání složek"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:45
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy to left"
msgstr "Kopírovat doleva"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy to right"
msgstr "Kopírovat doprava"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:47
msgctxt "shortcut window"
msgid "Version control comparison"
msgstr "Porovnávání správy verzí"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:48
msgctxt "shortcut window"
msgid "Commit to version control"
msgstr "Zařadit změny do správy verzí"
#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:49
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show/hide console output"
msgstr "Zobrazit/skrýt výstup konzoly"
#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:668
msgid "New comparison"
msgstr "Nové porovnání"
......@@ -1312,7 +1561,7 @@ msgstr "Ne_verzované"
msgid "Show unversioned files"
msgstr "Zobrazovat soubory bez verzí"
#: ../data/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:66
#: ../data/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:67
msgid "Ignored"
msgstr "Ignorované"
......@@ -1401,25 +1650,25 @@ msgstr "Oprávnění"
msgid "Hide %s"
msgstr "Skrýt %s"
#: ../meld/dirdiff.py:668 ../meld/dirdiff.py:690
#: ../meld/dirdiff.py:668 ../meld/dirdiff.py:692
#, python-format
msgid "[%s] Scanning %s"
msgstr "[%s] Prochází se %s"
#: ../meld/dirdiff.py:823
#: ../meld/dirdiff.py:825
#, python-format
msgid "[%s] Done"
msgstr "[%s] Hotovo"
#: ../meld/dirdiff.py:831
#: ../meld/dirdiff.py:833
msgid "Folders have no differences"
msgstr "Mezi složkami není žádný rozdíl"
#: ../meld/dirdiff.py:833
#: ../meld/dirdiff.py:835
msgid "Contents of scanned files in folders are identical."
msgstr "Obsah kontrolovaných souborů ve složkách je stejný."
#: ../meld/dirdiff.py:835
#: ../meld/dirdiff.py:837
msgid ""
"Scanned files in folders appear identical, but contents have not been "
"scanned."
......@@ -1427,42 +1676,42 @@ msgstr ""
"Kontrolované soubory ve složkách vypadají stejně, ale nebyl kontrolován "
"jejich obsah."
#: ../meld/dirdiff.py:838
#: ../meld/dirdiff.py:840
msgid "File filters are in use, so not all files have been scanned."
msgstr ""
"Jsou používány filtry souborů, takže ne všechny soubory byly kontrolovány."
#: ../meld/dirdiff.py:840
#: ../meld/dirdiff.py:842
msgid "Text filters are in use and may be masking content differences."
msgstr ""
"Jsou používány textové filtry a může dojít k zamaskování rozdílů mezi "
"soubory."
#: ../meld/dirdiff.py:858 ../meld/filediff.py:1381 ../meld/filediff.py:1411
#: ../meld/filediff.py:1413 ../meld/ui/msgarea.py:109 ../meld/ui/msgarea.py:122
#: ../meld/dirdiff.py:860 ../meld/filediff.py:1383 ../meld/filediff.py:1413
#: ../meld/filediff.py:1415 ../meld/ui/msgarea.py:109 ../meld/ui/msgarea.py:122
msgid "Hi_de"
msgstr "_Skrýt"
#: ../meld/dirdiff.py:868
#: ../meld/dirdiff.py:870
msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
msgstr "Při skenování této složky došlo k několika chybám"
#: ../meld/dirdiff.py:869
#: ../meld/dirdiff.py:871
msgid "Files with invalid encodings found"
msgstr "Nalezeny soubory s neplatným kódováním"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:871
#: ../meld/dirdiff.py:873
msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
msgstr ""
"Některé soubory měly neplatné kódování. Názvy jsou přibližně následující:"
#: ../meld/dirdiff.py:873
#: ../meld/dirdiff.py:875
msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
msgstr "Soubory skryty porovnáním nerozlišujícím velikost písmen"
#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
#: ../meld/dirdiff.py:875
#: ../meld/dirdiff.py:877
msgid ""
"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
"filesystem. The following files in this folder are hidden:"
......@@ -1470,17 +1719,17 @@ msgstr ""
"Provádí se porovnání nerozlišující velikost písmen na systému souborů "
"rozlišujícím velikost písmen. Některé soubory v této složce jsou skryté:"
#: ../meld/dirdiff.py:886
#: ../meld/dirdiff.py:888
#, python-format
msgid "'%s' hidden by '%s'"
msgstr "„%s“ skryto v „%s“"
#: ../meld/dirdiff.py:942
#: ../meld/dirdiff.py:944
#, python-format
msgid "Replace folder “%s”?"
msgstr "Nahradit složku „%s“?"
#: ../meld/dirdiff.py:944
#: ../meld/dirdiff.py:946
#, python-format
msgid ""
"Another folder with the same name already exists in “%s”.\n"
......@@ -1489,11 +1738,11 @@ msgstr ""
"V „%s“ již existuje jiná složka se stejným názvem.\n"
"Pokud stávající složku nahradíte, budou všechny soubory v ní ztraceny."
#: ../meld/dirdiff.py:957
#: ../meld/dirdiff.py:959
msgid "Error copying file"
msgstr "Chyba při kopírování souboru"
#: ../meld/dirdiff.py:958
#: ../meld/dirdiff.py:960
#, python-format
msgid ""
"Couldn't copy %s\n"
......@@ -1506,12 +1755,12 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../meld/dirdiff.py:981
#: ../meld/dirdiff.py:983
#, python-format
msgid "Error deleting %s"
msgstr "Chyba při mazání %s"
#: ../meld/dirdiff.py:1486
#: ../meld/dirdiff.py:1488
msgid "No folder"
msgstr "Žádná složka"
......@@ -1530,77 +1779,76 @@ msgstr "PŘE"
msgid "Ln %i, Col %i"
msgstr "Řád %i, sl %i"
#: ../meld/filediff.py:792
#: ../meld/filediff.py:794
msgid "Comparison results will be inaccurate"
msgstr "Výsledky porovnávání budou nepřesné"
#: ../meld/filediff.py:794
#, python-format
#: ../meld/filediff.py:796
msgid ""
"Filter “%s” changed the number of lines in the file, which is unsupported. "
"The comparison will not be accurate."
"A filter changed the number of lines in the file, which is unsupported. The "
"comparison will not be accurate."
msgstr ""
"Filtr „%s“ změnil počet řádků v souboru, což není podporováno. Porovnání "
"nebude správné."
"Filtr změnil počet řádků v souboru, což není podporováno. Porovnání nebude "
"správné."
#: ../meld/filediff.py:852
#: ../meld/filediff.py:854
msgid "Mark conflict as resolved?"
msgstr "Označit konflikt jako vyřešený?"
#: ../meld/filediff.py:854
#: ../meld/filediff.py:856
msgid ""
"If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now."
msgstr "Pokud byl konflikt vyřešen úspěšně, můžete jej označit za vyřešený."
#: ../meld/filediff.py:856
#: ../meld/filediff.py:858
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../meld/filediff.py:857
#: ../meld/filediff.py:859
msgid "Mark _Resolved"
msgstr "Označi_t za vyřešené"
#: ../meld/filediff.py:1097
#: ../meld/filediff.py:1099
#, python-format
msgid "There was a problem opening the file “%s”."
msgstr "Vyskytl se problém při otevírání souboru „%s“."
#: ../meld/filediff.py:1105
#: ../meld/filediff.py:1107
#, python-format
msgid "File %s appears to be a binary file."
msgstr "Soubor %s je zřejmě binární."
#: ../meld/filediff.py:1107
#: ../meld/filediff.py:1109
msgid "Do you want to open the file using the default application?"
msgstr "Chcete soubor otevřít pomocí výchozí aplikace?"
#: ../meld/filediff.py:1109
#: ../meld/filediff.py:1111
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
#: ../meld/filediff.py:1125
#: ../meld/filediff.py:1127
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Počítají se rozdíly"
#: ../meld/filediff.py:1190
#: ../meld/filediff.py:1192
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk"
msgstr "Soubor „%s“ byl změněn na disku."
#: ../meld/filediff.py:1191
#: ../meld/filediff.py:1193
msgid "Do you want to reload the file?"
msgstr "Chcete soubor znovu načíst?"
#: ../meld/filediff.py:1193
#: ../meld/filediff.py:1195
msgid "_Reload"
msgstr "Zno_vu načíst"
#: ../meld/filediff.py:1344
#: ../meld/filediff.py:1346
msgid "Files are identical"
msgstr "Soubory jsou stejné"
#: ../meld/filediff.py:1357
#: ../meld/filediff.py:1359
msgid ""
"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
"Would you like to compare the unfiltered files?"
......@@ -1608,11 +1856,11 @@ msgstr ""
"Jsou používány textové filtry a může dojít k zamaskování rozdílů mezi "
"soubory. Chcete porovnat nefiltrované soubory?"
#: ../meld/filediff.py:1362
#: ../meld/filediff.py:1364
msgid "Files differ in line endings only"
msgstr "Soubory se liší pouze zakončením řádků"
#: ../meld/filediff.py:1364
#: ../meld/filediff.py:1366
#, python-format
msgid ""
"Files are identical except for differing line endings:\n"
......@@ -1621,15 +1869,15 @@ msgstr ""
"Soubory jsou shodné, vyjma rozdílného zakončení řádků:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1384
#: ../meld/filediff.py:1386
msgid "Show without filters"
msgstr "Zobrazit bez filtrů"
#: ../meld/filediff.py:1406
#: ../meld/filediff.py:1408
msgid "Change highlighting incomplete"
msgstr "Změnit zvýraznění neúplných"
#: ../meld/filediff.py:1407
#: ../meld/filediff.py:1409
msgid ""
"Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
"Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
......@@ -1638,20 +1886,20 @@ msgstr ""
"přimět k používání větší délky, aby se zvýraznily i rozsáhlé změny, ale může "
"to pak být pomalé."
#: ../meld/filediff.py:1415
#: ../meld/filediff.py:1417
msgid "Keep highlighting"
msgstr "Zachovat zvýrazňování"
#: ../meld/filediff.py:1417
#: ../meld/filediff.py:1419
msgid "_Keep highlighting"
msgstr "Z_achovat zvýrazňování"
#: ../meld/filediff.py:1449
#: ../meld/filediff.py:1451
#, python-format
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Nahradit soubor „%s“?"
#: ../meld/filediff.py:1451
#: ../meld/filediff.py:1453
#, python-format
msgid ""
"A file with this name already exists in “%s”.\n"
......@@ -1660,45 +1908,45 @@ msgstr ""
"V „%s“ již existuje soubor se stejným názvem.\n"
"Pokud stávající soubor nahradíte, jeho obsah bude ztracen."
#: ../meld/filediff.py:1468
#: ../meld/filediff.py:1470
msgid "Save Left Pane As"
msgstr "Uložení levého panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1470
#: ../meld/filediff.py:1472
msgid "Save Middle Pane As"
msgstr "Uložení prostředního panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1472
#: ../meld/filediff.py:1474
msgid "Save Right Pane As"
msgstr "Uložení pravého panelu jako"
#: ../meld/filediff.py:1486
#: ../meld/filediff.py:1488
#, python-format
msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
msgstr "Soubor „%s“ byl od doby, co jste jej otevřeli, změněn."
#: ../meld/filediff.py:1488
#: ../meld/filediff.py:1490
msgid "If you save it, any external changes will be lost."
msgstr "Pokud jej uložíte, budou vnější změny ztraceny."
#: ../meld/filediff.py:1491
#: ../meld/filediff.py:1493
msgid "Save Anyway"
msgstr "Přesto uložit"
#: ../meld/filediff.py:1492
#: ../meld/filediff.py:1494
msgid "Don't Save"
msgstr "Neukládat"
#: ../meld/filediff.py:1514
#: ../meld/filediff.py:1516
msgid "_Save as UTF-8"
msgstr "_Uložit v UTF-8"
#: ../meld/filediff.py:1517
#: ../meld/filediff.py:1519
#, python-format
msgid "Couldn't encode text as “%s”"
msgstr "Text nelze zakódovat jako „%s“"
#: ../meld/filediff.py:1519
#: ../meld/filediff.py:1521
#, python-format
msgid ""
"File “%s” contains characters that can't be encoded using encoding “%s”.\n"
......@@ -1707,12 +1955,12 @@ msgstr ""
"Soubor „%s“ obsahuje znaky, které nelze zakódovat pomocí kódování „%s“\n"
"Chcete jej uložit v UTF-8?"
#: ../meld/filediff.py:1556 ../meld/patchdialog.py:125
#: ../meld/filediff.py:1558 ../meld/patchdialog.py:125
#, python-format
msgid "Could not save file %s."
msgstr "Nelze uložit soubor %s."
#: ../meld/filediff.py:1557 ../meld/patchdialog.py:126
#: ../meld/filediff.py:1559 ../meld/patchdialog.py:126
#, python-format
msgid ""
"Couldn't save file due to:\n"
......@@ -1721,11 +1969,11 @@ msgstr ""
"Nelze uložit soubor z důvodu:\n"
"%s"
#: ../meld/filediff.py:1903
#: ../meld/filediff.py:1905
msgid "Live comparison updating disabled"
msgstr "Živá aktualizace porovnání zakázána"
#: ../meld/filediff.py:1904
#: ../meld/filediff.py:1906
msgid ""
"Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
"active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
......@@ -1740,11 +1988,11 @@ msgstr ""
msgid "[%s] Merging files"
msgstr "[%s] Slučují se soubory"
#: ../meld/gutterrendererchunk.py:148
#: ../meld/gutterrendererchunk.py:159
msgid "Copy _up"
msgstr "Kopírovat nahor_u"
#: ../meld/gutterrendererchunk.py:149
#: ../meld/gutterrendererchunk.py:160
msgid "Copy _down"
msgstr "Kopírovat _dolů"
......@@ -1848,247 +2096,247 @@ msgstr "<bez názvu>"
msgid "untitled"
msgstr "nepojmenovaný"
#: ../meld/meldwindow.py:48
#: ../meld/meldwindow.py:49
msgid "_File"
msgstr "_Soubor"
#: ../meld/meldwindow.py:49
#: ../meld/meldwindow.py:50
msgid "_New Comparison..."
msgstr "_Nové porovnávání…"
#: ../meld/meldwindow.py:50
#: ../meld/meldwindow.py:51
msgid "Start a new comparison"
msgstr "Spustit nové porovnání"
#: ../meld/meldwindow.py:53
#: ../meld/meldwindow.py:54
msgid "Save the current file"
msgstr "Uložit aktuální soubor"
#: ../meld/meldwindow.py:55
#: ../meld/meldwindow.py:56